blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Högkostnadskredit: Vad det är & Begränsningar för 2024

I den här artikeln förklarar Lånea vad en högkostnadskredit är och vilka begränsningar som finns kring högkostnadskrediter.

Sammanfattande fakta om högkostnadskrediter

 • Högkostnadskrediter har en effektiv ränta på referensräntan +30 %-enheter.
 • Snabblån och SMS lån är oftast högkostnadskrediter.
 • Konsumentkreditlagen reglerar villkoren för högkostnadskrediter.
 • Räntetaket för högkostnadskrediter är referensräntan +40 %-enheter.
 • Kostnadstaket för en högkostnadskredit är 100 % av lånebeloppet.
 • Förlängning av högkostnadskrediter till en avgift tillåts bara en gång.
 • Högkostnadskrediter ska märkas med varningstriangel i marknadsföring.
 • Reformen år 2018 minskade antalet nya högkostnadskrediter.
 • Effektiv ränta för högkostnadskrediter kan överstiga 100 %.

Vad är en högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är ett lån eller en kredit med en effektiv ränta som överstiger Riksbankens referensränta med 30 procentenheter. Högkostnadskredit blev ett nytt begrepp 2018 då konsumentkreditlagen uppgraderades för att reglera hur dyra lån och krediter maximalt fick vara.

Snabblån och SMS lån är ofta högkostnadskrediter

Snabblån, smslån, mikrolån, telefonlån, internetlån och korttidskrediter är olika namn för i princip samma produkt, nämligen lån som ofta är högkostnadskrediter. Lånen är avsedda för privatpersoner och erbjuds i beloppsordningen 500 kr upp till 20 000 kr.

Snabblån och smslån är lätta att hitta på nätet och lätta att ansöka om med hjälp av några knapptryck på mobil eller dator. Lånen brukar både beviljas och betalas ut snabbt. De har kort återbetalningstid och ska oftast betalas tillbaka redan efter 30 dagar.

Läs mer om definition och betydelse av SMS- och snabblån:

Lagar och regler kring högkostnadskrediter

Regeringen arbetar för att skapa en mer ansvarsfull marknad för högkostnadskrediter så att färre människor riskerar att hamna i överskuldsättning. En åtgärd är att regeringen uppdaterade Konsumentkreditlagen år 2018.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att det är förbjudet att erbjuda sämre villkor på lånen än vad som står i lagen.

Regler för högkostnadskrediter i konsumentkreditlagen

 • Räntetak för högkostnadskrediter: referensräntan + 40 procentenheter.
 • Kostnadstak för högkostnadskrediter: max 100 % av lånebeloppet.
 • Förlängning av högkostnadskrediter: en gång + en förlängningsavgift.
 • Marknadsföring: högkostnadskrediter måste märkas med varningstriangel.

Räntetak för högkostnadskrediter

Räntetaket för högkostnadskrediter gör att en långivare inte får ta ut högre kreditränta än referensräntan plus 40 procentenheter. Detta innebär att årsräntan inte får överstiga 40,25 procentenheter, eftersom referensräntan idag (juli 2022) är 0,25 %.

Även dröjsmålsränta har ett räntetak på högst 40 procentenheter över referensräntan. Vid en betalningsförsening får långivare inte ta ut andra avgifter än dröjsmålsränta. Vill du få mer information kan du besöka vår sida om ränta på SMS lån.

Kostnadstak för högkostnadskrediter

Kostnadstaket för högkostnadskrediter gör att den totala kostnaden för lånet högst får vara lika stor som lånebeloppet. Till kostnader hör kreditkostnader (ränta och avgift), dröjsmålsränta samt kostnader för inkasso.

Med kostnadstaket kan kostnaden ett för SMS lån (som i exemplet är en högkostnadskredit) på 20 000 kr alltså aldrig bli högre än 20 000 kr. Lånar du 20 000 kr blir alltså det maximala du kan återbetala 40 000 kr totalt (amortering plus kostnader).

Förlängning av högkostnadskrediter

En högkostnadskredit kan bara förlängas en gång om det sker mot en avgift. Kan en förlängning ske kostnadsfritt får en högkostnadskredit däremot förlängas upprepade gånger.

