Lånea cover
Sidan innehåller annonser

Dyraste SMS lånet: Långivarna med dyrast räntor och avgifter

I den här artikeln kommer vi förklara vad som anses vara ett dyrt SMS lån och ge exempel på långivare som erbjuder de dyraste räntorna för SMS lån.

Sammanfattande fakta om de dyraste SMS lånen (snabblånen)

 • SMS lån (snabblån) har ofta dyr ränta, vanligtvis runt 40 %.
 • I Sverige begränsas räntan på SMS lån till 40 % över referensräntan.
 • Tidigare fanns inga regler för den dyraste räntan på SMS lån.
 • Den totala kostnaden för ett SMS lån får inte överstiga lånebeloppet.
 • Höga avgifter i kombination med hög ränta gör SMS lån dyra.
 • Återbetalningstiden har stor inverkan på hur dyrt ett SMS lån blir.
 • Snabb ansökan och utbetalning är typiskt för dyra SMS lån.
 • Man kan undvika dyra SMS-lån genom att välja lån utan avgifter och utnyttja ångerrätten.

Hur hög är den dyraste räntan för SMS lån (snabblån)?

Den dyraste räntan på SMS lån (snabblån) är cirka 40 %. Enligt svensk lag är den högsta tillåtna räntan 40 procentenheter över referensräntan. Eftersom referensräntan är 2,5 % (maj 2023) innebär det att den högsta lagliga räntan just nu är 42,5 %. Många SMS lån har en ränta på cirka 40 %.

Se mer: SMS lån och snabblån.

Tidigare fanns inga regler för hur dyra SMS lån fick vara

Tidigare fanns inga regler kring hur dyra SMS lån fick vara. Många långivare erbjöd SMS lån med en nominell ränta på flera hundra procent. Numera regleras hur hög den nominella räntan maximalt får vara i konsumentkreditlagen. Den nominella räntan för ett SMS lån får maximalt vara 40 %-enheter över Riksbankens referensränta.

Det finns en gräns för hur dyr totalkostnaden för ett SMS lån får vara

I konsumentkreditlagen anges en gräns för hur dyr totalkostnaden för ett SMS lån får vara. Kostnaden för ett SMS lån får inte vara högre än det belopp man lånat. Har man lånat 5 000 kr får den totala lånekostnaden därmed vara maximalt 5 000 kr.

Hur dyr kan den effektiva räntan bli på SMS lån?

Den effektiva räntan på SMS lån kan bli så dyr som flera tusen procent, i synnerhet för små SMS lån med kort löptid. Orsaken till det är att effektiv ränta anges som årsränta, trots att löptiden för ett SMS lån kan vara kortare än ett år. SMS lån har i regel också högre räntor och avgifter än andra lån.

Se även: effektiv ränta på SMS lån.

Exempel på SMS lån med dyr effektiv ränta

Några exempel på SMS lån på 3 000 kr med en löptid på en månad som har en dyr effektiv ränta är:

 • Minifinans: ger ut SMS lån med en effektiv ränta på 1 038,19 %. Ett SMS lån på 3 000 kr hos Minifinans har en ränta på 0 %, en uppläggningsavgift på 595 kr och en aviavgift på 79 kr.
 • Flexkontot: ger ut SMS lån med en effektiv ränta på 810,21 %. Ett SMS lån på 3 000 kr hos Flexkontot har en ränta på 42,38 %, en uppläggningsavgift på 475 kr och en aviavgift på 25 kr.
 • Viaconto: ger ut SMS lån med en effektiv ränta på 577,96 %. Ett SMS lån på 3 000 kr hos Viaconto har en ränta på 39,5 %, en administrationsavgift på 475 kr och en aviavgift på 45 kr.

