blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Ränteavdrag: Vad det är & Ränteutgifter du kan göra avdrag på

I den här artikeln hittar du information om vad ränteavdrag är, hur det fungerar och hur du gör för att få avdrag för ränteutgifter.

Sammanfattande fakta om ränteavdrag

 • Ränteavdrag är en skattereduktion för ränteutgifter.
 • De flesta lån har avdragsgill ränta.
 • Det går inte att få ränteavdrag på studielån från CSN.
 • Ränteavdraget är 30 % av ränteutgifter upp till 100 000 kr.
 • För ränteutgifter över 100 000 kr får avdrag göras med 21 %.
 • Ränteutgifter inkluderar bl.a. ränta på lån och dröjsmålsränta.
 • För att få ränteavdrag måste man ha varit betalningsansvarig för lånet.
 • Endast personer som betalat skatt är berättigade till ränteavdrag.
 • Ränteintäkter ska vara lägre än räntekostnader för avdrag.
 • Avdragsgill ränta finns i regel förtryckt i deklarationen.
 • Ränteavdrag kan göras månadsvis genom att jämka skatten.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en skattereduktion som kan användas för att sänka en persons slutliga skatt. En person kan därmed göra avdrag för ränteutgifter i deklarationen och därigenom minska den skatt den ska betala. Räntan för de flesta typer av lån är avdragsgill, med undantag för studielån från CSN.

Hur stort är ränteavdraget?

Ränteavdraget är 30 procent av de avdragsgilla ränteutgifter som understiger 100 000 kr under ett taxeringsår. För ränteutgifter som överstiger 100 000 kr är ränteavdraget 21 procent. Hur stort avdrag du kan göra i kronor beror alltså på hur mycket du betalat i ränta under året.

Vad är ränteutgifter?

Nedanstående punkter är exempel på ränteutgifter:

 • Ränta på lån (ränteutgifter för CSN-lån är ej avdragsgilla).
 • Dröjsmålsränta för sent betalda fakturor
 • Räntekompensation vid förtidslösen av bundna bolån.
 • Andra utgifter för kredit jämförbara med ränta.
 • “Dolda” räntekomponenter i leasingavgift vid finansiell leasing.

Krav för att göra ränteavdrag hos Skatteverket

 • Du ska ha betalat räntekostnader på lån med avdragsgill ränta.
 • Du måste vara betalningsansvarig för det lån du gör ränteavdrag för.
 • Du ska ha betalat minst 1 000 kr i ränta under beskattningsåret.
 • Du måste ha betalat skatt under året som reducering kan göras mot.
 • Dina totala räntekostnader måste överstiga dina totala ränteintäkter.

För att få räntesubvention måste du ha underskott av kapital

För att ha rätt att få räntesubvention måste du ha underskott av kapital. Det innebär att dina kapitalutgifter måste överstiga dina kapitalinkomster. Den vanligaste orsaken till att man har utgifter av kapital är att man betalat ränta på lån.

Dina utgifter av kapital kan alltså kvittas mot inkomster av kapital, t.ex. inkomstränta eller aktieutdelning. Om dina utgifter av kapital är större än dina inkomster av kapital innebär det att du sammantaget har ett underskott av kapital.

Vad är avdragsgill ränta?

Avdragsgill ränta är de räntekostnader en person har rätt att göra avdrag för i deklarationen. Har en person betalat avdragsgill ränta på lån under ett beskattningsår och uppfyller kraven för ränteavdrag finns det i regel möjlighet att få skattereduktion på 30 % av den ränta personen betalat.

I deklarationen är den avdragsgilla räntan en person betalat under året i regel förtryckt. Den som ska deklarera behöver därför inte hålla reda på vilken ränta som är avdragsgill och inte.

Vilken ränta är avdragsgill?

Räntan är avdragsgill på de flesta typer av lån. Däremot är inte ränteutgifter i form av kostnadsränta på skattekontot avdragsgilla. Man får heller inte göra avdrag för administrativa lånekostnader såsom uppläggnings- och aviavgifter i deklarationen, endast den nominella räntan.

Vilka lån är avdragsgilla?

De flesta typer av lån är avdragsgilla, med undantag för studielån från CSN där räntan inte är avdragsgill. För att förtydliga är det räntekostnaden för ett lån som är avdragsgill, inte lånet i sig. Exempel på lån som är avdragsgilla är:

Hur fungerar ränteavdrag på bolån?

