Lånea cover
Sidan innehåller annonser

Ränta på SMS lån: Allt om Avgifter & Effektiv ränta för SMSlån

Vilken ränta ett SMS lån har är en vanlig fundering när det kommer till lån. I den här artikeln går vi igenom vilka räntor som är vanligt förekommande, vad det blir i kronor och varför räntan på SMSlån ofta är hög.

SMSlånet med bäst ränta 2024

Northmill erbjuder en ränta från 7,9 % vilket är den lägsta tillgängliga räntan just nu för snabblån i Sverige.

Vid ansökan tar de inte heller ut någon uppläggningsavgift och administrationsavgiften är endast 19 kr per månad. Därmed är Northmill även en av de aktörer med lägst effektiv ränta i Sverige vad gäller SMS lån.

Ansök nu!

Vilken ränta har SMS lån?

SMSlån (även kallade snabblån) har en nominell ränta på 7,9–42,5 %. Det är dock sällsynt att räntan på ett SMSlån är under 20 %. Den genomsnittliga räntan för de SMSlån Lånea recenserat är ungefär 30 %. I Sverige är det olagligt att erbjuda en årsränta över 42,5 % på SMSlån och andra konsumentkrediter. Den effektiva räntan för SMSlån kan dock, inklusive avgifter, vara på flera hundra procent.

Läs mer här: Ansök om SMSlån.

Jämför räntor och avgifter på SMS lån

Tabell 2: Jämför olika SMSlån och se vilka räntor och avgifter som de olika långivarna har.

Långivare Ränta Uppläggningsavgift Aviavgift Uttagsavgift Läs mer / ansök
Northmill Northmill 7,9 - 25,9% 0 kr 19 kr 195 kr
Ferratum Ferratum 43,5 - 43,5% 0 kr 0 kr 0 kr
Loanstep Loanstep 22,2 - 22,2% 1 000 - 2 500 kr 0 kr -
Fairlo Fairlo 20 - 29% 0 kr 0 kr 0 kr
Flexkontot Flexkontot 43,98 - 43,98% 475 kr 25 kr 0 kr
Lumify Lumify 43,5 - 43,5% 515 – 5 405 kr 60 kr 0 kr
Viaconto Viaconto 43,44 - 43,44% 380 kr 45 kr 0 kr

Hur kan SMS lån på t.ex. 30 dagar ha flera hundra procent i ränta?

Faktum är att den effektiva räntan kan vara missvisande för små lån som återbetalas under kort tid.

Tabell 2: Exempel på hur ett SMSlån som återbetalas på 30 dagar genererar en ränta på över 4 000 %.
Lånebelopp1 000 kr
Återbetalningstid1 månad
Ränta39 %
Uppläggningsavgift295 kr
Avi-avgift35 kr
Att betala tillbaka (efter en månad)1 363 kr (dvs. 363kr i kostnader)
Effektiv ränta4 011 %

Som tabell 1 visar blir den effektiva räntan flera tusen procent, även fast kostnaden “bara” är ca 400 kronor för lånet.

En effektiv ränta är på över 100 % betyder inte att man ska betala tillbaka mer än vad man lånat. Med det sagt är exemplet ovan inte ett billigt lån.

Anledningen till varför ett snabblån kan få en sån hög effektiv ränta har med komplicerade matematiska formler att göra, vilket vi går igenom längre ned. Ett tips är dock att alltid titta på vad den totala kostnaden för lånet blir.

Ett lån på 5000 kr får inte kosta mer än 5000 i avgifter

Faktum är att det inte är tillåtet att ta ut mer i räntor och avgifter än vad lånebeloppet uppgår till. Om du t.ex. lånar 5 000 kr kan den sammanlagda kostnaden för räntor och avgifter enligt Konsumentkreditlagen inte vara mer än 5 000 kr över lånets löptid.

På senare tid har däremot vissa utgivare av kontokrediter börjat kringgå detta genom att lägga på en administrativ månadsavgift. Ett exempel på detta är Viaconto som tar ut 45 kr i månadsavgift, vilket gör att små uttag från den beviljade krediten kan kosta mycket mer än summan du tagit ut.

