blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Räkna ut Effektiv Ränta: Formel och Kalkylator för Beräkning

I den här artikeln förklarar Lånea hur du gör för att räkna ut effektiv ränta manuellt eller med kalkylator. Vi visar också vilken formel som används för att räkna ut effektiv ränta samt vilka faktorer man tar hänsyn till vid beräkningen.

Sammanfattning av hur effektiv ränta beräknas

 • Effektiv ränta kan beräknas manuellt eller med kalkylator.
 • Effektiv ränta tar hänsyn till lånets totala kostnader.
 • Formeln för beräkning av effektiv ränta är komplex.
 • Det är enklast att använda en kalkylator för att räkna ut effektiv ränta.
 • Vid beräkning av effektiv ränta beaktas lånebelopp, löptid och avgifter.
 • Effektiv ränta kan beräknas i Excel med funktionen EFFRÄNTA.
 • Det går även att beräkna effektiv ränta i Google Sheets med funktionen EFFRÄNTA.

Hur räknar man ut effektiv ränta?

För att räkna ut effektiv ränta tar man hänsyn till de totala kostnaderna för ett lån, både den nominella räntan och eventuella avgifter. Ett lån på 10 000 kr som återbetalas på 12 månader med en ränta på 10 % och uppläggningsavgift på 300 kr får en effektiv ränta på 16,9 %.

Det enklaste sättet att räkna ut effektiv ränta är att använda en kalkylator. Det beror på att beräkningen av effektiv ränta är mer komplex jämfört med att räkna ut ränta på ett lån.

Formel för beräkning av effektiv ränta

Formeln för beräkning av effektiv ränta är: S = A(k) x (1 + X)^-t(k), där S = aktuell flödesbalans, A(k) = in- eller utbetalt belopp under perioderna 1 – k, X = effektiv ränta och t(k) = tid uttryckt i år och delar av år. Det värde på X som ger S = 0 motsvarar den effektiva räntan.

Formel för beräkning av effektiv ränta

Som synes är formeln för beräkning av effektiv ränta relativt komplicerad. Därför är det lättare att använda en kalkylator för att räkna ut effektiv ränta istället för att använda formeln för beräkning av ränta.

Kalkylator för att räkna på effektiv ränta

Här nedan hittar du en kalkylator för att räkna på effektiv ränta. Genom att fylla i lånebelopp, återbetalningstid, vilka avgifter lånet har samt ränta kan du enkelt räkna ut den effektiva räntan på ett lån.

Faktorer som påverkar beräkningen av effektiv ränta

För att beräkna den effektiva räntan på ett lån beaktar man alla faktorer som påverkar lånekostnaden. De vanligaste faktorerna som påverkar beräkningen av effektiv ränta är:

 • Nominell ränta: Den avtalade räntan är en del av den effektiva räntan.
 • Lånebelopp: Små belopp ger i regel högre effektiv ränta än stora.
 • Löptid: Kort löptid på lån med avgifter ökar den effektiva räntan.
 • Uppläggningsavgift: Startavgifter ökar den effektiva räntan.
 • Aviavgift: Månatliga aviavgifter gör att den effektiva räntan ökar.
 • Uttagsavgift: Krediter med uttagsavgift får en högre effektiv ränta.

Exempel: Beräkning av effektiv ränta på lån

Tabell 1: Beräkning av effektiv ränta på tre lån med olika belopp och löptid.
Typ av lånevillkorExempel 1Exempel 2Exempel 3
Lånebelopp5 000 kr20 000 kr50 000 kr
Nominell ränta10 %10 %10 %
Återbetalningstid6 månader12 månader36 månader
Uppläggningsavgift300 kr300 kr300 kr
Aviavgift29 kr29 kr29 kr
Effektiv ränta52,81 %17,17 %12,28 %
Totalt att återbetala5 621 kr21 748 kr59 425 kr

Som Tabell 1 visar är den effektiva räntan högre för ett lån på ett litet belopp med kort återbetalningstid (exempel 1). Det beror på att den effektiva räntan uttrycks som årsränta, trots att lånet har en kortare återbetalningstid än 12 månader.

Vanliga frågor

Hur räknar man ut effektiv ränta på billån?

För att räkna ut effektiv ränta på billån sätter man lånets totalkostnad i relation till lånebeloppet och omvandlar det till en räntesats per år. Ett billån på 150 000 kr med en ränta på 6 %, uppläggningsavgift 300 kr, aviavgift 45 kr och återbetalningstid 96 månader får en effektiv ränta på 6,87 %.

Varför är det bra att räkna ut den effektiva räntan på lån?

Anledningen till att det är bra att räkna ut den effektiva räntan på ett lån är att man då får en bild av lånets totala kostnad. Det blir också lättare att som låntagare jämföra flera lån med varandra, t.ex. lån med olika höga avgifter och räntesatser.

Kan man räkna ut effektiv ränta i Excel?

Ja, man kan räkna ut effektiv ränta i Excel med funktionen EFFRÄNTA. I funktionen EFFRÄNTA(nominalränta; periodantal) fyller man i värden för nominell årsränta och antal perioder per år som den effektiva räntan ska beräknas för. På engelska heter funktionen EFFECT.

Kan man räkna ut effektiv ränta i Google Sheets?

Ja, man kan räkna ut effektiv ränta i Google Sheets. Funktionen heter EFFRÄNTA med syntax EFFRÄNTA(nominell_ränta; perioder_per_år), där värden för nominell ränta och antal räntebärande perioder per år ska fyllas i. Funktionen EFFRÄNTA motsvaras av EFFECT på engelska.