blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Kreditvärdighet för företag: Så funkar kreditbetyg för bolag 2024

Kreditvärdighet är ett mått på ett företags förmåga att betala sina skulder. Har ett företag hög kreditvärdighet anses risken att de inte betalar tillbaka sina skulder vara låg, och tvärtom för företag med låg kreditvärdighet. Kreditvärdighet bedöms av upplysningsföretag såsom UC, Bisnode och Creditsafe.

Vad betyder kreditvärdighet för företag?

Kreditvärdighet för företag (vilket mäts med kreditbetyg, kreditscore) är ett mått på risken för att låna ut pengar till ett företag. Ju högre kreditvärdighet ett bolag har, desto lägre risk är det att låna ut pengar till bolaget. En hög kreditvärdighet innebär ofta bättre lånevillkor såsom ränta.
Ett företag med hög kreditvärdighet har vanligen en stabil verksamhet och är således en trygg partner att göra affärer med. Motsatt gäller för ett företag med låg kreditvärdighet.

Här är ett par omständigheter där kreditvärdigheten på företaget är viktigt:

 • Om lånet blir beviljat: Företag med en god kreditvärdighet har vanligtvis lätt att få lån beviljade, och vice versa för företag med dålig kreditscore.
 • Beviljat lånebelopp: Ju högre kreditvärdighet ett företag har desto mer kan de förväntas att låna. Bolag som inte är kreditvärdiga får i regel endast mindre lån.
 • Ränta på företagslånet: För nästan alla företagslån sätts räntan utifrån en bedömning av kreditvärdigheten. En hög kreditvärdighet ger ofta en lägre ränta.

Hur bestäms kreditbetyg för företag?

När ens kreditbetyg bestäms görs det en kreditvärdering av ett upplysningsföretag. I Sverige är de största upplysningsföretagen för företags kreditrating UC (Upplysningscentralen), Bisnode och Creditsafe.

För att fastställa ens kreditvärdighet samlar upplysningsföretagen in ekonomisk information från flera olika källor. Kreditbetyget baseras huvudsakligen på information från kronofogdemyndigheten och bolagsverket.

De viktigaste faktorerna är framförallt:

 • Att det finns en årsredovisning
 • Omsättningen
 • Rörelseresultatet (vinsten)
 • Betalningshistoriken
 • Styrelsen
 • Borgensmannens ekonomi

Läs mer: Kreditbetyg och kreditscore för privatpersoner.

Viktigt att företaget har en årsredovisning

I princip alla kreditbetyg baseras på allmänt tillgänglig information om företaget som automatiskt hämtas in. En av de viktigaste beståndsdelarna är företagets årsredovisning, vilket innehåller resultat- och balansräkningen.

För t.ex. nystartade bolag, samt för kommandit-, handelsbolag och enskilda firmor finns det ingen årsredovisning att hämta in automatiskt. Det blir därför väldigt svårt för företag av denna bolagstyp att anses kreditvärdiga endast genom en kreditupplysning.

Företagets omsättning

Genom att titta i det senaste årets resultaträkning får upplysningsföretagen reda på bolagets omsättning. En hög omsättning innebär att företaget har gott om intäkter och innebär i regel en bättre kreditvärdighet. Utöver omsättningens storlek utvärderas även hur den har växt de senaste åren och hur den är i jämförelse med genomsnittet för företag i samma bransch.

Företagets rörelseresultat

En hög omsättning innebär i sig inte en hög kreditvärdighet, utan måste utvärderas i kombination med företagets rörelseresultat. Om ett företag har hög lönsamhet (och går med vinst) innebär det att de sannolikt kan betala tillbaka sina skulder i tid.

Företagets betalningshistorik

Har företaget historiskt sett betalat sina lån och fakturor i tid är det ett tecken på hög kreditvärdighet. Betalningshistorik kontrolleras genom register för betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden, samt genom externa register för betalningshistorik.

Företagets soliditet

Soliditet visar relationen mellan eget kapital och skulder ett företag. Har ett företag hög soliditet innebär de att de har en relativt låg skuldsättning, vilket är positivt för dess kreditvärdighet.

Styrelsens ekonomi & erfarenhet

Bolagsstyrelsen kan anses vara ryggraden i ett företag, eftersom att de tar många av de viktigaste besluten. Därför kontrolleras även styrelsens privatekonomi, engagemang i andra företag, tidigare konkurshistorik och annan relevant information.

