blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

UC-Score: Så fungerar Kreditvärdighet, Score och Skala via UC

UC använder sig av en mängd information för att bedöma om en låntagare är kreditvärdig. I den här artikeln går Lånea igenom hur kreditvärdighet hos UC fungerar, vad UC-score är och vilken skala UC-score mäts i. Du får också exempel på faktorer som påverkar kreditvärdigheten.

Sammanfattande fakta om UC score

 • UC bedömer kreditvärdigheten hos privatpersoner och företag.
 • UC-score baseras på information från en mängd olika källor.
 • UC inhämtar och uppdaterar regelbundet information från sina källor.
 • UC-score visas på en skala mellan 1 och 999.
 • En hög UC-score visar på god kreditvärdighet.
 • Faktorer som UC-förfrågningar och befintliga lån påverkar UC-score.
 • Det går att se sin UC-score genom att använda tjänsten Kreditkollen.

Vad är UC?

UC är ett svenskt företag med kreditupplysningstillstånd, vilket innebär att de får utföra kreditupplysningar för att kunna bestämma både privatpersoners och företags kreditvärdighet. UC samlar in information bland annat från Skatteverket som långivare använder när de ska bedöma kreditvärdigheten.

Idag är UC Sveriges största och vanligaste kreditupplysningsföretag. Storbankerna har länge använt UC som kreditupplysningsbolag vilket har gett UC ett starkt varumärke. Under åren har UC byggt upp ett stort register över både företag och privatpersoners ekonomiska situation.

UC bedömer kreditvärdigheten hos privatpersoner och företag

UC erbjuder flera olika tjänster. Den vanligaste är att en långivare beställer en kreditupplysning för att få information om kreditvärdigheten hos en privatperson eller ett företag.

För privatpersoner finns tjänsterna Kreditkollen, Min Upplysning och Mitt kreditbetyg. Med dessa tjänster kan man se sitt kreditbetyg, ha obegränsad tillgång till sin kreditupplysning, se sina lån och krediter eller ta en kreditupplysning på sig själv – utan att det registreras på UC.

För att bedöma kreditvärdighet hos privatpersoner används UC-score. När UC bedömer kreditvärdigheten hos företag delas företagen istället in i olika riskklasser beroende på hur hög risken är att hamna på obestånd.

Bästa sättet att se din UC-score

Kreditkollen erbjuder det bästa sättet att se din UC-score när du vill för 49 kr per månad. Hos Kreditkollen kan du inte bara se din scoringpoäng, du kan också följa utvecklingen av din UC-score över tid. Du får också information om dina lån och krediter som finns registrerade hos UC.

Det finns två olika typer av UC-upplysningar: UC3 och UC13

UC erbjuder två olika typer av kreditupplysningar, UC3 och UC13. UC3 kallas personupplysning och innehåller mer information än en UC13. En UC13 kallas mikroupplysning och är en förenklad version av kreditupplysning som inte påverkar en persons kreditvärdighet.

Information som ingår i en kreditupplysning från UC

En kreditupplysning innehåller en samling data och uppgifter för att kunna ge långivaren ett rättvist underlag att bedöma låntagarens kreditvärdighet. Person- och inkomstuppgifter, eventuella anmärkningar och skulder hos Kronofogden är exempel på information som framgår av en kreditupplysning.

Information som visas i UC3 (personupplysning)

 • Namn och adress.
 • Inkomstuppgifter två år tillbaka.
 • Äktenskapsförord.
 • Fastighetsinnehav.
 • Betalningsanmärkningar.
 • Kreditförfrågningar.
 • Skuldsaldo hos Kronofogden.
 • Aktiva krediter.

Personupplysning (UC3) används exempelvis vid ansökan om bolån, större och medelstora privatlån eller leasingavtal för bil och registreras alltid på låntagaren.

Information som visas i UC13 (mikroupplysning)

 • Namn och adress.
 • Betalningsanmärkningar.
 • Skuldsaldo hos Kronofogden.

Eftersom en mikroupplysning (UC13) är mindre detaljerad registreras den inte och påverkar inte heller låntagarens kreditvärdighet. Det kan löna sig att fråga om räcker med informationen som finns i en Mikroupplysning, till exempel när en hyresvärd vill ta en kreditupplysning.

