blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är SMS lån? Definition & Förklaring hur SMSlån funkar

SMS lån har de senaste åren blivit allt vanligare, även om de i vissa kretsar har fått ett dåligt rykte. Här hos oss på Lånea hittar du allt du behöver veta om hur ett SMS lån fungerar.

Sammanfattande fakta om hur SMS lån fungerar

 • SMSlån är små lån utan krav på säkerhet med snabb utbetalning.
 • Många SMS lån har höga räntor och avgifter.
 • Ansökan sker i regel numera online med BankID istället för med SMS.
 • Vissa långivare erbjuder återkommande kunder att ansöka om lån via SMS.
 • En stor del av dagens SMSlån är kontokrediter.
 • Många långivare som ger ut SMSlån tar inte kreditupplysning från UC.
 • Trots lägre krav, beviljas endast ca 5-20% av SMSlånansökningar.
 • Konsumentkreditlagen reglerar SMSlån för att skydda konsumenter.
 • SMSlån har ofta hög effektiv ränta och är så kallade högkostnadskrediter.

Vad är ett SMSlån?

Ett SMS lån är ett lån utan säkerhet på mindre belopp som oftast har kort återbetalningstid. Lånet kännetecknas vanligtvis av höga räntor och avgifter. Det är också vanligt att man snabbt får svar på sin ansökan och att långivaren betalar ut pengarna direkt efter att de beviljat ansökan.

Namnet SMS lån kommer ursprungligen från att man tidigare ansökte om lånet genom att skicka ett SMS. Sedan SMSlånen introducerades på kreditmarknaden det dock skett en rad förändringar.

Dagens SMS lån - hur funkar det?

Ansökan om SMSlån sker inte längre med SMS

När SMSlånen kom till Sverige år 2006 kunde man ansöka om lån genom att skicka ett SMS med uppgifter till kreditgivaren. Många minns säkert den gamla reklamjingeln “SMSa-låna” som sändes flitigt i radio. När ansökan godkänts betalade långivaren ut pengarna till det bankkonto man angivit i sitt SMS.

Mobilt bankID används istället

Idag används inte längre SMS för låneansökningar. Istället fyller man vanligtvis i ett formulär online och ansöker om SMSlån med Mobilt BankID. Benämningen “SMSlån” har dock hängt kvar, men är idag mer förknippad med typen av lån än sättet man tar lånet på. Andra vanliga benämningar är snabblån och mikrolån.

Vissa långivare kan dock erbjuda återkommande kunder som tidigare lånat pengar av dem att ansöka om nya lån via SMS. Kredit365 är ett exempel där låntagaren kan skicka ett SMS med önskat lånebelopp. Då baseras ansökan på de uppgifter man uppgivit vid tidigare ansökningar. Dock görs alltid en ny kreditupplysning.

Många nyare SMSlån är numera kontokrediter

Många nya SMSlåns-aktörer, men även flera av de gamla, har gått över till att erbjuda kontokrediter istället för SMSlån. Anledningen till detta är primärt den uppdaterade lagstiftningen för räntetak på högkostnadskrediter. För att behålla sin intjäning per kund har många gamla och nya kreditgivare för SMS lån därför gått över till att i första hand erbjuda kontokrediter.

En kontokredit går att återanvända

Med en kontokredit beviljas man ett kreditutrymme som man kan ta ut pengar ifrån och betala av löpande, likt ett kreditkort. Man behöver alltså inte, till skillnad från ett vanligt lån, ta ut hela lånebeloppet på en gång.

Fördelen med en kontokredit är att man bara betalar ränta på det belopp man använder, inte på det totala kreditbeloppet. Dessutom finns pengarna tillgängliga när man behöver dem, och man kan använda krediten om och om igen så länge man sköter återbetalningen.

Andra vanliga kännetecken och egenskaper hos SMSlån

För de flesta SMSlån tas ingen kreditupplysning hos UC

De flesta SMSlån är lån utan UC, d.v.s. kreditförfrågan tas från något av de alternativa upplysningsföretagen. Det kan t.ex. vara Bisnode eller Creditsafe, som är de vanligaste upplysningsföretagen utöver UC.

SMSlån utan UC är normalt sett lättare att få av flera anledningar. Dels får långivaren ingen information om vilka lån och krediter en låntagare har sedan tidigare. Dessa uppgifter finns nämligen endast registrerade i UC:s egna skuldregister, vilket inga andra upplysningsföretag än UC har tillgång till.

Bisnode och Creditsafe får heller inga uppgifter om hur många UC-förfrågningar som gjorts tidigare. Många UC-förfrågningar riskerar annars att försämra kreditvärdigheten.

Möjlighet att ta snabba lån

Många långivare har automatiserat handläggningsprocessen av sina SMSlån. Detta gör att du kan få svar på ansökan direkt och utbetalning av SMSlån sker i många fall ögonblickligen. Möjligheterna att ta snabba lån är som störst med SMSlån jämfört med andra lånetyper.

