blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Krav för SMS lån: Allt om åldersgräns & övriga krav för SMSlån!

För att kunna beviljas ett SMS lån måste du hålla koll på vilka krav som ställs. Därför går vi igenom vilka krav på ålder, inkomst och andra viktiga uppgifter som finns. I artikeln hittar du bland annat:

 • 8 vanliga krav för SMS lån.
 • Inkomsten som krävs för att bli beviljad ett SMS lån.
 • Andra krav som ofta, men inte alltid, ställs för SMS lån.
 • Det du bör tänka på innan du tar ett SMS lån.
 • Det som är viktigt att känna till om lån med låga krav.

Sammanfattande fakta om krav för SMS lån (snabblån)

 • Ålderskravet för SMS lån (snabblån) är alltid minst 18 år.
 • Det krävs ett svenskt personnummer för att bli beviljad ett SMS lån.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige för att ta ett SMS lån.
 • Det krävs i normala fall ett telefonnummer för att ta ett SMS lån.
 • För att få ett SMS lån måste kravet på minimiinkomst vara uppfyllt.
 • Det krävs inte alltid en fast inkomst för att ta ett SMS lån.
 • Den som ansöker om ett SMS lån får inte ha skulder hos Kronofogden.
 • Ett SMS lån får inte användas för att finansiera terrorism.
 • Ett SMS lån får inte användas för att möjliggöra penningtvätt.

Vad krävs för att ta SMSlån?

För att ta ett SMSlån krävs det att du fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer. Du behöver ha en inkomst som bedöms vara tillräcklig för att lånet ska kunna återbetalas, och du får inte ha skulder hos Kronofogden. Däremot kan betalningsanmärkningar ibland accepteras av vissa långivare.

Övriga krav för att låna pengar kan skilja sig åt mellan olika långivare.

9 grundkrav som gäller alla som vill ta SMS lån

De krav som gäller alla som vill ta ett SMS lån är:

 • Man måste vara minst 18 år fyllda.
 • Man måste vara skuldfri hos Kronofogden.
 • Man måste ha ett telefonnummer.
 • Inkomstkravet ska vara uppfyllt.
 • Lånet får inte användas till terrorism.
 • Lånet får inte användas till penningtvätt.
 • Den sökande måste ha ett svenskt personnummer.
 • Den sökande ska vara folkbokförd i Sverige.
 • KALP-analysen måste alltid gå ihop.

Se även: ta ett SMS lån.

1. För att ta ett SMS lån måste man vara minst 18 år

För alla typer av lån krävs det att låntagaren har fyllt 18 år. Enligt svensk lag har man fram till 18-års-dagen enbart rätt att nyttja pengar man själv har tjänat. Det betyder i praktiken att minderåriga personer saknar rätten att ingå avtal som innebär skuldsättning.

Några långivare går ännu längre och kräver att låntagaren ska ha fyllt 20 eller 21 år för att få ta ett SMS lån.

Hos oss på Lånea hittar du flera SMS lån som godkänner 18-åringar och dessutom har låga krav, exempelvis Lumify, Kredit365 och Merax.

2. Man måste vara fri från aktiv skuld hos KFM

Det är inte möjligt att ta ett snabblån med en aktiv skuld hos Kronofogden. Du kommer vanligtvis inte heller bli beviljad ett SMS lån om du har haft ett skuldsaldo hos Kronofogden vid något tillfälle under de senaste sex månaderna.

När det gått mer än sex månader och inga nya skulder har uppkommit är det dock fullt möjligt att bli beviljad ett SMS lån. Det finns också långivare som erbjuder lån med en aktiv skuld hos Kronofogden till personer som vill kunna samla sina skulder och bli fria från Kronofogden.

3. Telefonnummer krävs för att låna pengar

Det är inte möjligt att ta ett SMS lån utan telefonnummer. Anledningen är att banken måste kunna komma i kontakt med dig om problem uppstår eller om återbetalningen inte sker enligt överenskommelse.

Det är däremot möjligt att ansöka om SMS lån utan mobiltelefon om man tillfälligt står utan. Man kan istället ansöka om lån och signera via bankID på datorn.

4. Inkomstkravet måste var uppfyllt, men SMS lån går att få utan fast inkomst

Det är möjligt att ansöka om SMS lån utan fast inkomst. Långivaren gör dock alltid en kreditprövning där din kreditvärdighet och betalningsförmåga bedöms. Om du anses klara månadskostnaden för det lån du ansöker om finns det möjlighet att beviljas lån utan fast inkomst.