Kostnader som gör att ett SMS lån blir dyrt

För att komma fram till det dyraste SMS lånet är det viktigt att se till lånets totala kostnad. Dyra SMS lån har ofta en uppläggningsavgift på mellan 300 – 600 kr, vilket kan ge en hög effektiv ränta. Ett SMS lån med en effektiv ränta över 30 % är att anse som ett dyrt SMS lån.

Nedan kan du läsa om vilka faktorer förutom räntenivån som kan göra ett SMS lån dyrt:

 • Uppläggningsavgiften.
 • Andra avgifter.
 • Förhållandet mellan ränta och löptid.

Uppläggningsavgiften

Den som ansöker om SMS lån förväntar sig i regel snabb hantering och utbetalning helst inom ett par timmar. För att möta dessa krav tvingas kreditgivare till generösa öppettider och mycket snabba handläggningstider för vilka de vill ha betalt. Av denna anledning har många SMS lån höga uppläggningskostnader.

Kombinationen hög administrationskostnad, lågt lånebelopp och snabb återbetalning gör den här typen av lån mycket dyra. Det finns dock ett flertal långivare som erbjuder lån utan uppläggningsavgift.

Andra avgifter som kan ingå

Andra avgifter som kan tillkomma vid ett lån är exempelvis uttagsavgift, avi-avgift och påminnelseavgift. En del långivare tillämpar också en förlängningsavgift i de fall låntagaren vill förlänga löptiden för sitt lån. Vissa långivare har även en månatlig administrationsavgift på sina lån.

Avi-avgiften

Avi-avgiften brukar vara relativt låg och varierar vanligtvis mellan 0 – 60 kr. Dock ska man vara medveten om att i de fall lånet löper under lång tid kommer många avi-avgifter att behöva betalas, vilket leder till en högre total kostnad för lånet. Har du lånat via SMS kan du även behöva betala en SMS-avgift.

Uttagsavgift

Kostnaden för SMS lån påverkas också av om det tillkommer en uttagsavgift, en typ av avgift som är vanligt förekommande vid kontokrediter. Uttagsavgiften är vanligtvis ett belopp mellan 0 – 195 kr som debiteras varje gång du utnyttjar krediten.

Påminnelseavgift

Om du inte sköter din månadsbetalning kommer du att få betala en påminnelseavgift. Efter förfallodagen läggs det även på en dröjsmålsränta vilket också bidrar till att lånet blir dyrare. Läs noggrant igenom lånevillkoren så att du känner till alla avgifter och kan beräkna lånets totala kostnad.

Så påverkar återbetalningstiden hur dyrt lånet blir

Att låna små belopp under kort tid kan bli dyrt. Den totala kostnaden för mindre lån med hög ränta och höga avgifter i kombination med kort återbetalningstid blir ofta mycket hög. Det är inte ovanligt med en effektiv ränta på flera hundra procent.

En effektiv ränta på 100 % innebär dock inte att man betalar tillbaka dubbelt så mycket som man lånat. Att den effektiva räntan blir så dyr för lån med kort löptid beror till stor del på att den omräknas till årsränta, trots att lånet har kortare löptid än så.

Dyraste SMS lånen: kort löptid och höga avgifter

Tabell 1: Sammanställning av de dyraste SMS lånen. Lånen avser ett belopp på 5 000 kr som ska återbetalas efter en månad. Räntan är cirka 39 % på samtliga lån, det som skiljer är storleken på avgiften.
LångivareTotalt att återbetala efter 1 månadEffektiv ränta
Fixza5 694 kr386 %
Viaconto *5 210 kr281 %
Kredit3655 208 kr256 %
Saldo5 163 kr255 %

* Är du ny kund hos Viaconto kan du låna helt gratis upp till 30 dagar, gäller belopp på upp till 20 000 kr. Inga uppläggnings- eller avi-avgifter tillkommer, du betalar bara tillbaka den summa som du har lånat.

