blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Bisnode Kreditupplysning & hur de bedömer Kreditvärdighet

I den här artikeln förklarar Lånea vad en kreditupplysning från Bisnode innebär och hur det går till när man använder sig av Bisnode för att göra en kreditupplysning. Du hittar även information om hur Bisnode bedömer kreditvärdighet och hur deras kreditscore fungerar.

Sammanfattande fakta om Bisnodes kreditupplysningar

 • Bisnode levererar kreditupplysningar för privatpersoner och företag.
 • Informationen i Bisnodes kreditupplysningar hämtas från olika källor.
 • Uppgifter i Bisnodes kreditupplysningar sparas i upp till 5 år.
 • Bisnode bedömer kreditvärdighet genom kreditscoring.
 • Bisnodes kreditbetyg sätts på en skala mellan 1 och 10.
 • Faktorer som påverkar kreditscoring är skuldsaldo och anmärkningar.
 • Företags kreditvärdighet bedöms på en skala från AAA till C.
 • Många kreditupplysningar kan sänka scoringen hos Bisnode.
 • Kreditupplysningar från Bisnode används ofta för snabblån.
 • Du kan se din egen kreditupplysning hos Bisnode genom tjänsten Min upplysning.

Vad innebär en kreditupplysning från Bisnode?

En kreditupplysning från Bisnode innebär att kreditupplysningen beställts hos kreditvärderingsföretaget Bisnode istället för t.ex. UC. I en kreditupplysning från Bisnode får beställaren information om bl.a. personuppgifter, betalningsanmärkningar samt lån hos långivare som använder Bisnode.

Se även: vad är Bisnode?

Bisnode erbjuder kreditupplysningar på både privatpersoner och företag

Bisnodes huvudsakliga produktutbud består av kreditupplysningar som används för att bedöma kreditvärdigheten hos företag och privatpersoner. Kunderna är i huvudsak kreditinstitut som beställer kreditupplysningar från Bisnode i samband med att de får in en ansökan om lån.

Hos Bisnode erbjuds även möjligheten att upprätta system för automatisk kreditbedömning för att underlätta snabba kreditbeslut. De tillhandahåller också portföljanalys för företag, en tjänst som möjliggör smidig kreditriskhantering av stora mängder data.

Information som finns i en kreditupplysning från Bisnode

Bisnode inhämtar uppgifter från i stort sett samma källor som övriga kreditupplysningsföretag. I tabellen nedan hittar du i stora drag den information som visas vid en kreditupplysning hos Bisnode. Du kan också se vilka källor informationen hämtas från och hur ofta den uppdateras i en kreditupplysning.

Uppgifter Bisnode redovisar i kreditupplysningar på privatpersoner

Tabell 1: Var Bisnode hämtar information till sina kreditupplysningar om privatpersoner.
InformationInformationskällaUppdateras
Namn, adress, civilståndSPAR (Statens personadressregister)5 ggr/vecka
Taxerad inkomstSkatteverket5 ggr/år
Taxeringsvärde på fastigheterSkatteverket1 gång/år
Skuldsanering, anmärkningar, utmätningsförsökKronofogden5 ggr/vecka
SkuldsaldoKronofogden1 gång/vecka
Anmärkningar (tredskodom)Tingsrätten5 ggr/vecka
NäringsförbudTingsrätten via Bolagsverket5 ggr/vecka
Beviljade lån & krediterBanker och andra kreditgivareVarannan månad
FastighetsuppgifterLantmäteriet5 ggr/vecka

Hur länge lagras informationen hos Bisnode?

 • Betalningsanmärkningar: 3 år.
 • Historiskt skuldsaldo hos Kronofogden: 1 år.
 • Uppgift om skuldsanering: 5 år.
 • Registrerade kreditupplysningar: 1 år.
 • Övriga uppgifter: 3 år.

Företagsuppgifter som samlas in av Bisnode

Tabell 2: Var Bisnode hämtar information till sina kreditupplysningar om företag.
InformationInformationskällaUppdateras
Styrelse, VD och revisor (AB)Bolagsverket7 ggr/vecka
ÅrsredovisningarBolagsverket5 ggr/vecka
Reg. för moms, F-skatt, arbetsgivaravgiftSkatteverket5 ggr/vecka
Företagsinteckningar (Ställda säkerheter)Bolagsverket5 ggr/vecka
SkuldsaldoKronofogden1 gång/vecka
KonkurserKronofogden/Tingsrätten5 ggr/vecka
BetalningsanmärkningarKronofogden5 ggr/vecka
Anmärkningar (tredskodom)Tingsrätten5 ggr/vecka
Sökt/prövad kreditEgna kunderLöpande
FastighetsuppgifterLantmäteriet5 ggr/vecka
Taxeringsvärde fastighetSkatteverket1 gång/år

Särskilda lagringsregler gäller för företag när det kommer till uppgifter om bl.a. skuldsanering, som ska lagras i tre år. Uppgifter om bolagsstyrelse gallras fem år efter att personen avslutat sitt styrelseuppdrag. I övrigt gäller samma lagringstider för företag som för privatpersoner.

