blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är en Kreditupplysning och vilken Information visas i den?

I den här artikeln beskriver Lånea vad en kreditupplysning är, vilka företag som tillhandahåller kreditupplysningar samt vad som står i en kreditupplysning.

Sammanfattning av vad en kreditupplysning är och vad den visar

 • En kreditupplysning visar ekonomisk information om en person.
 • Kreditupplysningar används som underlag för att bedöma låneansökningar.
 • Långivare och hyresvärdar använder kreditupplysningar för riskbedömning.
 • I en kreditupplysning syns bl a inkomst, anmärkningar och skuldsaldo.
 • En del kreditupplysningar visar befintliga lån och kreditförfrågningar.
 • Kreditupplysningar uppdateras från 5 ggr per vecka till en gång per år.
 • Företag som ger ut kreditupplysningar är t.ex. UC, Creditsafe och Bisnode.
 • Olika kreditupplysningar visar olika information beroende på källor.
 • Du kan begära en kreditupplysning på dig själv.
 • En kreditupplysning sparas i 12 månader hos UC och Bisnode.

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en rapport som visar uppgifter om din ekonomi och används till exempel som beslutsunderlag vid handläggning av låneansökningar. I en kreditupplysning framgår till exempel information om din inkomst, eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden.

Varför tas en kreditupplysning?

En kreditupplysning tas för att få tillgång till information som kan vara relevant för beställaren vid en riskbedömning. Det kan t.ex. handla om en långivare eller hyresvärd som vill kontrollera en persons ekonomiska förutsättningar att kunna betala en skuld eller hyra.

Vad kan man se på en kreditupplysning?

I en kreditupplysning kan beställaren se person- och inkomstuppgifter samt eventuella betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden. Tas kreditupplysningen via UC kan man också se kredithistorik och vilka kreditupplysningar som tagits under de senaste 12 månaderna.

Nedan kan du läsa mer om vilken information som visas i kreditupplysningar:

 • Personuppgifter.
 • Årsinkomst.
 • Aktiva lån och krediter.
 • Tidigare kreditupplysningar.
 • Underskott av kapital.
 • Överskott av kapital.
 • Kreditbetyg.
 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo.

Personuppgifter

I en kreditupplysning visas personuppgifter, t.ex. namn, personnummer, folkbokföringsadress, civilstånd samt uppgifter om äktenskapsförord. Det finns också information om eventuella fastighetsinnehav och taxeringsvärde för fastigheter.

Årsinkomst

Din årsinkomst redovisas i en kreditupplysning. Som årsinkomst räknas t.ex. inkomst från förvärvsarbete, kapitalinkomster, ersättning från Försäkringskassan samt studiebidrag. Vill du veta mer kan du besöka vår sida med information om årsinkomst.

Aktiva lån och krediter

I kreditupplysningar som tas hos UC visas information om de lån en person tagit hos långivare som använder UC. Kreditupplysningsföretaget Bisnode har också ett liknande register över lån hos långivare som använder deras tjänster. Däremot har UC ingen information om aktiva lån och krediter hos Bisnode och visa versa.

Tidigare kreditupplysningar

I en kreditupplysning från UC redovisas hur många kreditupplysningar som gjorts på en person de senaste 12 månaderna. Det framgår också vem det är som beställt respektive kreditupplysning. I regel försämras en persons kreditvärdighet ju fler omfrågningar som finns registrerade.

Underskott av kapital

Uppgifter om underskott av kapital framgår av din deklaration och inhämtas av kreditvärderingsföretag från Skatteverket för att visas i en kreditupplysning. En vanlig orsak till att underskott av kapital uppkommer är att man betalat ränta på befintliga lån.

Det finns därmed risk för att en person med ett stort underskott av kapital har lån på höga belopp. Därför kan en persons kreditvärdighet påverkas negativt om kreditupplysningen visar på underskott av kapital.

Överskott av kapital

Överskott av kapital uppkommer om en person har högre kapitalinkomster än utgifter, t.ex. ränteinkomster eller aktieutdelning. Ett överskott av kapital tyder därför på att en person har ett stort sparkapital. Därför anses det vara positivt för en persons kreditvärdighet om kreditupplysningen visar på överskott av kapital.

