Sidan innehåller annonser

Komplett Bank Flexibelt lån: Recension 2024

Komplett Bank erbjuder ett flexibelt privatlån utan säkerhet som passar bra för låntagare med låg kreditvärdighet. Om du söker ett privatlån som kan fungera som en buffert vid oförutsedda utgifter eller med en flexibel återbetalning, då kan Komplett Banks Flexibelt Lån vara ett bra alternativ för dig.

Komplett Banks Flexibelt Lån fungerar mer som en kontokredit än som ett traditionellt privatlån. Lånet har nämligen ingen fast återbetalningstid. I takt med att lånet återbetalas kan du även nyttja det amorterade beloppet på nytt, upp till din beviljad kreditgräns. Om du har hög kreditvärdighet och vill ha en låg ränta, eller om du inte vill ansöka om ett lån som fungerar som en kontokredit finns det andra privatlån som kan passa dig bättre.

Läs hela recensionen

Komplett Bank Flexibelt Lån
 • Lånebelopp: 10 000 - 500 000 krFördel
 • Ränta: 6,5 - 15,5 %Fördel
 • Löptid: 1 - 15 år Fördel
Läs mer eller ansök på Komplettbank.se
Lånea cover

Vårt omdöme av Komplett Bank Flexibelt Lån: Mediokert, 2.5/5

Lånea anser att Komplett Banks Flexibelt Lån sammantaget är Mediokert. Lånet ges betyget 2,5 av 5. Det är lägre än 3,35, vilket är Låneas genomsnittliga betyg för de privatlån vi recenserat.

Vårt omdöme av privatlån från Komplett Bank är en sammanvägning av:

 • Lånekostnad: betyg 1.5/5. Komplett Banks lån är ett förhållandevis dyrt lån. Deras lån har en medelhög ränta, en uppläggningsavgift och en månatlig administrativ avgift.
 • Beviljandegrad: betyg 4/5. Det är enklare att bli beviljad Komplett Banks Flexibelt Lån än många andra privatlån. Du kan till exempel beviljas deras lån även om du saknar en fast anställning (givet att du har en regelbunden inkomst).
 • Låneprocess: betyg 3/5. Komplett Bank har en smidig låneprocess för sitt lån. När du ansöker om Flexibelt Lån får du ofta ett preliminärt svar direkt på din låneansökan. Därefter följer en helhetsbedömning som tar 1–2 bankdagar. Ett lån som beviljats betalas ut 1–3 bankdagar senare.
 • Kundservice: betyg 0.5/5. Komplett Bank har inte en särskilt tillgänglig kundservice. De har endast öppet mellan 09.00 och 14.00 på vardagar och kan bara nås via telefon.

Gå till: Metod för betygsättning

Omdöme av Komplett Bank Flexibelt Lån: Översikt

Område Betyg
Vårt omdöme 2.5/5
Lånekostnad1.5/5
Beviljandegrad4/5
Låneprocess3/5
Kundservice0.5/5

Lånekostnad: Ganska dåligt, 1.5/5

review-star-full review-star-half review-star review-star review-star

Lånea anser att lånekostnaden för Komplett Banks Flexibelt Lån är ganska dålig och lånet ges i denna kategori betyget 1,5 av 5.

Komplett Banks Flexibelt Lån har en representativ ränta (den ränta en stor del av deras kunder har) på 11,9 %. Det är högt, särskilt med tanke på att de har ett medelhögt räntespann på 6,5–15,5 %. Flexibelt Lån har även en hög uppläggningsavgift på 495 kr och en månatlig administrativ avgift på 35 kr. Om du söker ett billigt privatlån är inte Komplett Banks Flexibelt Lån ett bra alternativ för dig.

I ett scenario där 100 000 kr lånas hos Komplett Bank och återbetalas under 10 år till en nominell ränta på 11,9 %, med en uppläggningsavgift på 495 kr och en administrativ avgift på 35 kr har Komplett Banks Flexibelt Lån en effektiv ränta på 13,38 %. Det är inte särskilt bra. Det är högre än medianen på 10,5 % effektiv ränta för alla privatlån som Lånea recenserat (under samma förutsättningar).

