blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är ett Lån? Definition och Förklaring av hur Lån Fungerar!

I dagens samhälle är det vanligt att låna pengar i form av ett lån för att finansiera olika typer av inköp. Lånea förklarar här vad ett lån är, hur det fungerar och vilka egenskaper ett lån kan ha.

Sammanfattande fakta om vad ett lån är och hur det fungerar

 • Ett lån är rätten att använda något som tillhör någon annan.
 • Det är ofta lån av pengar som avses när man talar om lån.
 • Ett lån är en form av kredit och innebär en skuld till långivaren.
 • Lån används ofta för att finansiera inköp när sparande inte räcker till.
 • Det görs alltid en kreditprövning vid en ansökan om ett lån.
 • Kostnader för lån inkluderar oftast ränta och eventuellt avgifter.
 • Lån kan återbetalas med rak amortering eller annuitet.
 • Lån kan ges ut både med och utan krav på säkerhet.
 • Det finns olika typer av lån för olika syften.

Vad är ett lån?

Ett lån är rätten att nyttja något som tillhör någon annan. När man pratar om lån avses vanligtvis penninglån. Ett penninglån innebär att en långivare lånar ut en summa pengar som en låntagare förbinder sig att betala tillbaka, ofta tillsammans med någon form av finansiell avgift, t.ex. ränta.

Att ta ett lån kan vara en finansieringslösning när man vill köpa något men inte har tillräckligt stort sparkapital. Ett vanligt exempel är att låna pengar för att köpa en bostad.

Grundkrav för att få ett lån

 • Du måste vara minst 18 år gammal.
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer.
 • Din årsinkomst före skatt måste överstiga 80 000 kr.
 • Du får inte ha något aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.

Vill du veta mer om vad som gäller när du vill låna pengar kan du besöka vår sida om krav för att få lån.

Så fungerar det när du tar ett lån

När du tar ett lån fungerar det på lite olika sätt beroende på vilken typ av lån du ansöker om och hos vilken långivare du tar lånet. Det finns dock vissa saker som de allra flesta lån har gemensamt:

 • Det görs alltid en kreditprövning när du ansöker om ett lån.
 • Du betalar oftast ränta och ibland avgifter för att låna.
 • Ett lån kan återbetalas med rak amortering eller annuitet.
 • Lån kan ges ut både med och utan säkerhet.

Det görs alltid en kreditprövning när du ansöker om ett lån

I samband med att du ansöker om ett lån görs alltid en kreditprövning. Det innebär bl.a. att långivaren beställer en kreditupplysning på den som ansöker om lån. Utifrån informationen i kreditupplysningen, uppgifter du själv lämnar samt egna kalkyler bedömer långivaren din betalningsförmåga.

Det är vid kreditprövningen långivaren tar beslut om huruvida lån kan beviljas och med vilket belopp. I de fall långivaren tillämpar individuell räntesättning baseras även räntan på den sökandes betalningsförmåga. Ett lån via en pantbank är en av få lånetyper där ingen kreditprövning krävs.

Du betalar oftast ränta och ibland avgifter för att låna

När du tar ett lån betalar du oftast en kostnad i form av ränta för att låna pengar. Räntan anges som en viss procentsats av det totala lånebeloppet per år. Beroende på vilken långivare du tar lånet hos kan även andra lånekostnader tillkomma, t.ex. uppläggnings- och aviavgift.

Man skiljer på nominell och effektiv ränta, där den nominella räntan är den procentsats ett lån marknadsförs med. Effektiv ränta är dock mer intressant när man ska jämföra kostnaden för olika lån. Det beror på att den effektiva räntan även tar hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer.

För en mer utförlig förklaring rekommenderar vi dig att läsa mer om vad ränta är.

Ett lån kan återbetalas med rak amortering eller annuitet

Det finns i huvudsak två sätt att återbetala ett lån; med rak amortering eller med annuitet. Rak amortering innebär att månadsbeloppet du amorterar är samma under hela löptiden, medan det totala månadsbeloppet inklusive ränta varierar. Med ett annuitetslån betalar du samma månadsbelopp varje månad.

Rak amortering gör att skulden minskar snabbast. Det är också den amorteringsmodell som ger lägst totalkostnad på lånet. Däremot kan månadsbeloppet till en början vara mycket högt och kan vara svårt för en del personer att klara av. Med annuitetslån vet man alltid hur stort månadsbeloppet är. För mer information, besök skillnaden mellan rak amortering och annuitet.

Läs mer om hur lån med rak amortering respektive annuitetslån fungerar

Lån kan ges ut både med och utan säkerhet

Ett lån kan ges ut både med och utan säkerhet. Att ett lån ges ut med säkerhet innebär att en pant ställs ut som säkerhet för lånet och kan säljas av långivaren för att få in pengar. För lån utan säkerhet krävs ingen pant. Istället är det låntagarens kreditvärdighet som avgör om lånet beviljas.

Ofta har lån utan säkerhet en högre ränta än lån med säkerhet. Däremot är det vanligt att du själv måste finansiera en kontantinsats för att få ett lån med säkerhet. I många fall kan du alltså inte låna till hela marknadsvärdet när du lånar med säkerhet.

Läs mer om hur lån med och utan säkerhet fungerar

Det finns många olika typer av lån

Det finns många olika typer av lån med olika syften på kreditmarknaden. Bolån och billån är vanliga exempel på lån med säkerhet som används för att finansiera specifika objekt. Snabblån och privatlån är exempel på lån utan säkerhet avsedda för privat konsumtion.

Det finns vanligtvis både för- och nackdelar med att välja ett visst lån för ett specifikt ändamål. Eftersom det finns så många olika typer av lån kan det vara bra att jämföra flera alternativ innan man bestämmer sig för vilket lån man ska ta.

Lär dig mer om olika typer av lån

Vanliga frågor

Vad innebär det att ta ett lån?

Att ta ett lån innebär att man lånar pengar av en kreditgivare för att finansiera man inte kan eller vill finansiera med sparkapital. Pengarna betalas vanligtvis tillbaka till kreditgivaren genom delbetalning. När man tar ett lån betalar man vanligtvis också ränta för att låna pengar. Se mer och jämför långivare via Lånea här: Ta Lån.

Är skulder och lån samma sak?

Ja, skulder och lån är olika ord som betyder samma sak. När du tar ett lån hamnar du i skuld till den som lånar ut pengarna. Den som blir skyldig pengar kallas gäldenär och den som lånar ut pengar kallas borgenär.

Är ett lån en kredit?

Ja, ett lån är en kredit i det fall det rör sig om ett penninglån. Ordet kredit kan även syfta till avbetalningsköp eller köp på faktura. I samtliga fall innebär en kredit att man blir skyldig en kreditgivare pengar.

Rent juridiskt och enligt fackterminologi brukar dock begreppet kredit användas när man talar om utlåning av pengar. Mer specifikt t.ex. konsumentkredit eller företagskredit.