blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Kreditvärdighet hos Bisnode: Så funkar deras Score & Skala

Här på Lånea får du reda på allt du vill veta om företaget Bisnode och vilka tjänster de tillhandahåller. Du hittar även information om hur de bedömer kreditvärdighet och vilken scoringmodell de använder.

Sammanfattande fakta om kreditvärdighet hos Bisnode

 • Bisnode är en kredittjänstleverantör och ägs av Dun & Bradstreet.
 • Bisnode bedömer kreditvärdighet för privatpersoner och företag.
 • De tillhandahåller även system för automatisk kreditbedömning.
 • Betalningsanmärkningar lagras hos Bisnode i 3 år.
 • Kreditupplysningar lagras hos Bisnode i 1 år.
 • Privatpersoners kreditvärdighet mäts genom kreditscoring, skala 1-10.
 • Företags kreditvärdighet bedöms via AAA-rating, skala AAA-C.
 • Många kreditförfrågningar kan sänka kreditscoring hos Bisnode.
 • Man kan se sin egen kreditvärdighet hos Bisnode, kostar 299 kr/år.

Vad är Bisnode?

Bisnode är ett företag som tillhandahåller kredittjänster. Deras tjänster används framförallt som beslutsunderlag av aktörer inom kredit- och finansmarknaden. Bisnode grundades 1989 under namnet Bonnier Business Services. Under 2021 såldes Bisnode och ägs numera av amerikanska Dun & Bradstreet.

Bisnode erbjuder kreditvärdering av både privatpersoner och företag

Bisnodes huvudsakliga produktutbud består av kreditriskvärderingar som används för att bedöma kreditvärdigheten hos företag och privatpersoner. Kunderna är i huvudsak kreditinstitut som beställer kreditupplysningar från Bisnode i samband med att de får in en låneansökan.

Hos Bisnode erbjuds även möjligheten att upprätta system för automatisk kreditbedömning för att underlätta snabba kreditbeslut. De tillhandahåller också portföljanalys för företag, en tjänst som möjliggör smidig kreditriskhantering av stora mängder data.

Vill du läsa mer om vad kreditvärdighet är och hur den bedöms kan du göra det här:

Information som finns i en kreditupplysning från Bisnode

Bisnode inhämtar uppgifter från i stort sett samma källor som övriga kreditupplysningsföretag. I kreditupplysningen från Bisnode finns information om personuppgifter samt uppgifter om en persons ekonomiska förhållanden och förutsättningar.

I tabellen nedan hittar du i stora drag den information som visas vid en kreditupplysning hos Bisnode. Du kan också se vilka källor informationen hämtas från och hur ofta den uppdateras.

Uppgifter om privatpersoner som samlas in av Bisnode

Tabell 1: Var Bisnode hämtar uppgifter om privatpersoner till kreditupplysningar.
InformationInformationskällaUppdateras
Namn, adress, civilståndSPAR (Statens personadressregister)5 ggr/vecka
Taxerad inkomstSkatteverket5 ggr/år
Taxeringsvärde på fastigheterSkatteverket1 gång/år
Skuldsanering, anmärkningar, utmätningsförsökKronofogden5 ggr/vecka
SkuldsaldoKronofogden1 gång/vecka
Anmärkningar (tredskodom)Tingsrätten5 ggr/vecka
NäringsförbudTingsrätten via Bolagsverket5 ggr/vecka
Beviljade lån & krediterBanker och andra kreditgivareVarannan månad
FastighetsuppgifterLantmäteriet5 ggr/vecka

Hur länge lagras informationen hos Bisnode?

 • Betalningsanmärkningar: 3 år.
 • Historiskt skuldsaldo hos Kronofogden: 1 år.
 • Uppgift om skuldsanering: 5 år.
 • Registrerade kreditupplysningar: 1 år.
 • Övriga uppgifter: 3 år.

