blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Räkna ut Ränta: Kalkyl & Guide för att Beräkna Räntekostnad

I den här artikeln beskriver Lånea hur du gör för att räkna ut ränta och amortering på lån. Du hittar också en räntekalkylator du kan använda för att beräkna räntekostnader.

Sammanfattning av hur ränta beräknas

  • Ränta per år beräknas genom att multiplicera lånebelopp med räntesats.
  • Månadsränta fås genom att dela årsräntan med 12.
  • Räntekostnaden minskar med varje månads amortering.
  • En kalkylator kan användas för beräkning av ränta inkl. amorteringar.
  • Formeln för att räkna ut ränta är: Ränta = skuldbelopp x ränta (%).

Hur räknar man ut räntan på ett lån?

För att räkna ut ränta på ett lån per år multiplicerar man lånebeloppet med räntesatsen. Vill man få fram ränta per månad delar man årsräntan med 12. Ett lån på 20 000 kr med ränta på 8 % får en räntekostnad på 20 000 x 0,08 = 1 600 kr det första året och 1 600 / 12 = 133 kr per månad.

Ovanstående gäller dock under förutsättning att inga amorteringar görs under årets gång. Eftersom man i regel betalar ränta varje månad och samtidigt amorterar på sitt lån minskar räntekostnaden för varje månad i takt med att lånebeloppet sjunker.

Tabell 1: amortering och ränta per månad och totalt för ett lån på 10 000 kr, ränta 10 % och löptid 6 månader.
MånadSkuld före betalningAmorteringRäntaTotalt
Månad 110 000 kr1 632 kr84 kr1 716 kr
Månad 28 368 kr1 646 kr70 kr1 716 kr
Månad 36 722 kr1 660 kr56 kr1 716 kr
Månad 45 062 kr1 673 kr43 kr1 716 kr
Månad 53 389 kr1 687 kr29 kr1 716 kr
Månad 61 702 kr1 702 kr14 kr1 716 kr
Totalt10 000 kr296 kr10 296 kr

Eftersom räntekostnaden varierar från månad till månad till följd av amorteringar är det enklaste sättet att räkna ut ränta genom att använda en räntekalkylator.

Du kan räkna ut din räntesats utifrån din månadsfaktura

Du kan räkna ut din räntesats utifrån den månadsfaktura du fått. För att göra det multiplicerar du först det belopp du betalat i ränta med 12. Därefter delar du räntekostnaden med det totala skuldbeloppet. Uträkningen blir då: Räntekostnad i kr enligt faktura x 12 / skuldbelopp i kr = räntesats i %.

Har du enligt månadsfakturan betalat 500 kr i ränta en viss månad och ditt lån är på 100 000 kr blir beräkningen enligt följande: (500 x 12) / 10 0000 = 0,06 (6 %). Därefter tar du 0,06 x 100 för att beräkna fram räntesatsen i procent.

Formel för att beräkna ränta

Formeln för att beräkna ränta är: Ränta = s x i, där s = kvarvarande skuldbelopp och i = ränta (%). Ett lån med kvarvarande skuldbelopp på 120 000 kr och en ränta på 8 % beräknas få räntekostnad på 120 000 x 8 % = 9 600 kr det kommande året genom att använda formeln för att beräkna ränta.

Räntekalkylator

Med vår räntekalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ränta och totalkostnad på ditt lån. Allt du behöver göra är att fylla i uppgifter om det lån du vill beräkna ränte- och totalkostnad för.

Så gör du för att räkna på olika typer av ränta

Beroende på vilken ränta du vill räkna på skiljer sig tillvägagångssättet mellan olika typer av räntor. Här nedan hittar du beskrivningar på hur du gör för att:

  • Räkna ut årsränta.
  • Räkna ut månadsränta.
  • Räkna om ränta från årsränta till månadsränta.
  • Räkna ut effektiv ränta.
  • Räkna ut real ränta.

Hur räknar man ut årsräntan på ett lån?

För att räkna årsräntan på ett lån multiplicerar du det kvarvarande lånebeloppet med räntesatsen, givet att inga amorteringar görs. Årsräntan i kronor blir lägre ju mer man amorterar på lånet. Ett lån på 80 000 kr och en ränta på 7 % innebär 80 000 x 0,07 = 5 600 kr i kostnad för årsränta.

Hur räknar man ut ränta på lån per månad?

För att räkna ut räntan på ett lån per månad delar man räntekostnaden i kronor per år med 12. Ränta per år får man genom att multiplicera lånebeloppet med räntesatsen. Ett lån på 100 000 kr med en räntekostnad på 6 000 kr (6 %) per år innebär en kostnad på 6 000 / 12 = 500 kr i ränta per månad.

Hur räknar man om räntekostnad från årsränta till månadsränta?

För att räkna om räntekostnaden på ett lån från årsränta till månadsränta delar man årsräntan med 12. Delar man årsräntan i % med 12 får man fram hur stor månadsräntan är i % av lånebeloppet. Genom att dela räntekostnaden i kronor per år med 12 kan man räkna om årsränta till månadsränta i kronor.

Hur räknar man ut effektiv ränta?