Beviljandegrad: Ganska bra, 4/5

review-star-full review-star-full review-star-full review-star-full review-star

Lånea anser att beviljandegraden för Komplett Banks Flexibelt Lån är ganska bra och lånet ges i denna kategori betyget 4 av 5. Det är enkelt att bli beviljad Flexibelt Lån. Du kan till exempel ansöka om lånet med en medsökande, vilket i regel ökar din chans att bli beviljad. Du kan dessutom beviljas lånet trots att du har låg inkomst (individuellt baserad) eller saknar en tillsvidareanställning.

Något negativt med Komplett Banks beviljandegrad är att du inte kan bli beviljad Flexibelt Lån om du har en betalningsanmärkning. Det gäller oavsett hur gammal din anmärkning är eller av vilken typ (A-mål eller E-mål) den är.

Låneprocess: Mediokert, 3/5

review-star-full review-star-full review-star-full review-star review-star

Lånea anser att låneprocessen hos Komplett Bank är medioker och Flexibelt Lån ges i denna kategori betyget 3 av 5. När du ansöker om deras lån får du i regel ett preliminärt svar på om du bli beviljad direkt på skärmen. Därefter följer en mer grundlig helhetsbedömning (eventuellt behöver du inkomma med dokumentation) som tar 1–2 bankdagar. Om du blir beviljad deras lån betalas lånet ut 1–3 bankdagar senare.

Du kan inte ansöka om Flexibelt Lån utan BankID. Om du vill ansöka om ett privatlån och inte har ett mobilt BankID behöver du vända dig till en annan långivare än Komplett Bank.

Kundservice: Dåligt, 0.5/5

review-star-half review-star review-star review-star review-star

Lånea anser att Komplett Banks kundservice är dålig och de ges i denna kategori betyget 0,5 av 5. Komplett Bank är svårare att nå än många andra långivare som erbjuder privatlån. De har begränsade öppettider mån–fre 09.00–14.00 och de kan endast nås via telefon.

Vidare har Komplett Bank varken en mejladress till sin kundservice eller en livechatt på sin hemsida. De har inte heller öppet på helger. Om du söker en långivare med en kundservice som är enkelt att nå finns de andra långivare som kan passa dig bättre.

Hur Komplett Banks Flexibelt Lån fungerar

Komplett Banks lån fungerar som en revolverande kontokredit. Det innebär att lånet är utan en fast återbetalningsplan. Du väljer själv hur snabbt eller långsamt du vill återbetala Kompletts lån. Ränta utgår bara för den delen av det beviljade beloppet du nyttjar. I takt med att du amorterar på krediten du använt, kan du nyttja den på nytt upp till din beviljad kreditgräns.

Vem är Komplett Banks Flexibelt Lån bäst för?

Komplett Banks Flexibelt Lån är bäst för låntagare med låg kreditvärdighet, som söker ett privatlån som är enkelt att bli beviljad, kan återbetalas med en valfri löptid eller fungera som en form av buffert. Med Flexibelt Lån förbinder du dig inte till en bestämd återbetalningstid och ränta utgår endast för den delen av krediten du nyttjar. Du har dessutom fri tillgång till att nyttja krediten på nytt igen inom ditt beviljad kreditbelopp (som en buffert).

Omständigheter när Komplett Banks Flexibelt Lån passar bra

Dessa är några omständigheter när det passar bra att låna från Komplett Bank:

 • Om du vill ta ett litet lån. Komplett Bank erbjuder sitt lån med ett lägsta lånebelopp på 10 000 kr. Det är ett lägre lägsta lånebelopp än vad många andra långivare har för sina privatlån. Se: Ta ett litet lån.
 • Om du vill ansöka om ett lån utan säkerhet. Du kan använda Komplett Banks Flexibla Lån till vad du vill. Komplett Bank kräver således inte någon form av pant för att du ska bli beviljad deras lån. Det är vanligt att låntagare använder lån utan säkerhet till konsumtion, resor eller för att samla dyra lån och krediter. Se: Ansök om lån utan säkerhet.
 • Om du vill ta lån med låg kreditvärdighet. Komplett Bank har en hög beviljandegrad för Flexibelt Lån. Du kan till exempel beviljas deras lån om du har en låg inkomst (en individuell bedömning görs, de har ingen minimigräns) eller om du saknar fast anställning och till exempel är projektanställd eller timanställd. Se: Ta lån med låg kreditvärdighet.
Läs mer på Komplettbank.se

Vem är Komplett Banks Flexibelt Lån dåligt för?

