blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad kostar SMS lån? Genomsnitt och kostnadsexempel

I denna artikel förklarar vi på Lånea vilka faktorer som påverkar kostnaden på SMS lån. Vi tipsar även om hur du kan räkna ut hur mycket ditt SMS lån egentligen kommer att kosta.

Sammanfattande fakta om kostnaden för SMS lån (snabblån)

 • Kostnaden för SMS lån (snabblån) består av ränta och avgifter.
 • Delbetalning av SMS lån med höga aviavgifter ökar den effektiva räntan.
 • Räntan för ett genomsnittligt SMS lån i Sverige ligger mellan 20% och 40%.
 • Uppläggningsavgiften för SMS lån varierar mellan 0 och 595 kronor.
 • Kredithanterings- och månadsavgifter kan tillkomma på vissa SMS lån.
 • Sen eller utebliven betalning kan medföra extra förseningskostnader.
 • Ränteavdraget är 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr.
 • SMS lån med effektiv ränta över 30 % kallas högkostnadskrediter.
 • Konsumentkreditlagen begränsar kostnaden för SMS lån som är högkostnadskrediter.

Vad kostar ett genomsnittligt SMS lån (snabblån)?

Kostnaden för ett genomsnittligt SMS lån (snabblån) består av ränta och avgifter. Att låna 10 000 kr under 12 månader till en ränta på 25 % och en aviavgift på 60 kr per månad ger en månadskostnad 1 010 kr. Den totala lånekostnaden uppgår till 2 125 kr, vilket ger en effektiv ränta på 44,19 %.

Se mer: SMS lån och snabblån.

Kostnaden för delbetalning av SMS lån påverkas av avgifter

Delbetalning av SMS lån med höga aviseringskostnader kommer att ge en hög effektiv ränta (och totalkostnad), om återbetalningen sker över en lång period. Ett litet lån med kort återbetalningstid påverkas istället mer av en hög uppläggningsavgift.

Vid delbetalning av SMS lån är det därför bättre att välja ett SMS lån utan aviavgift. Aviavgiften går ofta att undvika genom att återbetala lånet via autogiro eller e-faktura.

Tabell 1: Kostnad för SMS lån beroende på återbetalningstid.
SMS lån ASMS lån BSMS lån C
Lånebelopp2 000 kr2 000 kr2 000 kr
Återbetalningstid1 månad6 månader12 månader
Månadskostnad2 102 kr418 kr250 kr
Totalt pris2 102 kr2 508 kr3 001 kr
Effektiv ränta81,3 %122,24 %122,01 %

För beräkningen i tabell 1 har vi utgått från en låneränta på 25 % samt att lånet har en aviavgift på 60 kr per månad.

Tabell 2: Kostnad för SMS lån beroende på uppläggningsavgift och löptid.
SMS lån DSMS lån ESMS lån F
Lånebelopp2 000 kr2 000 kr2 000 kr
Återbetalningstid1 månad6 månader12 månader
Månadskostnad2 042 kr375 kr209 kr
Totalt pris2 392 kr2 496 kr2 621 kr
Effektiv ränta755,16 %143,77 %85,87 %

För beräkningen i tabell 2 har vi utgått från en låneränta på 25 % samt att lånet har en uppläggningsavgift på 350 kr.

Vanliga kostnader för SMS lån

Dyra SMS lån kännetecknas av hög ränta i kombination med höga avgifter. En del av dessa kan vara dolda och är följaktligen svåra att upptäcka. Den som missköter återbetalningen riskerar ännu fler kostnader som kan göra lånet extremt dyrt. Vanliga kostnader för SMS lån är:

 • Ränta.
 • Uppläggningsavgift.
 • Avi-avgift.
 • Kredithanteringsavgift eller månadsavgift.

Ränta

Räntan för ett genomsnittligt SMS lån i Sverige är mellan 20 % och 40 %. Hos de SMS lån (snabblån) Lånea betygsatt är medianräntan 38,4 %. Den övre gränsen bestäms av att det inte är lagligt att ta ut en högre ränta för krediter.

Tidigare fanns det inga gränser för hur hög räntan på SMS lån fick vara. Numera innehåller Konsumentkreditlagen regleringar om så kallade högkostnadskrediter. Där anges bl.a. att den nominella räntan för SMS lån får vara som högst 40 %-enheter över referensräntan.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgiften är en slags startavgift som i vissa fall tas ut i samband att lånet läggs upp. Kostnaden varierar oftast mellan 0 – 595 kronor och kan dras av direkt på lånebeloppet eller adderas till den första fakturan. Notera att vid små lån kan en hög uppläggningsavgift göra att lånets totalkostnad blir mycket hög.