Är det någon i styrelsen som har privata betalningsanmärkningar, eller varit delaktig i konkursbolag tidigare kan detta påverka företagets kreditvärdighet negativt.

Borgensmannens privatekonomi

Nästan alla företagslån kräver att någon går i personlig borgen för skulden, och i dessa fall görs även en kreditupplysning på borgensmannen. Har personen som går i borgen för lånet betalningsanmärkningar eller väldigt många skulder påverkar det inte företagets kreditvärdighet direkt, men det försämrar sannolikheten för företag att bli beviljad ett lån.

Kreditvärdighet för bolag är en skala

Resultatet av ens kreditscore hamnar ofta i en skala. Hur de olika nivåerna i skalan ser ut, mäts och vad de betyder beror på vilket upplysningsföretag kreditgivaren använder sig av.

Ett kreditbetyg från UC avser risken att hamna i ekonomiskt obestånd inom 12 månader. Med ekonomiskt obestånd menas insolvens, vilket innebär att man inte kan betala sina skulder i tid.

UC har en skala på kreditvärdighet mellan 1 – 5 och ser ut enligt följande:

Tabell 1: Skala på riskprognos från UC.
Riskgrupp hos UCRisk att hamna i insolvensProcentuell risk
5Mycket låg risk0 - 0,24 %
4Låg risk0,25 - 0,74 %
3Normal risk0,75 - 3,04 %
2Hög risk3,05 - 8,04 %
1Mycket hög risk> 8,05 %

Creditsafe kreditbetyg motsvarar risken att hamna i insolvens (inte kunna betala sina skulder) inom ett års tid. Deras skala går från 0 – 100, där varje siffra motsvarar en procentuell risk.

Tabell 2: Skala på kreditbetyg från Creditsafe.
Riskgrupp hos CreditsafeRisk att hamna i insolvensProcentuell risk
5Mycket låg risk0,01 - 0,25 %
4Låg risk0,25 - 0,87 %
3Normal risk0,87 - 2,92 %
2Hög risk2,92 - 12,39 %
1Mycket hög risk> 12,3937 %

Skala på kreditscore från Bisnode

Bisnode har ett antal olika kreditvärderingsmodeller. Två av de mest kända för företags kreditvärdighet är AAA-ratingmodellen och Business Checks ratingmodell.

AAA-modellen är baserad på kunskap och erfarenhet inom kreditbedömning, redovisning, skatt och juridik. Systemet kallas för expertmodell och är uppbyggd som ett beslutsträd med subjektiva regler.

AAA-modellen ger normalt ut betyg i 6 stycken nivåer, från AAA till C.

Tabell 3: Skala på kreditrating från AAA-modellen.
Kreditbetyg hos BisnodeInnebörd av betygetBolagsform
AAA ratingHögsta kreditvärdighet, stabilitet över tidEndast AB
AA ratingHög kreditvärdighet (högsta för icke-aktiebolag)Alla bolagsformer
A RatingFöretaget är kreditvärdigt (medel kreditvärdighet)Alla bolagsformer
AN ratingIngen negativ information finns (ex. anmärkningar)Nya bolag
Betyg BDet finns negativ information (ex. låga nyckeltal)Alla bolagsformer
Betyg CFöretaget har stora problem, kredit avrådesAlla bolagsformer

För att få det högsta kreditbetyget AAA (trippel A) krävs det bland annat att:

 • Ens omsättnings överstiger 2 miljoner
 • Företaget varit verksamt i mer än 10 år
 • Ens nyckeltal är väsentligt högre än branschens genomsnitt

Business Checks modell är en statistisk modell och ger en rating 1 – 10. Den beräknar precis som UC:s och Creditsafes modeller risken att hamna på obestånd inom 12 månader. Vid kontakt med Bisnode ville de dock inte uppge vilka procentuella nivåer som gäller för de olika nivåerna.

Tabell 4: Skala på kreditrating från Business Checks.
KreditratingKreditvärdighet
10Högsta kreditvärdighet
8 - 9God kreditvärdighet
5 - 7Kreditvärdig
2 - 4Svag kreditvärdighet
1Kredit avrådes

Kolla ditt företags kreditvärdighet

Vill du ta reda på vilken kreditvärdighet ditt eller ett annat företag har kan du beställa en kreditupplysning hos ett upplysningsföretag. Beroende på vilken upplysningsgivare du går till och vilken typ av upplysning du beställer kostar det ca 100 – 400 kr.

