blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Hur Länge Sparas och Syns En Kreditupplysning från UC?

I texten nedan hittar du information om hur länge en kreditupplysning sparas. Du får också veta hur du kan ta reda på vilka UC du har och hur länge de sitter kvar.

Sammanfattning av hur länge en kreditupplysning syns och sparas

  • UC kreditupplysningar sparas i 12 månader.
  • Du kan se när dina UC-förfrågningar försvinner i en kreditupplysning.
  • Sparade UC-förfrågningar kan påverka din kreditvärdighet.
  • UC-förfrågningar kan inte tas bort innan de försvinner.
  • Avslutade krediter syns hos UC till mitten av nästa månad.
  • UC visar personuppgifter och ekonomisk information.

Hur länge sparas kreditupplysningar från UC?

Kreditupplysningar från UC sparas i 12 månader. Från det datum en kreditupplysning tas syns den i ett års tid innan den försvinner från UC:s register. När ett företag beställer en kreditupplysning kan de därför se andra kreditförfrågningar som gjorts på dig det senaste året.

Se även: olika kreditupplysningar.

Nya kreditupplysningar som sparas påverkar chansen att få lån

För varje ny kreditupplysning som registreras på dig hos UC, allt annat lika, finns risk att din kreditvärdighet försämras. Vill du t.ex. ansöka om ett nytt lån kan det därför vara bra att hålla koll på hur länge en kreditupplysning finns kvar.

Du kan se hur länge UC sitter kvar i din egen kreditupplysning

Du kan se i din egen kreditupplysning hur länge dina befintliga UC-förfrågningar sitter kvar. Varje gång ett företag beställer en kreditupplysning på dig registreras en UC. Kreditupplysningen försvinner samma datum nästkommande år. Vilket datum det är framgår när du tar en egen kreditupplysning.

Det finns två alternativ om du vill ta en kreditupplysning hos UC som privatperson. Du kan använda tjänsten MinUC för att göra en enstaka kreditupplysning för 29 kr. Med tjänsten Kreditkollen kan du istället se din egen kreditupplysning hur ofta du vill för 49 kr per månad.

Vanliga frågor

Hur länge ligger en UC kvar och påverkar min kreditvärdighet?

En förfrågan hos UC ligger kvar i 12 månader och kan under denna tid påverka din kreditvärdighet. Din kreditvärdighet försämras i regel ju fler UC-förfrågningar som finns noterade samtidigt. Därför kan det ibland vara bra att t.ex. vänta med att ta lån tills UC-förfrågan inte längre ligger kvar.

Antalet kreditupplysningar är dock bara en av flera faktorer som påverkar en persons kreditvärdighet. Därför är det inte säkert att ett fåtal UC påverkar din kreditvärdighet i någon större utsträckning.

Hur kan jag se hur många UC jag har och hur länge de syns?

För att se hur många UC du har och hur länge de syns beställer du en egen kreditupplysning hos UC. Du kan antingen beställa en kreditupplysning hos UC via MinUC (29 kr per upplysning) eller via Kreditkollen (49 kr per månad).

Har du fler än 5 – 10 UC-förfrågningar under en 12-månadersperiod kan det leda till att du erbjuds sämre villkor på lån. Därför kan det vara bra att hålla koll på hur många UC du har och hur länge de syns.

Kan man ta bort UC förfrågningar innan de försvinner?

Nej, man kan inte ta bort UC förfrågningar i förtid innan de försvinner. Det enda tillfälle då det går att ta bort en UC-förfrågan innan den gallras bort är när någon beställt upplysningen felaktigt.

Har det funnits ett legitimt behov att ta en kreditupplysning måste du vänta 12 månader på att en UC förfrågan tas bort från UC:s register.

Hur länge syns avslutade krediter hos UC?

Avslutade krediter syns hos UC fram till mitten av nästkommande månad innan de försvinner. Att en kredit inte försvinner från UC direkt när den avslutas hos kreditgivaren beror på att UC uppdaterar kreditengagemang i mitten av månaden efter att förändringen har skett.

Har du avslutat en kredit under juni månad syns den därmed som en aktiv kredit hos UC fram till omkring den 15:e månaden efter. Historisk information om avslutade krediter hos UC finns dock kvar i UC:s register i 12 månader, men syns inte på nya kreditupplysningar.

Vad syns på en kreditupplysning från UC?

På en kreditupplysning från UC syns personuppgifter samt information om din ekonomi. Du kan t.ex. se ditt kreditengagemang hos långivare som rapporterar beviljade lån till UC. Taxerad inkomst, betalningsanmärkningar och skuldsaldo är andra exempel på vad som syns på en kreditupplysning från UC.