Företagsuppgifter som samlas in av Bisnode

Tabell 2: Var Bisnode hämtar uppgifter om företag till kreditupplysningar.
InformationInformationskällaUppdateras
Styrelse, VD och revisor (AB)Bolagsverket7 ggr/vecka
ÅrsredovisningarBolagsverket5 ggr/vecka
Reg. för moms, F-skatt, arbetsgivaravgiftSkatteverket5 ggr/vecka
Företagsinteckningar (Ställda säkerheter)Bolagsverket5 ggr/vecka
SkuldsaldoKronofogden1 gång/vecka
KonkurserKronofogden/Tingsrätten5 ggr/vecka
BetalningsanmärkningarKronofogden5 ggr/vecka
Anmärkningar (tredskodom)Tingsrätten5 ggr/vecka
Sökt/prövad kreditEgna kunderLöpande
FastighetsuppgifterLantmäteriet5 ggr/vecka
Taxeringsvärde fastighetSkatteverket1 gång/år

Särskilda lagringsregler gäller för företag när det kommer till uppgifter om bl.a. skuldsanering, som ska lagras i tre år. Uppgifter om bolagsstyrelse gallras fem år efter att personen avslutat sitt styrelseuppdrag. I övrigt gäller samma lagringstider för företag som för privatpersoner.

Hur mäts kreditvärdighet hos privatpersoner enligt Bisnode?

Bisnode mäter kreditvärdigheten hos privatpersoner genom så kallad kreditscoring. Scoringen sätts på en skala mellan 1 – 10 och mäter hur stor kreditrisken är enligt Bisnode. Med kreditrisk menas risken att en person erhåller ett skuldsaldo eller hamnar på utmätning hos Kronofogden inom 12 månader.

Så fungerar Bisnodes skala för kreditbetyg och kreditscore

Bisnodes skala för kreditbetyg och kreditscore går från 1 – 10 och är fördelad på fyra intervaller. Varje intervall motsvaras av ett specifikt kreditbetyg. Kreditscore 0 används när ingen kreditvärdighet kan ges, exempelvis för personer med skuldsaldo hos Kronofogden.

Tabell 3: Bisnodes skala för kreditbetyg och kreditscore hos privatpersoner.
KreditbetygKreditscore
God kreditvärdighet8 - 10
Kreditvärdig5 - 7
Svag kreditvärdighet2 - 4
Kredit avrådes1
Ingen kreditvärdighet kan ges0

Faktorer som påverkar Bisnodes bedömning av kreditvärdighet

Bisnodes scoringmodell bygger på omkring 2 400 olika parametrar som påverkar en persons kreditrisk och kreditvärdighet i varierande grad. Exempel på viktiga faktorer som har stor inverkan på kreditvärdigheten är:

 • Taxeringsuppgifter: Deklarerad inkomst och underskott av kapital.
 • Antal förfrågningar: Hur många kreditomfrågningar du har.
 • Aktuellt skuldsaldo: Om du har skulder hos Kronofogden.
 • Betalningsanmärkningar: Antal och vilken typ av anmärkningar du har.
 • Utmätningsförsök: Om du har pågående utmätning hos Kronofogden.

Bisnodes bedömning av kreditrisk för företag

Bisnode använder så kallad AAA-rating för att bedöma kreditrisken och kreditvärdigheten för företag. Med Bisnodes sätt att betygsätta företag kan man med 90 procents sannolikhet bedöma om ett företag riskerar att gå i konkurs. Det är därmed ett mycket träffsäkert sätt att bedöma ett företags kreditvärdighet.

AAA-ratingen ger en god bild av ett företags kreditvärdighet i nutid och på medellång sikt. Den beskriver också företagets betalningsförmåga under samma tidshorisont. Kreditvärdigheten betygsätts på en skala från AAA – C.

Bisnodes skala för kreditbetyg och kreditscore på företag

Tabell 4: Bisnodes skala för kreditbetyg och kreditscore hos företag.
AAA-ratingKreditratingKommentar
AAAHögsta kreditvärdighetMycket god betalningsförmåga.
AAGod kreditvärdighetGod betalningsförmåga.
AKreditvärdigTillräcklig betalningsförmåga.
ANNystartat företagIngen känd negativ information. Utveckling bör följas.
BKredit mot säkerhetLåg kreditvärdighet, osäker betalningsförmåga. Utveckling bör följas.
CKredit avrådesHög kreditrisk, svag betalningsförmåga.
-Ej fastställd ratingVäsentlig information saknas eller är inaktuell.

Många kreditupplysningar kan sänka scoringen hos Bisnode

Har man många kreditupplysningar på sig under de senaste 12 månaderna kan det bidra till en sänkt kreditscoring hos Bisnode. Anledningen är att det tyder på att man ofta ansöker om lån, vilket innebär en högre kreditrisk.