För att få låna pengar krävs dock alltid någon form av inkomst, även om den inte alltid behöver komma från en fast anställning. Vissa långivare accepterar olika alternativ till fast inkomst, som exempelvis försäkringskassa, studiemedel, a-kassa eller pension.

En inkomst som är högre än föregående års taxerade inkomst kan styrkas med kopior på lönespecifikation. Det viktigaste när du ansöker om SMS lån utan fast inkomst är att du har ett överskott i slutet av månaden när alla utgifter är betalda.

5. Man får inte låna pengar för finansiering av terrorism

Enligt svensk lag måste alla banker göra en bedömning av hur sannolikt det är att pengar som beviljas via SMS lån kommer att användas till att finansiera någon typ av terrorism.

Vid misstankar om finansiering av terrorism måste långivaren omedelbart rapportera till Finanspolisen och låneansökan kommer att avslås. I samband med att du ansöker om att låna pengar kommer du således att behöva svara på frågor om vad syftet med lånet är.

6. SMS lånet får ej användas för penningtvätt

Enligt Penningtvättslagen måste alla kreditgivare göra sitt yttersta för att försäkra sig om att utlånade pengar inte används för att finansiera illegala aktiviteter. Som en del i bankens analys görs därför en riskbedömning på alla nya kunder. Du kan därför komma att behöva svara på vad pengarna ska användas till.

7. Man måste inneha ett svenskt personnummer

För att bli beviljad ett SMS lån är det nödvändigt att inneha ett svenskt personnummer. Alla finansiella aktörer har enligt Finansinspektionen en skyldighet att verifiera kundens, i detta fall låntagarens, identitet.

Id-kontrollen syftar till att ge kreditgivaren så god kundkännedom att det kan uteslutas att pengarna används till penningtvätt eller terrorism. Finns det tveksamheter kommer banken att begära in ytterligare information.

8. Man måste vara folkbokförd i Sverige

För att ta ett SMS lån måste man vara folkbokförd i Sverige. Kravet på hur länge man måste har varit det kan dock variera. Långivaren SMSpengar kräver exempelvis att man ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst fem år.

9. KALP-analysen måste alltid gå ihop

För att långivaren ska bevilja ditt lån måste du ha tillräckligt med pengar kvar av inkomsten efter att de fasta utgifterna varje månad är betalda. Denna uträkning brukar benämnas KALP (Kvar Att Leva På).

I en KALP-kalkyl ingår förutom hushållets totala inkomst efter skatt även kostnader för bostad, skäliga hushållskostnader (levnadskostnader), ränta och amortering. Storleken på de hushållskostnader som tas med i kalkylen baseras på Konsumentverkets schablonvärden.

Även om det finns riktvärden att följa gör varje bank sin egen bedömning. En låneansökan som avslås av en bank kan därför hos en annan långivare resultera i en positiv KALP som innebär att lånet godkänns.

Tabell 1: Exempel på hur en KALP-kalkyl kan se ut.
Inkomst efter skatt8 000 kr
Boendekostnad2 500 kr
Hushållskostnader2 000 kr
Ränta & amortering på befintliga lån1000 kr
KALP (Kvar Att Leva På)2 500 kr

I tabell 1 har låntagaren 2 500 kr kvar att leva på efter det att alla månatliga utgifter är betalda. Banken avgör om den anser att den sökandes överskott är tillräckligt högt för att SMS lånet ska beviljas.

Sju SMSlån-krav som också ofta gäller

Utöver grundkraven är det vanligt att banker och kreditinstitut ställer ytterligare krav på dig som vill låna pengar. Det rör sig om krav som ofta gäller men där det går att hitta undantag:

 • Krav på att inte ha sena betalningar till långivaren sedan tidigare.
 • Krav angående betalningsanmärkningar.
 • Inte för många och nya betalningsanmärkningar.
 • Maxtak för ålder.
 • Krav på att inte ha befintliga krediter.
 • Krav på E-legitimation.
 • Ingen skyddad identitet.

1. Krav på att inte ha sena betalningar till långivaren sedan tidigare

Om du tidigare varit sen med betalningar till långivaren kommer det att bli svårare för dig att bli beviljad ett SMS lån. Långivaren kan se det som en risk om man tidigare har misskött eller slarvat med återbetalningen av lån – till exempel genom att betala för sent så att skulden går till inkasso.

Det är möjligt att bli beviljad lån trots låg kreditvärdighet hos vissa långivare. Har du en negativ kredithistorik är det dock troligt att du blir erbjuden ett lägre belopp än vad du önskar och till en högre ränta.

