blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Årsinkomst: Vad det är & hur du räknar ut den (Netto & Brutto)

I den här artikeln beskriver Lånea vad årsinkomst är, skillnaden mellan brutto- och nettoinkomst samt hur du räknar ut din årsinkomst.

Sammanfattning av vad årsinkomst är och hur den beräknas

 • Årsinkomst är en persons totala inkomster under ett kalenderår.
 • En persons årslön är en del av personens årsinkomst.
 • Årsinkomst brutto och netto betyder årsinkomst före och efter skatt.
 • Årsinkomst beräknas genom att summera alla årets inkomster.
 • Årsinkomst kan beräknas genom att multiplicera månadslön med 12.
 • Årsinkomst kan beräknas genom att ta timlön x arbetstimmar per år.
 • Deklarerad årsinkomst syns i kreditupplysningar.
 • Genomsnittlig årsinkomst i Sverige 2020 var 343 900 kr.

Vad är årsinkomst?

Årsinkomst är det sammanlagda värdet av en persons inkomster under ett kalenderår (januari – december). Som inkomst räknas t.ex. lön, sjukpenning, A-kassa och aktieutdelning. För en person med samma månadslön varje månad utan andra inkomster motsvaras årsinkomsten av månadslönen x 12 månader.

Vad är skillnaden mellan årsinkomst och årslön?

Skillnaden mellan årsinkomst och årslön är att årsinkomst är ett vidare begrepp än årslön. Årsinkomst kan bestå av andra typer av inkomst utöver lön, t.ex. a-kassa, ränteinkomster och olika typer av bidrag. En årslön utgörs däremot endast av en persons inkomst från förvärvsarbete.

Vad betyder årsinkomst brutto och netto?

Årsinkomst brutto betyder årsinkomst före skatt, medan årsinkomst netto betyder årsinkomst efter skatt och motsvarar det belopp som betalas ut till dig. När du ska uppge din årsinkomst, t.ex. till olika myndigheter eller banker, är det vanligtvis din årsinkomst brutto de är intresserade av.

Hur räknar man ut årsinkomst?

För att räkna ut sin årsinkomst behöver man summera alla inkomster man haft under året. I de totala inkomsterna inkluderas lön från förvärvsarbete, a-kassa, ersättning från Försäkringskassan, kapitalinkomster, studiebidrag och barnbidrag.

Nedan kan du läsa mer om hur du räknar ut årsinkomst:

 • Räkna ut årsinkomst utifrån månadslön.
 • Räkna ut årsinkomst utifrån timlön.
 • Räkna ut årsinkomst vid provisionsbaserad lön.
 • Räkna ut årsinkomst vid lön med OB-tillägg.

Räkna ut årsinkomst utifrån månadslön

Man kan räkna ut sin årsinkomst genom att multiplicera sin månadslön med 12. Det förutsätter dock att man inte har någon annan inkomst än lön från förvärvsarbete. Vanligtvis utgör förvärvsinkomst den största delen av en persons årsinkomst.

Exempel: beräkna årsinkomst utifrån månadslön

Tabell 1 visar hur hög årsinkomst olika månadslöner motsvarar.

Tabell 1: Hur hög årsinkomst olika månadslöner motsvarar.
MånadslönÅrsinkomst
25 000 kr300 000 kr
30 000 kr360 000 kr
35 000 kr420 000 kr
40 000 kr480 000 kr
45 000 kr540 000 kr

Räkna ut årsinkomst utifrån timlön

För att räkna ut din årsinkomst utifrån timlön multiplicerar du din timlön med antalet arbetade timmar per år. Ett heltidsjobb med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 2 080 arbetstimmar per år. En person som jobbar heltid och har en timlön på 180 kr får då en årsinkomst på 180 x 2 080 = 374 400 kr.

Exempel: beräkna årsinkomst utifrån timlön

Tabell 2 visar hur hög årsinkomst olika timlön motsvarar vid heltidsarbete på 2 080 timmar per år.

Tabell 2: Hur hög årsinkomst olika timlön motsvarar vid heltidsarbete på 2 080 timmar per år.
TimlönÅrsinkomst
150 kr312 000 kr
180 kr374 400 kr
200 kr416 000 kr
220 kr457 600 kr

Räkna ut årsinkomst vid provisionsbaserad lön

För att räkna ut årsinkomsten vid provisionsbaserad lön multiplicerar du din genomsnittliga månadslön med 12 månader. Din genomsnittliga månadslön kan du få fram genom att t.ex. summera 6 månadslöner och sedan dela summan på 6 månader.

