blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Formel för att Räkna ut Ränta: Både Rak Amortering & Annuitet

I den här artikeln hittar du formler för att beräkna olika typer av ränta. Du hittar också information om hur du kan räkna ut ränta och amortering genom att använda dig av en formel.

Sammanfattande fakta om formeln för att räkna ut ränta

 • Formeln för att beräkna ränta i kronor är: skuldbelopp x årsränta (%).
 • Formeln för att räkna ut månadsränta är: skuldbelopp x årsränta (%) / 12.
 • Dagsränta räknas ut med formeln: skuldbelopp x årsränta (%) / 365.
 • Effektiv ränta beräknas med formeln: (1 + årsränta / n)^n – 1.
 • Formeln för att beräkna real ränta är: (1 + årsränta) / (1 + inflation) – 1.
 • Formeln för att räkna ut ränta och amortering varierar beroende på amorteringsmodell.

Vilken formel använder man för att räkna ut ränta?

För att räkna ut ränta använder man formeln: Kvarvarande skuldbelopp (kr) x ränta (%) = ränta i kronor under det efterföljande året. För ett lån med ett kvarvarande skuldbelopp på 20 000 kr och en ränta på 7 % beräknas ränta i kronor till 20 000 x 7 % = 1 400 kr under ett år.

Nedan kan du hitta fler formler som kan användas för att räkna ut ränta av olika slag:

 • Formel för att räkna ut årsränta.
 • Formel för att räkna ut månadsränta.
 • Formel för att räkna ut ränta per dag.
 • Formel för att räkna ut effektiv ränta.
 • Formel för att räkna ut real ränta.

Formel för att räkna ut årsränta

Formeln för att räkna ut årsränta är: Årsränta = s x i, där s = kvarvarande skuldbelopp och i = nominell årsränta. Om ett lån har ett kvarvarande skuldbelopp på 40 000 kr och en årsränta på 8 % kan räntan i kronor för efterföljande år beräknas till 40 000 x 0,08 = 3 200 kr.

Formel för att räkna ut årsränta

Årsränta på lån motsvaras normalt sett av lånets nominella ränta, det vill säga den ränta som ska betalas enligt ett kreditavtal. Du kan därför använda den nominella räntan i formeln för att räkna ut årsränta.

Formel för att räkna ut månadsränta

Formeln för att räkna ut månadsränta är: Månadsränta = s x i/12, där s = kvarvarande skuld och i = nominell årsränta. Ett lån med ett kvarvarande skuldbelopp på 30 000 kr och årsränta på 6 % får då en månadsränta i kronor på 30 000 x 0,06 % / 12 = 150 kr.

Formel för att räkna ut månadsränta

Vet man hur stort belopp man betalar i ränta under ett år kan man också dela beloppet med 12 för att räkna ut månadsränta i kronor.

Formel för att räkna ut ränta per dag

Formeln för att räkna ut ränta per dag är: Ränta per dag = s x i/365, där s = kvarvarande skuld och i = nominell årsränta. För ett lån med ett kvarvarande skuldbelopp på 80 000 kr och en årsränta på 5 % kan dagsräntan i kronor beräknas till 80 000 x 5 % / 365 = 10,96 kr per dag.

Formel för att räkna ut ränta per dag

Du betalar dock inte ränta på lån dagligen. Ränta på ett lån betalas i regel samtidigt som amortering. Amorterar du på ditt lån månadsvis betalar du vanligtvis också ränta varje månad.

Formel för att räkna ut effektiv ränta

Formeln för att räkna ut effektiv ränta är: Effektiv ränta = (1 + i / n)^n – 1, där i = nominell årsränta och n = antal betalningstillfällen. Ett lån med en årsränta på 8 % som betalas av på 12 månader har en effektiv ränta på (1 + 0,08 / 12)^12 – 1 = 8,3 %.

Formel för att räkna ut effektiv ränta

Tillkommer andra lånekostnader utöver årsränta, t.ex. uppläggnings- eller aviavgift, ska hänsyn tas även till dessa kostnader vid beräkning. För att göra det behöver man först beräkna årsränta inklusive avgifter. Därefter kan man använda ovanstående formel för att räkna ut effektiv ränta.

Formel för att räkna ut real ränta

Formeln för att räkna ut real ränta är: Real ränta = (1 + i) / (1 + r) – 1, där i = nominell årsränta och r = inflationstakt. Med en nominell ränta på 8 % och årlig inflationstakt på 2 % beräknas realräntan (1 + 0,08) / (1 + 0,02 ) – 1 = 5,88 %.

