blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är kreditbetyg och Kreditscore? Så ser Skalorna ut 2024

Här hittar du information om vad kreditbetyg och kreditscore är, vad det innebär för någon som är intresserad av att låna pengar, samt vilka i skalor och intervall kreditbetyg mäts.

Sammanfattande fakta om kreditbetyg och kreditscore

 • Kreditbetyg är ett mått på betalningsförmåga och kreditvärdighet.
 • Kreditscore visas i kreditupplysningar från upplysningsföretag.
 • UC:s mätning av kreditbetyg och kreditscore sker på en skala 1–999.
 • Bisnode mätning av kreditbetyg sker på en skala 0–10.
 • Creditsafes mätning av kreditbetyg sker på en skala 1–100.
 • Kreditbetyg används också för att mäta företags kreditvärdighet.
 • Kreditbetyg kan förbättras genom att undvika många kreditupplysningar.
 • Vissa typer av lån kräver högre kreditbetyg än andra.
 • En persons kreditbetyg kan förändras baserat på ekonomiska förändringar.

Vad är kreditbetyg?

Kreditbetyg, även kallat kreditscore, är ett mått på din betalningsförmåga och kreditvärdighet enligt ett upplysningsföretag. Med andra ord är ett kreditbetyg det samlade utfallet av en kreditupplysning. Ett bra kreditbetyg innebär att man är kreditvärdig och har lättare att få lån med bra villkor.

Kreditscoren mäts ofta i en skala, t.ex. 1 – 10 eller 1 – 100. Skalan brukar delas upp i intervaller, där varje intervall motsvarar ett kreditbetyg.

Kreditscore framgår av en kreditupplysning hos ett upplysningsföretag

Vilken kreditscore en person har framgår av en kreditupplysning. Kreditupplysningen beställs hos ett kreditupplysningsföretag, som inhämtar uppgifter från en rad olika källor. Utifrån de inhämtade uppgifterna sätter sedan upplysningsföretaget sin kreditscore.

Det finns flera företag som levererar kreditupplysningar och mäter kreditbetyg. De vanligaste på den svenska marknaden är:

 • Upplysningscentralen, UC
 • Bisnode
 • Creditsafe

Kreditbetyg och kreditvärdighet enligt UC

UC använder två typer av mätsystem: UC Riskprognos och UC-Score. Riskprognosen kallas ibland även för kreditscore, och är ett mått på hur stor den bedömda risken är för att en person får en betalningsanmärkning inom 12 månader. Risken anges som ett tal mellan 0,1 – 99,9, där låga tal innebär låg risk för att en person får en betalningsanmärkning inom 12 månader.

En persons UC-Score baseras på riskprognosen, men visar istället den samlade bedömningen av en persons kreditvärdighet. UC-Score anges på en skala mellan 1 – 999, där det till skillnad från i riskprognosen är bra att ha så högt UC-Score som möjligt.

UC-Score och kreditbetyg på en skala 1 – 999

I tabellen nedan kan du se inom vilka intervall UC-Score sätts och vilket kreditbetyg det motsvarar.

Tabell 1: Inom vilka intervall UC-Score sätts och vilket kreditbetyg det motsvarar.
UC-ScoreKreditbetyg
745 - 999Utmärkt kreditvärdighet
635 - 744Mycket bra kreditvärdighet
559 - 634Bra kreditvärdighet
455 - 558Mindre bra kreditvärdighet
1 - 454Svag kreditvärdighet

Kreditbetyg enligt Bisnode

När Bisnode mäter kreditvärdighet använder de något de kallar Konsumentscore för att betygsätta en persons kreditvärdighet. De utgår från historisk data och bedömer utifrån det risken för att ett skuldsaldo hos Kronofogden uppkommer till följd av E-mål inom 12 månader.

E-mål står för “enskilda mål”, och innebär att det avser en skuld till en privatperson eller företag. Exempel på E-mål är kreditkortsskulder och hyresskulder. Motsvarigheten för skulder till stat och kommun kallas allmänna mål (A-mål).

Bisnodes kreditbetyg sätts som poäng på en skala 0 – 10, där högre poäng innebär en högre bedömd kreditvärdighet och sannolikhet att personen kommer att kunna betala sina krediter. Skalan delas in i fem steg, där varje steg motsvarar ett specifikt kreditbetyg.

Tabell 2: Bisnodes kreditbetyg på en skala 0 – 10.
Bisnode KonsumentscoreKreditbetyg
8 - 10God kreditvärdighet
5 - 7Kreditvärdig
2 - 4Svag kreditvärdighet
1Kredit avrådes
0Ingen kreditvärdighet kan ges

Kreditbetyg enligt Creditsafe

På liknande sätt som UC och Bisnode sätter även Creditsafe sitt kreditbetyg baserat på kreditscoring. Den scoringmodell Creditsafe tillämpar berättar hur de bedömer en persons framtida betalningsförmåga.

Creditsafes scoringsystem utgår från en skala mellan 1 – 100 uppdelad på fyra intervall, där varje intervall motsvarar ett visst kreditbetyg. I vissa fall kan ingen scoring beräknas. Det kan t.ex. handla om när en person beviljats skuldsanering eller har ett registrerat utmätningsförsök.

De baserar scoringpoängen på den samlade informationen som finns om en person. Exempel på faktorer som tas i beaktning är den taxerade inkomsten och utvecklingen över tid, sociala variabler, eventuella tillgångar samt betalningsanmärkningar.

