blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Beräkna Amortering: Så räknar du ut Amortering (2024)

I den här artikeln förklarar Lånea hur du gör för att beräkna amortering på lån. Du får också förslag på hur du gör för att räkna ut hur mycket du bör amortera per månad.

Sammanfattande fakta om hur amortering beräknas

  • Amortering är återbetalning av lån och räknas ut per månad.
  • Rak amortering beräknas genom att lånebeloppet med återbetalningstid.
  • Beräkning av amortering med annuitet är mer komplext.
  • För att beräkna amortering med annuitet rekommenderas en kalkylator.
  • Amortering kan beräknas från faktura genom att dra av räntekostnad.
  • Bolån har olika amorteringskrav beroende på belåningsgrad och skuldsättning.

Hur räknar man ut amortering per månad?

För att räkna ut amortering per månad på ett lån med rak amortering dividerar du kvarvarande skuldbelopp med kvarvarande återbetalningstid. Amortering för ett kvarvarande skuldbelopp på 100 000 kr och kvarvarande återbetalningstid 96 månader beräknas då till 100 000 / 96 = 1 042 kr per månad.

När det gäller annuitetslån är det svårare att beräkna amortering. Det beror på att det belopp du amorterar månadsvis varierar från gång till gång. Därför är det enklast att använda en kalkylator för att beräkna amortering av lån med annuitet.

Formel för att beräkna amortering på lån med rak amortering

Formeln för att beräkna amortering per månad på lån med rak amortering är: Amorteringsbelopp = s / n, där s = kvarvarande skuldbelopp och n = kvarvarande återbetalningstid. Ett lån på 50 000 kr med kvarvarande återbetalningstid 24 månader amorteras med 60 000 / 24 = 2 500 kr per månad.

Utöver amortering betalar du också ränta vid varje betalningstillfälle. Räntan du betalar varierar mellan varje betalningstillfälle och minskar allteftersom du amorterar. Själva amorteringsbeloppet är dock lika stort varje månad vid rak amortering.

Formel för att beräkna amortering på lån med rak amortering

Formel för att beräkna amortering på annuitetslån

Formeln för att beräkna amortering på ett annuitetslån en specifik månad är: Amorteringsbelopp = s / [ (1 / i) – 1 / i x (1 + i)^n ] – (s x i), där s = kvarvarande skuldbelopp, i = ränta per betalningstillfälle (t.ex. månadsränta) och n = skuldens totala löptid i månader.

Om du tar ett lån på 20 000 kr med ränta 12 % (ränta per månad = 12 / 12 = 1 %) och löptid 12 månader blir det belopp du ska amortera månad 1: 20 000 / [ (1 / 0,01) – 1 / 0,01 x (1 + 0,01)^12 ] – (20 000 x 0,01) = 1 577 kr om ditt lån är upplagt som ett annuitetslån.

Formel för att beräkna amortering på annuitetslån

Räkna ut hur mycket du behöver amortera under en viss tid

För att räkna ut hur mycket du behöver amortera för att betala av ett lån med rak amortering på en viss tid delar du lånebeloppet med önskad tid i antal månader. Vill du till exempel betala av ett lånebelopp på 150 000 kr under 10 års tid ska du amortera 150 000 / (10 x 12) = 1 250 kr per månad.

Beräkna amortering utifrån månadsfaktura

Du kan beräkna amortering på ett lån med rak amortering utifrån din månadsfaktura genom att dra av räntekostnaden från lånet månadsbetalning. Det innebär att amortering = f – s x i / 12, där f = fakturans totalbelopp, s = kvarvarande lånebelopp och i = ränta i %.

Om totalbeloppet på din månadsfaktura uppgår till 5 000 kr, kvarvarande lånebelopp 50 000 kr och ränta 10 % beräknas amorteringen till 5 000 – 50 000 x 0,1 / 12 = 4 583 kr.

Beräkna amortering utifrån månadsfaktura

Räkna ut hur mycket du ska amortera på ett bolån

För att räkna ut hur mycket du ska amortera på ett bolån behöver du ta reda på vilka amorteringskrav du omfattas av:

  • Belåningsgrad under 50 %: Inget krav på amortering.
  • Belåningsgrad 50 – 70 %: Amorteringskrav 1 % av lånebeloppet per år.
  • Belåningsgrad över 70 %: Amorteringskrav 2 % av lånebeloppet per år.
  • Skuldsättningsgrad över 4,5 gånger årsinkomst: Amorteringskrav på ytterligare 1 % av lånebeloppet per år.

Exempel: Beräkna amortering för bolån

Tabell 1: Exempel på hur du kan beräkna amortering för ett bolån på 2 250 000 kr beroende på vilka amorteringskrav du omfattas av.
Belåningsgrad under 50 %Inget krav på amortering.
Belåningsgrad 50 - 70 %22 500 kr (1 %) per år.
Belåningsgrad över 70 %45 000 kr (2 %) per år.
Skuldsättningsgrad under 4,5 ggr inkomstInget extra amorteringskrav.
Skuldsättningsgrad över 4,5 ggr inkomstYtterligare 22 500 kr (+ 1 %) per år.

Uppfyller du kriterierna för de strängaste amorteringskraven innebär det att du totalt ska amortera 3 % av lånebeloppet per år. För ett bolån på 2 250 000 kr uppgår din amortering till 2 250 000 x 0,03 = 67 500 kr per år eller 67 500 / 12 = 5 625 kr per månad.

Vanliga frågor

Hur räknar man ut ränta och amortering på lån?

Detta är formeln för att räkna ut ränta och amortering på ett lån med rak amortering: s x i / 12 + s / n, där s = lånebelopp, i = årsränta och n = löptid. På ett lån på 10 000 kr, ränta 10 % och löptid 12 månader kan du räkna ut amortering och ränta till 10 000 * 0,1/12 + 10 000 / 12 = 917 kr.

Hur tar man reda på hur mycket man ska amortera på ett lån per månad?

För att ta reda på hur mycket du ska amortera på ett lån per månad kan du kontakta din långivare via telefon eller mail. Vissa långivare erbjuder också kontakt med kundservice via chatt där du kan skriva och fråga hur mycket du ska amortera på ditt lån.

Hos många långivare kan du även logga in på “Mina sidor” på hemsidan för att ta reda på hur mycket du ska amortera. När du loggat in kan du se alla uppgifter om ditt lån, t.ex. hur stort ditt kvarvarande skuldbelopp är och hur mycket du ska betala i ränta och amortering per månad.