Komplett Banks Flexibelt Lån är dåligt för låntagare med hög kreditvärdighet, särskilt de som söker ett billigt privatlån eller ett lån med en fast återbetalningstid. Flexibelt Lån har en hög representativ ränta (den ränta en stor del av deras kunder har) på 11,9 % och avgifter utöver räntan.

Alternativ om Komplett Banks Flexibelt Lån inte passar dig

Förslag på alternativ om Komplett Banks privatlån inte är rätt för dig:

 • SevenDay Banks privatlån: lån utan säkerhet med en ovanligt låg ränta. SevenDay Bank erbjuder ett privatlån med lånebelopp på 10 000500 000 kr med en ränta på 3,45–13,95 %. SevenDay Banks privatlån passar bra för dig som söker ett billigt privatlån.
 • Nordax privatlån: lån utan säkerhet med ett högt maximalt lånebelopp. Nordax erbjuder ett privatlån med lånebelopp på 15 000600 000 kr med en ränta på 5,9–19,9 %. Nordax privatlån passar bra för dig som söker ett stort privatlån.

Fördelar med lån från Komplett Bank

De främsta fördelarna med privatlån från Komplett Bank är:

 • Du kan ansöka om deras lån och få ett svar direkt. När du ansöker om Flexibelt Lån får du i regel ett svar direkt på skärmen om du blir beviljad. Det är en fördel för dig som inte vill vänta på att få svar på din låneansökan. Se: Ta lån och få svar direkt.
 • Deras lån har en hög beviljandegrad. Det är enklare att bli beviljad Komplett Banks Flexibelt Lån än många andra privatlån. Du kan till exempel bli beviljad deras lån med en medsökande eller om du saknar en tillsvidaretjänst. Få andra långivare erbjuder lån med en lika hög beviljandegrad som Komplett Bank.
 • Du kan ansöka om deras privatlån med en medsökande. Det är en fördel för dig som inte har en nog hög kreditvärdighet för att på egen hand bli beviljad deras maxbelopp. Se: Privatlån med en medsökande.
 • Deras lån fungerar som en kontokredit. Komplett Banks Flexibelt Lån fungerar som en revolverande kontokredit med obestämd löptid. Det är en fördel för dig som vill kunna använda deras lån som en buffert som kan nyttjas på nytt igen efter att lånet amorterats ner. Se: Lån som fungerar som en kontokredit.
 • Du kan beviljas deras lån utan en fast anställning. Det är en fördel för dig som till exempel är timanställd, har ett vikariat eller är projektanställd. Hos de flesta andra långivare kan du inte beviljas lån utan en fast anställning.

Nackdelar med lån från Komplett Bank

De främsta nackdelarna med privatlån från Komplett Bank är:

 • Du kan inte beviljas deras lån med en betalningsanmärkning. Det gäller oavsett hur gammal din anmärkning är eller av vilken typ den är. Om du vill ansöka om Komplett Banks lån med en betalningsanmärkning behöver du vänta till det att anmärkningen försvunnit.
 • Deras lån är inte billigt. Komplett Banks Flexibelt Lån har en hög representativ ränta (den ränta en stor del av deras kunder har) på 11,9 %, en hög uppläggningsavgift på 495 kr samt en obligatorisk månatlig administrativ avgift på 35 kr. Om du söker ett lån som är billigt finns det flera andra långivare som erbjuder lån till en lägre lånekostnad än Komplett Bank.
 • Du kan inte ansöka om deras lån utan BankID. Det är en nackdel för dig som inte har ett BankID och vill ansöka om deras lån utan BankID.

Jämför Komplett Banks privatlån med andra privatlån

Tabell 2: Komplett Bank i jämförelse med andra långivare.