Direktutbetalning av SMS lån är vanligare och viktigare idag

Idag har kunder inom såväl e-handel som låneindustrin förväntningar på ögonblicklig och högkvalitativ service. Därför erbjuder många utgivare av snabba lån ofta SMSlån med direktutbetalning. Det innebär att du kan ansöka om ett SMSlån och få pengarna inom 15 minuter efter att ansökan skickats in. För att en överföring av pengar ska kunna ske direkt måste de dock föras över från ett konto i samma bank som du själv har.

För att kunna få SMS lån snabbt krävs också besked direkt

Att en långivare erbjuder direkt utbetalning är oviktigt om de inte kan behandla låneansökningar omgående. Att långivaren har ett automatiserad kreditvärderingsprocess är därför vitalt om de ska kunna betala ut pengar snabbt. I och med teknisk innovation kan många långivare inom SMS lån idag göra kreditvärdering på några sekunder, oavsett tid eller dag, och ge lånebesked direkt på skärmen.

Nya regler gäller alla SMSlån

Konsumentkreditlagen (2010:1846) tillkom år 2010 för att verka till konsumentens förmån på kreditmarknaden. År 2018 uppdaterades lagen med skärpta regler gällande bl.a. alla SMSlån eftersom man ansåg att marknaden för denna typ av krediter inte var tillräckligt reglerad.

I den uppdaterade lagtexten tydliggjordes t.ex. konsumentens rättigheter gentemot kreditgivare. Lagtexten är tvingande, vilket innebär att den inte kan avtalas bort.

Anledningen till den skärpta lagstiftningen

Kort efter att SMSlån introducerades på marknaden började Kronofogdemyndigheten notera ett ökat antal betalningsförelägganden till följd av obetalda SMSlån, framförallt hos unga personer.

Marknaden för SMSlån var på den tiden oreglerad och kreditgivare hade möjlighet att använda sig av oetiska affärsmetoder. Exempelvis kunde långivare ta ut vilken ränta de ville för sina SMSlån, vilket ofta innebar höga kostnader för låntagare – d.v.s. att långivaren är dyr.

På grund av att många yngre personer fick ekonomiska problem efter att ha tagit SMSlån skärptes lagstiftningen ytterligare under 2018. Alla långivare som ger ut SMSlån i Sverige måste numera hålla sig inom vissa gränser vad gäller ränta och kostnader.

För att öka låntagarnas medvetenhet om lånekostnader introducerades även begreppet “högkostnadskredit” i samband med regelskärpningen. Numera måste det därför tydligt framgå av långivarens erbjudande om det rör sig om en så kallad högkostnadskredit.

Krav på kreditprövning

Innan Konsumentkreditlagen infördes kunde långivare ge ut lån utan krav på kreditprövning. Numera måste en grundlig kreditbedömning göras innan lån kan beviljas. I samband med kreditbedömningen görs en kreditupplysning, vanligtvis via UC, Creditsafe eller Bisnode.

Dessutom gör långivaren, baserat på uppgifter du lämnar i ansökan samt kreditupplysningen, en egen kreditbedömning. Som hjälpmedel använder långivaren en så kallad Kvar att leva på-kalkyl (KALP). I den uppskattar långivaren hur mycket pengar du har över varje månad och hur stor din betalningsförmåga bedöms vara.

Vad är en högkostnadskredit?

Definitionen av en högkostnadskredit är att den har en effektiv ränta som är högre än referensräntan + 30 procentenheter. Eftersom Riksbankens referensränta ligger kring 0 % (2022) innebär det i praktiken att det är en högkostnadskredit när den effektiva räntan för SMSlån är över 30 %.

Begreppet högkostnadskredit uppkom i samband med uppdateringen av Konsumentkreditlagen år 2018. Merparten av alla SMSlån är högkostnadskrediter, även om det finns vissa undantag.

Kostnadsgränser och andra regleringar

 • Ränta på max 40 %: Den nominella räntan på SMSlånet får maximalt uppgå till 40 % (i dagsläget).
 • Totalkostnad får ej överstiga lånebeloppet: Kostnaden för ränta och avgifter får inte vara högre än det lånade beloppet.
 • Kreditprövning måste utföras: Tidigare gällde kravet på kreditprövning inte för krediter med kort löptid. Numera måste alltid en kreditprövning göras innan krediter kan beviljas.
 • Förlängning av löptid endast möjlig vid ett tillfälle: Man kan endast förlänga återbetalningen av krediten en gång, jämfört med tidigare då man kunde förlänga hur många gånger som helst.
 • Högkostnadskrediter måste vara märkta: Långivare måste tydligt märka ut att ett lån kategoriseras som en högkostnadskredit och informera om kostnader när de marknadsför det.

Vem kan ta ett SMSlån?