Inhämtning och uppdatering av information till UC

Tabell 1: Vilka uppgifter UC samlar in, vilka källor de använder samt hur ofta informationen uppdateras.
UppgiftKällaUppdatering
Namn och adress på fysiska personerSkatteverket5 ggr/vecka
CivilståndSkatteverket5 ggr/vecka
Taxerad inkomstSkatteverket5 ggr/år
Taxerad inkomst, omräkningarSkatteverket2 ggr/mån
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift)Skatteverket1 gång/år
ÄktenskapsförordSkatteverket2 ggr/mån
Personlig förvaltareTingsrätten5 ggr/vecka
Förkommen ID-handlingUCLöpande
Ställda frågor och frågeställareUCLöpande
Sökt/prövad kreditUCLöpande
Kreditengagemangsuppgifter
(beviljade lån/krediter)
Bank, kontokortsföretag,
kreditmarknadsbolag
Varje månad
Anmärkningar, obetalda skatter och
allmänna avgifter
Kronofogden5 ggr/vecka
Anmärkningar, tredskodomTingsrätten5 ggr/vecka
Anmärkningar, konkursansökningarTingsrätten, Kronofogden5 ggr/vecka
Anmärkningar, betalningsföreläggandenKronofogdenVarje vecka
Anmärkningar, utmätning/återtaget godsKronofogden5 ggr/vecka
Missbrukade bankkontonBanker5 ggr/vecka
Misskötta krediter och hypotekslånBanker, finansbolag5 ggr/vecka
Missbrukade kontokortskrediterBank, kontokortsföretag,
finansbolag
5 ggr/vecka
NäringsförbudTingsrätten, Bolagsverket5 ggr/vecka
SkuldsaldoKronofogdenVarje vecka
SkuldsaneringKronofogden5 ggr/vecka
CSN-lånCSN1 gång/år

UC hämtar kontinuerligt in information från olika källor och dessa uppgifterna lagras hos UC och uppdateras i UC:s kreditupplysning.

Vad är UC-score?

UC-score är en skala i tjänsten Kreditkollen för att bedöma hur hög kreditvärdighet en person har. Tjänsten ska även underlätta för privatpersoner att ha koll på sin egen ekonomi genom att lätt se sina lån och krediter. UC-score är en mätskala som ligger mellan 1 – 999 där höga tal visar på god kreditvärdighet.

Måttet ”Utmärkt” ligger mellan 745 – 999 medan ”Svag” ligger mellan 1 – 454. UC-score är baserat på UC Riskprognos, eller kreditscore som det också kallas, fast har en omvänd mätskala.

Kreditvärdighet och UC-score mäts i skala

I listan nedan kan du se den skala med scoringpoäng UC använder när de betygsätter en persons kreditvärdighet.

 • Utmärkt kreditvärdighet: 745 – 999.
 • Mycket bra kreditvärdighet: 635 – 744.
 • Bra kreditvärdighet: 559 – 634.
 • Mindre bra kreditvärdighet: 455 – 558.
 • Svag kreditvärdighet: 1 – 454.

UC gör även en riskprognos i samband med kreditvärderingen

UC Riskprognos mäter hur stor risken är för att en person ska få en betalningsanmärkning inom de kommande 12 månaderna. Riskprognosen är inte en manuell process utan bygger på en komplex algoritm som baseras på många olika faktorer.

Riskprognos grundar sig på informationen som syns i låntagarens kreditupplysning från UC och blir därmed en del av långivarens beslutsunderlag när de ska bevilja lån eller krediter. UC Riskprognos är ett tal mellan 0,1 – 99,9, där ett högre tal visar på lägre kreditvärdighet.

Faktorer som påverkar kreditvärdigheten hos UC

 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. När de är närmare i tid ökar risken.
 • Befintliga lån och krediter. Här påverkar hur många och hur stora beloppen är.
 • Tidigare tagna kreditupplysningar hos UC. En kreditupplysning sparas i 12 månader och påverkar kreditvärdigheten i störst utsträckning under de första 30 dagarna.
 • Taxeringsinformation från de två senaste inkomstdeklarationerna.
 • Personlig information exempelvis civilstånd, fastighetsinnehav och adress.

UC tillhandahåller riskprognos vid kreditupplysning på företag

UC:s riskklasser uppskattar risken att ett bolag ska hamna på obestånd (konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion) inom ett år. Riskprognosen beräknas med hjälp av UC:s riskmodeller och bygger på information som kommer från officiella källor som till exempel Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket.

Riskbedömningen baseras på den information som finns i en kreditupplysning över företag bland annat bokslut, styrelse, delägare, kreditomdöme och betalningsanmärkningar. För att kunna göra säkrare affärer går det att kontrollera en blivande kunds kreditvärdighet och sannolikhet för att de ska kunna betala genom att ta en kreditupplysning på företaget.