2. Krav angående betalningsanmärkningar

Det är fullt möjligt att ta ett SMS lån trots att du som sökande har en eller flera betalningsanmärkningar. Vissa långivare accepterar upp till 10 registrerade anmärkningar.

Den som ansöker om ett SMS lån med befintliga anmärkningar anses dock vara mindre kreditvärdig i bankens ögon jämfört med en person som har skött sin ekonomi. Konsekvensen blir att personen som har anmärkningar får låna mindre belopp och till sämre villkor.

En betalningsanmärkning finns kvar i tre år och försvinner på dagen tre år efter det att skulden uppkommit. För den som har genomgått skuldsanering dröjer det fem år innan de inte längre syns.

Om det är så att dina betalningsanmärkningar kommer att försvinna i närtid kan det vara smart att vänta med ansökan för att på så sätt ansöka med en bättre kreditvärdighet.

Krav kan skilja sig beroende på typ av betalningsanmärkning

Vilken typ av anmärkning det gäller kan också ha betydelse för om lånet beviljas eller inte. Man skiljer på allmänna och enskilda mål, där de enskilda målen anses särskilt allvarliga.

 • Allmänna mål: Skulder till myndigheter, exempelvis skatter, böter och obetalda studieskulder.
 • Enskilda mål: Skulder till företag och privatpersoner, exempelvis hyra och kontokortsskulder.

Vissa långivare kan bevilja lån till personer med anmärkningar från A-mål, men inte personer med anmärkningar från E-mål.

3. Inte för många och nya betalningsanmärkningar

Det finns goda chanser att bli beviljad ett SMS lån även om du har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Gemensamt för alla SMS lån som tillåter betalningsanmärkningar är att dock det finns ett maxtak för hur många anmärkningar som accepteras samt när i tiden de har uppkommit. Det är upp till varje långivare att bestämma vad som gäller.

Har du nya betalningsanmärkningar kan det dock vara svårt att beviljas ett SMS lån med betalningsanmärkningar. De flesta långivare ser helst att betalningsanmärkningar är äldre än sex månader.

4. Maxtak för ålder

De flesta banker och kreditgivningsinstitut tillämpar en övre åldersgräns för hur gammal man får vara för att beviljas SMS lån. Anledningen är helt enkelt att långivaren bedömer att det finns en ökad risk att lånet inte kommer att återbetalas efter en viss ålder.

Den ekonomiska situationen försämras för de flesta när inkomst av tjänst ersätts med en pensionsinbetalning som vanligtvis är lägre än den tidigare lönen. Dessutom ökar risken för att låntagaren ska avlida. De flesta långivare tillämpar därför ett ålderstak på mellan 65 – 75 år.

5. Krav på att inte ha flera SMS lån samtidigt hos samma långivare

Hos många långivare kan man bara ha ett aktivt SMS lån åt gången. Har du redan ett SMS lån och ansöker om ett nytt hos samma långivare kan det därför leda till avslag om långivaren inte accepterar flera SMS lån samtidigt.

En del långivare kan dock godkänna att du har flera SMS lån samtidigt hos dem. Ibland godkänns även flera SMS lån samtidigt hos långivare som ingår i samma koncern.

6. Krav på E-legitimation

De flesta långivare har krav på att inneha E-legitimation för att identifiera sig. Det beror på att man idag nästan uteslutande ansöker om lån online. En E-legitimation underlättar då all administration, eftersom man slipper pappersarbete. Låneavtalet signeras istället direkt online med bankID.

Även om de flesta långivare kräver att du ska identifiera dig med BankID är det möjligt att ta ett SMS lån utan E-legitimation. Thorn TryggLån och SMSpengar är två långivare som accepterar att skicka lånehandlingar till dig per post. Dessa ska du sedan returnera tillsammans med en kopia på giltig ID-handling.

7. Ingen skyddad identitet

Det är mycket svårt att ta ett SMS lån för dig som lever med skyddade eller fingerade personuppgifter. Anledningen är att det är komplicerat att styrka identiteten på en person vars uppgifter inte syns i folkbokföringsregistret. För banken är det en säkerhet att kunna kontakta låntagare om ränta och amortering inte betalas på utsatt tid.

När du ansöker om ett SMS lån kan du även uppmanas att svara på frågor som handlar om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Skulle banken göra en bedömning av att du är en person i politiskt utsatt ställning kommer en mer noggrann riskanalys att utföras innan du blir beviljad.

