blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är kreditvärdighet? Betydelse och Skala (Hög, Medel, Låg)

Att vara kreditvärdig kan vara en avgörande faktor för att beviljas lån med bra villkor. Här går vi igenom vad begreppet kreditvärdighet innebär, hur det mäts och mycket mer som är värt att veta om kreditvärde.

Sammanfattande fakta om kreditvärdighet

 • Kreditvärdighet är ett mått på förmågan att betala skulder.
 • En låntagares kreditvärdighet baseras på bl.a. inkomst och antal lån.
 • Hög kreditvärdighet medför ofta större lån och lägre ränta än annars.
 • Kreditvärdighet bedöms ofta i tre nivåer: hög, medel och låg.
 • Hög kreditvärdighet innebär låg risk för framtida betalningssvårigheter.
 • Låg kreditvärdighet innebär hög kreditrisk och ofta högre räntor.
 • Kreditvärdighet mäts bl.a. med hjälp av kreditupplysningar och KALP-kalkyler.

Vad betyder kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en privatpersons eller ett företags förmåga att betala sina skulder. En persons kreditvärdighet avgörs av flera faktorer, t.ex. inkomst och antal befintliga lån och krediter. Har man en hög kreditvärdighet är det i regel lättare att beviljas lån på stora belopp till lägre ränta.

En hög kreditvärdighet innebär låg risk för att långivaren inte får tillbaka sina pengar. Omvänt gäller också att en låg kreditvärdighet innebär hög risk för att låntagaren får betalningssvårigheter.

Bedömning av kreditvärdighet görs i olika nivåer (skalor)

Bedömningen av en persons kreditvärdighet görs i olika nivåer (skalor). I huvudsak tillämpas tre nivåer av kreditvärdighet:

 • Hög kreditvärdighet.
 • Medel kreditvärdighet.
 • Låg kreditvärdighet.

Vad betyder kreditvärdighet hög?

Kreditvärdighet hög betyder att du bedöms ha hög betalningsförmåga och att risken för framtida betalningssvårigheter är mycket låg. Personer som har hög kreditvärdighet har i regel hög inkomst och låg belåningsgrad. En hög kreditvärdighet innebär normalt sett goda chanser att låna stora lånebelopp till låg ränta.

Fördelar med hög kreditvärdighet

 • Högre chans att beviljas lån: Du har större chans att beviljas lån snabbt om du skulle behöva.

 • Högre chans att beviljas lån med låga avgifter: Du har större möjlighet att beviljas lån hos en bank som riktar sig till lågrisksegmentet, vilket i regel innebär låga avgifter.

 • Högre chans att beviljas höga lånebelopp: Du har större sannolikhet att beviljas ett högre lånebelopp om du har hög kreditvärdighet.

 • Högre chans till låg ränta: Du har större möjlighet att erbjudas låg ränta på ditt lån.

 • Högre chans att bli beviljad kreditkort: Du har större chans att beviljas kreditkort eller att få en högre kreditgräns på ditt kreditkort.

Vad betyder kreditvärdighet medel?

Kreditvärdighet medel betyder att en person bedöms ha förhållandevis god ekonomi och betalningsförmåga. Vanligtvis har personen befintliga lån som gör att betalningsförmågan inte värderas högre. En medel kreditvärdighet kan leda till att lån beviljas, men räntan speglar ofta en förhöjd kreditrisk.

Vad betyder kreditvärdighet låg?

Kreditvärdighet låg betyder att långivarens kreditrisk är hög och att personens betalningsförmåga bedöms vara begränsad. Ofta har personen t.ex. betalningsanmärkningar, ett stort antal kreditförfrågningar och många befintliga krediter. Risken för att en låneansökan avslås är normalt sett hög.

Det finns långivare som beviljar lån trots låg kreditvärdighet där kraven på t.ex. inkomst, anställning och betalningsanmärkningar inte är lika höga. Vanligtvis är räntan för dessa lån till personer med låg kreditvärdighet högre än för lån med högre krav.

