blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Medsökande på Lån: Komplett Guide om Medlåntagare (2024)

Att ansöka om lån tillsammans med en medlåntagare kan i många fall vara fördelaktigt. Här får du reda på allt du behöver veta om vem som kan vara medlåntagare samt hur det fungerar att söka lån med en medsökande.

Sammanfattande fakta om medsökande (medlåntagare) på lån

 • En medsökande kan förbättra chanserna att bli beviljad ett lån.
 • Det är möjligt att få låna mer med en medlåntagare än utan.
 • Långivare bedömer gemensam inkomst vid lån med medsökande.
 • Den som är medlåntagare på ett lån bör inte ha betalningsanmärkningar.
 • Pensionärer och studenter kan i vissa fall vara medlåntagare.
 • Skulden fördelas lika mellan huvud- och medlåntagare.
 • En medlåntagare får göra ränteavdrag i deklarationen.
 • Lån med medsökande kan ge lägre ränta, men kan leda till osämja.

Vad menas med medsökande på lån?

Att ha en medsökande eller medlåntagare på ett lån betyder att två personer ansöker om lån tillsammans. Det innebär att båda sökande står på lånet och har solidariskt betalningsansvar. En medsökande kan öka dina möjligheter att beviljas lån eller att få låna ett större belopp.

Anledningen till att man kan få låna mer med ett lån med medsökande är bl.a. att långivaren utgår från er gemensamma inkomst vid bedömning av återbetalningsförmågan. En medsökande med hög inkomst och god kreditvärdighet innebär en trygghet för banken, vilket vanligtvis gör att de kan erbjuda lägre ränta på lån med medsökande.

Regler och krav för att bli medlåntagare

I de flesta fall gäller samma regler för medlåntagaren som för huvudlåntagaren. De vanligaste grundkraven är:

 • Medlåntagaren ska ha fyllt 18 år.
 • Medlåntagaren ska vara folkbokförd i Sverige.
 • Medlåntagaren måste ha ett svenskt personnummer.
 • Medlåntagarens årsinkomst måste överstiga 100 000 kr.
 • Medlåntagaren får inte ha skulder hos Kronofogden.

Vem kan vara medsökande på ett lån?

Många långivare kräver att huvudlåntagare och medsökande är skrivna på samma adress. Därför tillåts vanligtvis inte två kompisar att söka lån tillsammans. Utöver det kan i stort sett kan vem som helst vara medsökande på ett lån så länge långivarens krav uppfylls.

Här nedan kan du läsa mer om vem som kan vara medsökande och inte:

 • Medsökande på lån bör inte ha betalningsanmärkningar.
 • Pensionärer kan i vissa fall godkännas som medlåntagare.
 • Studenter kan i undantagsfall stå som medsökande.

Medsökande på lån bör inte ha betalningsanmärkningar

En person som ska stå som medsökande på ett lån bör inte ha några betalningsanmärkningar. Har den medsökande anmärkningar kan det innebära att chansen att få låna pengar försämras.

Det beror på att även den medsökande måste uppfylla långivarens krav, och att det existerar få långivare som accepterar anmärkningar.

Pensionärer kan i vissa fall godkännas som medlåntagare

I vissa fall kan pensionärer godkännas som medlåntagare. Anledningen till att det inte alltid är möjligt att ha en pensionär som medlåntagare är att inkomsten från pension ofta är relativt låg. Har man bra inkomst och god ekonomi som pensionär kan det dock vara möjligt att stå som medsökande. Läs mer: Lån till pensionärer.

Studenter kan i undantagsfall stå som medsökande

Studenter kan endast i undantagsfall stå som medsökande på ett lån. Studiestöd från CSN kan inte räknas som inkomst, och studenter har normalt sett en relativt låg inkomst överlag. Vissa långivare kan dock acceptera att man som student står med som medsökande på ett lån. Läs mer: Låna som student.

Så fördelas skulden mellan huvud- och medlåntagare

När två personer ansöker om lån tillsammans fördelas skulden lika mellan huvud- och medlåntagaren. De båda sökande har solidariskt betalningsansvar för lånet, vilket innebär att vem som helst av dem kan krävas på betalning.

Medlåntagaren får ränteavdrag i deklarationen

Eftersom skulden fördelas lika mellan låntagarna innebär det också att både huvudlåntagaren och medlåntagaren får göra ränteavdrag i deklarationen. Vill man av skattemässiga skäl ändra räntefördelningen kan man göra det innan man lämnar in sin deklaration till Skatteverket.

Skillnaden mellan medlåntagare och borgensman

Den största skillnaden mellan en medlåntagare och en borgensman är att borgensmannen blir betalningsskyldig först när huvudlåntagaren inte kan betala. En medlåntagare har ett solidariskt betalningsansvar tillsammans med huvudlåntagaren redan från början.

En borgensman används istället för medlåntagare vid borgenslån

Vid ett traditionellt borgenslån går en borgensman in som säkerhet för lånet om huvudlåntagaren skulle få betalningssvårigheter. I regel används borgensmän istället för medlåntagare för borgenslån där låntagaren t.ex. har betalningsanmärkningar.

