blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Återbetalningstid för Lån: Vad det är & Exempel för (2024)

När du skickar in en låneansökan får du fylla i vilken återbetalningstid du vill ha på ditt lån. I texten nedan går Lånea igenom vad återbetalningstid för lån är och hur lång återbetalningstid olika typer av lån har.

Sammanfattande fakta om återbetalningstid för lån

 • Återbetalningstid är tiden du har för att betala tillbaka ett lån.
 • Löptid är ett annat ord för återbetalningstid.
 • Återbetalningstiden för ett lån varierar mellan olika lånetyper.
 • Återbetalningstiden för privatlån varierar mellan 1 och 20 år.
 • Återbetalningstiden för SMS lån är i regel 1 – 12 månader.
 • Bolån har en återbetalningstid på upp till 50 år.
 • Återbetalningstiden för billån kan vara mellan 1 och 20 år.
 • Återbetalningstiden för företagslån är i regel mellan 1 och 60 månader.
 • Ett låns månads- och totalkostnad påverkas av lånets återbetalningstid.
 • Ett låns återbetalningstid kan påverkas om lånet betalas av i förtid.

Vad är återbetalningstid?

Återbetalningstid är den tid du har på dig att betala tillbaka pengar du lånat. Lån kan ha olika lång återbetalningstid beroende på vad det är för typ av lån. Till exempel har bolån lång återbetalningstid upp till 50 år, medan snabblån istället har en kortare återbetalningstid på upp till 5 år.

Löptid är ett annat ord för återbetalningstid

Ett annat ord för återbetalningstid är löptid. Återbetalningstid och löptid för ett lån innebär alltså samma sak; den period under vilken lånet ska betalas tillbaka. Löptiden för ett lån finns angiven i villkoren för låneavtalet. I vissa fall finns ingen fast löptid, exempelvis för kontokrediter där flexibel återbetalningstid tillämpas.

Vanliga återbetalningstider för olika typer av lån

Som nämnts ovan kan återbetalningstiden variera mellan olika typer av lån. Nedan kan du se vilka återbetalningstider som gäller för de vanligaste typerna av lån på marknaden:

 • Återbetalningstid för privatlån: 1 – 20 år.
 • Återbetalningstid för SMS lån: 1 – 60 månader.
 • Återbetalningstid för bolån: 30 – 50 år.
 • Återbetalningstid för billån: 1 – 20 år.
 • Återbetalningstid för företagslån: 1 – 60 månader.

Återbetalningstid för privatlån

För privatlån och blancolån kan återbetalningstiden variera mellan 1 – 20 år. En faktor som påverkar hur lång återbetalningstid ett privatlån har är hur stort belopp du lånar. Återbetalningstiden är i regel längre ju större lånebeloppet är.

När du ska ta ett privatlån får du själv fylla i önskad återbetalningstid när du skickar in din ansökan. Långivaren gör sedan en kalkyl för att bedöma om du förväntas klara den månadskostnad privatlånet innebär.

Återbetalningstid för SMS lån (snabblån)

Återbetalningstiden för SMS lån (snabblån) ligger vanligtvis mellan 1 – 12 månader. SMS lån och snabblån har normalt sett kortast återbetalningstid av alla lån på kreditmarknaden. Ett SMS lån är oftast utformat för att passa en kortare återbetalningstid avseende belopp, ränta och avgifter.

Idag kan man dock få en återbetalningstid på upp till 5 år på SMS lån och snabblån. I vissa fall finns även möjlighet att låna längre tid än så.

Exempel på SMS lån med kort återbetalningstid

Återbetalningstid för bolån

Bolån är den lånetyp som normalt sett har längst återbetalningstid. Ett bolån läggs ofta upp med en återbetalningstid på 30 – 50 år. Beroende på låntagarens skuldsättnings- och belåningsgrad kan dock bolån vara amorteringsfria, vilket gör att återbetalningstiden i princip kan bli hur lång som helst.

Återbetalningstid för billån

Återbetalningstiden för ett billån kan ligga mellan 1 – 20 år. Väljer du att ta ett billån med bilen som säkerhet är ofta återbetalningstiden begränsad till ca 8 år beroende på långivare. Ett billån utan säkerhet kan däremot ha en återbetalningstid på upp till 20 år.

Beroende på vilken typ av billån du väljer kan också bilen ha ett restvärde efter att lånet är återbetalt. Det gäller t.ex. för vissa billån med säkerhet samt vissa typer av leasingavtal. För billån med restvärde är återbetalningstiden vanligtvis maximalt 8 år.

Återbetalningstid för företagslån

Återbetalningstiden för företagslån ligger på mellan 1 – 60 månader beroende på hos vilken långivare lånet tas. När du ansöker om ett företagslån görs alltid en individuell bedömning av företagets förutsättningar att betala tillbaka pengarna och vilken återbetalningstid som kan erbjudas.

Tänk också på att många långivare som erbjuder företagslån kräver att minst en person går i personlig borgen för lånet. Klarar inte företaget att betala lånet inom den avtalade återbetalningstiden måste borgensmannen betala företagslånet med privata medel.

Finns det lån som saknar återbetalningstid?