Tabell 3: Creditsafes kreditbetyg på en skala 1 – 100.
Creditsafe ScoringKreditbetyg
70 - 100Mycket hög betalningsförmåga
40 - 69Hög betalningsförmåga
20 - 39Medel betalningsförmåga
1 - 19Låg betalningsförmåga
Ingen scoringAnvänds vid t.ex. beviljad skuldsanering och utmätningsförsök

Så tar du reda på ditt eget kreditbetyg

Vill du ta reda på ditt eget kreditbetyg erbjuder de olika kreditupplysningsföretagen tjänster för detta:

Kreditbetyg förekommer även för kreditvärdigheten hos företag

Kreditupplysningsföretagen bedömer inte bara privatpersoners kreditvärdighet och kreditbetyg. UC, Bisnode och Creditsafe har samtliga särskilda scoringmodeller för att mäta kreditvärdigheten hos företag.

I stora drag fungerar bedömningen av ett företags kreditvärdighet på samma sätt som bedömningen av privatpersoner. Även kreditbetyg för företag mäts i skalor uppdelade i intervaller. Kreditbetyget visar företagets betalningsförmåga, men också risken för framtida insolvens.

TIPS på hur du kan förbättra ditt kreditbetyg och kreditvärdighet

 • Undvik för många kreditupplysningar: Försök att ligga på max 10 förfrågningar de senaste 12 månaderna och ingen de senaste 30 dagarna.
 • Undvik betalningsanmärkningar: Se till att inte dra på dig anmärkningar och vänta ut de du eventuellt har. En anmärkning finns registrerad i 3 år efter att den uppkom.
 • Ha en fast inkomst: Se till att ha en stadigvarande inkomst utan större variationer från månad till månad.
 • Undvik att ha många olika krediter: Försök att ha så få lån och krediter som möjligt. Du kan t.ex. avsluta kreditkort eller samla flera krediter till ett större lån.

Vill du få fler tips kan du besöka vår sida som handlar just om hur du kan förbättra din kreditvärdighet.

Hur högt kreditbetyg krävs för olika lån och krediter?

 • Bolån: För att beviljas ett bolån är kraven på inkomst och betalningsförmåga vanligtvis höga.
 • Privatlån via storbank: Kraven för att få ett privatlån via någon av storbankerna är oftast högre än för privatlån via en låneförmedlare.
 • Privatlån via låneförmedlare: Generellt sett har lån via låneförmedlare lägre krav och högre beviljandegrad även till personer med något lägre kreditbetyg.
 • Snabblån: För snabblån eller SMS-lån är kraven på kreditbetyg bland de lägsta på kreditmarknaden.
 • Kontokredit: I likhet med snabblån hör även kontokrediter till de krediter med lägst krav på marknaden.

Vanliga frågor

Vad är kreditscore?

Kreditscore, även kallat kreditbetyg, mäter din kreditvärdighet och förmåga att kunna betala dina skulder. I en kreditupplysning anges ofta kreditscoringen på en skala, t.ex. 1 – 10. Beroende på var på skalan man hamnar motsvaras det av ett specifikt kreditbetyg, t.ex. “God kreditvärdighet”.

Hur får man utmärkt kreditbetyg?

För att få utmärkt kreditbetyg krävs det att man saknar betalningsanmärkningar, inte har för många eller för stora lån och krediter sedan tidigare, och inte har för många förfrågningar det senaste året.

Hos Bisnode och Creditsafe är det på många sätt lättare att få ett högre kreditbetyg, då de inte tar hänsyn till befintliga lån. Creditsafe räknar inte heller in antalet förfrågningar när de gör sin kreditvärdering.

När ändras mitt kreditbetyg?

Ditt kreditbetyg ändras när någon av de parametrar som påverkar din kreditscore ändras. Det kan vara allt från ändrad inkomst, att en betalningsanmärkning försvinner eller tillkommer till att du köpt en fastighet.

De olika faktorerna som påverkar kreditbetyget uppdateras regelbundet hos kreditupplysningsföretaget. Ändringar i taxerad inkomst uppdateras t.ex. en gång per år, medan uppgifter om betalningsanmärkningar inhämtas dagligen.

Får jag låna pengar även om jag har ett lågt kreditbetyg?

Ja, du kan ha möjlighet att låna pengar även om du har ett lågt kreditbetyg. Det är långivaren och inte kreditupplysningsföretaget som sätter kraven och avgör huruvida du ska beviljas lån eller inte. Vissa långivare har lägre krav på kreditbetyg än andra, t.ex. Brixo och KontantFinans.

Har du däremot låg kreditvärdighet till följd av skulder hos Kronofogden finns det ingen långivare som beviljar lån utan säkerhet.

Finns kreditscore i Sverige?

Ja, kreditscore finns i Sverige och används av kreditupplysningsföretag för att värdera och betygsätta en persons kreditvärdighet. När du t.ex. ansöker om ett nytt lån får långivaren ta del av din kreditscore och ditt kreditbetyg. Det ligger sedan till grund för långivarens kreditprövning.

Vilket kreditbetyg måste man ha för att få låna pengar?

Det finns inget specifikt kreditbetyg du måste ha för att få låna pengar. Alla långivare gör en kreditprövning där din betalningsförmåga bedöms. Ditt kreditbetyg är endast en av de faktorer en långivare beaktar i sin kreditprövning. En del långivare har dock lägre krav än andra avseende kreditbetyg.

Se även: låna pengar.