blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Kreditupplysningsföretag: Vad det är & Lista på 8 st företag

I denna artikel beskriver Lånea vad ett kreditupplysningsföretag är och vad de gör. Vi jämför de olika kreditupplysningsföretagen på marknaden idag och ger exempel på vilka kreditupplysningsföretag som olika långivare använder.

Sammanfattande fakta om kreditupplysningsföretag

 • Kreditupplysningsföretag ger info för långivares kreditbedömning.
 • Kreditupplysningsföretag varken beviljar eller avslår lån.
 • Dessa företag samlar in och analyserar ekonomisk information.
 • De använder offentliga källor som Skatteverket och Tingsrätten.
 • UC och Creditsafe uppdaterar sina register oftast.
 • Kreditupplysningsföretag behöver tillstånd från IMY.
 • Det finns nio rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige.
 • UC, Creditsafe och Bisnode är de största företagen.
 • UC registrerar alla kreditförfrågningar och beviljade lån.

Vad är ett kreditupplysningsföretag?

Ett kreditupplysningsföretag är ett företag som förser långivare, hyresvärdar och andra mottagare av regelbundna betalningar med information. Denna information ska i sin tur underlätta deras kreditbedömning. Enligt lag ska en långivare alltid genomföra en kreditprövning innan ett lån kan beviljas.

Kreditupplysningen ingår i regel som en del av denna kreditprövning. Många kreditupplysningsföretag tillhandahåller också ett mätvärde, en så kallad score, som bedömer låntagarens kreditvärdighet.

Det är dock viktigt att påpeka att kreditupplysningsföretaget varken beviljar eller avslår ett lån. Ansvaret för kreditprövningen och huruvida ett lån ska beviljas ligger alltid på kreditgivaren.

Vad gör ett kreditupplysningsföretag?

Ett kreditupplysningsföretag samlar in ekonomisk information och personliga uppgifter som till exempel civilstånd. De sammanställer sedan denna information på ett överskådligt sätt i form av en kreditupplysning. Kreditupplysningar innehåller normalt sett även en bedömning av kreditvärdigheten.

De två huvuduppgifterna, insamling av information och analys av informationen beskrivs nedan.

 • Kreditupplysningsföretag samlar in information till kreditupplysningen.
 • Kreditupplysningsföretag gör en analys av insamlad information.

Kreditupplysningsföretag samlar in information till kreditupplysningen

Kreditupplysningsföretagen samlar regelbundet in information från ett antal offentliga källor. Exempel på sådana källor som de flesta eller alla kreditupplysningsföretag använder är:

 • Skatteverket
 • Tingsrätten
 • Kronofogdemyndigheten
 • Bolagsverket
 • Lantmäteriet

Även om de flesta kreditupplysningsföretagen samlar in information från dessa källor skiljer de sig åt när det gäller hur ofta de uppdaterar information. De största företagen som till exempel UC och Creditsafe uppdaterar i regel sina register oftare än andra företag, och registerför dessutom fler uppgifter än de mindre kreditupplysningsbolagen.

 

Vid insamlandet av information särskiljer sig UC genom att de även samlar in uppgifter om beviljade lån och krediter från banker och kreditupplysningsföretag. Dessutom framställer de viss egen information, såsom förekomna ID-handlingar, som sedan redovisas i kreditupplysningen.

Kreditupplysningsföretag gör en analys av insamlad information

Utifrån den insamlade informationen gör kreditupplysningsföretagen en analys där de bedömer den efterfrågade personens kreditvärdighet. Kreditvärdigheten beror av en sammanvägning av ett antal faktorer. Hur denna sammanvägning görs skiljer sig mellan de olika bolagen men nedanstående faktorer väger ofta tungt:

 • Betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten
 • Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
 • Underskott av kapital
 • Taxerad inkomst
 • Antal kreditförfrågningar (UC och Bisnode)

Det kan också vara bra att känna till att bedömningen av kreditvärdigheten helt styrs av algoritmer som baseras på statistik. Därigenom är det således ingen idé att försöka förhandla sig till en bättre kreditvärdighet.

Behöver kreditupplysningsföretag tillstånd för sin verksamhet?

Ja, för att få bedriva kreditupplysningsverksamhet behövs normalt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På IMYs hemsida finns en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns i Sverige och denna lista uppdateras kontinuerligt.

Hur många kreditupplysningsföretag finns i Sverige?

Det finns för närvarande nio rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige men två av dem tillhör samma koncern (Bisnode). Därutöver finns 11 stycken icke rikstäckande företag av vilka Biluthyrarna i Sverige AB och CredPoint Sverige AB kan nämnas som exempel.

Skillnaden mellan de rikstäckande och icke rikstäckande kreditupplysningsföretagen är att de förra har samtliga svenskar som är över 15 år i sitt register. Det betyder att en person finns i registret oavsett om denne har betalningsanmärkningar eller inte.

Lista på kreditupplysningsföretag som är rikstäckande

 • Upplysningscentralen (UC)
 • Creditsafe
 • Bisnode
 • Safenode
 • Valitive (tidigare Alektum och Decidas)
 • Syna
 • Krafman
 • Sergel Kredittjänster

Av ovanstående bolag är UC, Creditsafe och Bisnode de klart viktigaste. I förhållande till de andra är Krafmans och Sergel Kreditjänsters kreditupplysningsverksamhet relativt små och Syna mer fokuserad på nischer. Beskrivningen av dessa tre företag är därför mer summarisk.

Upplysningscentralen (UC)

Upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Bolaget är verksamt sedan 1970-talet och ägdes tidigare av de svenska storbankerna. Sedan 2018 ingår UC i den nordiska affärsinformationskoncernen Enento Group.