Lever du med skyddad identitet och har god kreditvärdighet kan det dock vara värt att kontakta din vanliga bank för att undersöka om det trots omständigheterna finns möjlighet att låna pengar.

Högre krav från långivaren = ofta lägre ränta för SMSlånet

För att bevilja ett SMS lån med låg ränta ställer långivaren högre krav på dig som låntagare. Ju mer kreditvärdig banken bedömer att du är, desto större sannolikhet är det att du kommer att kunna få ett SMS lån med relativt låg ränta.

Genom att ställa högre krav vad gäller t.ex. inkomst eller anställning minskar den risk långivaren tar genom att låna ut pengar. Därför har de flesta SMS lån med låg ränta förhållandevis höga krav för att beviljas.

Exempel på inkomstkrav och ränta

Tabell 2: Sammanställning över SMS lån med olika inkomstkrav. Som du kan se ligger räntan på SMS lån med högre inkomstkrav inom spannet 9,84 – 25,95 %, vilket är relativt lågt för SMS lån. För SMS lån med lägre inkomstkrav ligger räntan ofta kring 39 %.
LångivareMånatligt inkomstkravRäntaÖvriga kostnader
KlicklånIndividuell bedömning9,84 % - 21,6 %Uppläggningsavgift: 595 kr
Aviavgifter: 19 - 39 kr
Fairlo10 000 kr/mån20 – 29 %Avgifter: 0 kr
Tryggkredit12 500 kr /mån22,5 %Uttagsavgift: 145 kr
Brixo12 500 kr/mån28,95 %Avgifter: 0 kr
Monetti6 700 kr/mån39 %Uppläggningsavgift: 350 kr
Aviavgift: 15 kr
Uttagsavgift: 50 kr
Daypay4 167 kr/mån39 %Uppläggningsavgift: 276 kr
Aviavgift: 59 kr

Att tänka på om du väljer ett SMS lån med låga krav

Det är möjligt att ta SMS lån trots låg inkomst och betalningsanmärkningar. Dock bör du vara medveten om att när det ställs låga krav på dig som låntagare får du också sämre villkor.

Ett lån med en nominell ränta på uppemot 40 % kan bli mycket dyrt om det samtidigt har höga avgifter. Man bör vara medveten om att många lån med låga krav har både hög ränta och dyra fasta avgifter.

Krav på företag som ger ut SMS lån

Som låntagare skyddas du av Konsumentkreditlagen. För att få starta med SMS-utlåning måste banken eller kreditinstitutet först skicka in en ansökan till Finansinspektionen. Därefter utförs en noggrann granskning av företaget som i vissa fall resulterar i ett tillstånd. Detta tillstånd kan när som helst dras in om företaget missköter verksamheten.

Här kan du läsa om 3 viktiga krav som ställs på företag som ger ut SMS lån:

 • Krav på kreditprövning.
 • Krav om transparens vid högkostnadskrediter.
 • Krav på att ange lånets effektiva ränta.
 • Ytterligare krav.

Krav på kreditprövning

Alla företag som lånar ut pengar har en skyldighet att göra en kreditprövning av låntagaren i syfte att minska risken för denne att hamna i överskuldsättning. Det gäller oavsett om lånebeloppet är litet och ska betalas tillbaka under en kort period.

Självklart ligger det även i kreditgivarens intresse att minimera den egna risken för att skulden inte ska återbetalas. De uppgifter som du anger vid ansökan kontrolleras vid en kreditprövning genom att långivaren tar en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag.

Krav om transparens vid högkostnadskrediter

En högkostnadskredit är ett snabblån som har en effektiv ränta som är minst 30 procentenheter högre än riksbankens referensränta. Eftersom referensräntan i dagsläget (mars 2022) är 0 % betyder det att alla lån med en effektiv ränta som överstiger 30 % klassas som högkostnadskrediter.

I Sverige finns det ett regelverk som gäller enbart för dessa lån. Till exempel har långivaren inte någon rätt att ta ut en alltför hög ränta eller oskäliga avgifter. Enligt Konsumentkreditlagen gäller följande krav för högkostnadskrediter:

 • Nominell ränta får ej överstiga 40 %-enheter över referensräntan.
 • Dröjsmålsränta får ej överstiga 40 %-enheter över referensräntan.
 • Den totala lånekostnaden får ej överstiga det dubbla lånebeloppet.
 • Vid sen betalning får långivaren inte ta ut andra avgifter än dröjsmålsränta.
 • Lånet kan endast förlängas en gång.
 • Särskild måttfullhet gäller vid marknadsföring.