Långivare Lånebelopp Ränta Återbetalningstid Låneas omdöme Läs mer / ansök
Komplett Bank Flexibelt Lån Komplett Bank Flexibelt Lån 10 000-500 000 kr 6,5-15,5 % 1 år-15 år
2.5/5
Ikano Bank Privatlån Ikano Bank Privatlån 10 000-350 000 kr 6,15-17,94 % 3 år-12 år
3,7/5
Marginalen Bank Privatlån Marginalen Bank Privatlån 25 000-500 000 kr 4,95-19,32 % 2 år-15 år
3,6/5

Vad särskiljer Komplett Banks Flexibelt Lån från andra privatlån?

Vad som främst särskiljer Komplett Banks Flexibelt Lån från andra privatlån är att Flexibelt Lån fungerar som en revolverande kontokredit med en valfri återbetalningstid. Flexibelt Lån särskiljer sig även på så sätt att lånet är dyrare än många andra privatlån.

Kompletts lån har en representativ ränta (den ränta en stor del av deras kunder har) på 11,9 %, en uppläggningsavgift på 495 kr och en månatlig administrativ avgift på 35 kr.

Komplett Banks Flexibelt Lån vs Ikano Banks privatlån

Både Komplett Bank och Ikano Bank erbjuder ett lån utan säkerhet. Ikano Banks privatlån erbjuds på ett lägre maxbelopp än Komplett Banks lån, på 350 000 kr. Komplett Banks lån erbjuds med ett maxbelopp på 500 000 kr. Båda långivarna erbjuder liknande ränta. Ikano Banks lån har ett räntespann på 6,15–17,94 %. Komplett Bank erbjuder ett räntespann på 6,5–15,5 % för sitt lån.

Ikano Banks privatlån amorteras med rak amortering och har en återbetalningstid på 12 år. Komplett Banks Flexibelt Lån ammorteras med annuitet och har en obestämd återbetalningstid.

Den främsta skillnaden mellan de två lånen är att Flexibelt Lån fungerar som en kontokredit, medan Ikano Banks privatlån fungerar som ett traditionellt lån med en fast återbetalningstid.

Komplett Banks Flexibelt Lån vs Marginalen Banks privatlån

Liksom Komplett Bank erbjuder Marginalen Bank ett privatlån utan säkerhet. Marginalen Banks privatlån erbjuds på ett högre lägsta belopp men samma maxbelopp som Komplett Banks lån, på 25 000500 000 kr. Komplett Banks lån erbjuds på ett lånebelopp på 10 000500 000 kr.

Marginalen banks lån har en lägre frånränta och en högre maxränta än Komplett Banks lån, på 4,95–19,32 %. Komplett Banks lån har en frånränta på 6,5 och en maxränta på 15,5 %.  Den representativa räntan (den ränta en stor del av deras kunder har) för Marginalen Banks lån är däremot lägre än hos Komplett Bank, på 6,29 %. Komplett Banks lån har en representativ ränta på 11,9 %.

Den främsta skillnaden mellan de två långivarna är att Komplett Banks lån fungerar som en revolverande kontokredit. Marginalen Banks privatlån fungerar som ett traditionellt lån med en fast återbetalningsplan och ett fast lånebelopp som kan nyttjas en gång.

Ansök om Komplett Banks privatlån via låneförmedlare

Ansöker du om Komplett Banks Flexibelt Lån via en låneförmedlare kan du jämföra deras lånevillkor med flera andra långivares. På så sätt ökar du chansen att bli beviljad en låg ränta, ditt eftersökta lånebelopp och en lämplig löptid.

Tabell 3: Låneförmedlare du kan ansöka om Komplett Banks privatlån hos.

Låneförmedlare Ränta Lånebelopp Max återbetalningstid Låneas omdöme Läs mer / ansök
Lendo Lendo 2,95-29,95% 10 000-600 000 kr 20 år
4,7/5
Advisa Advisa 2,95-25,95% 5 000-600 000 kr 20 år
4,6/5
Sambla Sambla 2,95-29,95% 5 000-600 000 kr 20 år
4,9/5

Att ansöka via förmedlare är inte en garanti för att Komplett Bank kommer erbjuda dig ett lån. Låneförmedlare filtrerar ofta låneansökningar och skickar dem ibland enbart till långivare som de bedömer passar din situation och det lån du söker.