UC registrerar alla kreditförfrågningar och för också ett register över beviljade lån. Även om andra kreditupplysningsföretag tagit marknadsandelar på sistone beställer fortfarande många långivare inklusive alla storbanker sina kreditupplysningar från kreditupplysningsföretaget UC.

Lån utan UC

Att UC historiskt dominerat kreditupplysningsmarknaden i Sverige visas bland annat av att många personer sätter likhetstecken mellan att “göra en kreditupplysning” och att “göra en UC”. Idag finns ju många andra kreditupplysningsföretag och vill du ansöka om lån via dessa kreditupplysningsföretag kallas de lån utan UC.

Creditsafe

Creditsafe är ett populärt kreditupplysningsföretag bland långivare som erbjuder snabblån. Företaget grundades i Norge 1977 och är idag ett av världens största kreditupplysningsföretag.

Två betydande skillnader mellan Creditsafe och UC är att:

 • Creditsafe registrerar inte kreditförfrågningar och därför har antalet kreditupplysningar ingen påverkan på deras bedömning av kreditvärdigheten.
 • Creditsafe för inget skuldregister över beviljade lån.

Lån med Creditsafe

Creditsafe använder mindre information än UC vilket kan göra det lättare att få lån via Creditsafe. Ett lån taget via Creditsafe kan dock synas hos UC då det är upp till långivaren att avgöra om denne vill rapportera till UC. Läs mer och jämför långivare här: lån med Creditsafe.

Bisnode

Bisnode hette ursprungligen Bonnier Business Service och grundades 1989. Den nuvarande ägaren är amerikanska Dun & Bradstreet som köpte upp Bisnode 2021. En viktig skillnad mellan Bisnode och UC är att Bisnode inte för någon förteckning över beviljade lån.

Lån med Bisnode

I likhet med UC registrerar Bisnode antalet kreditupplysningar. Observera dock att det inte handlar om samma upplysningar, UC-upplysningar och Bisnode-upplysningar är två olika saker. Önskar du veta mer om vilka långivare som använder Bisnode kan du läsa här: lån med Bisnode.

Safenode

Stockholmsbaserade Safenode är ett relativt litet och ungt bolag men det växte kraftigt under 2020. Lån med Safenode registreras inte i UC:s skuldregister och påverkar inte heller antalet kreditförfrågningar hos UC.

Lån med Safenode

Generellt kan det sägas att det är enklare att få lån via Safenode än UC. Med det sagt tillåter de långivare som använder Safenode idag varken betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. För att hitta långivare som använder Safenode kan du läsa här: lån med Safenode.

Valitive (Decidas)

Göteborgsbaserade Valitive tillhör Alektumkoncernen och bildades genom en sammanslagning av bland annat Alektum Risk Optimization och Decidas. Liksom övriga kreditupplysningsföretag, med undantag av UC, registreras det ingen kreditupplysning hos UC när du ansöker om ett lån med Valitive.

Lån med Valitive (Decidas)

Till skillnad från Safenode är det upp till långivaren om lånet rapporteras in till UC:s kreditregister. Vi har inte kännedom om någon långivare som i nuläget erbjuder lån med Valitive (Decidas).

Syna

Malmöbaserade Syna är ett familjeföretag som påbörjade sin verksamhet redan 1947. De är därmed Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag.

Krafman

Krafman med säte i Domsten utanför Helsingborg är Sveriges minsta kreditupplysningsföretag. De rapporterar inte heller kreditupplysningar till UC.

Sergel kredittjänst

Även om Sergels kredittjänster AB är ett registrerat kreditupplysningsföretag är inkasso dess huvudsakliga verksamhet. Vi har inte kännedom om någon långivare som i nuläget erbjuder lån med Sergel.

Vilka långivare använder vilket kreditupplysningsföretag?

Innan man ansöker om ett lån kan det vara bra att ta reda på vilket kreditupplysningsföretag som långivaren använder. Har man till exempel redan väldigt många kreditförfrågningar hos UC är det i regel inte lönt att vända sig till en långivare som använder UC.

Tabell 1 ger exempel på vilka långivare som använder olika kreditupplysningsföretag. Observera att tabell 1 inte är heltäckande.

Tabell 1: Kreditupplysningsföretag och vilka långivare som använder vilket företag.
KreditupplysningsföretagExempel på långivare som använder företaget
Upplysningscentralen (UC)Advisa, Lendo, Zmarta, Sambla
CreditsafeFerratum, Smspengar, Lumify, Daypay
BisnodeMerax, Loanstep, Brixo, Monetti, EverydayPlus, Tryggkredit, Flexkontot, Mobillån
SafenodeFlexlimit, Meddelandelån
ValitiveMinifinans

Vanliga frågor

Kan kreditupplysningsföretagen se mina krediter?

Nej, alla kreditupplysningsföretag kan inte se dina skulder. Det är bara UC som för ett skuldregister och därför kan se dina skulder. De andra kreditupplysningsföretagen har dock uppgifter om underskott av kapital vilket kan ge en indikation om dina skulder. Det utreds för närvarande också om att inrätta ett nationellt skuldregister.

Det finns dock sätt att ta reda på vilka krediter man har, t.ex. via UCs tjänst Kreditkollen.

Kan man ta bort kreditförfrågningar hos kreditupplysningsföretagen?

Nej, man kan i regel inte ta bort kreditförfrågningar hos kreditupplysningsföretagen.

Undantaget är om kreditupplysningen tagits felaktigt. Rör det sig t.ex. om att upplysningen tagits på fel person eller att ett legitimt behov att ta upplysningen saknats går det ofta att ta bort kreditfrågningar.

Vilket är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige?

UC är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Samtliga storbanker använder sig av UC men också många andra aktörer som t.ex. hyresvärdar. UC ägdes tidigare av storbankerna men ingår sedan år 2018 i finska Enento Group.