Om du vill ta ett litet SMS lån rekommenderas ett lån utan uppläggningsavgift för att hålla nere kostnaderna.

Avi-avgift

Aviseringsavgift som även kallas för administrationsavgift är en löpande kostnad som betalas vid varje faktureringstillfälle. Det är i vissa fall möjligt att komma undan avi-avgiften genom att betala via autogiro eller e-faktura. Aviavgiften på SMS lån varierar mellan 0 och 60 kronor.

Kredithanteringsavgift eller månadsavgift

Vissa långivare tar även ut en extra månadsavgift. Ett exempel är Loanstep som vid utlåning av små belopp under 5000 kronor lägger på en förmedlingsavgift.

Hos Loanstep är den maximala avgiften 1500 kronor för ett lånebelopp på 3000 kronor och 3000 kronor om lånesumman är 5000 kronor och hela lånets löptid utnyttjas. Även ViaConto tar en månadskostnad på maximalt 380 kronor för små lån.

Kostnader för SMS lån vid sen eller utebliven betalning

Utöver de kostnader som kan tillkomma när man tar ett SMS lån kan en sen eller utebliven betalning leda till extrakostnader. De kostnader som i regel kan tillkomma vid utebliven betalning är:

 • Påminnelsefaktura och påminnelseavgift.
 • Dröjsmålsränta.
 • Inkassokrav och inkassoavgift.
 • Kostnad för avbetalningsplan.
 • Betalningsföreläggande till Kronofogden.
 • Fastslagande av skulden och utmätning.

Påminnelsefaktura och påminnelseavgift

Påminnelseavgiften påförs din faktura om du betalar efter förfallodagen. Påminnelseavgiften är en fast avgift som enligt lag får vara högst 60 kronor. Ett villkor för att långivaren ska kunna ta ut en påminnelseavgift är den finns specificerad i lånevillkoren.

Dröjsmålsränta

Om man missköter sina betalningar och betalar efter förfallodagen har långivaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta för de extra dagar som har passerat sedan förfallotidpunkten. Enligt räntelagen kan denna ränta vara 8% (plus referensränta) om inte något annat står angivet i lånevillkoren.

Inkassokrav och inkassoavgift

Om fakturan inte betalas kan långivaren välja att skicka den vidare till inkasso, då tillkommer en inkassoavgift på 180 kronor. Det finns ingen lag som säger att man först måste skicka en påminnelse även om det görs i de flesta fall.

Den maximala avgiften som du kan få betala när fakturan går till inkasso är alltså 180 kronor (inkassoavgift) plus 60 kronor (påminnelseavgift) = 240 kronor.

Kostnad för avbetalningsplan

Den som har fått ett krav från Kronofogden och inte kan betala kan kontakta långivaren (inkassobolaget) och undersöka möjligheten att få en avbetalningsplan. I praktiken innebär det att man gemensamt kommer överens om en rimlig tidplan som gör det möjligt att återbetala lånet.

Kronofogden har inte befogenhet att agera i enskilda mål utan det är kreditgivaren som måste övertalas. Observera att kravet på utmätning inte automatiskt återkallas utan det måste kreditgivaren göra separat.

Vid upprättande av en avbetalningsplan kommer en kostnad på 170 kronor påföras skulden. Dessutom tillkommer det en avi- eller bokföringsavgift på 60 kronor vid varje faktureringstillfälle.

Betalningsföreläggande till Kronofogden

Om skulden inte betalas kan det sluta med att långivaren beslutar sig för att skicka ett betalningsföreläggande till Kronofogden. Ett betalningsföreläggande kostar 300 kr i ansökningsavgift och 380 kronor i ombudsavgift, sammanlagt totalt 680 kr.

Fastställande av krav och utmätning

Om en skuld inte betalas trots betalningsföreläggande kommer kravet till slut att fastställas och Kronofogden kan därefter besluta om utmätning. En utmätningsavgift om 600 kr per år tillkommer under den period utmätningen pågår. Utmätning sker i följande steg:

 • Kontanta medel (pengar)
 • Bankkonto
 • Fordringar
 • Lön och annan inkomst
 • Aktier och fonder
 • Lös egendom, till exempel bil
 • Fast egendom

Man kan säga att de lagstadgade avgifterna som långivaren har rätt att utkräva för uteblivna betalningar är ett sätt att få ersättning för det extraarbete som det medför att driva in skulden.