Tips för att förbättra företagets kreditvärdighet

Att ha en god kreditvärdighet innebär i mångt och mycket att man har en stabil vinstdrivande verksamhet med god likviditet, tillväxt och låg skuldsättning. Nedan hittar du några specifika tips:

 • Betala alltid i tid

  Detta är både den viktigaste och den mest uppenbara faktorn. Försenade betalningar kan bla leda till betalningsanmärkningar vilket försvårar ens möjlighet att få lån. Även om de går att ta ett företagslån med betalningsanmärkning får man i regel inte låna lika mycket (eller till lika bra villkor) jämfört med om man saknar anmärkningar.

 • Fakturera dina kunder i tid

  Precis som ens egna betalningar skall man även fakturera sina kunder i tid. Fakturerar man sina kunder för sent påverkar det ens kassalikviditet negativt, vilket i sin tur påverkar ens kreditvärdighet.

 • Gör endast affärer med kreditvärdiga företag

  Om du har kundfordringar hos ett företag som går i konkurs eller har likviditetsproblem kan det innebära att dina intäkter blir uteblivna eller försenade. Detta påverkar din egen likviditet.

 • Låna inte mer än nödvändigt

  Att hålla en bra balans mellan egna och lånade pengar samt att växa med eget kapital är ett bra tips för att ha en god kreditvärdighet.

 • Tänk långsiktigt

  Genom att ha ett långt perspektiv och en fast strategi kan man förbättra sin kreditvärdighet. Exempel är att ha regelbundna intäkter, låg personalomsättning, och få ägarförändringar.

Frågor & svar

Vad betyder UC?

UC står för Upplysningscentralen och är ett av de största företagen som gör kreditupplysningar för att bestämma företag och privatpersoners kreditvärdighet.

Vad betyder hög eller mycket hög kreditvärdighet?

En hög eller mycket hög kreditvärdighet innebär att företaget har mycket god uppskattad förmåga att betala sina skulder. Företag med hög kreditvärdighet har i regel enkelt att bli beviljade företagslån till låg ränta.

Vad betyder kreditvärdighet medel?

En medelbra kreditvärdighet innebär att företaget är kreditvärdigt och kan betala tillbaka sina skulder, men att det finns förbättringsområden. Ett företag med medelhög kreditvärdighet kan ofta bli beviljade lån och krediter.

Vad betyder låg kreditvärdighet?

Med låg kreditvärdighet innebär det att man har en låg förmåga att betala tillbaka sina skulder. Ett företag med låg kreditvärdighet uppskattas ha hög risk att få en betalningsanmärkning och har svårt att bli beviljad lån, särskilt på högre belopp.

Påverkar en UC företagets kreditvärdighet?

Nej, en UC påverkar inte ett bolags kreditvärdighet. Däremot behövs det i princip alltid göras en kreditupplysning på en borgensman om man vill låna pengar till företaget. Om det är en UC som används kommer den att påverka borgensmannens kreditvärdighet. Av den anledningen är det många kreditgivare som ger ut företagslån utan UC.

Vad är en bra riskprognos?

En bra riskprognos är när risken för att hamna i insolvens uppskattas vara mindre än ca 1 % under de kommande 12 månaderna.

Kan man kolla företagets kreditvärdighet gratis?

Ja, Creditsafe erbjuder en gratis kreditupplysning på valfritt företag för att testa deras tjänst. Att kontrollera ens kreditvärdighet kostar därefter alltid pengar.

Kan man kolla kreditvärdigheten på alla företag?

Ja, du kan beställa en företagsupplysning på juridiska personer såsom aktiebolag samt näringsidkare eller näringsansluta personer (ex. styrelsemedlemmar) utan att du behöver ett så kallat legitimt behov.

Lästips: kolla kreditvärdighet på privatpersoner.

Kan icke kreditvärdiga företag låna pengar?

Ju lägre kreditvärdighet ett företag har desto svårare blir det att bli beviljad ett lån. Det går i vissa fall att få ett lån till företag även om bolaget är kreditvärdigt, men i regel bara mindre lånebelopp och till en relativt hög ränta.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2023-05-23