Se mer: Jämför bäst låneförmedlare.

Kundomdömen av Komplett Banks privatlån

Komplett Bank har funnits på den svenska marknaden under några år och ägs av norska bolaget Komplett Bank ASA. På Trustpilot har Komplett Banks Flexibelt Lån givits betyget 1,5 av 5 (vilket Trustpilot definierar såsom mycket dåligt). Recensionerna är förhållandevis få. Det kan bland annat bero på att deras kunder inte bjudits in till att recensera deras lån.

Ett antal positiva recensioner som Komplett Bank fått handlar om kunder som varit nöjda med hur deras kreditkort har fungerat.

Majoriteten av de omdömen Komplett Bank fått på Trustpilot är negativa. Dessa omdömen handlar om att Komplett Banks kundservice varit dålig, att de haft dåliga betalningsalternativ och bara erbjudit en hög ränta.

Krav för Komplett Banks privatlån

Komplett Banks grundkrav för Flexibelt Lån är att du ska:

 • vara minst 20 år gammal
 • ej ha betalningsanmärkningar
 • varit folkbokförd i Sverige i minst 36 månader
 • ha ett svenskt bankkontonummer
 • ej ha några skulder hos kronofogden.

Om du inte uppfyller Komplett Banks krav kommer du automatiskt få avslag på din låneansökan. Uppfyller du kraven blir du ändå inte automatiskt beviljad, utan genomgår först en sedvanlig kreditprövning där ett kreditbeslut sedan fattas av Komplett Bank.

Innan du ansöker om Komplett Banks privatlån

Innan du ansöker om privatlån hos Komplett Bank bör du beakta detta:

 • Komplett Banks grundkrav. Säkerställ att du uppfyller Komplett Banks grundkrav. Uppfyller du inte kraven får du avslag direkt på din låneansökan och ansöker i onödan.
 • Hur snabbt du behöver pengar. Om du behöver ha pengar disponibla på ditt konto inom ett par timmar eller senast samma dag bör du överväga ett annat lån. Komplett Banks lån, såväl som andra privatlån, tar ofta ett par dagar att betalas ut. För att låna pengar snabbt bör du istället överväga SMS lån (snabblån).
 • Om du kan inkludera en medsökande. Eftersom Komplett Bank tillåter att du inkluderar en medsökande bör du, om möjligt, göra det. Att låna pengar med medsökande är förknippat med högre beviljade lånebelopp, högre beviljandegrad och bättre lånevillkor. Prata därför med en potentiell medsökande om att inkludera denna i låneansökan innan du ansöker.
 • Vilken månadskostnad du klarar av. Använd en lånekalkylator (till exempel Konsumenternas lånekalkyl) för att räkna ut vilken ränta och återbetalningstid du behöver för att få en acceptabel månadsbetalning. Du bör utifrån detta ta fram en budget för att se att du verkligen har råd med månadskostnaden för lånet.
 • Din kreditvärdighet. Om du har en hög kreditvärdighet finns det andra långivare som erbjuder lån med lägre ränta och avgifter än Komplett Banks privatlån. Det innebär då ett billigare privatlån, vilket över tid kan spara dig mycket pengar.

Hur du ansöker om Komplett Banks privatlån

Så gör du för att ansöka om Komplett Banks Flexibelt Lån:

 1. Ange hur mycket du önskar att låna och återbetalningstid för lånet.

 2. Fyll i dina personuppgifter.

 3. Skicka in din låneansökan genom att identifiera dig med BankID.

 4. Invänta ett preliminärt lånebesked som ofta syns direkt på skärmen.

 5. Komplettera (om krävs) din låneansökan med till exempel lånebesked.

 6. Om du blir beviljad skriver du under skuldebrevet med BankID.

 7. Invänta utbetalningen av lånet (tar 1-3 bankdagar).

Komplett Bank har en enkel ansökningsprocess som tar ungefär lika lång tid som hos andra långivare som erbjuder privatlån (några minuter).

Så har vi betygsatt Komplett Banks Flexibelt Lån

För vår recension av Komplett Banks privatlån har vi använt oss av Låneas betygsmodell för omdömen av privatlån. Vi har baserat privatlånets betyg på 48 referenspunkter relaterade till lånekostnad, beviljandegrad, låneprocess och kundservice. Vårt betyg är baserat på en jämförelse av lånevillkor hos svenska långivare som erbjuder privatlån.

