blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Krav för lån: Alla krav för att ta Bolån, Privatlån och Snabblån

Här finns all information du behöver gällande vilka krav som gäller för att låna pengar; oavsett om det gäller krav för lån, bolån, privatlån eller snabblån.

Sammanfattande fakta om krav för lån

 • För alla lån krävs att en låntagare är minst 18 år gammal.
 • Det är krav på att vara folkbokförd i Sverige för att ta ett lån.
 • Bolån kräver fast inkomst och 15% kontantinsats av bostadens pris.
 • Privatlån kräver i regel inkomst från fast anställning eller pension.
 • För att ta ett privatlån krävs oftast en årsinkomst på minst 100 000 kr.
 • Snabblån kräver en regelbunden inkomst på minst 24 000 kr/år.
 • Lån kan nekas om man har skulder hos Kronofogden.
 • Det är inte tillåtet att låna pengar för olagliga aktiviteter.
 • Olika långivare har olika krav på anställning och inkomst.
 • Långivare kan kontrollera krav för lån manuellt eller automatiskt.
 • Anmärkningar kan påverka möjligheten att få lån.

Vilka krav gäller för olika typer av lån?

Beroende på om du är ute efter ett snabblån, privatlån eller bolån gäller olika krav för olika typer av lån. Gemensamma krav för alla lån är bland annat att du måste vara minst 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt har ett svenskt personnummer. Du måste också vara fri från Kronofogdeskulder.

Här nedan kan du läsa mer om vilka krav som gäller för olika typer av lån.

Krav som gäller för alla typer av lån

Oavsett vilket lån du är ute efter finns det vissa krav som gäller för alla typer av lån:

 • Krav på att pengarna inte används på fel sätt.
 • Resultatet av KALP-kalkylen måste vara tillräckligt stort.

Krav på att pengarna inte används för olagliga aktiviteter

Enligt Penningtvättslagen måste aktörer inom finansbranschen arbeta för att säkerställa att deras tjänster inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Som ett led i detta arbete genomförs en riskbedömning av nya kunder.

I samband med att du ansöker om ett nytt lån kan det därför krävas att du svarar på frågor kring syftet med lånet. Du måste också uppge om du är en person i utsatt ställning (PEP). En PEP bedöms löpa större risk att utnyttjas för t.ex. Mutbrott.

Resultatet av KALP-kalkylen måste vara tillräckligt stort

När du ansöker om ett nytt lån gör att långivare en så kallad Kvar att leva på (KALP)-kalkyl. Kalkylen anger i stora drag hur stor del av din inkomst som finns kvar efter att fasta avgifter är betalda.

KALP-kalkylen är ett av långivarnas viktigaste verktyg i kreditbedömningen. Det krävs att kalkylen har ett tillräckligt stort positivt resultat för att täcka månadskostnaden för det lånebelopp du ansöker om. Är det inte det kan du heller inte beviljas lån.

Vad krävs för att få bolån?

 • Du måste ha fyllt minst 18 år.
 • Du behöver ha en fast inkomst.
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige.
 • Du behöver ha en kontantinsats på 15 % av bostadens pris.
 • Banken måste acceptera bostaden som säkerhet.

När det gäller bolån finns det ett bolånetak som innebär att du endast kan ta ett bolån på 85 % av bostadens värde. Det betyder i sin tur att du måste kunna finansiera en kontantinsats på 15 % av värdet på egen hand.

Finansinspektionen har krav för bolån i förhållande till inkomst

Utöver långivarens krav har även Finansinspektionen vissa krav på hur lånet ska hanteras. Detta gäller bland annat lånebelopp i förhållande till inkomst. Det finns krav på ett ekonomiskt utrymme för eventuella räntehöjningar. Räntan kan ändras och då vill långivaren vara säker på att låntagaren kan betala lånet trots höjningen.

Tar du ett lån för att köpa en bostad ska banken ta hänsyn till om du lånar mer än 50 % av bostadens värde. Om så är fallet måste du amortera. Bankerna måste även ta hänsyn till hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.

För ett bolån med belåningsgrad mellan 70 – 85 % av bostadens värde ska du amortera 2 % av lånebeloppet per år. Med belåningsgrad mellan 50 – 70 % av värdet ligger amorteringen på 1 % per år. Om skulden överskrider 4,5 gånger din bruttoinkomst måste du amortera ytterligare 1 %.

Vad krävs för att få ett privatlån?

 • Du måste vara minst 18 år gammal.
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer.
 • Du måste ha en inkomst från fast anställning eller pension.
 • Du ska ha en årsinkomst före skatt på minst 100 000 kr.
 • Du får inte ha någon skuld hos Kronofogden de senaste 6 månaderna.

För att få ett privatlån är kraven generellt sett högre än för snabblån. Det är t.ex. svårare att beviljas ett privatlån om du har anmärkningar.

TIPS: Låneförmedlarföretag har de lägsta kraven för privatlån

När du vill ansöka om ett privatlån är det smart att använda dig av ett låneförmedlarföretag. Genom att använda denna tjänst kan du ansöka om lån hos flera långivare som har olika krav samtidigt. Du kan jämföra erbjudanden och välja det lån som blir bäst för dig.

Vad krävs för att ta ett SMS lån (snabblån)?