Tidigare kunde långivare förlänga en högkostnadskredit hur ofta de ville, med en dyr förlängningsavgift för varje gång, vilket ofta blev en bidragande orsak till ekonomiska problem.

Läs mer om att skjuta fram betalning på lån: förlänga smslån.

Regler kring marknadsföring av högkostnadskrediter

Företagen som marknadsför högkostnadskrediter ska följa särskilda måttfullhetsregler. Låntagare ska upplysas om att det är en högkostnadskredit och att det finns risker med skuldsättning. Konsumentverket har bestämt vilken information som ska lämnas tillsammans med en märkning av en varningstriangel.

Högkostnadskrediter måste märkas med varningstriangel

En högkostnadskredit måste tydligt märkas med en varningstriangel för att uppmärksamma kredittagaren om kreditens kostnadsnivå. Nedan kan du se ett exempel på hur en sådan varningstriangel ser ut:

Varning för högkostnadskredit

Varför infördes begränsningar av högkostnadskrediter?

Innan Konsumentkreditlagen började gälla var marknaden för snabblån och andra smålån oreglerad. De konsumenter som inte fick vanliga banklån tvingades ut på en lånemarknad där den nominella räntan för ett lån kunde vara på 100 % och uppåt.

Det fanns inget ränte- eller kostnadstak och risken var stor att hamna i en lånespiral vilket kunde leda till svåra ekonomiska konsekvenser som följd.

Statistik över SMS lån och högkostnadskrediter efter reformen

Här listas några av effekterna för högkostnadskrediter efter reformen:

 • Antalet nya högkostnadskrediter har minskat.
 • Fler bolag har slutat erbjuda högkostnadskrediter.
 • Låntagare med högkostnadskrediter har minskat.
 • Utlåning till både låginkomsttagare och unga personer har minskat.
 • Kostnaden för de minsta lånen, lån under 10 000 kronor, har minskat.
 • Antalet låntagare med nya blancolån har minskat med nästan en tredjedel.

Den nya reformen har bland annat gjort att högkostnadskrediter och utlåning till låginkomsttagare har minskat. Mer intressant information kring SMS lån: Statistik över SMS lån.

Vilka risker finns det med SMS lån och högkostnadskrediter?

 • Räntan är i regel högre för högkostnadskrediter än andra blancolån.
 • Återbetalningstiden är kortare än hos andra blancolån.
 • Att missa en betalning kan leda till höga försenings- och påminnelseavgifter.
 • När man inte kan betala tillbaka direkt finns risk för höjda räntor.
 • Risken att hamna i en negativ lånespiral är stor om man tar ett nytt smslån för att betala tillbaka gamla smslån.

Läs mer om riskerna med SMS lån och högkostnadskrediter: Risker med SMS lån.

Vanliga frågor

Hur hög effektiv ränta kan en högkostnadskredit ha?

En högkostnadskredit kan ha hur hög effektiv ränta som helst, då det inte finns något tak för effektiv ränta. Ett lån på 2 000 kr, 0 % ränta, löptid 1 månad och 395 kr startavgift ger en effektiv ränta på 769,57 %. En effektiv ränta över 100 % innebär dock inte att kostnaden blir högre än 100 %.

Den effektiva räntan blir högre för lån med kort återbetalningstid. Det kan innebära att en högkostnadskredit som ska betalas tillbaka efter 30 dagar kan ha en effektiv ränta som kan överstiga tusen procentenheter.

Hur hög är den dyraste räntan på smslån som är högkostnadskrediter?

Den dyraste räntan på smslån som är högkostnadskrediter är 40 %-enheter över referensräntan. En högkostnadskredit kan dock i praktiken ha hur hög effektiv ränta som helst till följd av höga avgifter.

I konsumentkreditlagen finns bestämmelser kring hur hög den dyraste räntan på smslån (och andra lånetyper) får vara.

Vad ska jag tänka på när jag tar en högkostnadskredit?

Det finns några saker att tänka på innan du tar en högkostnadskredit:

 • Börja med att jämföra olika låneföretag och se vilka villkor de erbjuder för sina högkostnadskrediter.
 • Titta på lånets totala kostnad i kronor och inte bara i procentsatser.
 • Försök att undvika avgifter som exempelvis månads- och uppläggningskostnader.
 • Betala lånen i tid.
 • Betala tillbaka lånen så fort som möjligt.