Krav på att ange lånets effektiva ränta

Alla långivare är enligt lag tvungna att ange den effektiva räntan för SMS lån de erbjuder i sin marknadsföring, samt illustrera med ett exempel. Anledningen är att den effektiva räntan tar hänsyn till såväl nominell ränta som dolda och synliga avgifter.

Nedan har vi jämfört kostnaden samt effektiv ränta för SMS lån hos tre olika långivare. Exemplet gäller ett lån på 10 000 kr. Återbetalningstiden är 12 månader och listan är sorterad efter effektiv ränta.

 • Tryggkredit: Ränta 22,5 %. Eff. ränta 28,52 %. Totalkostnad 11 405 kr.
 • Brixo: Ränta 28,95 %. Eff. ränta 29,27 %. Totalkostnad 11 461 kr.
 • Klicklån: Ränta 21,6 %. Eff. ränta 36,8 %. Totalkostnad 11 695 kr.

Om man bara går efter räntesats är det lätt att dra slutsatsen att det är Klicklån som är det mest fördelaktiga SMS lånet. Görs istället jämförelsen utifrån effektiv ränta så visar det sig att lånet från Klicklån i själva verket är det dyraste.

Ytterligare regelverk som långivaren måste följa

 • Alla kunder ska få en tydlig information om lånekostnad och övriga villkor.
 • Låntagaren har alltid rätt till 14 dagars ångerrätt.
 • Företaget får inte använda sig av aggressiv marknadsföring.

Vanliga frågor

Kan jag som pensionär ta ett SMS lån utan åldersgräns?

Ja, även om en del långivare inte lånar ut pengar till personer över 70 år finns det flera möjliga SMS lån även pensionärer kan ansöka om. Northmill Bank, SMSpengar och Extralånet är exempel på långivare som beviljar SMS lån även till personer som har gått i pension.

De flesta banker och kreditinstitut tillämpar dock en övre åldersgräns på SMS lån till pensionärer. Denna gräns är vanligtvis 65 – 75 år. Som ett alternativ till att ta ett snabblån kan du som pensionär ansöka om ett privatlån utan åldersgräns.

Har alla SMS lån krav på kreditupplysning via UC?

Nej, det finns SMS lån utan krav på kreditupplysning via UC. Kreditupplysningen görs då istället vanligtvis via Bisnode eller Creditsafe. Exempel på SMS lån utan kreditupplysning via UC är Ferratum, EverydayPlus och Loanstep.

Har du t.ex. många UC-förfrågningar och därför har låg kreditvärdighet hos UC kan det vara lättare att få ett lån utan UC.

Vilka SMS lån är enklast att få?

De SMS lån som är enklast att få är t.ex. Ferratum, Northmill och Lumify. De har hög beviljandegrad och förhållandevis låga krav vad gäller inkomst. Hos Ferratum och Northmill finns möjlighet att beviljas lån med betalningsanmärkningar

Tänk på att SMS lån som är enkla att få ofta har relativt hög ränta. Dessutom tillkommer vanligtvis höga avgifter för att låna.

Görs det alltid en kreditprövning när jag ansöker om SMS lån?

Ja, det kommer alltid att göras en kreditprövning när du ansöker om ett SMS lån. Det är dock vanligt att den inte görs hos UC utan istället hos exempelvis Creditsafe eller Bisnode.

Kan jag ta ett SMS lån som går att förlänga?

Ja, det finns flera långivare som tillåter att SMS lånet förlängs en gång. Exempel på SMS lån du kan förlänga är Ferratum och Everyday. Att förlänga ett SMS lån kan dock bli väldigt kostsamt eftersom höga avgifter tillkommer.

Att förlänga ett SMS lån bör ses som en sista utväg för att slippa betalningsanmärkningar. En rekommendation är att i första hand undersöka om det finns andra möjligheter att lösa tillfälliga ekonomiska problem.

Kan jag bli beviljad ett SMS lån även med låg kreditvärdighet?

Ja, du kan bli beviljad ett SMS lån trots att din kreditvärdighet är låg. De främsta anledningarna till svag kreditvärdighet är låg inkomst i kombination med avsaknad av fast inkomst, höga utgifter, skuldsättning och betalningsanmärkningar.

Bedömer långivaren att du har möjlighet att återbetala lånet finns det goda chanser att du kan bli beviljad ett SMS lån trots låg kreditvärdighet.