Formel för att räkna ut real ränta

Man kan också använda en förenklad version av formeln för att räkna ut real ränta: nominell ränta – inflation. Den förenklade formeln ger en bra uppskattning av real ränta vid låga värden upp till ca 8 – 10 %.

Hur räknar man ut ränta och amortering på en skuld med en formel?

Formeln för att räkna ut ränta och amortering är: Ränta och amortering = (s x i / 12) + (s / n), där s = kvarvarande skuld, i = nominell årsränta och n = antal betalningstillfällen. Ett lån på 40 000 kr med 5 % ränta som betalas på 36 tillfällen kostar (40000 x 0,05 / 12) + (40000 / 36) = 1 277 kr i ränta och amortering månad 1.

Formel för att räkna ut ränta och amortering

Formeln ser olika ut beroende på om det är ett lån med rak amortering eller ett annuitetslån. Tänk på att du behöver veta vilken amorteringsmodell lånet har för att kunna räkna ut amortering.

Formel för att beräkna ränta och amortering på lån med rak amortering

Formeln för rak amortering är: Rak amortering = (s x i / 12) + (s / n), där s = kvarvarande skuld, i = nominell årsränta och n = antal betalningstillfällen. Ett lån på 50 000 kr med 6 % ränta som betalas på 24 tillfällen kostar (50000 x 0,06 / 12) + (50000 / 24) = 2 333 kr i ränta och amortering månad 1.

Formel för att räkna ut rak amortering

Formel för att beräkna ränta och amortering på annuitetslån

Formeln för annuitetslån är: Annuitetsbelopp = s / [ (1 / im) – 1 / im x (1 + im)^n ], där s = kvarvarande skuld, im = nominell månadsränta och n = antal betalningstillfällen.

Formel för att räkna ut ränta och amortering på annuitetslån

Har du ett lån med kvarvarande skuldbelopp på 15 000 kr med en årsränta på 9 % som betalas tillbaka under 12 månader (månadsränta = 9 / 12 = 0,75 %) blir ränta och amortering = 15 000 / [ (1 / 0,0075) – 1 / 0,0075 x (1 + 0,0075)^12 ] = 1 312 kr per månad för ett annuitetslån.

Vanliga frågor

Hur räknar man ut ränta på billån med formel?

Formeln för räntan på ett billån är: Årsränta = s x i, där s = kvarvarande skuldbelopp och i = nominell årsränta. Med ett kvarstående lånebelopp på 120 000 kr och en årsränta på 7 % kan räntan på ett billån beräknas till 120 000 x 0,07 = 8 400 kr under det efterföljande året.

Hur räknar man ut månadskostnad på billån med formel?

Formeln för månadskostnaden på billån är: Annuitetsbelopp = s / [ (1 / im) – 1 / im x (1 + im)^n ], där s = kvarvarande skuld, im = nominell månadsränta och n = antal betalningstillfällen. För att kunna använda formeln förutsätter det att billånet återbetalas med annuitet.

Vad är formeln för att räkna ut ränta på ränta?

Formeln för ränta på ränta är: Effektiv ränta = (1 + i / n)^n – 1, där i = nominell årsränta och n = antal betalningstillfällen. För ett lån på 20 000 kr med ränta 9 % som betalas på 12 månader blir totalbeloppet inklusive ränta på ränta 20 000 x (1 + 0,09 / 12)^12 = 21 876 kr.

Hur räknar man ut ränta på avbetalning med formel?

Formeln för ränta på avbetalning är: Månadsränta = s x i/12, där s = kvarvarande skuld och i = nominell årsränta. Ett avbetalningsbelopp på 80 000 kr med en årsränta på 9 % ger en ränta på 80 000 x 0,09 = 7 200 kr. För att få fram ränta på avbetalning per månad delar du årsräntan i kronor med 12 månader.

Varför är det bra att räkna ut räntan på ett lån innan jag lånar pengar?

Det är bra att räkna ut räntan på ett lån innan du lånar pengar för att säkerställa att du har råd att betala tillbaka lånet. Du bör beräkna både den månatliga räntekostnaden och den totala räntekostnaden. Det enklaste sättet att räkna ut räntan på ett lån är med hjälp av en lånekalkylator.