blogpost heroimage

Lånea metoder för att producera recensioner och betygsätta långivare och låneförmedlare

Vårt primära mål på Lånea är att ge dig kunskapen och verktygen för att ta klokare ekonomiska beslut. Det är därför viktigt att du som läsare har förtroende för att det vi skriver är korrekt. Därför vill vi i denna artikel informera dig om hur vi på Lånea sätter betyg på långivare och låneförmedlare i våra recensioner.

Vår åsikt är alltid vår egen

Vi vill samtidigt understryka att – även fast vi får provision av våra partners – är vår åsikt alltid vår egen. I de fall en sida har sponsrade länkar informerar vi om det genom att placera texten ”Sidan innehåller annonser” högst upp i artikeln.

Låneas metod för att skriva en recension

På Lånea finns en etablerad metod för hur en recension skapas för en långivare. Alla recensioner produceras av Låneas egna team. Här beskrivs vårt tillvägagångssätt steg-för-steg:

1. Val av företag

Lånea har inte recenserat alla finansiella företag i Sverige. Vi har idag recenserat cirka 125 långivare och låneförmedlare som primärt förmedlar privatlån, snabblån eller företagslån.

Vi väljer ut företag att potentiellt recensera baserat på följande tre grunder:

 1. Många sökningar efter varumärket. Om data visar att det är många som söker efter ett visst varumärke i sökmotorer såsom Google antar vi att det är ett populärt företag och att varumärket därmed förtjänar en recension.
 2. Förmodat bra företag. Om vi blir kontaktade med underlag som visar på god prestation, såsom hög beviljandegrad på ett lån eller bra avtalsvillkor för kunder, kan detta vara grund för att exponera ett företag på vår hemsida. Innan vi kan göra detta krävs däremot en recension, vilket vi i så fall producerar innan exponering.
 3.  På begäran från läsare. Vi tar emot förfrågningar från besökare om vilka företag de vill ha recenserade. På så vis styrs vi även av efterfrågan hos våra besökare.

2. Uppgiftsinhämtning

När vi hämtar in uppgifter använder vi dessa förstahandskällor:

 • Företags egna hemsidor. Vi läser igenom allt relevant innehåll på respektive företags hemsida innan vi skriver en recension. Det inkluderar juridiska dokument såsom SEKKI (Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation), allmänna villkor och prislistor, samt FAQ-sidor.
 • Offentliga register. För de företag vars produkter vi recenserar kontrolleras offentliga register för att säkerställa att bolagsuppgifter, erforderlig licensiering och kundomdömen online.
 • Vi kontaktar alltid företaget i fråga över telefon. Detta för att inhämta nödvändiga datapunkter, reda ut eventuella frågetecken och skapa oss en subjektiv uppfattning om kvalitén på deras kundservice.
 • Data från partners. I våra recensioner använder vi historisk data från partners. Detta kan vara till exempel vara data på beviljandegrad för låneansökningar som genomförts genom våra sponsrade länkar.
 • Egen data från vår hemsida. När det finns tillgängligt använder vi egen besöksdata från Lånea.se i våra recensioner. Det kan till exempel vara data på hur eftersökt en viss produkt eller tjänst har varit i jämförelse med konkurrerande produkter och tjänster.

Vi använder aldrig sekundärkällor vid informationsinhämtning, för att undvika att ha utdaterad eller felaktig information på hemsidan.

3. Recensering

Våra recensioner har en standardiserad disposition av rubriker som gäller för samtliga recensionsartiklar. För recensioner om lån inkluderar vi dessa avsnitt:

 • Översikt av lånevillkor: En sammanställning av alla väsentliga lånevillkor i en tabell, totalt 25 separata fakta.
 • Vårt omdöme: Vårt generella omdöme samt utbrutet på lånekostnad, beviljandegrad, utbetalning och kundservice. Denna del skrivs sist.
 • Hur lånet fungerar: Information om hur lånet fungerar och dess krav.
 • Jämfört med andra lån: En jämförelse mellan långivaren och andra lån.
 • Kreditbedömning: Hur långivaren går till väga vid kreditprövning av låntagare.
 • Utbetalning: Hur utbetalning går till och hur snabbt det går att låna pengar.
 • Hur man ansöker: En steg-för-steg-guide hur man ansöker om lånet.
 • Metod: En sammanfattning av metoden som använts vid betygsättning.
 • Frågor och svar: Övriga frågor och svar kring långivaren och lånet i fråga.
 • Om företaget: En kort bakgrund om långivaren som erbjuder lånet som recenseras.

