blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är ett Privatlån och Hur Fungerar Det?

Här förklarar vi på Lånea vad ett privatlån är och hur det fungerar. Vi svarar också på frågan om det är någon skillnad mellan ett privatlån och ett blancolån.

Sammanfattande fakta om var privatlån är och hur de fungerar

 • Ett privatlån är ett lån till privatpersoner utan krav på säkerhet.
 • Privatlån och blancolån är samma sak, båda är lån utan säkerhet.
 • Lånebeloppen för privatlån sträcker sig mellan 5 000 och 600 000 kr.
 • Räntan på privatlån varierar i regel mellan 2,95 och 29,95 %.
 • Återbetalningstiden för privatlån kan vara mellan 1 och 20 år.
 • Ansökan om ett privatlån sker vanligen online på långivarens hemsida.
 • Privatlån återbetalas antingen med rak amortering eller annuitet.
 • Privatlån kan användas för att samla flera mindre lån och krediter.
 • Privatlån kan användas för alla typer av privat konsumtion, t.ex. bil- eller båtköp.

Vad är ett privatlån?

Ett privatlån är ett lån till privatpersoner utan krav på säkerhet för att lånet ska beviljas. Privatlån kan användas för att finansiera privat konsumtion, och kallas därför ibland för t.ex. billån eller renoveringslån. Ett privatlån kan också användas för att samla andra typer av krediter i ett större lån.

Till skillnad från många typer av lån med säkerhet behöver du inte erlägga någon kontantinsats som för att få låna pengar med ett privatlån. För t.ex. billån med säkerhet krävs en kontantinsats om minst 20 % av värdet. Om du ansöker om ett privatlån kan du istället låna till affärsobjektets totala värde.

Vad är skillnaden mellan ett privatlån och ett blancolån?

Faktum är att det inte finns någon skillnad mellan ett privatlån och ett blancolån. Både privatlån och blancolån är benämningar för ett lån utan säkerhet. Att låna utan säkerhet innebär att du inte behöver pantsätta ett föremål för att få låna pengar.

Även om det inte finns någon definitionsmässig skillnad mellan ett privatlån och ett blancolån händer det dock att man använder begreppen för olika saker. Med privatlån menar folk ofta ett större lån utan säkerhet. Begreppet blancolån fokuserar mer på att lånet ges utan säkerhet.

Vanliga krav för att kunna ta ett privatlån

 • Du ska vara minst 18 år gammal (ibland 20 eller 21).
 • Du ska vara folkbokförd på en svensk adress.
 • Du måste ha en årsinkomst före skatt på minst 100 000 kr.
 • Du måste ha en stadigvarande inkomst.
 • Betalningsanmärkningar kan accepteras i undantagsfall.

Utöver ovanstående villkor finns även andra krav för att få låna som gäller för de flesta typer av lån. Du får t.ex. inte ha några aktiva skuldärenden hos Kronofogden.

Vanliga egenskaper hos privatlån

Nedan går vi närmare in på vanliga egenskaper som förekommer för just privatlån. Mer specifikt:

 • Lånebelopp för privatlån.
 • Ränta för privatlån.
 • Återbetalningstid för privatlån.

Lånebelopp för privatlån

Med ett privatlån kan du ansöka om att låna belopp mellan 5 000 – 600 000 kr. Privatlån med lånebelopp under 10 000 kr erbjuds endast av ett begränsat antal långivare. För att få låna belopp över 350 000 kr utan säkerhet krävs i regel en god kreditvärdighet.

Det som avgör hur stort lånebelopp du kan få med ett privatlån är bl.a. din kreditvärdighet och betalningsförmåga. I många fall kan det vara lättare att beviljas lån på höga belopp om du har en medsökande på låneansökan.

Ränta för privatlån

Räntan för ett privatlån ligger vanligtvis mellan 2,95 – 29,95 %. Exakt vilken räntenivå en privatperson kan erbjudas avgörs efter en individuell bedömning av personens betalningsförmåga. Den genomsnittliga låneräntan för privatlån ligger dock omkring 5,9 %.

Privatlån och andra lån utan säkerhet har normalt sett något högre ränta än lån med säkerhet. Däremot är räntan för privatlån vanligtvis lägre än för andra typer av lån utan säkerhet, t.ex. snabblån.

Återbetalningstid för privatlån

Återbetalningstiden för ett privatlån går i regel att lägga upp på mellan 1 – 20 år. När du ansöker om privatlån får du själv fylla i vilken löptid du vill att lånet ska ha. Därefter gör långivaren en bedömning av om du förväntas kunna betala tillbaka lånet under den önskade återbetalningstiden.

I motsats till bolån, där man behöver betala ränteskillnadsersättning till banken för att lösa lånet i förtid, finns ingen sådan regel för privatlån. Du kan när som helst välja att kostnadsfritt lösa hela eller delar av lånet innan den avtalade återbetalningstiden tar slut.

Hur fungerar ett privatlån?

Nedan kan du läsa om hur ett privatlån fungerar från att du skickar in ansökan tills dess att du har pengarna på kontot:

 • Så fungerar ansökan till ett privatlån.
 • Så fungerar kreditprövningen vid ett privatlån.
 • Så fungerar utbetalningen av ett privatlån.