Kreditbetyg

I en kreditupplysning redovisas även den omfrågade personens kreditbetyg. Kreditbetyget anges i regel utifrån scoringpoäng på en skala. Beroende på var på skalan man hamnar tilldelas man ett visst kreditbetyg, t.ex. “Svag kreditvärdighet” eller “Utmärkt kreditvärdighet”.

Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

Om en person har betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden redovisas uppgifter om detta i en kreditupplysning. I kreditupplysningen framgår hur många anmärkningar en person har samt uppgifter om när de försvinner.

När det gäller skuldsaldo hos Kronofogden visas både aktuellt och historiskt skuldsaldo. Historiskt skuldsaldo avser skulder som varit oreglerade hos Kronofogden i mer än en månad. Informationen visas i kreditupplysning i 24 månader.

När uppdateras informationen i en kreditupplysning?

Informationen i en kreditupplysning uppdateras allt från fem gånger per vecka till en gång per år. Uppgifter om tagna kreditupplysningar uppdateras löpande, medan förändringar avseende lån och krediter uppdateras i mitten av efterföljande månad då förändringen skett. Skuldsaldo uppdateras veckovis.

I tabell 1 visas exempel på uppgifter som visas i en kreditupplysning via UC, vilken källa uppgifterna hämtas från samt hur ofta de uppdateras.

Tabell 1: Exempel på uppgifter som visas i en kreditupplysning via UC, vilken källa uppgifterna hämtas från samt hur ofta de uppdateras.
UppgiftKällaUppdatering
Namn, adress, civilståndSkatteverket via SPAR5 ggr/vecka
Taxerad inkomstSkatteverket5 ggr/år
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift)Skatteverket1 gång/år
Ställda frågor och frågeställareUCLöpande
Sökt/prövad kreditUCLöpande
Kreditengagemangsuppgifter
(beviljade lån/krediter)
Bank, kontokortsföretag,
kreditmarknadsbolag
Varje månad
Betalningsanmärkningar (A-mål, E-mål)Kronofogden5 ggr/vecka
Anmärkningar (tredskodom, konkursansökningar)Tingsrätten5 ggr/vecka
NäringsförbudTingsrätten, Bolagsverket5 ggr/vecka
SkuldsaldoKronofogdenVarje vecka
SkuldsaneringKronofogden5 ggr/vecka
CSN-lånCSN1 gång/år

Även om uppgifterna i tabell 1 är hämtade från UC använder de flesta andra kreditupplysningsföretag samma källor. Den största skillnaden är att upplysningsföretag som t.ex. Creditsafe och Bisnode inte har tillgång till UC:s skuldregister och antal UC-förfrågningar. Vill du veta mer om när uppgifter uppdateras kan du läsa mer här: När uppdateras en kreditupplysning?

Kreditupplysningsföretag erbjuder olika typer av kreditupplysningar

Det finns flera företag som erbjuder kreditupplysningar på den svenska marknaden. Nedan hittar du information om kreditupplysningar från tre av de vanligaste kreditupplysningsföretagen:

 • Kreditupplysning via UC.
 • Kreditupplysning via Creditsafe.
 • Kreditupplysning via Bisnode.

Kreditupplysning via UC

UC är idag det största kreditupplysningsföretaget och erbjuder den mest kompletta kreditupplysningen på marknaden. Utöver de uppgifter som förekommer i alla kreditupplysningar, såsom person- och inkomstuppgifter, visas även kreditengagemang hos långivare som använder UC.

I en kreditupplysning från UC visas också hur många kreditförfrågningar hos UC som gjorts på en person under de senaste 12 månaderna.

Kreditupplysning via Bisnode

Kreditupplysningsföretaget Bisnode upprättar ett skuldregister som liknar det UC har. Skillnaden är att Bisnode endast redovisar kreditengagemang hos långivare som använder Bisnodes kreditupplysning. Lån och krediter hos långivare som använder UC syns därmed inte hos Bisnode.

Bisnode redovisar också hur många kreditupplysningar hos Bisnode en person har gjort de senaste 12 månaderna. Däremot visas inte antalet UC-förfrågningar i en kreditupplysning via Bisnode.