4. Betygsättning

Sist sätts betyget på låneprodukten som recenserats. Det är enklast att göra så eftersom recensenten i detta skede har beskrivit lånet i sin helhet och både tagit in och bearbetat all tillgänglig fakta om långivaren och lånet som recenseras.

Varje lån som recenseras kan få ett helhetsbetyg på mellan en till fem stjärnor. En stjärna representerar det lägsta (sämsta) möjliga betyget, och fem stjärnor representerar det högsta (bästa) betyget.

Låneas betyg uttrycks även i ord enligt följande:

 • 0 till 1 stjärnor: Dåligt
 • 1,01 till 2 stjärnor: Ganska dåligt
 • 2,01 till 3 stjärnor: Mediokert
 • 3,01 till 4 stjärnor: Ganska bra
 • 4,01 till 4,5 stjärnor: Bra
 • 4,51 till 5 stjärnor: Enastående

5. Korrektur och faktagranskning

I Låneas team ingår en redaktör och en faktagranskare. Dessa granskar alla recensioner för att säkerställa att de är korrekta, rättstavade, lättlästa, har en rättvis betygsättning och framförallt är värdeskapande för läsaren.

Alla recensioner och artiklar vi publicerar på Lånea har korrekturlästs av skribent, redaktör och faktagranskare minst en gång var.

6. Justeringar

Alla recensioner uppdateras kontinuerligt. Exempel på när ändringar av en recension görs:

 • Uppdaterade villkor. Om ett företag uppdaterar sina villkor för en recenserad produkt måste vår recension och eventuellt dess omdöme reflektera ändringen.
 • Förändrad konkurrens. Om konkurrerande produkter eller tjänster till en recenserad produkt får förbättrade (eller försämrade) villkor kan ett betyg komma att revideras. Våra betyg är alltid relativa till andra liknande produkter.
 • Bättre insikter. Vår egen data kan ibland visa på exempelvis låg beviljandegrad för ett lån eller, en stor andel missnöjda kunder i kundomdömen. Detta kan vara grund för ett sänkt betyg.

Låneas metod för att recensera lån

Vi har tagit fram en metod för att på ett objektivt sätt recensera lån och ge dem ett rättvist betyg. Alla betyg sätts av Låneas team och kan inte påverkas av utomstående parter. Här beskrivs vilka metoder vi använder för att recensera respektive lånetyp.

Metod för recension av privatlån (blancolån)

För att kunna recensera privatlån så objektivt som möjligt har vi utvecklat en metod för att utvärdera en stor mängd faktorer relaterat till en långivares privatlån (även kallade blancolån).

Detta inkluderar bland annat hur mycket ett privatlån förväntas kosta för en låntagare, sannolikheten att långivaren beviljar en sökande, rutiner för besked och utbetalning samt kvalitetsnivå på kundservice.

Så viktas kategorierna vi betygsätter i omdömen av privatlån

Varje privatlån utvärderas i detalj och vi delar upp dess betyg i kategorierna lånekostnad, beviljandegrad, låneprocess och kundservice. Helhetsbetyget för ett privatlån viktas enligt följande:

 • Lånekostnad: utgör 50 % av helhetsbetyget.
 • Beviljandegrad: utgör 20 % av helhetsbetyget.
 • Låneprocess: utgör 20 % av helhetsbetyget.
 • Kundservice: utgör 10 % av helhetsbetyget.

Inom varje kategori tilldelas det recenserade privatlånet ett omdöme mellan 1 till 5. Därefter multipliceras betyget för varje kategori med dess viktning för att tillsammans utgöra privatlånets helhetsbetyg.

Exempel på betygsättning av ett privatlån

Om ett privatlån får 5/5 stjärnor för lånekostnad, 4/5 för beviljandegrad, 4/5 för låneprocess och 3/5 för kundservice. Privatlånets helhetsbetyg blir då (5×0,5)+(4×0,2)+(4×0,2)+(3×0,1) = 4,4/5 i helhetsbetyg.

Metod för recension av snabblån (SMS lån)

Vi har en metod för att så objektivt som möjligt kunna utvärdera en stor mängd datapunkter relaterat till långivares snabblån (även kallade SMS lån).