Ränteavdrag på bolån fungerar som ett sätt att minska den slutskatt man ska betala när man deklarerar. Din bolånegivare skickar vanligtvis in kontrolluppgifter till Skatteverket med uppgifter om hur mycket ränta du betalat under året. Skatteverket bedömer sedan om du är berättigad till ränteavdrag.

Hur gör man avdrag för ränteutgifter på bolån ihop med sambo?

För att göra avdrag för ränteutgifter på ett bolån du har ihop med din sambo gör ni ränteavdrag på 50 % var om ni har solidariskt betalningsansvar för lånet. Uppgifterna är vanligtvis förtryckta i deklarationen, och ni kan om ni vill ändra fördelningen av ränteavdraget i samband med att ni deklarerar.

Hur stort ränteavdrag kan man göra på ett delat lån?

Är man två personer som står på ett delat lån kan man göra ränteavdrag med 30 % var upp till 100 000 kr. Det innebär att ni totalt kan göra ränteavdrag på 200 000 kr tillsammans. För de ränteutgifter som överstiger 200 000 kr kan ni göra ränteavdrag på 21 % var om ni har ett delat lån.

Ränteskillnadsersättning för bolån är också avdragsgill

Har du en bunden bolåneränta och vill lösa hela eller delar av ditt bolån i förtid behöver du i regel betala ränteskillnadsersättning till banken. Det kan vara bra att veta att även ränteskillnadsersättning för bolån är avdragsgill i deklarationen och kan inkluderas i ränteavdraget.

Så beräknar du ränteavdrag på bostadslån

För att beräkna ränteavdrag på bolån multiplicerar du dina ränteutgifter med 0,3 (30 %). För ett bolån där du under ett beskattningsår haft räntekostnader på 20 000 kr kan ränteavdraget beräknas till 20 000 x 0,3 = 6 000 kr, förutsatt att du inte har några andra inkomster eller utgifter av kapital.

Det är möjligt att jämka skattereduktion på bolån

Om du vill nyttja ränteavdraget månadsvis istället för årsvis finns det möjlighet att jämka skattereduktionen på ditt bolån. Jämkar du ditt skatteavdrag innebär det att din arbetsgivare drar en lägre skatt på din lön än enligt skattetabellen. Du betalar alltså lägre skatt varje månad efter jämkning.

För att ansöka om jämkning fyller du i blanketten “SKV 4302 Ändring av preliminär A-skatt” och skickar in till Skatteverket. Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida.

Räkna ut jämkning av bolån

För att räkna ut jämkning av skatten vid bolån tar du dina ränteutgifter x 0,3 (30 %) och delar sedan beloppet med 12 månader. Har du ränteutgifter för bolån på 50 000 kr per år kan du därmed få jämkning av skatten med 50 000 x 0,3 / 12 = 1 250 kr per månad istället för avdrag på 15 000 kr per år.

Hur deklarerar man ränteavdrag på lån?

För att deklarera ränteavdrag på lån behöver du redovisa ditt underskott av kapital i deklarationen. De flesta långivare skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket om den ränta du betalat under året utan att du själv behöver be om det. Uppgifterna finns sedan förtryckta i din deklaration.

I regel behöver du därmed bara stämma av att de förtryckta uppgifterna i din deklaration stämmer innan du lämnar in den. Om det saknas information om ränteutgifter du betalat kan du själv fylla i uppgifter för ränteavdrag på lån i deklarationen.

Det går inte att göra avdrag för ränteutgifter från tidigare år

Det går inte att göra avdrag för ränteutgifter från tidigare år i din deklaration. Ränteavdraget måste vara hänförligt till det beskattningsår du gör avdrag för, och kan inte sparas och tas upp i deklarationen senare. Däremot går det att begära omprövning av deklarationer från tidigare inkomstår.

Vill du ändra i tidigare års deklarationer behöver du skicka brev till Skatteverket där du uppger ditt personnummer samt de ändringar du vill göra. Du måste också uppge vilket beskattningsår ändringen gäller. Du kan då få skatteavdrag för ränteutgifter för just det inkomståret.

Hur beräknar man skatteavdrag för ränta?

När du ska beräkna skatteavdrag för ränta använder du formeln: Ränteutgifter x 0,3. Du får dra av 30 % för ränta upp till 100 000 kr. Har du stora ränteutgifter får du dra av 21 % på den del som överstiger 100 000 kr. Avdrag för ränta över 100 000 kr beräknas med formeln: Ränteutgifter x 0,21.