Faktorer som påverkar kreditvärdigheten vid kreditprövning

Ditt kreditbetyg och kreditvärdighet påverkas av en rad olika faktorer. De olika parametrarna väger olika tungt i kreditprövningen och leder inte var för sig automatiskt till hög respektive låg kreditvärdighet. Nedan kan du se vilka faktorer som i regel har störst påverkan när långivaren gör sin kreditprövning:

 • Inkomst.
 • Lån och krediter.
 • Antalet kreditupplysningar.
 • Livssituation.
 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo.
 • Kvar att leva på (KALP).

Inkomst

Din inkomst är en av de viktigaste faktorerna som ett kreditupplysningsföretag väger in när de bedömer din kreditvärdighet. I en kreditupplysning redovisas i regel uppgifter om din deklarerade inkomst de tre senaste åren. Har man en jämn och regelbunden årsinkomst ses det ofta som mer positivt än en hög inkomst som varierat mycket mellan åren.

Under år 2020 uppgick månadsinkomsten för den 90:e percentilen av Sveriges befolkning till 51 200 kr och för den 10:e percentilen till 23 900 kr (källa: SCB). Har du en månadsinkomst på 51 200 kr, motsvarande 614 400 kr i årsinkomst, eller mer räknas du som höginkomsttagare. En månadsinkomst under 23 900 kr är tvärtom att betrakta som en förhållandevis låg inkomst.

 • Positiv inverkan på din kreditvärdighet får du om du har en hög deklarerad inkomst (över ca 50 000 kr).
 • Negativ inverkan på din kreditvärdighet får du om du har en låg deklarerad inkomst (under ca 20 000 kr).

Lån och krediter

Hur många lån och krediter du har påverkar din kreditvärdighet. Ju fler lån och krediter du har, och ju högre lånebelopp de är på, desto sämre kreditvärdighet får du. I kombination med hög inkomst är inte höga lån ett problem i sig. Däremot kan det påverka din kreditvärdighet negativt om du har många eller stora lån i förhållande till din inkomst.

I och med att många svenska långivare maximalt lånar ut 600 000 kr utan säkerhet kan en person med befintliga blancolån på över 300 000 kr bedömas ha låg kreditvärdighet. En tumregel är att du som mest kan beviljas blancolån på upp till 1 – 2 gånger din årsinkomst. UC är än så länge det enda upplysningsföretag som upprättat ett skuldregister. Övriga upplysningsföretag kan dock få en uppfattning om storleken på lån genom att titta på underskott av kapital.

Ditt underskott av kapital framgår av din deklaration och är uppgifter som inhämtas av samtliga kreditupplysningsföretag. Ett underskott av kapital uppstår vanligtvis av att man betalar ränta. Är underskottet stort är det ett tecken på att man har hög belåning.

 • Positiv inverkan på din kreditvärdighet får du om du har få lån och låg skuldsättningsgrad i förhållande till din inkomst.
 • Negativ inverkan på din kreditvärdighet får du om du har många olika lån och krediter eller lån på höga belopp i relation till din inkomst.

Antalet kreditupplysningar

Antalet kreditupplysningar de senaste 12 månaderna är en parameter som påverkar kreditvärdigheten hos UC och Bisnode. Ju fler kreditupplysningar du har, desto sämre blir din kreditvärdighet. Ett stort antal kreditupplysningar behöver inte vara ett problem för en låntagare. Det kan dock innebära en förhöjd risk för långivaren, då analyser visat att personer med många kreditupplysningar oftare får betalningsproblem.

 • Positiv inverkan på din kreditvärdighet får du om du inte har några kreditupplysningar alls det senaste året.
 • Negativ inverkan på din kreditvärdighet får du om du har fler än ca 10 kreditupplysningar de senaste 12 månaderna eller en kreditupplysning de senaste 30 dagarna.

Livssituation

Din livssituation kan ha effekt på din kreditvärdighet på flera olika sätt. Är du gift utan barn kan det t.ex. ha positiv inverkan eftersom din ekonomiska situation bedöms som mer stabil. En fast anställning verkar också positivt på kreditbetyget.

Positiv inverkan på din kreditvärdighet får du om du:

 • Är äldre än 30 år (innebär i regel ett sundare beteende).
 • Äger din bostad med låg belåning.
 • Är gift eller sambo.
 • Inte har några barn.
 • Äger andra tillgångar utan lån.
 • Har haft en regelbunden inkomst under de senaste åren.