Räkna ut räntekostnaderna för ett SMSlån själv

Att räkna på räntan för SMSlån kan vara väldigt krångligt och invecklat. Som tur är finns det därför flera gratis onlineverktyg du kan använda för att räkna ut den effektiva räntan på ett lån.

Det verktyg redaktionen på Lånea gillar bäst och rekommenderar är Konsumenternas lånekalkyl.

Vad är ränta?

Ränta är priset för att låna pengar och betalas av en låntagare (som lånar pengar) till en långivare (som lånar ut pengar). I regel beräknas räntekostnad utifrån en årlig procentsats av de utlånade beloppet och därav kallas det ibland årsränta.

Räkneexempel för ränta på ett snabblån

Om hela lånebeloppet hade återbetalas på en gång efter ett exakt ett års lånetid hade räntan blivit 0,12 x 1 200 kr = 144 kr.

Idag är däremot det vanligaste att man betalar tillbaka lån månadsvis. Därför behöver vi räkna ut månadsränta istället. För att konvertera årsränta till månadsränta räcker det med att dela årsräntan med 12 (antalet månader på ett år).

I tabell 3 har vi brutit ut på vad man i detta fall skulle betala varje månad.

Tabell 3: Räkneexempel för ett snabblån på 1 200 kr med årsräntan 12 %.
Månad 1Månad 2Månad 12
Kvarstående lånebelopp1 200 kr1 100 kr100 kr
Årsränta i %12 %12 %12 %
Månadsränta i %12 % / 12 = 1 %1 %1 %
Amortering100 kr100 kr100 kr
Räntekostnad1 % av 1 200 kr = 12 k1 % av 1 100 kr = 11 kr1 % av 100 kr = 1 kr
Månadskostnad (ränta + amortering)100 + 12 = 112 (kr)100 + 11 = 111 (kr)100 + 1 = 101 (kr)

Som tabell 3 visar sjunker alltså räntekostnaden räknat i kronor varje gång man betalar av på lånet, även fast procentsatsen är densamma.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är ett begrepp för vad räntekostnaden blir om man inkluderar alla dolda avgifter såsom uppläggningsavgift, aviavgift och något man kallar “ränta-på-ränta-effekten”.

Eftersom att många långivare lockar med låga låneräntor för att sedan ta ut dyra avgifter används effektiv ränta för att visa vad man ”egentligen betalar”. Alltså ett form av jämförelsepris för lån helt enkelt.

Den effektiva räntan blir alltid högre (även utan dolda avgifter)

Oavsett om det inte är några avgifter som tillkommer blir den effektiva räntan alltid lite högre än vad årsräntan på pappret är. Anledningen är lite komplicerad och har att göra med en så kallad “ränta-på-ränta”-effekt.

Effekten baseras på att det matematiskt inte är optimalt att betala tillbaka ett lån i 12 omgångar (1 gång per månad). På grund av alternativkostnaden av kapital är det egentligen bäst att betala tillbaka allt i en klumpsumma efter ett år, förutsatt att man investerar pengarna som annars löpande hade amorteras månadsvis.

Räkna ut effektiv ränta

För att räkna ut den matematiskt “effektiva” räntan använder man följande formel:
effektiv ränta = (1 + årsränta/n)^n, där n är antalet gånger man betalar tillbaka lånet. För ett vanligt lån som betalas månadsvis blir n alltså 12.

Om vi exempelvis räknar på ett vanligt lån med årsräntan 10 % som återbetalas månadsvis (12 gånger per år) blir den effektiva räntan följande: (1 + 0,1/12)^12 = 10,51 %.

Det här är dock inget man behöver bry sig om eftersom att det inte blir mer kronor att betala på fakturan i slutändan. Däremot kan det vara intressant att veta varför det i lånevillkoren och på fakturan står att den “effektiva räntan” är högre än den nominella (“vanliga”) räntan är.