Vet du inte hur stora ränteutgifter du har under ett år kan du behöva räkna ut det innan du beräknar skatteavdraget. Du kan räkna fram ditt ränteavdrag med hjälp av vår kalkylator för att på ett enkelt sätt kunna beräkna ränta.

Exempel på hur mycket ränteavdrag du kan få

I tabell 1 har vi utgått från att det inte finns andra kapitalinkomster eller kapitalutgifter att ta hänsyn till.

Tabell 1: Hur mycket ränteavdrag du kan få beroende på hur stora ränteutgifter du har.
Ränteutgifter totaltUpp till 100 000 kr (30 %)Över 100 000 kr (21 %)Ränteavdrag totalt
20 000 kr6 000 kr0 kr6 000 kr
50 000 kr15 000 kr0 kr15 000 kr
110 000 kr30 000 kr2 100 kr32 100 kr
130 000 kr30 000 kr6 300 kr36 300 kr
150 000 kr30 000 kr10 500 kr40 500 kr

Vanliga frågor

Hur mycket får man tillbaka på räntan?

Man kan få tillbaka 30 procent av räntan på ränteutgifter upp till 100 000 kr. För ränteutgifter på över 100 000 kr får man tillbaka 21 procent. För att kunna få tillbaka på räntan måste du bland annat ha underskott av kapital och ha betalat in tillräckligt med skatt som räntan kan dras av mot.

Får man ränteavdrag på bolån automatiskt?

Ja, man får ränteavdrag på bolån automatiskt. Majoriteten av alla långivare rapporterar kontrolluppgifter om erlagd ränta till Skatteverket. Uppgifterna är sedan förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv för att få ränteavdrag på bolån.

Kan man få ränteavdrag på billån?

Ja, man kan få ränteavdrag på billån för den ränta man betalat under ett inkomstår. Avdrag i deklarationen för ränteutgifter under 100 000 kr får göras med 30 procent. För ränteutgifter över 100 000 kr medges avdrag med 21 procent.

Hur stort ränteavdrag du kan få på ditt billån påverkas av hur stort det kvarvarande lånebeloppet är och vilken ränta du har på ditt billån.

När betalas ränteavdraget för bolån ut?

Ränteavdraget för bolån betalas ut i samband med skatteåterbäringen en gång per år. Det är också möjligt att jämka skatten och på så vis istället få ränteavdraget varje månad. Jämkning av skatt innebär att din arbetsgivare drar en lägre skatt på din månadslön än enligt rådande skattetabell.

Är räntan på SMS lån avdragsgill i deklarationen?

Ja, räntan på SMS lån är avdragsgill i deklarationen. De flesta typer av lån har avdragsgill ränta. Du måste dock ha betalat minst 1 000 kr i räntor totalt under året för att göra avdrag för ränteutgifter i deklarationen.

Tänk på att det är den nominella räntan som är avdragsgill. Andra lånekostnader, t.ex. uppläggningsavgift, som ingår i den effektiva räntan kan inte dras av som ränta på SMS lån i deklarationen.

Kan man dra av räntan på privatlån?

Ja, man kan dra av räntan på privatlån så länge man uppfyller kraven för ränteavdrag. Man måste t.ex. ha ett underskott av kapital samt tillräcklig tillgodoförd preliminärskatt för att avdrag ska kunna göras i deklarationen. Ränteutgifterna under inkomståret måste också överstiga 1 000 kr.

Du får normalt sett dra av 30 % av dina ränteutgifter under ett beskattningsår. Storleken på ditt avdrag i kronor beror på hur stor summa du lånat samt vilken ränta på privatlån du har.

Kan man få ränteavdrag på lån från privatpersoner?

Ja, man kan få ränteavdrag på lån från privatpersoner. En privatperson lämnar dock inte kontrolluppgifter till Skatteverket om betald ränta. Du behöver därför fylla i uppgifter om ränta samt namn, personnummer och adress till långivaren manuellt i deklarationen under Övriga upplysningar.

När det gäller P2P-lån finns det i regel en mellanhand som förmedlar lånen. Företaget som agerar mellanhand skickar då vanligtvis in kontrolluppgifter automatiskt till Skatteverket med ränteutgifter för lån från privatpersoner.