Även om SMSlån generellt sett har lägre krav än vad ett privatlån har beviljas endast ca 5 – 20 % av alla ansökningar. Det viktigaste kravet en kreditgivare har är att låntagarens ekonomi ska klara av kostnaden för ett nytt lån. Kreditbedömningen görs dels utifrån den obligatoriska kreditupplysningen, men också utifrån de uppgifter låntagaren lämnar i ansökan.

Svårt att få SMSlån utan jobb

Därför kan det t.ex. vara svårt att bli beviljad att ta lån som arbetslös, även om många långivare inte har krav på fast anställning. Kraven på inkomst varierar mellan olika långivare, men många kan erbjuda SMSlån även till personer som har inkomst från a-kassa, CSN eller Försäkringskassan. Det viktiga är alltså inte huruvida man arbetar, utan att man får in pengar (som inte är från andra lån) regelbundet.

Det går att få SMSlån även med anmärkning

Många kreditgivare kan också acceptera att den som ansöker har betalningsanmärkningar. Dock är möjligheten att bli beviljad ett SMS lån trots betalningsanmärkning begränsad. Vanligtvis måste en anmärkning vara äldre än 6 månader för att ansökan ska godkännas.

Risk för överskuldsättning med SMSlån

Eftersom SMSlån överlag har låga krav och hög beviljandegrad händer det att personer som har svårt att klara kostnaden för ett lån ändå blir beviljade. Därför finns också en ökad risk för överskuldsättning, samtidigt som det läggs ett stort ansvar på låntagaren.

Som nämnts ovan är det många yngre människor som drabbas av betalningssvårigheter när de tar SMSlån de inte klarar av. Dessa personer drabbas t.ex. genom att de kan få svårt att få hyreskontrakt eller bli beviljade bolån i framtiden. Man bör därför tänka efter noga innan man ansöker om SMSlån.

Billigare med privatlån via låneförmedlare än SMS lån

Är du i behov av pengar snabbt kan SMSlån vara en smidig lösning, då ansökningsprocessen och utbetalningen vanligtvis går väldigt snabbt. Även om det förekommer förhållandevis billiga SMSlån på marknaden kan det ändå löna sig att ansöka om ett privatlån och vänta ett par dagar extra på pengarna.

Ansöker du om ett privatlån via en låneförmedlare går din ansökan ut till massvis av banker och långivare med bara en kreditupplysning. Alla långivare ger sedan sina bästa erbjudanden och du kan enkelt välja det som passar dig bäst. Du kan ansöka om blancolån mellan 5 000 – 600 000 kr.

Exempel på långivare som erbjuder bra SMSlån

Nedan finner du en lista med långivare som erbjuder bra SMS lån.

 • Cashbuddy: SMSlån mellan 5 000 45 000 kr | Ränta 26,05 %.
 • Viaconto: Erbjuder SMSlån på 1 00030 000 kr | Ränta 43,44 %.
 • Monetti: Låna mellan 2 00020 000  kr | Ränta 39 %.
 • EverydayPlus: SMSlån på 1 000 25 000 kr | Ränta 39 %.
 • SMSpengar: SMSlån mellan 1 00025 000 kr | Ränta 39,8%.

Vanliga frågor

Hur fungerar ett SMS lån?

Ett SMS lån fungerar på liknande sätt som ett vanligt blancolån. De största skillnaderna är att SMSlån normalt sett är på mindre belopp, har kortare återbetalningstid och högre ränta än ett blancolån. Dessutom har SMSlån oftast något lägre krav för att beviljas jämfört med andra lån utan säkerhet.

Hur det funkar med SMS lån varierar även mellan olika långivare. En del erbjuder SMSlån som ett vanligt snabblån, medan andra aktörer erbjuder lånet som en onlinekredit.

Vad är kraven för att få ett SMSlån?

Grundkraven för att få ett SMSlån är:

 • 18 år gammal.
 • Folkbokförd i Sverige.
 • Svenskt personnummer.
 • Svenskt BankID.
 • Inga skulder hos Kronofogden.
 • Betalningsanmärkningar kan vara OK.

Vad är det för ränta på SMS lån?

Vilken ränta du kan få på SMS lån skiljer sig mellan olika långivare. Räntan ligger någonstans i spannet 4,9 – 39,8 %, och vanligtvis i övre delen av spannet. En del långivare har samma ränta till alla som blir beviljade lån, medan andra tillämpar individuell räntesättning.

Enstaka långivare kan ge lån utan ränta i en bestämd period, t.ex. 14 eller 30 dagar. Konceptet med SMSlån som är ”gratis första gången” var mer populärt förr i tiden, men finns fortfarande dag.

Vad är skillnaden mellan snabblån och SMS lån?

För den som undrar vad snabblån är för något är det precis samma sak som SMS lån. Det finns alltså ingen skillnad mellan snabblån och SMS lån, det är bara två olika namn för samma sak.

Om författaren

Nina Appelgren

Nina Appelgren

Senast uppdaterad: 2023-05-23