blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är ett Blancolån och Hur Fungerar Det?

Här förklarar vi på Lånea vad ett blancolån är och hur det fungerar. Vi tar även upp de egenskaper som är utmärkande för ett blancolån.

Sammanfattning av vad blancolån är och hur de fungerar

 • Ett blancolån är ett lån utan krav på säkerhet.
 • En låntagares betalningsförmåga avgör om denne kan få ett blancolån.
 • Lånebeloppen för blancolån är i regel på 10 000 – 600 000 kr.
 • Räntan på blancolån varierar i regel mellan 2,95 och 29,95 %.
 • Blancolån har ingen säkerhet, vilket medför en högre ränta än för bolån.
 • Blancolån och privatlån är samma sak, med samma egenskaper.
 • Blancolån kan användas till vad som helst, t.ex. renovering eller bilköp.
 • Återbetalning av blancolån kan ske med rak amortering eller annuitet.
 • Blancolån har 14 dagars lagstadgad ångerrätt.

Vad är ett blancolån?

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet från en bank eller långivare. Istället för säkerhet är det låntagarens betalningsförmåga som avgör om lånet kan beviljas. Blancolån erbjuds på belopp mellan 10 000 – 600 000 kr med ränta mellan 2,95 – 29,95 %. Återbetalningstiden för blancolån är vanligtvis 1 – 20 år.

Vanliga krav för blancolån

 • Din ålder måste vara minst 18 år.
 • Du måste ha en folkbokföringsadress i Sverige.
 • Du måste ha en inkomst på minst 100 000 kronor / år.
 • Du får inte ha haft någon aktiv skuld hos Kronofogden de senaste 6 månaderna.
 • Du måste ha en fast inkomst från exempelvis arbete eller pension.

Ovan är krav för blancolån, gällande andra lånetyper kan krav för lån skilja sig.

Vanliga egenskaper för blancolån

 • Individuell ränta på 2,95 – 29,95 %.
 • Återbetalningstid på 1 – 20 år.
 • Lånebelopp på max 600 000 kronor.
 • Inget krav på säkerhet innebär högre ränta än på bolån

Vad kännetecknar ett blancolån?

Blancolån kännetecknas av att det är ett lån på upp till 600 000 kr där ingen säkerhet ställs ut för lånet. Det är ingen skillnad på blancolån och privatlån. De har samma egenskaper vad gäller t.ex. ränta och återbetalning.

Nedan hittar du en beskrivning av egenskaper hos blancolån:

 • Blancolån har inget krav på säkerhet.
 • Individuell räntesättning tillämpas för blancolån.
 • Återbetalning av blancolån kan ske med rak amortering eller annuitet.
 • Blancolån kan ha uppläggningsavgift och aviavgift.
 • Blancolån har 14 dagars lagstadgad ångerrätt.

Blancolån har inget krav på säkerhet

Blancolån är ett lån där ingen säkerhet (pant) behöver lämnas. Eftersom blancolånet inte är knutet till ett speciellt objekt kan lånebeloppet användas till valfritt ändamål. Syftet med lånet behöver inte anges vid ansökan.

Det är vanligt att blancolån utan säkerhet används vanligen för till exempel:

 • Samla lån och krediter
 • Täcka renoveringskostnader
 • Finansiera bröllop
 • Köpa en bil
 • Resa
 • Köpa hemelektronik
 • Köpa möbler
 • Kontantinsats till en bostad

Individuell räntesättning tillämpas för blancolån

Räntan på blancolån anges ofta som ett intervall mellan lägsta och högsta möjliga räntesats. Bedöms din ekonomi vara tillräckligt stabil kommer du att bli beviljad blancolånet. Räntan sätts sedan individuellt, ju bättre återbetalningsförmåga du har desto lägre ränta kommer du att erbjudas.

Återbetalning av blancolån kan ske med rak amortering eller annuitet

Hur blancolånet ska återbetalas står angivet i låneavtalet. Man skiljer på rak amortering och annuitet.

 • Rak amortering innebär att lånet amorteras med samma belopp varje månad. Eftersom räntebeloppet blir högst i början minskar månadsinbetalningarna ju närmare lånets slutdatum man kommer.
 • Ett annuitetslån har ett konstant månadsbelopp inklusive ränta under hela löptiden. Fördelningen mellan amortering och ränta varierar därför vid varje betalningstillfälle.

Skulden minskar fortare i början om lånet återbetalas med rak amortering jämfört med en annuitetsmodell. Dessutom blir den totala räntekostnaden för ett blancolån lägre om det återbetalas med rak amortering.

Blancolån kan ha uppläggningsavgift och aviavgift

Det är vanligt att långivaren tar ut avgifter i samband med att blancolånet beviljas. Det kan dels röra sig om en uppläggningsavgift som syftar till att täcka de administrativa kostnaderna för handläggning av lånet.

Dessutom kan det tillkomma en aviseringsavgift som tas ut i samband med att lånet faktureras varje månad.

Blancolån har 14 dagars lagstadgad ångerrätt

För blancolån gäller en lagstiftad ångerrätt i 14 dagar från det att du som låntagare har tagit emot lånevillkor och avtal. Har lånebeloppet redan utbetalats måste det återbetalas inom 30 dagar från den dag då du meddelat långivaren att du ångrat dig. Du behöver inte ha någon anledning till att ångra ett blancolån.

Det belopp du ska återbetala är lånebeloppet plus ränta för de dagar som du har haft tillgång till pengarna. Har du betalat uppläggningsavgift eller andra avgifter för lånet har du rätt att få tillbaka dessa kostnader.

Vanliga frågor

Är blancolån samma som snabblån?

Nej, ett blancolån är inte samma sak som ett snabblån. Snabblån karakteriseras i regel av en kortare löptid och lägre lånebelopp än ett blancolån.

Snabblån har även ofta väsentligt mycket högre ränta och är således dyrare för låntagaren.

Vad är det för skillnad mellan blancolån och privatlån?

Det är ingen skillnad mellan blancolån och privatlån. Precis som blancolån är privatlånet ett lån utan säkerhet. Begreppet blancolån syftar ofta till att det är just utan säkerhet, medan begreppet privatlån syftar mer till att det är ett lån för privat konsumtion.

Även om det inte är någon skillnad på blancolån och privatlån används begreppen ofta i skilda sammanhang.

Vad betyder blancolån?

Blancolån betyder ett lån utan säkerhet. Till skillnad från ett lån med säkerhet behöver inte låntagaren lämna någon pant i form av t.ex. bostad eller bil för att få låna pengar. Istället är det låntagarens kreditvärdighet som säkerställer att lånet återbetalas.