blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Ta Bort Kreditupplysning och Förfrågningar från UC: Så gör du!

I den här artikeln går Lånea igenom om det går att ta bort kreditförfrågningar på sig själv och i så fall hur du går tillväga. Vi beskriver också hur synen på antalet kreditförfrågningar skiljer sig mellan de olika kreditupplysningsbolagen.

Sammanfattande fakta om att ta bort kreditupplysningar

 • Kreditupplysningar kan inte tas bort såvida de inte är felaktiga.
 • Felaktiga förfrågningar kan tas bort genom att kontakta de inblandade.
 • Att radera kreditupplysningar kan förbättra ens kreditvärdighet.
 • Kreditförfrågningar hos UC och Bisnode tas bort efter 12 månader.
 • Undvik onödiga kreditupplysningar för att bevara god kreditvärdighet.
 • UC används mest och att rensa UC kan vara mest fördelaktigt.
 • Samlingslån kan på sikt hjälpa till att få bort kreditförfrågningar.

Går det att ta bort en kreditupplysning på sig själv?

Nej, det går normalt inte att ta bort en kreditupplysning på sig själv. Undantaget är om förfrågningen skett felaktigt. Varje gång ett kreditupplysningsföretag gör en upplysning måste de meddela den berörda personen om detta. Anledningen är att ge personen möjlighet att regera på kreditupplysningen.

För att få begära en kreditupplysning på en person måste ett företag ha ett legitimt behov. Ett exempel på legitimt behov är att de ämnar genomföra en transaktion med personen ifråga.

Så gör du för att ta bort en felaktigt beställd kreditupplysning

Hur du går tillväga för att ta bort en felaktigt beställd kreditupplysning beror på hur felet har uppstått. Det ena fallet är om kreditupplysningen tagits av misstag eller om det uppstått något fel vid beställningen. Det andra fallet är om en annan person använt ditt personnummer eller identitet.

Ta bort kreditupplysning om den tagits av misstag eller fel uppstått vid beställningen

Exempel på misstag och fel är att företaget använt fel personnummer eller saknar legitimt behov av att ta en kreditupplysning på dig. Då gör du så här:

 1. Kontakta företaget som beställt kreditupplysningen. Förklara situationen och be företaget att kontakta företaget från vilket de beställt kreditupplysningen för att ta bort denna.

 2. Ta själv kontakt med kreditupplysningsföretaget. Det är kreditupplysningsföretaget som tar bort själva upplysningen. Därför är det bra att också kontakta dem direkt.

Ta bort kreditupplysning om någon annan använt ditt personnummer eller din identitet

Har det tagits en kreditupplysning på dig och företaget som beställt denna förnekar fel bör varningsklockor ringa. Troligtvis har en annan person då använt ditt personnummer eller din identitet. Då gäller det att agera fort enligt följande:

 1. Spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen. UC: 08-670 90 00, Creditsafe : 031-725 50 00, Bisnode: 08 – 558 059 00.

 2. Kontakta polisen. Ring 114 14. Om du befinner dig i utlandet ringer du +46 77 114 14.

 3. Kontrollera dina konton, kort och krediter. Ring din bank och spärra dessa om du upptäcker några oegentligheter.

Att ta bort en kreditupplysning kan förbättra din kreditvärdighet

Anledningen till att man skulle vilja ta bort en kreditupplysning på sig själv är att det kan förbättra kreditvärdigheten. Antalet kreditupplysningar är viktigt då det är en av de faktorer som mest påverkar kreditvärdigheten hos UC och därmed i slutändan chansen att få låna till bra villkor.

Det innebär att ett högt antal kreditupplysningar gör det svårare att få lån och att erbjudna räntevillkor och belopp också påverkas negativt. Eftersom ett stort antal kreditupplysningar kan påverka din kreditvärdighet kan det vara fördelaktigt att ta bort en kreditupplysning.

Ett sätt att ta bort kreditupplysningar är att vänta tills de försvinner

Hos UC och Bisnode finns en kreditförfrågan registrerad i 12 månader från det att den gjorts. Eftersom det normalt sett inte går att ta bort en kreditupplysning gäller det att från början inte samla på sig onödiga kreditupplysningar. Vill man få bort befintliga kreditförfrågningar måste man i regel vänta tills kreditupplysningarna försvinner.

3 tips för att undvika att behöva ta bort kreditupplysningar registrerade på sig

Nedan är tre tips på hur man kan undvika att behöva ta bort kreditupplysningar:

 1. Försök att undvika att betala mot faktura. En faktura är en legitim grund för en kreditupplysning även om naturligtvis inte alla företag alltid gör en kreditupplysning vid köp mot faktura.
 2. Använd en låneförmedlare om du behöver ett lån. Hos en låneförmedlare kan man ansöka om lån och jämföra villkoren mellan olika långivare utan att det tas mer än en enda kreditupplysning.
 3. Undvik olika typer av krediter. Vid krediter tas alltid en kreditupplysning. Tänk också på att vissa typer av prenumerationer, som till exempel ett mobilabonnemang, är en form av kredit.

Ta bort kreditupplysningar hos olika kreditupplysningsföretag

UC, Bisnode och Creditsafe är de tre största kreditupplysningsföretagen i Sverige. De är fristående bolag och delar inte information med varandra. En kreditupplysning finns därför endast registrerad hos ett kreditupplysningsföretag och när kreditupplysningen tas bort görs det därför endast hos ett bolag.