Hur bedöms kreditvärdigheten för privatpersoner enligt Bisnode?

Bisnode bedömer kreditvärdigheten hos privatpersoner genom så kallad kreditscoring. Scoringen mäter hur stor risken är att en person erhåller ett skuldsaldo eller hamnar på utmätning hos Kronofogden inom 12 månader.

Bisnode sätter kreditscore på privatpersoner på en skala mellan 1 – 10 fördelat på fyra intervaller. Varje intervall motsvaras av ett specifikt kreditbetyg. Mer information: Vad är kreditvärdighet?

Faktorer som påverkar Bisnodes bedömning av kreditvärdighet

Bisnodes scoringmodell bygger på omkring 2 400 olika parametrar som påverkar en persons kreditrisk och kreditvärdighet i varierande grad. Exempel på viktiga faktorer som har stor inverkan på kreditvärdigheten är:

 • Taxeringsuppgifter (särskilt underskott av kapital).
 • Antal förfrågningar.
 • Aktuellt skuldsaldo.
 • Betalningsanmärkningar.
 • Utmätningsförsök.

Bisnodes skala för kreditscore och kreditvärdighet för privatpersoner

Scoringen är indelad i fyra nivåer, där varje nivå motsvaras av ett kreditbetyg. Bisnode använder kreditscore 0 i de fall ingen kreditvärdighet kan ges, t.ex. om en person har skulder hos Kronofogden.

Tabell 3: Skala som Bisnode använder för att betygsätta kreditvärdighet hos privatpersoner.
KreditbetygKreditscore
God kreditvärdighet8 - 10
Kreditvärdig5 - 7
Svag kreditvärdighet2 - 4
Kredit avrådes1
Ingen kreditvärdighet kan ges0

Du hittar mer information om hur olika scoringmodeller fungerar här: kreditscore.

Bisnodes bedömning av kreditvärdighet för företag

Bisnode använder så kallad AAA-rating för att bedöma kreditrisken och kreditvärdigheten för företag. Med Bisnodes sätt att betygsätta företag kan man med 90 procents sannolikhet bedöma om ett företag riskerar att gå i konkurs. Det är därmed ett mycket träffsäkert sätt att bedöma ett företags kreditvärdighet.

AAA-ratingen ger en god bild av ett företags kreditvärdighet i nutid och på medellång sikt. Den beskriver också företagets betalningsförmåga under samma tidshorisont. Kreditvärdigheten betygsätts på en skala från AAA – C.

Bisnodes skala för kreditbetyg och kreditvärdighet för företag

Tabell 4: Skala som Bisnode använder för att betygsätta kreditvärdighet hos företag.
AAA-ratingKreditratingKommentar
AAAHögsta kreditvärdighetMycket god betalningsförmåga.
AAGod kreditvärdighetGod betalningsförmåga.
AKreditvärdigTillräcklig betalningsförmåga.
ANNystartat företagIngen känd negativ information. Utveckling bör följas.
BKredit mot säkerhetLåg kreditvärdighet, osäker betalningsförmåga. Utveckling bör följas.
CKredit avrådesHög kreditrisk, svag betalningsförmåga.
-Ej fastställd ratingVäsentlig information saknas eller är inaktuell.

Många kreditupplysningar kan sänka scoringen hos Bisnode

Har man många kreditupplysningar på sig under de senaste 12 månaderna kan det bidra till en sänkt kreditscoring hos Bisnode. Anledningen är att det tyder på att man ofta ansöker om lån, vilket innebär en högre kreditrisk.

Antalet kreditförfrågningar är dock bara en av många faktorer som beaktas vid kreditbedömningen. Det är därmed inte i sig avgörande för att kreditbetyget försämras. Hur många förfrågningar man har och vilka frågeställarna är framgår av kreditupplysningen som ges av Bisnode.

Skillnader på kreditupplysningar från Bisnode, Creditsafe och UC

I många avseenden delar Bisnode samma information som andra kreditupplysningsföretag. Det finns dock vissa skillnader på en kreditupplysning från Bisnode och t.ex. UC och Creditsafe som kan vara bra att veta om.

Skillnaden mellan kreditupplysningar från UC och Bisnode

Det största skillnaden mellan UC och Bisnode är att Bisnode inte har information om lån med UC. Bisnode har däremot ett eget skuldregister där långivare som använder Bisnode för kreditupplysningar rapporterar in beviljade lån. Bisnode har däremot ingen tillgång till uppgifter från kreditupplysningar hos UC.

