blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Kreditvärdighet hos Creditsafe: Så funkar Scoringen & Skalan

Här får du veta allt om hur Creditsafe bedömer kreditvärdighet hos privatpersoner och företag.

Sammanfattande fakta om kreditvärdighet och scoring hos Creditsafe

 • Creditsafe erbjuder kreditupplysningar på privatpersoner och företag.
 • Creditsafe scoring för privatpersoner mäts på en skala 1-100.
 • En hög scoring innebär en låg kreditrisk enligt Creditsafe.
 • Höjd inkomst och fastighetsinnehav kan förbättra Creditsafe Score.
 • Det går att se sin scoring på kreditupplysningar från Creditsafe.
 • Kreditupplysning på sig själv kan tas gratis via Creditsafes hemsida.
 • Kreditförfrågningar påverkar inte en låntagares kreditvärdighet hos Creditsafe.

Vad är Creditsafe?

Creditsafe Group grundades 1977 i Norge och är idag ett av världens mest använda kreditupplysningsföretag. Creditsafe levererar kompletta kreditupplysningar på företag och individer. De erbjuder även bevakningstjänster på företag och omvärldsbevakning med fokus på kundkännedom och bakgrundskontroll.

Vad gör Creditsafe?

Creditsafe tillhandahåller bl.a. kreditupplysningar på privatpersoner och företag. Informationen i kreditupplysningen ligger till grund när kredittagarens betalningsförmåga och kreditvärdighet bedöms.

I sitt utbud har Creditsafe kreditupplysningar på företag samt en rad andra tjänster. De vanligaste tjänsterna Creditsafe erbjuder är:

 • Kreditupplysning: visar inkomst, skulder och ekonomisk situation.
 • Företagsupplysning: visar rating, bokslutsinformation, betalningsanmärkningar och styrelse för bolag i Sverige, oavsett företagsform.
 • Personupplysning: visar bolagsengagemang, scoring, inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar, fastighetsägande samt detaljerad personinformation för personer över 15 år.
 • Utlandsupplysning: kreditupplysning på företag verksamma i fler än 160 länder.

För verksamheter med stort behov av information erbjuder Creditsafe ett antal tilläggstjänster:

 • Verklig huvudman (för företag).
 • Fordonsregister (värdering av tillgångar).
 • Fastighetsregister (värdering av tillgångar).
 • Bolagshandlingar från bolagsverket (för företag).

Så mäter Creditsafe kreditvärdigheten

Creditsafe prognosticerar privatpersoners kreditvärdighet med hjälp av ett avancerat scoringsystem. Metoden går ut på att utifrån data som inkomst, skulder, betalningsanmärkningar och sociala variabler beräkna en individs betalningsförmåga och möjlighet att i framtiden betala sina skulder.

Creditsafes bedömning av en persons kreditvärdighet är en ögonblicksbild. Kreditbetyget bygger enbart på den information som finns registrerat just den dagen. I och med detta påverkas inte kreditbetyget hos Creditsafe av antalet kreditförfrågningar.

Creditsafes scoring för privatpersoner

Creditsafes scoring och kreditvärdighet för privatpersoner mäts på en skala mellan 1 – 100 där hög scoring innebär låg risk. Skalan är indelad i fem intervaller, där varje poäng (ökad score) innebär en minskad risk för att personen ska få betalningssvårigheter.

Tabell 1: Scoring och betalningsförmåga hos Creditsafe för privatpersoner.
ScoringSannolik betalningsförmåga
1 - 19Låg betalningsförmåga
20 – 39Medel betalningsförmåga
40 – 69Hög betalningsförmåga
70 – 100Mycket hög betalningsförmåga

Ingen scoring sätts om personen har blivit beviljad skuldsanering eller om det pågår en utmätning.

Creditsafes bedömning av kreditvärdighet för företag

För att bedöma kreditvärdigheten hos företag tas hänsyn till faktorer som statistiskt sett har stor påverkan på risken för ett företag med en viss omsättning. Exempelvis är bokslutsinformation mer betydande för stora bolag, medan förändringar i styrelsen spelar större roll för små företag.