Lån som saknar fastställd återbetalningstid kallas perpetualer eller eviga förlagslån. För vanliga konsumentkrediter finns dock alltid en avtalad återbetalningstid, även om den i vissa fall kan vara flexibel som t.ex. gällande kontokrediter.

Bolån kan vara amorteringsfria om belåningsgraden understiger 50 % av bostadens marknadsvärde och låntagaren har en skuldsättningsgrad under 4,5 gånger årsinkomsten. Det innebär i stort sett att bolånet saknar återbetalningstid.

Ett lån kan ha flexibel återbetalningstid

För vissa typer av lån, t.ex. kontokrediter, kan återbetalningstiden vara flexibel. Det innebär att låntagaren till viss del själv kan välja vilket månadsbelopp som ska betalas och hur lång återbetalningstiden ska vara.

Kreditgivaren ställer vanligtvis krav på ett lägsta månadsbelopp som låntagaren måste betala. Återbetalningskravet uttrycks vanligtvis som en procentsats av det utestående kreditbeloppet samt ett lägsta belopp uttryckt i kronor. Det krav som ger det högsta beloppet är det som måste återbetalas på ett flexibelt lån.

Återbetalningstiden påverkar lånets månads- och totalkostnad

Beroende på vilken återbetalningstid ett lån har påverkas lånets månads- och totalkostnad. En lång återbetalningstid innebär fler amorteringstillfällen och lägre månadskostnad. Däremot leder en lång återbetalningstid även till att ränta dras vid fler tillfällen, vilket ger en högre totalkostnad.

Räkneexempel: Månadsbelopp och totalkostnad för olika återbetalningstider

I exemplet har vi utgått från att lånet inte har några fasta avgifter.

Tabell 1: Månadsbeloppet och totalkostnaden för ett lån påverkas beroende på vilken återbetalningstid lånet har
LånevillkorLån 1Lån 2Lån 3
Lånebelopp80 000 kr80 000 kr80 000 kr
Ränta8 %8 %8 %
Återbetalningstid24 månader36 månader48 månader
Månadsbelopp3 618 kr2 507 kr1 953 kr
Totalkostnad6 836 kr10 249 kr13 745 kr

I tabell 1 ser vi att en kortare återbetalningstid ger ett högre månadsbelopp men lägre totalkostnad, d.v.s. räntekostnad. Omvänt gäller för lån med längre löptid, där månadsbeloppet blir lägre men totalkostnaden högre.

Så påverkas återbetalningstiden när lånet betalas av i förtid

Beroende på vilken långivaren du har påverkas månadsbeloppet eller återbetalningstiden om du betalar av ditt lån i snabbare takt. Vissa långivare behåller samma återbetalningstid på lånet men sänker månadsbeloppet. Andra låter lånet löpa med samma månadsbelopp och minskar återbetalningstiden.

Återbetalningstiden påverkas inte av om lånet har rak amortering eller annuitet

Återbetalningstiden för ett lån påverkas inte av om lånet är upplagt med rak amortering eller annuitet. Däremot påverkas lånets totala räntekostnad, då ett lån med rak amortering får en lägre totalkostnad jämfört med ett annuitetslån. Läs mer om skillnaden mellan de olika amorteringsmodellerna här: rak amortering eller annuitetslån.

Vanliga frågor

Hur räknar man ut återbetalningstid utifrån amortering?

Är ditt lån upplagt med rak amortering kan du räkna ut återbetalningstiden genom att dela lånebeloppet med det belopp du amorterar varje månad. Har du t.ex. ett lån på 30 000 kr som amorteras med 1 250 kr varje månad blir återbetalningstiden 30 000 / 1 250 = 24 månader.

För lån med annuitet är det något mer komplicerat att räkna ut återbetalningstiden utifrån hur mycket man amorterar, eftersom amorteringsbeloppet varierar varje månad. Det enklaste sättet är att använda ett kalkylverktyg eller att använda särskilda beräkningsfunktioner i t.ex. Excel för att beräkna återbetalningstiden utifrån amortering.

Vilken är den längsta återbetalningstid ett lån kan ha?

Den längsta återbetalningstid ett lån kan ha är 50 år om det handlar om bolån. Om låntagaren inte omfattas av amorteringskraven för bolån kan lånet i princip ha hur lång återbetalningstid som helst. För vanliga privatlån är den längsta återbetalningstiden vanligtvis 20 år. Genom att klicka på länken kan du jämföra långivare som erbjuder lån med lång återbetalningstid.

Går det att förlänga återbetalningstiden för ett lån?

Ja, i vissa fall går det att förlänga återbetalningstiden för ett lån. För privatlån är det nästan alltid möjligt att förlänga återbetalningstiden, medan snabblån i vissa fall går att förlänga. Är lånet en högkostnadskredit tillåts lånet endast förlängas vid ett tillfälle enligt konsumentkreditlagen.

Tänk på att totalkostnaden för lån som kan förlängas kommer att öka om du väljer att utöka återbetalningstiden. Det beror på att du kommer att behöva betala ränta och eventuella avgifter vid fler tillfällen när du förlänger ett lån.