Antalet kreditförfrågningar kan ha en negativ inverkan på kreditvärdigheten men om och i vilken utsträckning varierar mellan kreditupplysningsbolagen. Hur mycket det påverkar kreditvärdigheten att ta bort en kreditupplysning hos respektive bolag beskrivs nedan.

 • Ta bort kreditupplysningar hos UC.
 • Ta bort kreditupplysningar hos Bisnode.
 • Ta bort kreditupplysningar hos Creditsafe.

Ta bort kreditupplysningar hos UC

UC är både störst och används av majoriteten av långivarna inklusive alla storbanker. Även andra aktörer som till exempel bostadsrättsföreningar använder ofta UC. Vidare registreras alla kreditförfrågningar av UC.

Förenklat kan man därför säga att det är bättre att ta bort registrerade kreditupplysningar hos UC än hos övriga kreditupplysningsföretag.

Ta bort kreditupplysningar hos Bisnode

I likhet med UC sparar även Bisnode kreditförfrågningar. Även om UC är större än Bisnode så används Bisnode oftare vid ansökningar om snabblån.

Är man därför ute efter ett snabblån kan det vara bättre att ta bort en kreditupplysning hos Bisnode än en hos UC.

Ta bort kreditupplysningar hos Creditsafe

Till skillnad från UC och Bisnode sparar Creditsafe inte kreditförfrågningar. En kreditupplysning hos Creditsafe påverkar därför inte en persons kreditvärdighet hos Creditsafe.

Det finns därmed ingen poäng med att ta bort kreditupplysningar hos Creditsafe.

När behöver man ta bort UC-förfrågningar?

Man kan ha hur många UC-förfrågningar som helst, men med många registrerade kreditupplysningar är det svårt att få lån. Långivare tolkar många kreditupplysningar som att en person har ekonomiska problem, och ju fler UC-förfrågningar desto större problem.

En tumregel är att man inte bör ha fler än 10 kreditupplysningar under den senaste 12-månadersperioden. Är så fallet bör man undvika att få fler förfrågningar medan man väntar på att de gamla förfrågningarna tas bort. Man bör också undvika ett flertal kreditupplysningar inom samma 30-dagarsperiod.

Orsaken till detta är att ett låneerbjudande från en bank normalt är giltigt i 30 dagar.

När en bank mottar en låneansökan ser den vilka andra UC-förfrågningar som gjorts. Banken vet dock inte om kunden fått eller kommer utnyttja dessa erbjudanden vilket gör kundens ekonomiska situation svårbedömd för banken.

Vanliga frågor

Ökar mina chanser att få låna pengar om jag tar bort kreditupplysningar?

Ja, dina chanser att få låna pengar ökar i regel om du tar bort registrerade kreditupplysningar. Du kan dock inte få bort kreditupplysningar själv, såvida de inte är felaktiga. För att ta bort en kreditupplysning måste du vänta tills den försvinner, 12 månader efter att den registrerats.

Hur lång tid tar det att få bort en kreditupplysning?

Det tar 12 månader att få bort en kreditupplysning från UC och Bisnode. Hos övriga kreditupplysningsföretag sparas inte kreditupplysningar. Själva informationen i en kreditupplysning kan dock vara äldre än 12 månader, till exempel så sparas betalningsanmärkningar i tre år.

Kan samlingslån vara en möjlighet att på sikt få bort kreditupplysningar?

Ja, på sikt kan ett samlingslån vara en möjlighet att få bort kreditupplysningar även om samlingslånet i sig innebär en ny kreditupplysning. Så är t.ex. fallet om man har många lån som ständigt behöver förnyas. Då varje nytt lån kräver en ny kreditupplysning innebär det att antalet kreditförfrågningar förblir högt.

Ett problem är förstås att det kan vara svårt att få ett samlingslån om man redan har många kreditupplysningar. Det finns dock företag som kan bevilja samlingslån trots många UC. Exempel på sådana företag är Advisa, Zmarta, Lendo och Sambla.

Hos vilket upplysningsföretag tas min banks förfrågningar bort?

Hos vilket upplysningsföretag din bank förfrågningar tas bort bestäms av vilket upplysningsföretag de anlitar. Upplysningsföretagen delar inte information med varandra varför det som räknas är hur många kreditupplysningar man har hos respektive kreditupplysningsföretag.

Kan man ta bort en kreditupplysning på ett litet belopp?

Nej, man kan i regel inte ta bort en kreditupplysning bara för att den gjorts i samband med en låneansökan på ett litet belopp. Kreditens storlek är inte det väsentligaste. Det som styr om man får ta en kreditupplysning på en privatperson är om det finns ett legitimt behov.

Går det att radera en UC om man har flera kreditupplysningar?

Nej, det går inte att radera en UC om man har flera kreditupplysningar, såvida en kreditupplysning inte tagits felaktigt. För att rensa UC behöver man vänta 12 månader tills kreditupplysningen försvinner, vilket den gör efter 12 månader.

Att ha många registrerade kreditupplysningar hos UC kan leda till sämre kreditvärdighet. För att ha större chans att beviljas lån kan det därför vara bra att vänta ut förfrågningar om man har flera kreditupplysningar.