blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Rak Amortering vs Annuitetslån: Skillnad & När Vilket är Bäst!

Rak amortering och annuitet är de vanligaste amorteringsmodellerna som tillämpas på lån. Här får du reda på vad skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån är. Du får också information om vid vilka tillfällen det ena upplägget passar bättre än det andra.

Sammanfattning av skillnaden på lån med rak amortering och annuitetslån

 • Med rak amortering minskar ett lån snabbare än med annuitet.
 • Ett annuitetslån har samma totala månadsbetalning varje månad.
 • Lån med rak amortering amorteras med ett konstant belopp varje gång.
 • Med ett lån med rak amortering sjunker månadsbetalningen efter hand.
 • Rak amortering på ett lån ger en lägre totalkostnad än annuitet.
 • Annuitet är vanligare än rak amortering för privatlån och snabblån.
 • Rak amortering är vanligare än annuitet för bostadslån.

Vad är skillnaden på rak amortering och annuitetslån?

Skillnaden på rak amortering och annuitetslån är hur månadsbeloppet fördelas mellan amortering och ränta. Med rak amortering amorterar du lika mycket vid varje amorteringstillfälle. Med ett annuitetslån betalar du lika mycket (inkl. amortering och ränta) vid varje amorteringstillfälle.

Ett lån med rak amortering betalas av med ett högre belopp i början av löptiden jämfört med ett annuitetslån. Därmed minskar skulden snabbare i början med ett lån med rak amortering. Det innebär i sin tur att den totala räntekostnaden man betalar blir lägre för ett lån med rak amortering än för ett annuitetslån.

Definition av rak amortering och annuitetslån

För att beskriva skillnaderna mellan annuitetslån och rak amortering mer ingående behöver vi först förklara vad de båda amorteringsmodellerna innebär. Nedan kan du läsa mer om:

 • Vad innebär rak amortering?
 • Vad är ett annuitetslån?

Vad innebär rak amortering?

Rak amortering är ett amorteringsupplägg där amorteringsbeloppet är konstant. Amorteringsbeloppet beräknas genom att dividera lånebeloppet med antalet amorteringstillfällen. Det innebär att du amorterar lånet med lika stort belopp varje gång.

Utöver amorteringsbeloppet tillkommer räntekostnaden, vilken varierar från gång till gång och avtar successivt. Det beror på att det kvarstående lånebeloppet minskar vid varje amorteringstillfälle.

Det totala månadsbeloppet är störst i början och avtar i takt med att lånebeloppet minskar. Rak amortering är det amorteringsupplägg som gör att lånet betalas av snabbast till en början. Det är också det upplägg som ger lägst totalkostnad.

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är ett lån med en återbetalningsplan som innebär att du betalar samma månadsbelopp under hela återbetalningstiden. Däremot ändras fördelningen mellan ränta och amortering mellan varje betalningstillfälle.

Andelen amortering är som lägst från start och ökar sedan med tiden. Räntekostnaden för ett annuitetslån minskar däremot för varje amortering som görs.

Är det vanligast att låna pengar med annuitet eller rak amortering?

Annuitet är vanligast som amorteringsmodell när man ska låna pengar i form av konsumtionslån, t.ex. i form av privatlån och snabblån. Det finns dock långivare som erbjuder konsumtionslån med rak amortering, även om det är sällsynt. Rak amortering tillämpas i huvudsak för bolån. De allra flesta bolån på marknaden läggs upp med rak amortering.

När är det bäst med rak amortering eller annuitetslån?

Rak amortering passar bäst när man vill ha så låg totalkostnad som möjligt på sitt lån och kan acceptera att betala ett högt månadsbelopp i början.

Annuitetslån passar bäst när man vill ha samma månadskostnad under hela löptiden och kan acceptera en högre totalkostnad för lånet.

Fördelar med rak amortering jämfört med annuitet

 • Du får en lägre totalkostnad: Eftersom lån med rak amortering minskar snabbast till en början blir också den totala räntekostnaden i kronor lägre än för ett annuitetslån.

 • Din månadskostnad minskar efter hand: Ett lån med rak amortering betalas till en början av med högre belopp än ett annuitetslån. Det innebär att den totala månadskostnaden minskar i takt med att skulden blir lägre.

Fördelar med annuitetslån jämfört med rak amortering

 • Du betalar samma belopp varje månad: Du vet hur mycket du ska betala månadsvis under hela återbetalningstiden och kan lättare planera din månadsbudget.

 • Du behöver inte betala högre månadsbelopp i början: Med ett annuitetslån slipper du betala de höga månadsbelopp ett lån med rak amortering har i början.

Räkneexempel: Jämförelse av återbetalning med rak amortering vs. annuitetslån

I tabellerna nedan hittar du exempel på hur återbetalningen av ett lån kan se ut med rak amortering respektive annuitet. Lånet i exemplet är på 100 000 kr med ränta på 8 % och löptid 96 månader. För enkelhetens skull utgår vi från ett lån utan uppläggnings- och aviavgift.

Tabell 1: Återbetalning av ett lån med rak amortering.
MånadSkuld före amorteringAmorteringRäntaTotalt att betala
1100 000 kr1 042667 kr1 709 kr
2476 042 kr1 042507 kr1 549 kr
4851 042 kr1 042340 kr1 382 kr
961 0421 0427 kr1 049 kr

Lånets totala räntekostnad under löptiden blir 32 336 kr om lånet återbetalas med rak amortering.

Tabell 2: Återbetalning av ett lån med annuitet.
MånadSkuld före amorteringAmorteringRäntaTotalt att betala
1100 000 kr747 kr667 kr1 414 kr
2481 498 kr870 kr543 kr1 414 kr
4858 927 kr1 021 kr393 kr1 414 kr
961 404 kr1 404 kr10 kr1 414 kr

Lånets totala räntekostnad under löptiden blir 35 712 kr om lånets återbetalas genom annuitet.

Vanliga frågor

Ska man välja annuitet eller rak amortering på ett lån?

Vill man betala samma belopp varje månad ska man välja annuitet. På så vis blir det lättare att planera sin ekonomi. För att istället få så låg totalkostnad som möjligt när man ska låna kontanter bör man välja rak amortering. Då minskar lånet snabbast till en början, men man får en hög månadskostnad initialt.

Vilka lån har rak amortering istället för annuitet?

De lån som vanligtvis har rak amortering är bostadslån och vissa typer av konsumtionslån. De flesta konsumtionslån, exempel blancolån och snabblån, är dock annuitetslån.

Vad är billigast, annuitetslån vs lån med rak amortering?

Allt lika är ett lån med rak amortering billigare än ett annuitetslån. Det beror på att man i början av lånets löptid har en hög amortering, vilket gör att skulden man betalar ränta på blir mindre snabbare.

Om man är ute efter att låna pengar så billigt som möjligt bör man därför välja en långivare som erbjuder rak amortering, även om det är långt ifrån den viktigaste faktorn för ett billigt lån.