Dyraste SMS lånen med längre löptid och höga avgifter

Tabell 2: Jämförelse av två lån på 5000 kr med en längre löptid mot varandra. Båda dessa lån har höga avgifter som gör lånen extremt dyra.
LångivareTotalt att återbetala efter 5 månadTotalkostnad
(effektiv ränta)
5 månader
Viaconto7 999 kr*716,5 %
Loanstep9 280 kr**4754,4 %

* Varav ränta: 494 kr och avgifter 2 505 kr
** Varav ränta: 480 kr och avgifter 3 800 kr

Förhållandet mellan ränta och löptid

Tabell 3: Jämförelse av kostnaden för ett lån på 5 000 kr som betalas tillbaka under 3 månader
Typ av lånevillkorLåna hos FerratumLåna hos Loanstep
Ränta40 %25 %
Uppl. avgift0 kr350 kr
Aviavgift0 kr60 kr
Effektiv ränta48,21 %113,71 %
Total kostnad för lånet5 333 kr5 963 kr

Tre anledningar till varför vissa väljer dyra SMS lån

De tre vanligaste anledningarna till att vissa låntagare väljer dyra SMS lån är:

 • Låg kreditvärdighet som gör det svårt att få lån på annat håll.
 • Man kontrollerar inte avgifterna innan man tar lånet.
 • Snabba ansöknings- och utbetalningsprocesser.

Låg kreditvärdighet kan göra det svårt att få lån på annat håll

Den som saknar fast inkomst eller tjänar väldigt lite kan ha svårt att få lån på annat håll. Dyra lån är vanligtvis lån som beviljas trots låg kreditvärdighet. Personer som har betalningsanmärkningar sedan tidigare har inte heller goda möjligheter att välja ett lån med bättre villkor.

Man kontrollerar inte avgifterna innan man tar lånet

Ett SMS lån kan ha en förhållandevis låg nominell ränta och samtidigt fasta avgifter som gör den effektiva räntan mycket hög. Istället för att kontrollera både nominell ränta OCH avgifter när man jämför SMS lån tittar många bara på den nominella räntan.

Många dyra SMS lån erbjuder direkt utbetalning

Dyra SMS lån kännetecknas av snabba ansökningsprocesser och erbjuder ofta, men inte alltid, direkt utbetalning av lånet. Dessa är viktiga parameter för den som är i behov av ett snabbt lån med direkt utbetalning.

Så kan du göra ditt SMS lån mindre dyrt

Det finns framförallt två enkla tips som kan göra att ett SMS lån blir mindre dyrt:

 • Välj ett SMS lån som inte har dyra avgifter
 • Nyttja ångerrätten på dyra SMS lån inom 14 dagar

Välj ett förhållandevis billigt SMS lån som inte har dyra avgifter

Genom att välja ett förhållandevis billigt SMS lån utan dyra avgifter kan du minska den totala lånekostnaden. Det finns flera långivare som erbjuder helt avgiftsfria SMS lån, t.ex. Fairlo och Brixo. Hos dem kan du alltså låna med 0 kr i uppläggningsavgift och 0 kr i aviavgift.

Räntan för billiga SMS lån ligger mellan ca 5 – 25 %. Det är en förhållandevis låg räntenivå jämfört med räntan för de dyraste SMS lånen som ligger omkring 39 %.

Nyttja ångerrätten på dyra SMS lån inom 14 dagar

Om du nyttjar ångerrätten för dyra SMS lån inom 14 dagar har du rätt att få tillbaka de fasta avgifter du betalat för lånet. Lånet måste då vara fullt återbetalt inom 30 dagar efter att du meddelat långivaren och ångerrätten trätt i kraft.

Kom ihåg att det endast är avgifter du har rätt att få tillbaka. Du måste fortfarande betala räntekostnaden för lånet.

SMS lån var dyrare förr

Den 1 september 2018 infördes en rad nya bestämmelser i Konsumentkreditlagen. Syftet var att skapa ett regelverk som gjorde utlåningen av snabblån mer ansvarsfull. Bland annat infördes ett räntetak som säger att den nominella räntan på lån inte får vara mer än 40 procentenheter över referensräntan.