Ansökan om ett privatlån

Ansökan till ett privatlån görs vanligtvis online genom att fylla i ett ansökningsformulär på långivaren hemsida. En del privatlån går också att ansöka om på traditionellt vis genom att fylla i ansökan på papper och skicka in med post.

Vissa långivare har automatisk handläggning av ansökningar, vilket gör att du kan få svar på din ansökan direkt. Det vanligaste är dock att en handläggare går igenom ansökningar om privatlån manuellt. Normalt sett får du svar på din ansökan inom 24 timmar under vardagar.

Kreditprövningen för ett privatlån

I samband med att du ansöker om privatlån gör långivaren en sedvanlig kreditprövning. Det innebär bl.a. att det görs en kreditupplysning för att kontrollera uppgifter om t.ex. inkomst, belåning och betalningsanmärkningar.

När det gäller privatlån görs kreditupplysningen nästan uteslutande hos UC. Ett sällsynt undantaget är t.ex. Wästgöta Finans, som erbjuder privatlån med kreditupplysning hos Bisnode.

Utifrån informationen i kreditupplysning tillsammans med uppgifter du själv uppger i ansökan tar sedan långivaren beslut om huruvida lån kan beviljas eller ej. Du erbjuds också en räntenivå som ofta speglar långivarens bedömning av din kreditvärdighet utifrån deras kreditprövning.

Utbetalningen av ett privatlån

Utbetalningen av ett privatlån tar normalt sett ca 2 – 3 bankdagar. I vissa fall kan du ha pengarna snabbare än så. I regel tar dock utbetalningen av privatlån längre tid än t.ex. snabblån, som ofta kan betalas ut inom 15 minuter.

Så fungerar amortering av privatlån

Ett privatlån i Sverige återbetalas enligt en av följande amorteringsmodeller:

 1. Rak amortering
 2. Annuitet

1. Rak amortering för privatlån

Har ett privatlån rak amortering innebär det att du betalar av skulden med samma belopp varje månad. I takt med att skulden minskar kommer räntekostnaden följaktligen att minska med tiden. Därmed kommer även det totala månadsbeloppet inklusive ränta och amortering att minska efter hand.

Rak amortering är den amorteringsmodell som gör att lånet minskar i snabbast takt i början av löptiden, då lånet är som dyrast. När det gäller privatlån är dock rak amortering relativt ovanligt, och amorteringsmodellen tillämpas främst på bolån.

2. Annuitet vid privatlån

Det vanligaste sättet att amortera privatlån är genom annuitet vilket innebär att lånet är ett s.k annuitetslån. Detta medför att det totala månadsbeloppet som ska betalas är lika stort varje månad. Hur stor del av månadsbeloppet som är ränta och hur stor del som utgörs av amortering förändras dock med tiden.

I takt med att lånet betalas av ökar den del av månadsbeloppet som utgörs av amortering och den del som utgörs av ränta ökar. Annuitet är den amorteringsmodell som ger högst totalkostnad för lånet. Det är också den amorteringsmodell som används för de flesta privatlån.

Privatlån kan användas för att samla lån och krediter

Har man flera mindre lån och krediter kan ett privatlån användas för att samla alla lån i ett enda större lån. Eftersom privatlån generellt sett har lägre ränta än SMS lån och kontokrediter kan man lösa denna typ av krediter med privatlånet och på så vis minska månadskostnaden.

Med ett färre antal lån och lägre lånekostnader ökar i regel kreditvärdigheten hos en person, allt annat lika. Därför kan ett samlingslån i form av ett privatlån i vissa fall hjälpa till att höja en persons kreditbetyg.

Vanliga frågor

Vad räknas som privatlån?

Till kategorin privatlån räknas många typer av lån utan säkerhet, t.ex. blancolån och billån utan kontantinsats. Lån utan säkerhet som understiger ca 10 000 kr klassas ofta som snabblån istället för privatlån. Oftast är det räntan, utbetalningshastigheten och återbetalningstiden som skiljer dem åt.

Vad får man använda privatlån till?

Ett privatlån kan användas till vad du vill. Undantaget är de lagkrav som finns om att lån inte får användas för att finansiera kriminella aktiviteter, såsom penningtvätt eller terrorism. I övrigt kan du använda ett privatlån för all typ av privat konsumtion, t.ex. bil- eller båtköp, möbler och resor.

Vad används privatlån vanligen till?

Privatlån används för att finansiera till exempel:

 • Konsolidering av befintliga lån och krediter
 • Renoveringar
 • Bröllop
 • Bilköp
 • Resor
 • Hemelektronik
 • Heminredning
 • Kontantinsats till fastigheter

Finns det privatlån utan UC?

Ja, det finns privatlån utan UC, även om det är ovanligt. I nuläget är det bara Wästgöta Finans som erbjuder privatlån utan UC, där kreditupplysningen istället görs via Bisnode. Hos Wästgöta Finans kan du låna upp till 300 000 kr utan kreditupplysning via UC.

Vill du låna mindre belopp på upp till 50 000 kr finns ett större antal långivare som erbjuder lån utan UC.