Vid ett borgenslån ställs vanligtvis inte lika höga krav på huvudlåntagaren som vid ett lån med medsökande. Låntagaren kan t.ex. beviljas ett borgenslån trots skulder hos Kronofogden. Däremot ställs höga krav på borgensmannens betalningsförmåga för att ett borgenslån ska beviljas.

Fördelar och nackdelar med medlåntagare på lån

Att ta ett lån med en medlåntagare innebär normalt sett i huvudsak fördelar. Nedan kan du se exempel på vilka potentiella fördelar och nackdelar det finns med att söka lån med en medlåntagare.

Fördelar

 • Du har chans att få lägre ränta: Med ett lån med medsökande tar långivaren ofta en lägre risk med att låna ut pengar och kan därmed erbjuda en lägre ränta.

 • Du har chans att beviljas ett högre lånebelopp: Med en högre sammanlagd inkomst finns ofta möjlighet att få låna mer pengar än om du står själv på lånet.

Nackdelar

 • Osämja kan uppstå mellan låntagare: Är låntagarna inte överens om hur betalningarna ska skötas finns risk för att osämja uppstår. Ett avtal låntagarna sinsemellan underlättar vid eventuella oklarheter.

 • Har medlånaren låg kreditvärdighet kan chanserna till lån minska: Har din medlånare alltför låg kreditvärdighet kan det istället minska dina chanser att beviljas lån jämfört med om du ansöker själv. Försök därför att välja en medlåntagare med god kreditvärdighet.

Högre beviljandegrad för lån med än utan medsökande

Vill du av någon anledning ta bort en medsökande på ett lån behöver långivaren i regel lägga upp ett nytt lån med dig som ensam låntagare. Beviljas du inte ett lån som ensam låntagare utan medsökande kan banken i vissa fall neka dig att ta bort en medsökande på ditt lån.

Bedömer långivaren att du har tillräckligt hög kreditvärdighet kan du erbjudas lån som ensam sökande. Din tidigare medlåntagare har inte längre något betalningsansvar när du beviljas ett lån utan medsökande.

På företagslån går man som medlåntagare i personlig borgen

När man ansöker om företagslån krävs det i många fall att minst en person går i personlig borgen för lånet. Det innebär att man som medlåntagare ingår en borgensförbindelse där man garanterar att man betalar företagets skuld om bolaget inte klarar av det.

Personlig borgen på företagslån krävs för de flesta typer av bolagsformer. Den enda bolagsform där företagslån utan personlig borgen godkänns är aktiebolag.

Vanliga frågor

Kan man byta medlåntagare?

Ja, man kan byta medlåntagare om långivaren godkänner den andra personen som medlåntagare på lånet. Hittar man ingen person som banken godkänner kan man nekas att byta medlåntagare.

Hur många medlåntagare kan man ha?

Normalt sett kan man endast ha en medlåntagare på ett lån. I vissa undantagsfall tillåter inte långivaren att man har någon medlåntagare alls på sitt lån. Det går t.ex. inte att ha en medlåntagare på SMS lån.

Kan en förälder stå som medlåntagare?

Ja, att låta en förälder stå som medlåntagare är vanligt i samband med att man t.ex. ansöker om bolån för att köpa sin första bostad. Så länge den medsökande bedöms ha tillräcklig kreditvärdighet kan en förälder stå som medlåntagare.

Kan jag beviljas ett lån med betalningsanmärkning om jag har en medsökande?

Ja, om långivaren accepterar betalningsanmärkningar kan du i vissa fall beviljas lån med anmärkningar om du har en medsökande. Eftersom både du och din medsökande måste uppfylla långivarens grundkrav kan du dock endast beviljas lån om du ansöker hos en långivare som godkänner anmärkningar.

Vad händer med en medlåntagare på ett bolån vid en separation?

Vid en separation kan medlåntagaren överta bolånet om ni är överens om att det är en rimlig lösning. Är ni oeniga i frågan kan en ansökan om betalningsföreläggande lämnas in till Kronofogden. Det går också att lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten.

Vad händer om en medsökande inte betalar sin del av lånet?

Om en medsökande inte betalar sin del av lånet blir du betalningsskyldig för hela beloppet. Som medlåntagare är man solidariskt betalningsskyldig och långivaren kan kräva betalning från vem som helst. Däremot kan du ha en regressfordran mot din medsökande om du betalar mer än din del av lånet.

Vad händer om en medlåntagare dör?

Om en medlåntagare dör kräver oftast långivaren dödsboet på betalning för hela lånet, under förutsättning att medlåntagaren efterlämnar tillgångar av tillräckligt högt värde. Den efterlevande får då en skuld till dödsboet på halva summan. I vissa fall kan lånet istället övertas av den efterlevande.

För att lånet ska kunna skrivas av vid dödsfall krävs vanligtvis en separat tecknad försäkring som täcker detta. Lånet skrivs alltså inte av per automatik om en låntagare går bort.