Negativ inverkan på din kreditvärdighet får du om du:

 • Bor i hyresrätt (innebär ofta hög kostnad).
 • Är ung (innebär i regel större risk för betalningsproblem).
 • Är folkbokförd ensam på adressen.
 • Har hemmavarande barn under 18 år.

Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

När en betalningsanmärkning uppkommer leder det i regel till en sänkt kreditvärdighet och lägre kreditbetyg. Betalningsanmärkningar ligger kvar i tre år efter registrering, och även om det finns lån som beviljas till personer med anmärkningar är det en försvårande faktor.

Skuldsaldo hos Kronofogden är ett hinder för att överhuvudtaget få låna pengar utan säkerhet. Kreditupplysningsföretagen sätter ofta kreditbetyg “0” om det förekommer Kronofogdeskulder.

Kvar att leva på (KALP)

När långivare ska beräkna kreditvärdigheten hos en privatperson för att ta beslut om att bevilja lån eller inte gör de en KALP-kalkyl. KALP står för “Kvar att leva på” och visar hur stort överskottet och hushållets disponibla inkomst är varje månad.

KALP beräknas genom att ta inkomster och dra bort fasta utgifter, t.ex. boendekostnader, lånekostnader och levnadskostnader. Resultatet av KALP-kalkylen är ett mått på betalningsförmågan för det lån man ansöker om.

Kreditvärdigheten mäts via en kreditupplysning

Kreditvärdigheten hos privatpersoner och företag mäts via en kreditupplysning som beställs hos ett kreditupplysningsföretag. I upplysningen lämnar kreditupplysningsföretaget kreditomdöme samt information som kan vara till nytta när en långivare ska ta beslut om att bevilja lån.

Det finns flera olika företag som tillhandahåller kreditupplysningar på den svenska marknaden. De vanligaste företagen som långivare brukar samarbeta med för att beställa kreditupplysningar är UC, Bisnode och Creditsafe.

Så mäts kreditvärdighet hos privatpersoner med kreditbetyg

I en kreditupplysning anges kreditvärdigheten med ett kreditbetyg. De olika kreditupplysningsföretagen tillämpar olika skalor för att mäta kreditbetyg och kreditscoring på privatpersoner.

Kreditscoringen sätts inom olika intervall på en skala. Varje intervall på skalan motsvarar i sin tur ett specifikt kreditbetyg.

UC–Score: UC:s bedömning av kreditvärdighet och kreditscore

UC:s scoringmodell består av fem kreditbetyg. Det lägsta kreditbetyget är “svag kreditvärdighet” medan högsta betyg är “utmärkt kreditvärdighet”. Kreditbetyget bestäms utifrån en skala mellan 1 – 999.

UC:s skala är uppdelad i fem intervaller.

Tabell 1: Beroende på vilken UC-score du har och vilket intervall scoringen ligger i tilldelas du ett kreditbetyg.
KreditbetygUC-score
Utmärkt kreditvärdighet745 - 999
Mycket bra kreditvärdighet635 - 744
Bra kreditvärdighet559 - 634
Mindre bra kreditvärdighet455 - 558
Svag kreditvärdighet1 - 454

Bisnodes skala för bedömning av kreditvärdighet och kreditscoring

Bisnodes kreditscore anges på en skala mellan 1 – 10. Skalan delas upp i fyra intervaller, och varje intervall motsvaras av ett kreditbetyg. Kreditscore 0 kan delas ut i det fall då ingen kreditvärdighet kan ges, t.ex. om personen har skuldsaldo eller utmätning hos Kronofogden.

Skalan över Bisnodes kreditbetyg liknar därmed den skala UC använder. Skillnaden är att Bisnodes kreditbetyg består av fyra intervall, medan UC tillämpar fem intervall.

Tabell 2: Bisnodes skala för bedömning av kreditvärdighet och kreditscoring.
KreditbetygKreditscore
God kreditvärdighet8 - 10
Kreditvärdig5 - 7
Svag kreditvärdighet2 - 4
Kredit avrådes1
Ingen kreditvärdighet kan ges0

Creditsafes skala för bedömning av kreditvärdighet och kreditscoring

Den skala Creditsafe använder för att sätta kreditscore sträcker sig mellan 1 – 100. Creditsafes scoring är uppdelat i fyra intervall som motsvaras av fyra kreditbetyg. Ibland kan inget kreditbetyg ges, t.ex. vid skulder hos Kronofogden.