Detta innefattar bland annat snabblånets uppmätta och estimerade beviljandegrad, hur snabbt snabblånet kan betalas ut till en låntagare, kostnaden för snabblånet samt kvalitén på långivarens kundservice.

Så viktas kategorierna vi betygsätter i omdömen av snabblån (SMS lån)

Varje snabblån utvärderas i detalj och vi delar upp dess betyg i kategorierna lånekostnad, beviljandegrad, utbetalning och kundservice. Helhetsbetyget för ett snabblån viktas enligt följande:

 • Lånekostnad: utgör 20 % av helhetsbetyget.
 • Beviljandegrad: utgör 40 % av helhetsbetyget.
 • Utbetalning: utgör 30 % av helhetsbetyget.
 • Kundservice: utgör 10 % av helhetsbetyget.

Inom varje kategori tilldelas snabblånet ett omdöme från 1 till 5. Därefter multipliceras betyget för varje kategori med dess viktning för att tillsammans utgöra snabblånets helhetsbetyg.

Exempel på betygsättning av ett snabblån

Om ett snabblån får 4/5 stjärnor för lånekostnad, 3/5 för beviljandegrad, 4/5 för utbetalning och 5/5 för kundservice. Privatlånets helhetsbetyg blir då (4×0,2)+(3×0,4)+(4×0,3)+(5×0,1) = 3,7/5 i helhetsbetyg.

Kategorier vi utvärderar

Beroende på typ av lån utvärderar vi i våra recensioner kategorierna lånekostnad, beviljandegrad, utbetalning, låneprocess och kundservice. För låneförmedlare utvärderar vi även förmedling av privatlån, förmedling av SMS lån (snabblån) och kundnöjdhet. Nedan förklarar vi vilka faktorer som vägs in för att sätta betyg för respektive kategori:

Lånekostnad

När vi utvärderar lånekostnad för lån tar vi hänsyn till bland annat:

 • Räntespann. Ju lägre och färre avgifter, desto högre betyg.
 • Långivarens representativa räkneexempel. Ju lägre representativ ränta i räkneexemplet, desto högre betyg.
 • Om det lämpar sig som samlingslån. Om deras lån är lämpligt som samlingslån ger detta ett högre betyg.
 • Avgifter:

Beviljandegrad

När vi utvärderar beviljandegrad för lån tar vi hänsyn till bland annat:

 • Vår egen data. Vi baserar vår data på hur stor andel besökare som får ett beviljat lån utan av de som klickar sig vidare till en långivare. Om en hög andel besökare beviljas ger detta ett högre betyg.
 • Långivarens riskprofil. Tillåts ett brett spann av sökande (från låg- till hög risk) ger detta ett högre betyg.

Utbetalning

När vi utvärderar beviljandegrad för lån tar vi hänsyn till bland annat:

 • Statistik för tid från besök hos Lånea.se till beviljat lån. Visar vår data att långivaren beviljar lån kort tid efter besökaren klickat på en sponsrad länk ger detta ett högre betyg.
 • Uppgivna svarstider. Uppger långivaren i sin kontakt med oss en kort svarstid ger detta ett högre betyg.
 • Teknik för lånebesked. Om kreditprövning av låntagare sker automatiskt dygnet runt istället för via manuell handläggning under kontorstider ger detta ett högre betyg.
 • Utbetalningsmetod. Om direktutbetalning erbjuds framför vanlig banköverföring av beviljade lån ger detta ett högre betyg.
 • Vilka bankkonton som pengar kan överföras direkt till. Ju fler olika bankkonton långivaren kan överföra pengar ögonblickligen till, desto högre betyg.
 • Svar och utbetalning på helger och kvällar. Om lånebesked och utbetalning av beviljade lån kan ske på helger ger detta ett högre betyg.

Låneprocess

När vi utvärderar låneprocess för lån tar vi hänsyn till bland annat:

 • Hur låneansökan görs. Om det finns valmöjligheter och flexibilitet i hur låneansökan görs ger detta ett högre betyg.
 • Hur lånebesked ges. Om lånebesked kan meddelas direkt vid ansökan ger detta högre betyg.
 • Hur utbetalning görs. Om utbetalning kan ske via automatiserade system ger detta ett högre betyg.
 • Vilka kompletteringar som krävs. Om långivaren ofta begär krångliga kompletteringar ger detta ett lägre betyg.