Har man en fast grundlön kan man även multiplicera den med 12 och addera provisionsdelen utöver för att beräkna årsinkomsten.

Exempel: beräkna årsinkomst vid provisionsbaserad lön

Tabell 3 visar hur hög årsinkomst olika månadslön med provision motsvarar.

Tabell 3: Hur hög årsinkomst olika månadslön med provision motsvarar.
Grundlön per månadGenomsnittlig provision per månadÅrsinkomst
20 000 kr5 000 kr300 000 kr
25 000 kr6 000 kr372 000 kr
30 000 kr7 000 kr444 000 kr

Räkna ut årsinkomst vid lön med OB-tillägg

För att räkna ut årsinkomst vid lön med OB-tillägg kan du summera dina månadslöner från de senaste 6 månaderna och multiplicera med 2. Eftersom OB-tillägg kan variera mellan olika månader ger denna beräkning ett rimligt genomsnittligt utfall.

Exempel: beräkna årsinkomst vid lön med OB-tillägg

Tabell 4: Hur hög årsinkomst olika månadslön med OB-tillägg motsvarar.
Grundlön per månadGenomsnittligt OB-tillägg per månadÅrsinkomst
20 000 kr3 000 kr276 000 kr
25 000 kr4 000 kr248 000 kr
30 000 kr5 000 kr420 000 kr

Kreditupplysningar visar din deklarerade årsinkomst

Varje år ska den årsinkomst du haft under föregående kalenderår deklareras till Skatteverket. När deklarationen är fastställd uppdateras därefter din taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Det är också din taxerade inkomst som visas i en kreditupplysning.

Beroende på när på året du deklarerar syns därmed antingen föregående års inkomst eller den årsinkomst du hade året innan dess. Exempelvis visar en kreditupplysning som tas under 2022 antingen årsinkomsten för 2021 eller 2020, beroende på om sluttaxering skett för föregående år eller inte.

Genomsnittlig årsinkomst i Sverige

Den genomsnittliga årsinkomsten i Sverige för personer i arbetsför ålder (20 – 64 år) uppgick år 2020 till ett medianvärde på 343 900 kr. För män låg medianinkomsten på 375 900 kr, medan kvinnor hade en lägre årsinkomst med ett medianvärde på 313 800 kr (källa: SCB).

Vanliga frågor

Påverkar min årsinkomst mina chanser att få lån?

Ja, din årsinkomst är en av många faktorer som påverkar dina chanser att få lån. Ju högre årsinkomst du har, desto större är dina chanser att bli beviljad, att få låna ett högre belopp och att få en lägre ränta på ditt lån.

Kan min årsinkomst påverka min kreditvärdighet?

Ja, din årsinkomst kan påverka din kreditvärdighet och möjlighet att få lån. En högre årsinkomst, allt annat lika, innebär normalt sett att din kreditvärdighet ökar. Du har också större möjligheter att beviljas lån med bra villkor och låg ränta med en högre kreditvärdighet.

Var kan jag se min deklarerade årsinkomst?

Du kan se din deklarerade årsinkomst genom att logga in på “Mina sidor” på Skatteverkets hemsida. Din deklarerade årsinkomst syns också om du tar en kreditupplysning på dig själv hos t.ex. UC, Creditsafe eller Bisnode.

När uppdateras årsinkomsten hos UC?

Årsinkomsten uppdateras hos UC en gång per år, vanligtvis i april eller maj. Den exakta tidpunkten för när årsinkomsten uppdateras hos UC beror dock på när på året du deklarerar. UC uppdaterar uppgifter om årsinkomst från Skatteverket vid fyra tillfällen per år.

Ska man uppge årsinkomst innan eller efter skatt?

Vanligtvis är det din årsinkomst innan skatt du ska uppge när det efterfrågas av t.ex. Försäkringskassan eller kreditgivare. Inkomst innan skatt kallas också bruttoinkomst. Den lön du får utbetald till ditt konto månadsvis är din nettoinkomst.

Går det att få lån trots låg årsinkomst?

Ja, det går att få lån trots att man har en låg årsinkomst. Vanligtvis får man dock endast låna förhållandevis låga belopp jämfört med en person med högre årsinkomst. Klara Lån, Ferratum och Lumify är exempel på aktörer som erbjuder lån trots låg inkomst.

Kan man låna pengar utan deklarerad årsinkomst?

Ja, man kan låna pengar utan deklarerad inkomst om man kan styrka de inkomstuppgifter man lämnar i ansökan genom att skicka in andra underlag. Man kan därför behöva komplettera sin ansökan med t.ex. lönespecifikationer eller anställningsbevis när man ansöker om att låna pengar utan inkomst.