 • Du ska vara minst 18 år gammal.
 • Du behöver ha en regelbunden inkomst på minst 24 000 per år.
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige.
 • Du behöver ha ett svenskt personnummer.
 • Du får inte ha något skuldärende hos Kronofogden.

SMS lån (snabblån) har vanligtvis lägre krav än traditionella banklån. Du kan t.ex. beviljas SMS lån med inkomst från CSN, a-kassa eller Försäkringskassan. Se även: SMS lån och snabblån.

Likheter och skillnader i krav hos olika låneföretag

Olika låneföretag kan ha olika krav för sina lån, men det finns även vissa generella likheter.

Ålder

När det gäller ålder kan olika långivare ha olika åldersgräns. Minimikravet är att man är 18 år och myndig. Det finns dock långivare som har krav på att du är minst 20 eller 21 år.

Inkomst

Hur hög inkomst du måste ha för att ta ett lån varierar mellan olika långivare. Snabblån är de lån som generellt sett har de lägsta kraven.

För att ta ett lån krävs det att du har någon form av inkomst. Det kan vara inkomst från arbetet men det kan även vara från a-kassa, sjukersättning och bidrag i vissa fall.

Den enda låneformen där inkomsten inte spelar någon större roll är pantlån. Eftersom föremålet du lämnar i pant agerar säkerhet för lånet, går det till och med bra att låna helt utan inkomst.

Anställning

Det kan finnas olika krav på anställningsform beroende på vilken typ av lån du ansöker om. Du kan t.ex. beviljas ett snabblån med endast en tim- eller projektanställning, men också som arbetslös. För bolån och privatlån är kraven högre och du behöver i regel ha en fast anställning.

Säkerhet

Det finns lån både med och utan säkerhet, och villkoren ser olika ut för olika typer av lån. Generellt sett gäller följande:

 • Bolån innebär att din bostad fungerar som säkerhet.
 • Snabblån och privatlån kräver ingen säkerhet.

Betalningsanmärkningar

Om betalningsanmärkningar godtas beror dels på vilken typ av lån det gäller, men det är varje enskild långivare som avgör sina villkor i detta avseende.

 • Bolån och privatlån accepterar i regel inga anmärkningar.
 • Snabblån kan ibland acceptera anmärkningar.

Det finns inget lagreglerat maxtak på hur många anmärkningar som får accepteras, utan det är upp till varje långivare att bestämma. Dock finns ett generellt krav på att samtliga anmärkningar måste vara mer än 6 månader gamla.

Det finns två olika typer av betalningsanmärkningar

Det finns två typer av anmärkningar: allmänna mål och enskilda mål. Vilken typ av anmärkningar låntagaren har dragit på sig har betydelse för huruvida lånet kommer att beviljas eller ej. Enskilda mål anses nämligen vara sämre ur långivarens perspektiv.

 • Allmänna mål: Kan vara TV-avgifter, skatter och andra kostnader till olika myndigheter.
 • Enskilda mål: Handlar om skulder till enskilda företag. Det kan gälla exempelvis hyror, amortering eller avbetalningar på kreditköp.

Långivare kan kontrollera kraven för lån på två olika sätt

Olika långivare kan välja att kontrollera kraven för lån på två olika sätt:

 1. Manuell kontroll av krav
 2. Automatisk kontroll av krav

1.   Manuell kontroll av krav

Handläggaren går igenom ansökan och kontrollerar manuellt att låntagaren uppfyller kraven för lånet. En manuell kontroll görs under bankens öppettider, och det tar därför längre tid innan du får svar på din ansökan.

2.   Automatisk kontroll av krav

En automatisk kontroll innebär att uppgifterna i ansökan matchas mot uppsatta krav från långivaren i ett datasystem. Kraven kontrolleras automatiskt och ansökan godkänns om alla uppgifter från ansökan och kreditupplysning matchar kraven.

Frågor & svar

Vad krävs för att få ett billån?

Vanligtvis är ett billån ett privatlån där ingen säkerhet krävs. Generella krav är att du ska vara 18 år eller äldre, folkbokförd i Sverige med ett svenskt personnummer och ha en årsinkomst över 100 000 kronor.

Det finns även ett specifikt billån där din bil blir säkerhet för lånet. För att ta ett billån med bilen som säkerhet krävs det att du har en kontantinsats på 20 % av bilens värde.

Vad har lån för inkomstkrav?

Olika typer av lån samt olika långivare har olika inkomstkrav. Minsta inkomst för privatlån är en årsinkomst före skatt på 100 000 kronor. Kravet för ett snabblån ligger endast på 24 000 kronor per år.

Bara för du uppfyller kraven för inkomst innebär det inte att du automatiskt är garanterad ett lån. Det måste exempelvis finnas tillräckligt med utrymme för att kunna betala lånet.

Vilka krav har sms-lån?

De krav som gäller för sms-lån skiljer sig mellan långivare. Vad som gäller alla långivare är dock att du behöver vara över 18 år gammal, vara fri från skulder hos kronofogden och ha någon typ av inkomst för att betala tillbaka lånet. Mer information hittar du i vår artikel om krav för sms-lån.

Finns det lån som har lägre krav än andra?

Ja, det en del långivare har betydligt lägre krav än andra. Med det sagt är det ofta de långivare som har lägst krav som också har de högsta avgifterna på sina lån. Generellt sätt är snabblån den typ av lån som har lägst krav.