Räkneexempel för effektiv ränta

Tabell 4: Exempel där både ränta och en avgift betalas för ett lån
Lånebelopp1 000 kr
Återbetalningstid1 månad
Nominell årsränta12 % (månadsränta 1 %)
Månadsränta i kronor1 % av 1 000 kr = 10 kr
Avi-avgift10 kr
Totalt att betala tillbaka20 kr
Total månadsränta20 kr / 1 000 kr = 2 %
“Egentlig” årsränta24 %
Effektiv ränta26,82 %

I det här fallet blir alltså månadsräntan dubbelt så hög eftersom att det tillkommer en avgift på 20 kr. Den totala nominella årsräntan blir istället 2 % x 12 = 24 %. Med den så kallade “ränta-på-ränta”-effekten blir den effektiva årsräntan 26,82 %.

Små snabblån har i regel hög effektiv ränta

Som vi nämnt tidigare har smslån vid lägre belopp ofta en väldigt hög effektiv ränta. Även om det förstås inte rör sig om billiga smslån är det enkelt att misstolka vad det faktiskt innebär.

Tabell 5: Exempel på två mindre krediter.
LångivareFerratumSmspengar
Belopp2 000 kr2 000 kr
Ränta43,5 %39,8 %
Avi-avgift0 kr45 kr
Uppläggningsavgift0 kr280 kr
Uttagsavgift0 kr95 kr
Återbetalningstid3 mån3 mån
Månadskostnad733 kr778 kr
Effektiv ränta47,64 %700,06 %
Totalt att betala2 231 kr2 642 kr

Som tabell 5 visar skiljer sig räntan med flera hundra procent, även fast den totala lånekostnaden bara skiljer sig med några hundra kronor. Anledningen är att en kort återbetalningstid i kombination med administrativa avgifter höjer den effektiva räntan väsentligt.

Med det sagt är lån utan avgifter nästan alltid att föredra eftersom att det blir billigast i slutändan.

Lagar & regler kring räntan på snabblån

Sedan konsumentkreditlagen introducerades i Sverige år 2018 finns det numera strängare lagar för konsumentkrediter.

I grova drag gäller följande:

 • Den nominella räntan får inte vara mer än 40 %-enheter över referensräntan. Eftersom att referensräntan i skrivande stund (februari 2022) är 0 % är alltså taket 40 %.
 • Alla lån med en effektiv ränta över 30 %-enheter över referensräntan klassificeras som högkostnadskrediter och skall märkas med en varningstriangel.
 • Den maximala kostnaden för en högkostnadskredit, inklusive alla dess avgifter såsom ränta, uppläggningsavgift, aviavgifter, påminnelseavgifter, inkassoavgifter och dröjsmålsränta får inte uppgå till mer än lånebeloppets storlek.

Lagkrav på att ange effektiv ränta för snabblån

Enligt förordning (2010:1855) är det numera lagkrav att alla kreditgivare anger en representativ effektiv ränta för deras lån på hemsidan och vid marknadsföring. Med representativ menas en vanligt förekommande kreditsituation (t.ex. lånevillkoren som de flesta kunderna får).

Om en långivare bryter mot de regler och villkor som gäller kan de straffas med böter eller i värsta fall indraget tillstånd.

För den som vill läsa mer om marknadsföring av krediter samt exempel på företag som blivit straffade finns det mer information hos Konsumentverket.

Ett SMSlån innebär i regel samma ränta för alla

På grund av räntetaket som infördes år 2018 är det många långivare som lägger sig strax under räntetaket på 40 % (ofta på 39 – 39,6 %). Det innebär till skillnad från exempelvis banklån att räntan inte sätts individuellt, utan att alla som blir beviljad ett lån får samma.

Om du exempelvis ansöker om ett SMSlån trots flera tidigare betalningsanmärkningar och blir beviljad får du alltså hos vissa långivare precis samma villkor som alla andra.

Att alla låntagare får samma ränta skall inte blandas ihop med att räntan är bunden (eller “fast”). I nästan alla fall är det fortfarande rörlig och ändras om exempelvis reporäntan skulle höjas eller sänkas.