Kundservice

När vi utvärderar beviljandegrad för lån tar vi hänsyn till bland annat:

 • Kvalité på service. Bedömer vi att långivarens representant är kompetent och hjälpsam ger detta ett högre betyg.
 • Väntetider. En kort väntetid för återkoppling ger ett högre betyg.
 • Antal möjliga kontaktvägar. Om flera kontaktvägar såsom email, telefon och chatt erbjuds ger detta ett högre betyg.
 • Öppettider. Långa öppettider och öppettider under helger ger ett högre betyg.
 • Omdömen online. Många positiva omdömen hos exempelvis Trustpilot, Reco eller i Googles företagsprofil ger ett högre betyg.

Hur genomsnittsvärden och medianvärden beräknas för lån

I artiklar och recensioner på Lånea.se anges genomsnittsvärden och medianvärden för olika nyckeltal som exempelvis lånebelopp, ränta, återbetalningstid, uppläggningsavgift, aviavgift, lånetyp och beviljandegrad. Här beskrivs hur Lånea beräknar dessa värden.

Så beräknar vi genomsnittsvärden och medianvärden för lån

Genomsnittsvärden beräknas av Lånea genom att vi adderar alla värden för nyckeltalet i fråga (exempelvis räntesatser eller lånebelopp) för lån och dividerar med antalet lån. Medianvärden för lån beräknas genom att vi sorterar lån i storleksordning baserat på lånevillkor och väljer den mittersta observationen i dataserien.

Vissa egenskaper för lån erbjuds i spann såsom exempelvis ränta. I dessa fall använder vi genomsnittet av lånets lägsta ränta och maximala ränta för att göra beräkningarna.

Genomsnittsvärden och medianvärden för snabblån (SMS lån) och privatlån (blancolån) skiljer sig åt eftersom beräkningarna utgår från olika urval av lån beroende på lånetyp.

Urval för beräkning av värden för snabblån (SMS lån)

Urvalet vi använder för att göra beräkningar av värden för snabblån (SMS lån) är de lån som uppfyller dessa kriterier:

 • Lånet maximala lånebelopp är under 100 000 kr.
 • Lånets lägsta ränta är över 10 %.
 • Lånea har recenserat snabblånet (SMS lånet) i fråga.

Eftersom Lånea har recenserat majoriteten av Sveriges populära snabblån (SMS lån) anser vi att urvalet är representativt för samtliga svenska snabblån (SMS lån).

Urval för beräkning av genomsnitts- och medianvärden för privatlån (blancolån)

Urvalet vi använder för att göra beräkningar av värden för privatlån (blancolån) är de lån som uppfyller dessa kriterier:

 • Lånets maximala lånebelopp är 100 000 kr eller högre.
 • Lånets frånränta är 10 % eller lägre.
 • Lånea har recenserat privatlånet (blancolånet) i fråga.

Eftersom Lånea har recenserat majoriteten av Sveriges populära privatlån (blancolån) anser vi att urvalet är representativt för samtliga svenska privatlån (blancolån).

Att välja rätt lån är i slutändan upp till var och en

Som våra metoder beskriver finns det många faktorer att ta hänsyn till när man väljer lån. Vi har i våra recensioner adresserat några av de viktigaste punkterna för att låntagare ska kunna ta ett så klokt beslut som möjligt.

I slutändan är dock valet av lån ett individuellt beslut. Vi råder med det sagt alla låntagare att noga ta hänsyn till långivares lånekostnader, återbetalningstider, krav, utbetalningsrutiner och nivå av kundtjänst när du gör ditt val.

Vårt ansvar

Vår recensioner finns tillgängliga för att informera och hjälpa dig att ta ett beslut. Vi bakom Lånea ansvarar inte för att informationen på vår hemsida är korrekt, även om vi gör vårt bästa för att säkerställa detta. Vägledningen som ges på sajten är alltså inte att misstas för finansiell- eller rättslig vägledning.

Lånea, dess ägare och dess redaktionella team tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av beslut som inspirerats av information som inhämtats på hemsidan.

Synpunkter på vår betygsättning?

Om du har frågor eller synpunkter kring vår betygsättning är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: hej@lånea.se

Telefon: 08-122 054 10