För att räkna ut effektiv ränta räknar man först ut totalkostnad för lånet inklusive ränta och avgifter, t.ex. 1 000 kr för ett lån på 10 000 kr med löptid 12 månader (årsränta 1 000 / 10 000 = 10 %). Därefter kan beräkning göras med (1 + 0,1 / 12)^12 – 1 = 10,47 % för att räkna ut effektiv ränta.

Hur räknar man ut real ränta?

För att räkna ut real ränta tar man (1 + nominell ränta) / (1 + inflation) – 1. Med en nominell ränta på 8 % och inflation på 4 % blir den reala räntan (1 + 0,08) / (1 + 0,04) -1 = 4 %.

En förenklad beräkning kan göras för låga värden genom att dra av den förväntade inflationstakten från den nominella räntan under motsvarande period. Om ett lån har en nominell ränta på 2 % och inflationen förväntas ligga på 1 % under lånets löptid kan real ränta beräknas till 2 – 1 = 1 %.

Så gör du för att räkna ut amortering och ränta på lån

För att räkna ut amortering och ränta på lån behöver du först ta reda på hur lånet amorteras. Ränta och amortering för ett lån varierar nämligen beroende på om lånet amorteras med rak amortering eller annuitet. Nedan förklaras hur du gör för att räkna ut amortering och ränta.

Räkna ut ränta och amortering på lån med rak amortering

För att räkna ut ränta och amortering per månad på ett lån med rak amortering beräknar du räntan genom att multiplicera kvarvarande lånebelopp med årsränta och delar med 12 (för betalningar månadsvis). Amortering beräknas genom att dela kvarvarande lånebelopp med återstående löptid i månader.

När det gäller lån med rak amortering återbetalas själva skulden med samma belopp vid varje betalningstillfälle, medan räntekostnaden minskar vid varje amortering. Det totala beloppet att betala blir därför lägre för varje gång du amorterar på ett lån med rak amortering.

Räkneexempel: Beräkna ränta och amortering på lån med rak amortering

Om du vill beräkna månadsbeloppet för ränta och amortering på ett lån med rak amortering med kvarvarande lånebelopp på 100 000 kr, ränta 8 % och återstående löptid på 96 månader ser beräkningen ut på följande sätt: (100 000 x 0,08 / 12) + (100 000 / 96) = 1 708 kr för kommande månad.

Räkna ut ränta och amortering på annuitetslån

För att räkna ut ränta och amortering på annuitetslån, d.v.s. annuiteten, delar du det ursprungliga lånebeloppet med [ (1 / r) – 1 / r x (1 + r)^n ], där r = ränta för perioden (t.ex. månadsränta vid betalningar månadsvis) och n = antal perioder lånet ska amorteras på (t.ex. antal månader).

Annuitetslån betalas med lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. I beloppet du betalar ingår både ränta och amortering. Fördelningen mellan ränta och amortering varierar under löptiden, där andelen ränta är som störst i början av löptiden för annuitetslån.

Räkneexempel: Beräkna ränta och amortering på lån med annuitet

Om du vill beräkna månadsbeloppet för ränta och amortering på ett lån med annuitet och ett ursprungligt lånebelopp på 150 000 kr, ränta 6 % (månadsränta 6 / 12 = 0,5 %) och löptid 120 månader ser beräkningen ut på följande sätt: 150 000 /  [ (1 / 0,005) – 1 / 0,005 x (1 + 0,005)^120 ] = 1 665 kr.

Vanliga frågor

Vad kostar ett lån på 600 000 kr i ränta?

Ett lån på 600 000 kr kostar mellan 195 000 – 790 000 kr i ränta baserat på en räntesats mellan 2,95 – 10 % om lånet återbetalas på 20 år. Det motsvarar ett månadsbelopp med ränta inklusive amortering på mellan 3 313 – 5 790 kr. Den genomsnittliga räntan på privatlån ligger på omkring 6 %.

Räntan på lån utan säkerhet sätts i regel individuellt efter att långivaren gjort en kreditprövning. Därför går det inte att på förhand säga vilken ränta just du kan erbjudas på ett lån på 600 000 kr.

Hur beräknas räntan på bolån?

Räntan på bolån för ett helt år beräknas genom att multiplicera lånebeloppet med årsräntan i %. För att beräkna månadsränta delar du årsräntan med 12. Ett bolån på 2 000 000 kr med en ränta på 2 % har en räntekostnad på 2 000 000 x 0,02 = 40 000 kr under det första året.

Hur beräknar man skatteavdrag för ränta?

För att beräkna skatteavdrag för ränta multiplicerar man sitt underskott av kapital med 30 %. Har man inte haft några kapitalinkomster men haft 80 000 kr i ränteutgifter under ett inkomstår kan man få 80 000 x 0,3 = 24 000 kr i skatteavdrag för ränta.

Hur räknar man ut månadskostnad på lån?

För att räkna ut månadskostnad på ett lån lägger man ihop räntekostnad per månad och amortering per månad. För ett lån på 120 000 kr, ränta 7 % och löptid 120 månader som amorteras med lika stort belopp varje månad blir månadskostnaden: 120 000 x 0,07 / 12 + 120 000 / 120 = 1 700 kr.