Creditsafes scoringsystem liknar på många sätt Bisnodes skala, där lika många intervall används. Däremot har Creditsafes scoringsystem en bredare skala och större intervall än Bisnodes skala.

Tabell 3: Creditsafes skala för bedömning av kreditvärdighet och kreditscoring.
KreditbetygKreditscore
Mycket hög betalningsförmåga70 - 100
Hög betalningsförmåga40 - 69
Medel betalningsförmåga20 - 39
Låg betalningsförmåga1 - 19
Inget kreditbetyg kan gesIngen scoring

Så fungerar bedömning av kreditvärdighet för företag

När kreditupplysningsföretagen ska bedöma ett företags kreditvärdighet använder de andra mått än för privatpersoner. I tillägg till kreditbetyg tilldelas också företag en riskklass. Riskprognosen är en bedömning av sannolikheten för framtida betalningsproblem.

Kreditupplysningsföretagen UC, Bisnode och Creditsafe använder olika betygssystem för att bedöma kreditrisk och kreditvärdighet för företag.

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

Har man av någon anledning låg kreditvärdighet finns det en del saker man kan göra för att förbättra sin kreditvärdighet och öka chanserna att beviljas ett lån med bra villkor:

 1. Avsluta krediter: Genom att avsluta outnyttjade krediter, t.ex. kreditkort, kan man öka sin kreditvärdighet.

 2. Samla lån och krediter: Med ett samlingslån minskar antalet krediter som syns vid en kreditupplysning. Det kan i sin tur innebära högre kreditvärdighet.

 3. Vänta ut UC-förfrågningar: Många UC-förfrågningar kan ibland vara ett hinder för bra kreditvärdighet. Se till att inte ha några förfrågningar de senaste 30 dagarna och så få som möjligt de senaste 12 månaderna.

 4. Vänta ut betalningsanmärkningar: Med en anmärkning kan man normalt sett bara beviljas högkostnadskrediter. Vill man ha ett lån med låg ränta måste man vänta till anmärkningen försvinner, vilket den gör efter tre år.

Vill du läsa mer om vad du kan göra kan du läsa våra tips på hur man förbättrar sin kreditvärdighet.

Var kan jag se vad jag har för kreditvärdighet?

För att se vad du har för kreditvärdighet kan du beställa en kreditupplysning på dig själv hos något av kreditupplysningsföretagen. UC och Bisnode tar en avgift för att redovisa din kreditscore, medan det hos Creditsafe är helt kostnadsfritt.

När du tar en kreditupplysning på dig själv registreras ingen förfrågan hos kreditupplysningsföretagen. Du kan därmed se vad du har för kreditvärdighet utan att ditt kreditbetyg påverkas.

Vanliga frågor

Vad är en bra kreditvärdighet?

En bra kreditvärdighet innebär att din förmåga att betala dina lån och krediter är hög. En typisk person med bra kreditvärdighet har en hög och stabil inkomst, låga utgifter och saknar befintliga lån. Vidare har personen inga betalningsanmärkningar eller andra ärenden hos Kronofogden.

Hur får man bra kreditvärdighet?

För att få en bra kreditvärdighet bör man ha så få lån och krediter som möjligt sedan tidigare. Man bör också ha få omfrågningar hos kreditupplysningsföretag, vänta ut eventuella betalningsanmärkningar och se till att betala sina räkningar i tid. Om möjligt kan man även försöka öka sin inkomst.

Vad betyder hög eller mycket hög kreditvärdighet?

Att en person har hög eller mycket hög kreditvärdighet betyder att personens betalningsförmåga är god. En hög eller mycket hög kreditvärdighet innebär att man med stor sannolikhet kan beviljas ett lån med låg ränta. Man har också möjlighet att låna högre belopp än en person med låg kreditvärdighet.

Varför är jag inte kreditvärdig?

Det kan finnas flera anledningar till varför du inte bedöms vara kreditvärdig. Det kan t.ex. vara att du har för många eller för stora befintliga lån, eller att man har för många förfrågningar. Andra orsaker till att man inte är kreditvärdig är att man har anmärkningar eller skulder hos Kronofogden.