En annan regeländring var att begreppet högkostnadskredit infördes för lån med en effektiv ränta på mer än 30 %. För dessa krediter tillämpas ett kostnadstak vilket innebär att låntagaren aldrig behöver betala mer i kostnader än det lånade beloppet.

Se Konsumentkreditlagen för att lära dig mer om högkostnadskrediter.

Regler för dyra SMS lån

 • Nominell ränta: max 40 % över referensräntan*.
 • Dröjsmålsränta: max 40 % över referensräntan*.
 • Den totala lånekostnaden får inte överstiga lånebeloppet.
 • Högkostnadskrediter får endast förlängas en gång.
 • Kreditgivaren är skyldig att utföra en grundlig kreditprövning.
 • Låntagaren måste upplysas om lånets art samt risker.
 • Marknadsföring av högkostnadskrediter måste vara måttfull.

* Referensräntan i maj 2023 uppgår till 2,50 procent.

Alternativ till dyra SMS lån

Även om det inte alltid är helt enkelt finns det i de flesta fall möjligheter att undvika de dyraste SMS lånen:

 • Ta ett billigt SMSlån.
 • Låna av släkt eller vänner.
 • Ta ett pantlån.
 • Låna med säkerhet.

Ta ett billigt SMSlån

Ett lån som har en effektiv ränta som överstiger 30 % är en så kallad högkostnadskredit. I detta sammanhang är lån med lägre effektiv ränta än 30 % därför att betrakta som billiga SMS lån.

Hos oss på Lånea hittar du flera billiga lån, den lägsta ränta som erbjuds är för närvarande 5 %. För att välja det billigaste SMS lånet är det viktigt att jämföra lånets totala kostnad och inte stirra sig blind på räntan. Fairlo, Brixo och Northmill Bank är tre exempel på billiga SMS lån.

Låna av släkt eller vänner

Ett alternativ som brukar vara billigare än att ta ett dyrt SMS lån är att låna av släkt eller vänner. Handlar det om en mindre summa pengar finns ofta någon i ens närhet som kan låna ut pengar utan avgifter och med låg eller ingen ränta.

Pantlån

Att pantsätta föremål som har ett värde är ett bra alternativ till att ta ett dyrt SMS lån. Smycken, mobiltelefoner och exklusiva klockor är exempel på prylar som ofta accepteras som säkerhet för ett pantlån.

Du bör dock vara medveten om att du riskerar att förlora panten om du misslyckas med att återbetala lånet. En fördel är å andra sidan är att pantbanken helt bortser från din kreditvärdighet för att bevilja lånet, det är enbart pantens värde som är intressant.

Ta ett lån med sparkapitalet som säkerhet

Du som har ett sparkapital har lättare att få låna pengar med säkerhet trots låg eller avsaknad av inkomst. Kapitalet kan användas som säkerhet för lånet och därmed ge långivaren en extra trygghet i att du kommer kunna återbetala pengarna.

Vanliga frågor

Hur hög ränta är det på SMS lån?

Normalt sett har ett SMS lån i Sverige en nominell ränta mellan 20 % – 40 %. Enligt konsumentkreditlagen är det förbjudet att ta ut en nominell ränta på SMS lån som är högre än 40 %-enheter över Riksbankens referensränta.

Hur mycket kostar det dyraste SMS lånet?

Det dyraste SMS lånet kostar ca 1 500 kr om man lånar ett belopp på 5 000 kr i 6 månader. De dyraste SMS lånen på marknaden har en ränta på omkring 39 %. Utöver räntekostnad tillkommer också en uppläggningsavgift på ca 600 kr och en aviavgift på omkring 60 kr för de dyraste SMS lånen.

Läs mer: Vad kostar SMS lån?