blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

När uppdateras UC? Lär dig om hur din UC-score uppdateras!

UC inhämtar uppgifter från en rad olika källor kontinuerligt. I denna artikel får du information om hur ofta uppgifter hos UC uppdateras. Lånea ger dig också svar på när lönen uppdateras samt hur lång tid det tar innan information om lån och krediter uppdateras hos UC.

Sammanfattning av hur ofta UC uppdateras

  • UC uppdaterar data kontinuerligt från olika källor.
  • UC-Score uppdateras en gång per månad.
  • En kreditupplysning uppdateras inte direkt vid ekonomiska förändringar.
  • Årsinkomst hos UC uppdateras i fem delar under året.
  • Lån och krediter uppdateras hos UC en gång per månad.
  • UC har daglig bevakning på vissa uppgifter.
  • UC hämtar uppgifter från många databaser.
  • UC ID-Skydd erbjuder notiser om uppdateringar av dina uppgifter.

När uppdateras UC-Score?

UC-Score uppdateras en gång per månad. UC samlar löpande in information och uppdaterade uppgifter om din privatekonomi från en mängd olika källor. Eftersom datan kommer in vid olika tidpunkter sker dock själva uträkningen och uppdateringen av UC-score endast en gång i månaden.

Din kreditvärdighet och UC-Score uppdateras alltså inte omedelbart hos UC vid förändringar i din ekonomi. Därmed får man räkna med en viss eftersläpning innan t.ex. en löneförhöjning eller slutbetalda lån syns på en kreditupplysning och påverkar UC-Scoren.

Hur ofta uppdateras UC?

Uppgifter hos UC uppdateras kontinuerligt med olika frekvens beroende på vilken typ av information det gäller. När ny information rapporteras in till UC uppdateras den i kreditupplysningen i mitten av efterföljande månad.

Har man t.ex. avslutat en kredit en månad syns det vanligtvis i kreditupplysningen först i mitten av nästa månad. Sker en förändring av lån och krediter i slutet av en viss månad kan det i vissa fall dröja två månader innan kreditupplysningen uppdateras med förändringen.

Tabell 1: Information om hur ofta uppgifter uppdateras hos UC
UppgiftUppdatering
Borttappad ID, ställda frågor & frågeställare, sökt & prövad kreditlöpande
Anmärkningar, konkursansökningar, tredskodomar, utmätning5 ggr / vecka
Namn, adress, civilstånd, personlig förvaltare5 ggr / vecka
Obetalda skatter & avgifter, skuldsanering5 ggr / vecka
Missbrukade kontokortskrediter & bankkonton5 ggr / vecka
Misskötta krediter och hypotekslån5 ggr /vecka
Betalningsförelägganden, skuldsaldo1 ggr / vecka
Taxerad inkomst (omräkningar), äktenskapsförord2 ggr / månad
Beviljade lån och krediter, näringsförbud1 ggr / månad
Taxerad inkomst5 ggr / år
Fastighetsuppgifter (taxeringsvärde), CSN-lån1 ggr / år

UC har daglig bevakning på vissa uppgifter och händelsestyrd uppdatering på information som slår speciellt hårt mot den sökandes kreditvärdighet. Det kan röra sig som om till exempel antalet sökta och prövade krediter. Annan data som inte är lika föränderlig uppdateras mer sällan, exempelvis CSN-lån och fastighetstaxering.

När uppdateras årsinkomst hos UC?

UC får uppgifter om årsinkomst från Skatteverket i fem delade uppdateringar under året. Den första uppdateringen sker normalt sett i april månad. Det går inte att på något sätt påskynda processen eller göra manuella uppdateringar av lön.

Det är alltid en persons senast taxerade årsinkomst som syns hos UC. Har det skett förändringar i din lön uppdateras inte inkomstuppgifterna hos UC förrän vid nästa taxering, efter att Skatteverket skickat ut slutskattsedeln med den nya årsinkomsten.

När uppdateras mina lån och krediter hos UC?

Beviljade lån och krediter uppdateras i UC:s register en gång per månad. Använder långivare du lånat hos något annat kreditvärderingsföretag än UC, t.ex. Bisnode eller Creditsafe, är det dock inte säkert att beviljade lån rapporteras till UC överhuvudtaget.

Utgångspunkten är i alla fall att dina lån och krediter uppdateras hos UC en gång per kalendermånad.

Var kommer uppgifterna i UC:s kreditupplysning från?

UC hämtar uppgifter från ett flertal olika databaser för att kunna leverera en korrekt ögonblicksbild över en persons ekonomiska situation. Antalet källor uppdateras löpande.

Tabell 2: Var uppgifterna i UC:s kreditupplysning hämtas ifrån.
KällaUppgifter
Skatteverket via SparNamn, adress, civilstånd
SkatteverketTaxerad inkomst, fastighetsuppgifter, äktenskapsförord
TingsrätterPersonlig förvaltare, anmärkningar, konkursanmälningar, näringsförbud
KronofogdenAnmärkningar, utmätningar, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, skuldsanering, obetalda skatter och avgifter
BankerMissbrukade bankkonton, kontokortskrediter, krediter och hypotekslån, beviljade lån
KontokortsföretagMissbrukade kontokortskrediter, beviljade lån
FinansbolagMissbrukade krediter och hypotekslån, beviljade lån
CSNCSN-lån
UCID-förlust, ställda frågor och frågeställare, sökta krediter
LantmäterietAktuellt fastighetsinnehav
BolagsverketNäringsförbud

Utifrån de insamlade uppgifterna från källorna ovan sammanställer UC en kreditbedömning. Alla långivare som använder UC får därmed ta del av uppgifterna när de gör en kreditupplysning.

Vanliga frågor

När syns deklarationen på UC?

Uppgifter angående taxerad inkomst uppdateras fem gånger mer år: i april, juni, augusti, september och december. Förutsatt att du deklarerar tidigt (det vill säga att du godkänner deklarationen digitalt senast 30 mars 2023) kommer de nya inkomstuppgifterna att synas på UC under april 2023.

När uppdateras UC med inkomst för 2022?

När UC uppdateras med inkomst för 2022 beror på när du deklarerar. Godkänner du deklarationen digitalt före den 30 mars 2023 kommer den taxerade inkomsten för inkomståret 2023 att synas i UC under april 2023.

Kan jag få notiser om när min UC uppdateras?

Ja, genom abonnemangstjänsten UC ID-Skydd är det möjligt att få notiser när uppgifter i UC som hämtas från offentliga register ändras. Det gäller till exempel adressändring hos Skatteverket. Bevakning på tagna kreditupplysningar hos UC ingår också. Tjänsten kostar 89 kr/mån och notiserna kan fås som sms eller email.