Kreditupplysning via Creditsafe

I en kreditupplysning via Creditsafe visas inga uppgifter alls om antal förfrågningar eller kreditengagemang. Creditsafe redovisar därmed endast de uppgifter som inhämtas från Skatteverket, Tingsrätten och Kronofogden.

Eftersom Creditsafe inte redovisar tidigare kreditupplysningar eller beviljade lån påverkas inte kreditvärdigheten hos Creditsafe av antalet kreditupplysningar hos Creditsafe.

Så kan du ta en kreditupplysning på dig själv

För att ta en kreditupplysning på dig själv kan du använda någon av UC:s tjänster Kreditkollen eller Min upplysning. Du kan också se din kreditupplysning via Bisnode på minupplysning.se eller gratis via Creditsafe genom att logga in på deras hemsida. Läs mer om de olika alternativen här: Kreditupplysning på dig själv.

Kreditkollen – Bästa sättet att ta en kreditupplysning på sig själv

Det bästa sättet att ta en kreditupplysning på sig själv är genom att använda UC:s tjänst Kreditkollen. Med Kreditkollen kan du se din kreditupplysning när du vill för bara 49 kr per månad. Perfekt när du vill förbereda dig för samtal med banken eller helt enkelt följa förändringar i din ekonomi.

Vanliga frågor

Vad innebär kreditkontroll?

En kreditkontroll innebär att en långivare eller annan frågeställare beställer en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Det görs för att kontrollera en persons kreditvärdighet och för att göra en ekonomisk riskbedömning innan ett kreditavtal ingås.

Hur många kreditupplysningar får man ha per år?

Som tumregel får man ha maximalt 10 kreditupplysningar per år för att kunna beviljas ett lån. Hur många kreditupplysningar per år som kan accepteras varierar dock mellan olika långivare. Det finns därmed ingen exakt gräns för hur många kreditupplysningar man får ha per år.

Hur länge syns en kreditupplysning?

En kreditupplysning syns i 12 månader innan den försvinner. UC och Bisnode är två av de kreditupplysningsföretag som sparar kreditupplysningar. Båda företagen gallrar uppgifter om kreditupplysningar 12 månader efter att de beställts. Vill du veta mer kan du få mer information här: Hur länge syns en kreditupplysning?

Finns det lån utan kreditupplysning?

Ja, det finns lån utan kreditupplysning via UC. Ansöker du om lån hos en långivare som använder t.ex. Creditsafe eller Bisnode för kreditupplysningar påverkas inte din kreditvärdighet hos UC. Läs mer och jämför långivare här: Lån utan kreditupplysning.

Går det att ta bort en kreditupplysning?

Nej, det går inte att ta bort en kreditupplysning, såvida den inte är felaktig. Har kreditupplysningen gjorts felaktigt kan företaget som beställt kreditupplysningen kontakta kreditupplysningsföretaget för att få den borttagen. Läs mer här: Ta bort kreditupplysning.

Kan man göra kreditupplysning utan att det syns?

Ja, man kan göra en kreditupplysning utan att det syns genom att ta en kreditupplysning på sig själv. När du tar en kreditupplysning på dig själv registreras ingen förfrågan, och din kreditvärdighet påverkas därmed inte. Det går att ta en kreditupplysning på sig själv via UC, Bisnode och Creditsafe.

Är det dåligt med kreditupplysningar?

Nej, i sig är kreditupplysningar inte dåligt. En kreditupplysning är snarare ett bra hjälpmedel för aktörer på kreditmarknaden att ta bra och välgrundade beslut. Däremot kommer ett stort antal kreditupplysningar vara dåligt för din kreditvärdighet.

Kan en kreditupplysning påverka min kreditvärdighet?

Ja, en kreditupplysning kan påverka din kreditvärdighet. Din kreditvärdighet försämras ju fler kreditupplysningar som finns registrerade på dig. Att ha många kreditupplysningar på sig kan därmed påverka din kreditvärdighet och göra det svårare att beviljas lån.

Hur används kreditupplysningar vid ansökan om lån?

Kreditupplysningar används som underlag i en kreditprövning för att ta kreditbeslut vid ansökan om lån. Eftersom viktiga ekonomiska faktorer, till exempel inkomst och Kronofogdeskulder, framgår i en kreditupplysning är det ett av de viktigaste verktygen som används i kreditprövningar för lån.