blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Månadsränta: Vad det är, Hur du Räknar ut det & Användning

I den här artikeln förklarar Lånea vad månadsränta är och hur den beräknas. Vi redogör också för vid vilka tillfällen månadsränta används för lån.

Sammanfattande fakta om vad månadsränta är

  • Månadsränta är räntan man betalar varje månad på ett lån.
  • För att få fram månadsränta delar man årsräntan med 12.
  • För att räkna ut månadsränta i kronor tar man månadsränta x lånebelopp.
  • Månadsränta kan vara praktiskt för lån med kort löptid.
  • Månadsränta används ibland för marknadsföring av lån med hög årsränta.
  • Årsränta används mer i marknadsföring jämfört med månadsränta.
  • För att omvandla månadsränta till årsränta multipliceras den med 12.
  • Månatlig ränta betalas 12 gånger under ett år.

Vad är månadsränta?

Månadsränta är den ränta du ska betala varje månad när du lånar pengar. I regel betalar du månadsränta samtidigt som du amorterar på ditt lån. För att få fram månadsränta delar du årsräntan med 12. Ett lån med en årsränta på 20 procent får en månadsränta på 20 / 12 = 1,67 procent.

Räkna ut månadsränta

För att räkna ut månadsränta dividerar du årsräntan med 12. En årsränta på 15 % motsvarar därmed 15 / 12 = 1,25 % i månadsränta. För att räkna ut månadsränta i kronor tar du månadsränta x lånebelopp. Ett lån på 10 000 kr och månadsränta 1,25 % får en månadsränta i kronor på 10 000 x 0,0125 = 125 kr.

Månadsränta kan användas för lån med kort löptid

Månadsränta kan ibland vara praktiskt att använda för lån med kort löptid. Det är till exempel lättare att få en uppfattning om den totala räntekostnaden för ett lån som ska återbetalas på 30 dagar genom att uttrycka räntan som månadsränta istället gär årsränta.

Månadsränta används ibland för lån med hög årsränta

Månadsränta används ibland för att marknadsföra lån med hög årsränta, till exempel vissa snabblån. Ett snabblån kan ha en nominell årsränta på upp till 40 %. Genom att istället marknadsföra lånet med en månadsränta på 40 / 12 = 3,33 % framstår lånet som billigare för låntagaren.

Marknadsföring av lån får dock inte vara vilseledande enligt konsumentkreditlagen. Det innebär att man inte får framställa en kredit på ett missvisande sätt. Vid marknadsföring av lån används därför årsränta i större utsträckning jämfört med månadsränta.

Vanliga frågor

Hur omvandlar man månadsränta till årsränta?

För att omvandla månadsränta till årsränta multiplicerar du månadsräntan i % med 12 månader. Har du till exempel ett lån med en månadsränta på 2 % får du en motsvarande årsränta på 2 x 12 = 24 % genom att omvandla månadsränta till årsränta.

Vad innebär månatlig ränta?

Månatlig ränta innebär att du betalar en räntekostnad för ditt lån månadsvis. Du betalar normalt sett din månatliga ränta tillsammans med amortering och ibland andra lånekostnader. Med andra ord innebär det att du betalar månatlig ränta 12 gånger under ett år.

Betalar man ränta varje månad?

Ja, i regel betalar man ränta varje månad, då de flesta lån har månadsbetalning. Du betalar räntekostnader i samband med att du betalar av på din skuld. Det finns dock lån som t.ex. amorteras kvartalsvis eller årsvis. I dessa fall betalar man också ränta kvartalsvis respektive årsvis.

Räntan på lån anges dock normalt sett som årsränta. För lån med kortare löptid än ett år får man räkna om årsräntan till månadsränta och multiplicera med löptiden för att se hur mycket man ska betala i ränta.