Exempel på långivare med samma ränta för alla

Exempel på långivare med individuell räntesättning

 • Northmill: 7,925,9 % variabel ränta.
 • Fairlo: 20 29 % variabel ränta.
 • Klicklån: 9,8421,6 % variabel ränta.

Varför har SMSlån högre ränta än privatlån?

Det finns flera anledningar till att räntan på privatlån är lägre än för smslån. Nedan hittar du de tre viktigaste.

 • Det är riskfyllt att ge ut SMS lån utan säkerhet

  Kort och gott är det en hög ränta på dessa lån eftersom att det är en hög risk för långivaren att låna ut små lån med snabb utbetalning. Likt för privatlån lämnas ingen säkerhet för SMS lån eller snabblån, vilket innebär att långivaren inte garanterat kan få tillbaka pengarna.

  Nästan alla SMSlån har mycket lägre krav på långivaren än vad bolån eller privatlån har. Till exempel får man ibland låna även om man har betalningsanmärkningar och/eller saknar en fast anställning. Dessutom lämnar man ingen säkerhet vid SMS lån.

  På grund av detta är det många låntagare som inte betalar tillbaka sina lån vilket leder till kreditförluster hos långivarna. För att kompensera för de som inte betalar tillbaka behöver de därför ta ut avgifter från de som sköter sina betalningar.

 • Höga kundanskaffningskostnader

  Även om snabblån har höga avgifter blir totalkostnaden ibland låg (räknat i kronor) för ett litet lån som betalas tillbaka under kort tid.

  Till exempel kan ett lån på 3 000 kr kosta ca 3 300 kronor att betala tillbaka inklusive alla avgifter. Utan att räkna med andra kostnader såsom personal och hyra får marknadsföringen alltså inte kosta mer än 300 kr för att det ska bli lönsamt att ge ut ett sådant lån.

 • Administrationen är dyr

  Eftersom att många som tar snabblån tycker det är viktigt med möjligheten att låna pengar snabbt behöver långivarna både ha öppet på helger och svara på låneansökningar inom en timme. Det tillkommer därför flera kostnader för att hantera och betala ut godkända lån så snabbt som möjligt.

Vanliga frågor

Vilka snabblån har lägst ränta?

Fairlo och Northmill erbjuder båda två små lån med låg ränta. Hos Fairlo kan du låna till 2029 % utan avgifter, medan Northmill erbjuder en kontokredit på 7,925,9 % ränta med en uttagsavgift på 195 kr och en aviseringsavgift på 19 kr per månad.

Måste man betala mer ränta om man betalar SMSlån i förtid?

Nej, du behöver endast betala ränteskillnadsersättning om lånet har bunden ränta. Alla de långivare vi samarbetar med och listar på hemsidan använder sig av rörlig ränta, vilket gör att du aldrig behöver betala något extra om du löser lånet snabbare än via avbetalningsplanen.

Mer information om detta hittar du på Konsumenternas webbsida.

Finns det SMSlån helt utan ränta?

Ja, det är fortfarande möjligt att ta snabblån utan ränta, men endast under 14 dagars tid. Förut var det vanligare med erbjudanden där första lånet var gratis, men på grund av striktare marknadsföringslagar är det inte längre möjligt med sådana erbjudanden.

För den som är intresserad av ett räntefritt lån är det viktigt att återbetala hela beloppet inom den räntefria perioden. Gör man inte det tillkommer det oftast höga avgifter och räntekostnader redan vid den 15:e dagen.

Får jag högre ränta på mitt SMS lån om jag har betalningsanmärkningar?

Nej, oftast inte. Det beror på att de flesta  långivare som erbjuder SMS lån ger alla beviljade låntagare samma ränta.

Om du vill ta ett SMS lån med en eller flera betalningsanmärkningar kan du dock förvänta dig en ränta i det övre spannet om du ansöker hos en långivare med individuell räntesättning. Anmärkningar har nämligen  stor negativ påverkan på din kreditvärdighet, vilket i sin tur ofta leder till sämre lånevillkor.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2024-01-03