Riskprognos för UC:s riskklasser

UC har 5 riskklasser där 1 har högsta risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom ett år. I tabell 2 framgår vilken indelning de olika riskklasserna har beroende på hur stor risken för obestånd är.

Tabell 2: Med hjälp av tabellen får man en snabb bild av ett företags kreditvärdighet.
RiskklassRiskprognos i %
5 Mycket låg risk≤ 0,24
4 Låg risk0,25 - 0,74
3 Normal risk0,75 - 3,04
2 Hög risk3,05 - 8,04
1 Mycket hög risk≥ 8,05

Skillnad mellan UC och andra kreditupplysningsföretag

UC är det kreditupplysningsföretaget som har tillgång till flest källor och ger därför bättre råd om låntagarens kreditvärdighet. Det finns flera andra kreditupplysningsföretag i Sverige, där Bisnode och Creditsafe är de största.

Långivare av snabblån använder oftast de mindre kreditupplysningsföretagen. De delar inte information mellan sig utan en låneansökan registreras bara hos det upplysningsföretag där den görs.

Nedan kan du läsa mer om de största skillnaderna mellan UC, Bisnode och Creditsafe:

 • Skillnad mellan kreditvärdighet hos UC och Bisnode.
 • Skillnad mellan kreditvärdighet hos UC och Creditsafe.

Skillnad mellan kreditvärdighet hos UC och Bisnode

Bisnode har inte tillgång till UC:s skuldregister vid kreditvärdering

Bisnode har inte tillgång till UC:s register över beviljade lån och beaktar därför inte detta i sin kreditvärdering. I det fall låntagaren har många befintliga lån och krediter hos UC påverkar det inte personens kreditvärdighet hos Bisnode.

Skillnad mellan kreditvärdighet hos UC och Creditsafe

Creditsafe registrerar inte antal förfrågningar på en låntagare när de gör sin kreditvärdering. De har inte heller tillgång till UC:s skuldregister. Har låntagaren många kreditförfrågningar sedan tidigare, vare sig det är hos UC eller Creditsafe, har detta ingen påverkan på personens kreditvärdighet hos Creditsafe.

Hur kan jag se min UC-score?

UC tillhandahåller en tjänst som heter ”Kreditkollen” där låntagare kan se hur den egna kreditvärdigheten utvecklas, se vilka anmärkningar som finns och när de försvinner. När man kollar sin UC-score registreras ingen kreditupplysning. ”Kreditkollen” är ett abonnemang som kostar 49 kr/månad. Läs mer här: Så kan du se din egen kreditvärdighet.

Kan man kolla sitt kreditbetyg och sin UC-score gratis?

Det går att kolla sin UC-score gratis med hjälp av en app som heter ”Kreddy”. Appen är en kostnadsfri tjänst och det görs ingen registrering hos UC när den används.

Vanliga frågor

Vad är bra UC-score?

UC-score har en mätskala mellan 1 – 999. UC-score är indelat i fem betyg där “Bra” går från 559 till 634 och Mycket bra ligger mellan 635 och 744. Det högsta kreditbetyget är Utmärkt och scoringpoängen ligger mellan 745 – 999.

Vad ska man ha för UC-score för att få ett lån?

För att få ett lån ska man ha ett UC-score över 559, men det är upp till varje kreditgivare att avgöra vilken UC-score som är tillräcklig för att få ett lån. Vissa kreditgivare kan därför ha högre krav på UC-score än minimikravet. Du hittar olika typer av långivare med olika höga krav på vår sida om lån.

Hur gör jag för att förbättra min UC-score?

För att förbättra din UC-score bör du se till att ha få registrerade UC-förfrågningar, ha så få lån och krediter som möjligt och att undvika betalningsanmärkningar. Att ha koll på sin ekonomi kan hjälpa till att stärka din kreditvärdighet och på så vis förbättra din UC-score.

Vilka företag erbjuder lån utan UC?

Ferratum, Loanstep och Lumify är exempel på företag som erbjuder lån utan UC. Istället för UC tar långivaren en kreditupplysning hos Bisnode eller Creditsafe, och de flesta långivarna erbjuder så kallad smslån och snabblån. Med ett lån utan UC kan du i regel låna upp till 50 000 kr. Räntan för sms- och snabblån utan UC ligger vanligtvis mellan 25 – 39 %.

Går det att få lån med låg UC-score?

Ja, det går att få lån med låg UC-score. Northmill Bank, Lendo och Sambla erbjuder lån till personer med låg kreditvärdighet. I regel får man dock endast låna låga belopp och till hög ränta. Det är värt att jämföra flera olika långivare när man ska ta lån med låg UC-score.