Tabell 3: Lagstadgade avgifter vid utebliven betalning.
Typ av avgiftSumma
Betalningspåminnelse60 kr
Inkassokrav180 kr
Ansökan om betalningsföreläggande380 kr
Avbetalningsplan170 kr
Aviseringsavgift vid avbetalningsplan60 kr

Du kan få avdrag för ränta men inte övriga kostnader för smslån

Ränteavdraget innebär att du som låntagare har rätt att få tillbaka en del av den räntekostnad som du har betalt. Återbetalning görs som ett avdrag på slutskatten, observera dock att det enbart gäller räntan och inte avgifterna.

Ränteavdraget är för närvarande 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kronor. För räntekostnader över 100 000 kr får avdrag göras med 21 % av räntekostnaden.

SMS lån med hög effektiv ränta kallas högkostnadskrediter

Krediter som har en effektiv ränta som är högre än 30 % kallas för högkostnadskrediter. Sedan 2018 finns det en speciell lagstiftning i konsumentkreditlagen som reglerar villkoren på dessa krediter:

 • Nominell ränta: får max vara 40 % över referensräntan.
 • Dröjsmålsränta: får vara max 40 % över referensräntan.
 • Total lånekostnad: får inte vara högre än lånebeloppet.

Kostnaden för SMS lån var inte lägre förr

Förr i tiden var det inte ovanligt med extremt dyra SMS lån. Långivarna tjänade stora pengar på att lånen inte betalades av utan bara rullade på. Höga räntor och dolda avgifter resulterade i att den effektiva räntan kunde bli skyhög utan att lånebeloppet minskade.

I och med det nya regelverket som infördes 2018 är det endast tillåtet att förlänga högkostnadskrediter vid ett tillfälle. Dessutom skyddas låntagaren av att avgifter plus ränta på dyra SMS lån inte får vara mer än 100 % av lånebeloppet.

Kostnaden för olika populära SMS lån

 • Fairlo: Uppläggningsavgift: 0 kr | Aviavgift: 0 kr.
 • Loanstep: Uppläggningsavgift: 1 000 - 2 500 kr | Aviavgift: 0 kr.
 • Ferratum: Uppläggningsavgift: 0 kr | Aviavgift: 0 kr.
 • Lumify: Uppläggningsavgift: 515 – 5 405 kr | Aviavgift: 60 kr.
 • Kontantfinans: Uppläggningsavgift: 475 kr | Aviavgift: 25 kr.
 • Daypay: Uppläggningsavgift: 276 kr | Aviavgift: 59 kr.

Vanliga frågor

Vilket SMS lån kostar minst?

Det SMS lån som kostar minst har låg ränta och inga avgifter. Lumify erbjuder t.ex. räntefria lån utan uppläggningsavgift i 30 dagar. Du betalar endast aviavgiften på 60 kr.

För att den totala kostnaden ska bli så låg som möjligt bör lånet betalas av under kort tid. Många billiga SMS lån har en räntefri period som gör att du kan låna pengar gratis. Det förutsätter att lånet betalas tillbaka inom den räntefria perioden.

Vilket SMS lån har lägst pris på ränta?

Northmill erbjuder SMS lån med lägst pris på ränta, mellan från 7,925,9 %. Hos Northmill tillkommer dock en uttagsavgift om 195 kr samt en aviavgift om 19 kr. Om lånebeloppet är lågt och återbetalningstiden kort kan det vara billigare att ta ett lån med högre ränta utan avgifter.

Vad kostar ett SMS lån?

Kostnaden för ett SMS lån består av en räntedel samt en kostnadsdel. Exakt vilka kostnader som tillkommer står angivet i lånevillkoren, men de vanligaste är uppläggnings- och aviavgift. Om man slarvar med återbetalningen tillkommer ytterligare avgifter samt dröjsmålsränta.

Går det att ta SMS lån utan kostnad?

Ja, det finns ett fåtal långivare i Sverige som erbjuder SMS lån utan kostnad i ett begränsat antal dagar. I praktiken återbetalar dessa aktörer uppläggningsavgiften om man återbetalar inom ett förutbestämt antal dagar, t.ex. 14 eller 30 dagar.

Exempel på långivare som erbjuder gratis sms lån under vissa förutsättningar är Lumify.