Baserad på Creditsafes scoringmodell bedöms kreditvärdigheten hos företag genom en unik rating och riskprognos som översätts till ett riskintervall. Hög rating innebär låg risk. Ratingen bedömer risken för insolvens inom 12 månader. Insolvens innefattar konkurs, konkursansökan, tvingad likvidation, företagsrekonstruktion eller utmätning.

Creditsafes scoringskala för företag

Tabell 2: Scoring och betalningsförmåga hos Creditsafe för företag.
IntervallBenämningRiskprognos
80 – 100Mycket låg risk< 0,2526 % - 0,0001 %
60 – 79Låg risk< 0,8658 % - 0,2526 %
40 – 59Medel risk< 2,9231 % - 0,8658 %
15 – 39Hög risk< 12,3937 % - 2,9231 %
1 – 14Mycket hög risk< 100% - 12,3937 %

Vad syns på Creditsafes kreditupplysning?

Creditsafes kreditupplysning för privatpersoner innehåller information som gör att långivaren kan bedöma kreditvärdigheten och erbjuda alternativ med lämplig risknivå:

 • Inkomstuppgifter för de senaste tre åren för alla personer i Sverige över 15 år.
 • Detaljerad personinformation som civilstånd, namn, folkbokföringsadress, förvaltare, personnummer samt tidigare adress.
 • Betalningsanmärkningar – nya och historiska.
 • Skuldsanering, utmätningsförsök, aktuellt och historiskt skuldsaldo hos Kronofogden.
 • Bolagsengagemang.
 • Fastighetsinnehav.
 • Scoring – riskbedömning på en skala 1 – 100.

Observera att en kreditupplysning inte kan göras om personen är spärrad i databasen. Att spärra sitt personnummer kan vara en nödvändig åtgärd att ta till för den som har blivit utsatt för ett bedrägeriförsök eller ID kapning.

Exempel på faktorer som påverkar Creditsafes scoring

Creditsafe prognosticerar privatpersoners framtida betalningsförmåga utifrån den information som finns registrerad i kreditupplysningen. Det rör sig om bland annat taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar och betalningsanmärkningar.

Scoringen är en statistisk bedömning där individer i samma åldersspann jämförs med varandra. I beräkningen av scoringen tas även hänsyn till sociala variabler som exempelvis civilstånd och antal hemmavarande barn, faktorer som är svåra att påverka.

Uppdatering av information hos Creditsafe

Tabell 3: Vilka uppgifter som Creditsafe samlar in, var de kommer ifrån och hur ofta de uppdateras.
UppgiftKällaUppdatering
Borttappad iD-handlingInnehavarenLöpande / varje timme
BolagsinformationBolagsverketDagligen
Namn & adress på fysiska personer, civilståndSkatteverket5 ggr / vecka
Anmärkningar, betalningsföreläggandenKronofogden5 ggr / vecka
Betalningsanmärkningar, allmänna och enskilda målKronofogden5 ggr / vecka
Företagsrekonstruktioner, konkurs, konkursförvaltareKronofogden5 ggr / vecka
Skuldsanering, utmätningsförsökKronofogden5 ggr / vecka
FörvaltarskapTingsrätt5 ggr / vecka
FastighetsuppgifterLantmäteriet5 ggr / vecka
Registrering moms, F-skatt, arbetsgivaravgiftSkatteverket5 ggr / vecka
Konkurs, tredskodomarTingsrätten5 ggr / vecka
SkuldsaldoKronofogdenVarje vecka
FordonsinnehavTransportstyrelsenVarje vecka
Taxerad inkomst, omräkningarSkatteverket2 ggr / mån
FastighetstaxeringSkatteverket1 ggr / år (sept)
Taxerad inkomstSkatteverket5 ggr / år *

* Inkomstuppgifter skickas i en gång per år till Skatteverket och redovisas sedan i fem intervaller beroende på när under året man har skickat in sin deklaration. Tidpunkten styrs av om man är fysisk eller juridisk person och typ av företagsform.

Hur kan man förbättra sin Creditsafe Score?

Det finns ett antal variabler som går att påverka för att få en högre scoring:

 • äga en fastighet.
 • höja sin inkomst.
 • vara involverad i ett bolagsengagemang.
 • se till att ha en ekonomi i ordning utan skuldsaldo hos Kronofogden.
 • deklarera överskott av kapital.
 • vänta med att ansöka om lån tills dess att eventuella betalningsanmärkningar försvinner.