Antalet kreditförfrågningar är dock bara en av många faktorer som beaktas vid kreditbedömningen. Det är därmed inte i sig avgörande för att kreditbetyget försämras. Hur många förfrågningar man har och vilka frågeställarna är framgår av kreditupplysningen.

Skillnader mellan Bisnode och andra kreditupplysningsföretag

I många avseenden delar Bisnode samma information som andra kreditupplysningsföretag. Det finns dock vissa skillnader mellan Bisnode och t.ex. UC och Creditsafe som kan vara bra att veta om.

På vår sida om kreditupplysningsföretag kan du läsa mer om vilka företag som tillhandahåller kredittjänster.

Olika bedömning av kreditvärdighet hos UC och Bisnode

Det största skillnaden mellan UC och Bisnode är att Bisnode i regel inte redovisar beviljade lån i sina kreditupplysningar. Bisnode har dock, i likhet med UC, en egen förteckning över beviljade lån.

UC har däremot ett eget skuldregister där långivare som använder UC för kreditupplysningar rapporterar in beviljade lån. Bisnode har ingen tillgång till uppgifter från UC:s skuldregister.

Att UC kan se dina befintliga krediter kan leda till att din kreditvärdighet hos UC blir sämre och det kan vara svårare att få lån. Hos Bisnode syns endast befintliga lån för de användare som köpt till denna tjänst, och påverkar i regel inte chanserna att beviljas lån.

Creditsafe-förfrågningar påverkar inte kreditvärdigheten som hos Bisnode

Skillnaden mellan Bisnode och upplysningsföretaget Creditsafe är framförallt att Creditsafe inte registrerar hur många omförfrågningar en person har. Medan kreditvärdigheten försämras av många Bisnode-förfrågningar, spelar en förfrågan hos Creditsafe ingen roll alls för kreditvärdigheten hos Creditsafe.

Så kan du se din egen kreditvärdighet hos Bisnode

Du kan se din egen kreditvärdighet hos Bisnode genom att använda tjänsten Min upplysning (inte att förväxla med UC:s tjänst med samma namn). Där kan du kostnadsfritt registrera ett konto och se vilka uppgifter om dig som redovisas i en kreditupplysning.

För att se din egen kreditvärdighet med exakt scoring hos Bisnode behöver du använda tjänsten Min bevakning. Tjänsten kostar 299 kr per år, och förutom kreditscoring får du tillgång till ID-, fordons- och fastighetsbevakning. Du kan också få notiser när uppgifter om dig uppdateras i registret.

Vanliga frågor

Vilka långivare använder Bisnode istället för UC?

Exempel på långivare som använder Bisnode istället för UC när de gör kreditupplysningar är EverydayPlus, Monetti och Mobillån. För att se en komplett lista över alla långivare som använder Bisnode kan du besöka vår sida som handlar om lån med Bisnode.

När försvinner förfrågningar från Bisnode?

Förfrågningar försvinner från Bisnode 12 månader efter att förfrågan gjorts. Eftersom ett stort antal förfrågningar leder till sämre kreditbetyg kan det vara en bra idé att undvika onödiga kreditupplysningar.

Hur ser man Bisnode score?

För att se Bisnode score använder man tjänsten Min bevakning som Bisnode tillhandahåller. Min bevakning kostar 299 kr per år, och där framgår både kreditvärdighet och kreditscore. En enklare variant är tjänsten Min upplysning. Där kan du se vilka uppgifter Bisnode delar om dig i en kreditförfrågan.

Syns en Bisnode-förfrågan på UC:s kreditupplysning?

Nej, en Bisnode-förfrågan syns inte på UC:s kreditupplysning. UC får ingen information om hur många förfrågningar om dig som görs hos Bisnode. Däremot sparar Bisnode alla förfrågningar som görs hos dem, och dessa kan i sin tur påverka kreditbetyget hos Bisnode i upp till 12 månader.

Vad är en bra kreditscore hos Bisnode?

En bra kreditscore hos Bisnode är en scoringpoäng mellan 8 – 10. Det betyder att man har god kreditvärdighet, vilket är det högsta kreditbetyg Bisnode delar ut. Har man en scoring över 5 bedöms man vara kreditvärdig enligt Bisnodes scoringmodell.