Vi har betygsatt Komplett Banks privatlån enligt följande viktning av varje kategori:

 • Lånekostnad: står för 40 % av det totala betyget.
 • Beviljandegrad: står för 30 % av det totala betyget.
 • Låneprocess: står för 20 % av det totala betyget.
 • Kundservice: står för 10 % av det totala betyget.

Inom respektive kategori har vi på Lånea tagit hänsyn till flera viktiga egenskaper hos Komplett Banks privatlån. I kategorin lånekostnad har vi främst värderat egenskaper som ränta, uppläggningsavgift och aviavgift. I kategorin beviljandegrad har vi utvärderat privatlånets grundkrav, såsom inkomstkrav eller om de kan bevilja lån till låntagare med betalningsanmärkning. Vidare har vi tagit hänsyn till Komplett Banks process och metoder för kreditprövning.

Därtill har vi utvärderat Komplett Banks låneprocess. I bedömningen ingår bland annat hur de ger lånebesked och betalar ut beviljade lån. Slutligen har vi utvärderat långivarens kundservice där vi bland annat tagit hänsyn till öppettider och möjliga kontaktvägar till Komplett Bank för personlig service.

Läs mer: Låneas metod för att betygsätta och recensera långivare.

Frågor och svar

Påverkar en ansökan om lån hos Komplett Bank min kreditvärdighet?

Ja, både när du ansöker om privatlån hos Komplett Bank och om du blir beviljad deras lån påverkas din kreditvärdighet negativt hos UC. Det beror på att Komplett Bank använder UC som kreditupplysningsföretag och rapporterar beviljade lån vidare till UC:s skuldregister.

Ju fler kreditupplysningar och beviljade lån du har hos UC, desto mer påverkar det din kreditvärdighet hos UC (din UC-score) negativt.

Kostar det något att lösa Komplett Banks lån i förtid?

Nej, du betalar ingen kostnad om du vill lösa ditt lån hos Komplett Bank i förtid. Du betalar inte heller en kostnad i form av ränteskillnadsersättning om du vill göra en extrainbetalning utöver det belopp du är skyldig att betala varje månad.

Detaljerad information om Komplett Bank Flexibelt Lån

Information om Komplett Bank Flexibelt Lån
Utan UC
Nej
Registrerar lån hos UC
Ja
Svarar på ansökan
Oftast direkt, annars inom 24 h under kontorstid
Direktutbetalning
Nej
Utbet. helger & kvällar
Nej
Betyg hos Trustpilot
1.4 / 5 Trust pilot score 1.4 / 5
(180 omdömen)
Krav hos Komplett Bank Flexibelt Lån
Betalningsanmärkningar
Accepteras ej
×
Komplett Bank Flexibelt Lån kan inte beviljas inte under några omständigheter om du har betalningsanmärkningar.
Ålderskrav
Minst 20 år
Inkomstkrav
Inget min. krav - individuell bedömning
Lån som arbetslös
Nej
×
För att beviljas Komplett Bank Flexibelt Lån måste du ha någon typ av anställning.
Lån utan Bank-ID
Nej
Skuld hos Kronofogden
Nej
Detaljer om Komplett Bank Flexibelt Lån
Ränta
6,5 - 15,5 %
Effektiv ränta
13,38 %
×
Baserat på lånebeloppet 100 000 kr med löptid 120 månader.
Uppläggningsavgift
495 kr
Aviavgift
35 - 70 kr
Betalningsfria månader
Erbjuds ej
Ansökan hos Komplett Bank Flexibelt Lån
Tillåter medsökande
Ja
Lämpligt som samlingslån
Ja
Företagstyp
Långivare
 
 
Räkneexempel: Ett lån på 100 000 kr med 11,9 % nominell ränta, 495 kr i uppläggningsavgift och 35 kr i fakturaavgift per månad som återbetalas genom annuitet under 120 månader ger en månadsbetalning på 1 464 kr och effektiv ränta på 13,38 %. Totalt att betala blir 176 167 kr.