Går det att ta en kreditupplysning från Creditsafe på sig själv?

Ja, det går att ta en kreditupplysning på sig själv via Creditsafes hemsida. Du loggar in med hjälp av bankid och får då tillgång till den information som finns registrerad om dig i databasen. Exempel på uppgifter som du kan se är:

 • Personuppgifter.
 • Skuldsaldo hos KFM.
 • Betalningsanmärkningar.
 • Taxerad inkomst.

Att ta en kreditupplysning på sig själv via Creditsafe är helt gratis. Eftersom Creditsafe inte sparar några förfrågningar påverkas inte din kreditvärdighet hos Creditsafe när du tar en kreditupplysning på dig själv.

Skillnaden mellan Creditsafe, Bisnode och UC

Även om Creditsafe, Bisnode och UC använder många gemensamma källor för att inhämta information finns det flera skillnader mellan företagen. Nedan hittar du information om de största skillnaderna mellan de olika upplysningsföretagen:

 • Creditsafe har inget register över beviljade lån.
 • Creditsafe sparar inte kreditförfrågningar.

Creditsafe har inget register över beviljade lån

En stor skillnad mellan Creditsafe, UC och Bisnode är att Creditsafe inte har något register över beviljade lån. UC och Bisnode har ett eget skuldregister som uppdateras med information från långivare som använder respektive företag för kreditupplysningar. Creditsafe har ingen tillgång till uppgifter från övriga upplysningsföretag.

Creditsafe sparar inte kreditförfrågningar

En annan skillnad är att Creditsafe inte registrerar hur många förfrågningar som görs om en person, något som både UC och Bisnode gör. Medan kreditvärdigheten försämras av många Bisnode- eller UC-förfrågningar, spelar en förfrågan hos Creditsafe inte någon som helst roll för kreditvärdigheten.

Att ta ett lån med Creditsafe innebär att kreditvärdigheten hos storbankerna inte påverkas negativt av den kreditupplysning som tas i samband med låneansökan. Anledningen är att dessa förfrågningar inte rapporteras till UC som i sin tur inte kan förse de större långivarna med informationen.

Hur skiljer sig Creditsafe i pris för företag?

Creditsafes affärsmodell bygger på att erbjuda kompletta kreditupplysningar till ett så fördelaktigt pris som möjligt. Där andra kreditupplysningsföretag har valt en differentierad prissättning väljer Creditsafe istället en fast prismodell utan tilläggstjänster.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan UC och en kreditupplysning?

Skillnaden mellan UC och en kreditupplysning är att en kreditupplysning kan göras hos andra företag än UC. En UC, eller UC-förfrågan, är en kreditupplysning som görs hos just kreditupplysningsföretaget UC. Andra företag som levererar kreditupplysningar är Bisnode, Sergel och Creditsafe.

Kommer ett lån att rapporteras till UC om jag tar ett lån med Creditsafe?

Ja, i vissa fall rapporteras lån med Creditsafe till UC. Att man använder sig av Creditsafe är ingen garanti för att skulden inte syns på UC. Långivare väljer själva om de vill rapportera in lån med Creditsafe till UC eller inte. Det vanligaste är dock att de väljer att inte göra det.

Vill du undvika att UC får reda på din skuld när du lånar utan UC måste du därför läsa mer om långivare hos oss eller kontakta långivaren innan du lånar.

Beräknas UC-score och Creditsafe scoring på samma sätt?

Nej, UC-score och Creditsafe scoring beräknas inte på samma sätt. UC har tillgång till och väger in mer information än Creditsafe i sin kreditbedömning. Därför beräknas också kreditbetyget hos UC på ett annat sätt än hos Creditsafe.

Däremot liknar de båda bolagens scoringmodeller varandra, då både UC-score och Creditsafe-scoring anges som en siffra på en skala. Både UC:s och Creditsafes skalor är uppdelade i intervaller som motsvaras av ett kreditbetyg.

Är långivares scoring densamma som Creditsafe scoring?

Nej, många långivare har sin egen scoring. Creditsafe scoring utgör dock ett bra stöd när långivarens egen scoringen räknas fram.