Creditsafe-förfrågningar påverkar inte kreditvärdigheten som hos Bisnode

Skillnaden mellan Bisnode och upplysningsföretaget Creditsafe är framförallt att Creditsafe inte registrerar hur många förfrågningar som görs om en person. Medan kreditvärdigheten försämras av många Bisnode-förfrågningar, spelar en förfrågan hos Creditsafe ingen roll alls för kreditvärdigheten hos Creditsafe.

Varför välja lån utan UC med kreditupplysning via Bisnode?

I princip alla stora kreditinstitut inklusive bankerna använder sig av UC i sin kreditbedömning för att bevilja privat- och bolån. Därför kan det finnas skäl för en låntagare att inte försämra sitt kreditbetyg i onödan genom många kreditupplysningar och istället välja ett lån utan UC med kreditupplysning via Bisnode.

Den främsta anledningen att ta ett lån utan UC och istället ansöka hos en långivare som tar kreditupplysningar via Bisnode är att Bisnodes kreditupplysningar inte påverkar din UC-score.

Varför väljer långivare att göra kreditprövning med Bisnode istället för UC?

Bisnode används framförallt av långivare som erbjuder snabblån och företagslån. Trots att kreditupplysningen från Bisnode inte innehåller lika mycket information som en kreditupplysning från UC är den i många fall fullt tillräcklig för att långivaren ska kunna göra en kreditprövning.

Så kan du se din egen kreditupplysning hos Bisnode

Du kan se din egen kreditupplysning hos Bisnode genom att använda tjänsten Min upplysning (inte att förväxla med UC:s tjänst med samma namn). Där kan du kostnadsfritt registrera ett konto och se vilka uppgifter om dig som redovisas i en kreditupplysning.

För att se din se din egen kreditupplysning, kreditscore och kreditvärdighet hos Bisnode behöver du använda tjänsten Min bevakning. Tjänsten kostar 299 kr per år, och förutom kreditscoring får du tillgång till ID-, fordons- och fastighetsbevakning. Du kan också få notiser när uppgifter om dig uppdateras i registret.

När kan det vara bra att ta en kreditupplysning på sig själv via Bisnode?

Att ta en kreditupplysning på sig själv via Bisnode kan vara bra för att ta reda på vilka uppgifter som finns om dig och kontrollera att uppgifterna är korrekta. I tillägg till kreditinformation får du tillgång till offentlig data som finns registrerad på ditt personnummer.

Bisnodes tjänst Min upplysning är gratis att använda och ger tillgång till historik över alla kreditförfrågningar som tidigare har gjorts samtidigt som du kan kolla ditt kreditbetyg. Med tilläggstjänsten ID-bevakning får du en notis om du skulle bli utsatt för bedrägeriförsök eller identitetskapning.

Vanliga frågor

Vilka långivare tar kreditupplysning hos Bisnode?

Exempel på långivare som tar kreditupplysning hos Bisnode är EverydayPlus, Monetti och Mobillån. För att se en komplett lista över Bisnode-lån kan du besöka vår sida med långivare som använder Bisnode.

När försvinner kreditupplysningar från Bisnode?

Kreditupplysningar försvinner från Bisnode 12 månader efter att förfrågan gjorts. Eftersom ett stort antal kreditupplysningar leder till sämre kreditbetyg kan det vara en bra idé att undvika onödiga kreditupplysningar.

Hur ser man sitt Bisnode betyg?

För att se sitt Bisnode betyg använder man tjänsterna Min bevakning (299 kr per år) eller Min upplysning (gratis) som Bisnode tillhandahåller. Har man nyligen gjort en kreditupplysning hos Bisnode kan man även se sitt Bisnode betyg där.

Syns en Bisnode-förfrågan på UC:s kreditupplysning?

Nej, en Bisnode-förfrågan syns inte på UC:s kreditupplysning. UC får ingen information om hur många förfrågningar om dig som görs hos Bisnode. Däremot sparar Bisnode alla förfrågningar som görs hos dem, och dessa kan i sin tur påverka kreditbetyget hos Bisnode i upp till 12 månader.

Vad är en bra kreditvärdighet hos Bisnode?

En bra kreditvärdighet hos Bisnode motsvaras av en scoringpoäng mellan 8 – 10. Det betyder att man har god kreditvärdighet vilket är det högsta kreditbetyg Bisnode delar ut. Har man en scoring över 5 bedöms man vara kreditvärdig enligt Bisnodes scoringmodell.

Påverkar mitt Bisnode-score mina chanser att få ett lån?

Ja, ditt Bisnode-score påverkar dina chanser att få ett lån hos en långivare som använder Bisnode. Ett Bisnode-score över 5 på skalan (1–10) innebär att du har medel eller hög kreditvärdighet. Ju högre ditt Bisnode-score är, desto större chans har du att få ett lån.