blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Löptid: Vad det är & Vanliga Löptider för Låneavtal (2024)

I den här artikeln beskriver Lånea vad som menas med löptid samt ger exempel på vanliga löptider för låneavtal.

Sammanfattande fakta om löptider på lån

 • Löptid på lån är samma sak som återbetalningstid.
 • Löptiden på ett lån börjar gälla från den dag låneavtalet tecknas.
 • Återstående löptid anger tiden till full återbetalning av lånet.
 • Löptiden för ett SMS lån varierar i regel mellan 1 och 60 månader.
 • Löptiden för ett privatlån varierar i regel mellan 1 och 20 år.
 • Löptiden för ett billån varierar i regel mellan 1 och 8 år.
 • Löptiden för ett bolån är i regel upp till 60 år.
 • Ett låns löptid kan vara fast eller flexibel.
 • Revolverande kontokrediter har i regel en flexibel löptid.
 • Ju längre löptid ett lån har, desto lägre är lånets månadskostnad.
 • Ju längre löptid ett lån har, desto högre är lånets totalkostnad.

Vad innebär löptid på lån?

Löptid på lån innebär samma sak som återbetalningstid, alltså den tid du har på dig för att betala tillbaka ett lån. En lång löptid ger en lägre månadskostnad men högre totalkostnad jämfört med en kort löptid, allt annat lika. Löptiden utgår från den dag låneavtalet ingås.

Återstående löptid på lån

Den återstående löptiden beskriver hur lång tid det är kvar innan lånet måste vara helt återbetalt. Den återstående löptiden kan anges i dagar, månader eller år och minskar ju närmare förfallodagen man kommer.

Vanliga löptider på lån

Löptiden beror på vilken typ av lån som det rör sig om. Ett bolån kan till exempel ha en löptid på upp till 60 år medan ett SMS lån är ett litet lån som ska betalas tillbaka under kort tid. Nedan kan du se vanliga löptider för olika typer av lån:

 • Löptid för SMS lån: Upp till 60 månader (oftast 1 – 12 månader).
 • Löptid för privatlån: Mellan 1 – 20 år.
 • Löptid för billån: Mellan 12 månader och 8 år.
 • Löptid för bolån: Upp till 60 år.

Löptid på SMS lån

SMS-lån är en typ av lån med kort löptid. Normalt sett rör det sig om små lånebelopp utan säkerhet som ska återbetalas under en kort period, vanligtvis mellan 1 – 60 månader.

Se mer: SMS lån.

Exempel på vanliga löptider på SMS lån

Löptid på privatlån

Det går att få längre löptid på ett privatlån än vad som är möjligt för ett SMS lån. Löptiden för ett privatlån ligger vanligtvis mellan 1 – 20 år.

Lånebeloppet för privatlån är vanligtvis större än för SMS lån, och för att månadskostnaden ska bli rimlig erbjuds längre löptid på denna typ av lån. Beroende på storleken på lånebeloppet i kombination med din kreditvärdighet är det möjligt att på privatlån få upp till 20 års löptid.

Löptid på billån

Löptiden för ett billån ligger på 1 – 20 år om man väljer att låna pengar utan bilen som säkerhet. För billån där bilen ställs som säkerhet är löptiden i regel kortare, mellan 1 – 8 år.

Se mer: billån.

Löptid på lån med bilen som säkerhet

Detta är löptiden på lån där bilen lämnas som säkerhet:

 • Löptid för billån med restvärde: Ett billån med restvärde har i regel en löptid på 1 – 8 år. Först görs en uppskattning av bilens framtida restvärde vid löptidens slut. För att bestämma månadskostnaden gör sedan en amorteringsplan så att den återstående skulden exakt motsvarar bilens restvärde efter löptidens slut.
 • Löptid för ett billån med säkerhet: Löptiden för ett traditionellt billån med säkerhet är normalt sett 1 – 8 år. Du kan låna upp till 80 % av bilens värde och behöver finansiera resterande 20 % på annat sätt.

Löptid på bolån

Eftersom löptiden på bolån ofta är väldigt lång, upp till 60 år, delas den in i kortare villkorsperioder där räntan kan bindas på en speciell löptid. Dessa räntebindningsperioder kan sträcka sig från 3 månader upp till 10 år.

Efter räntebindningsperiodens slut kan ränta och villkor omförhandlas inför nästa villkorsperiod. Amorteringsplan och löptid på bolån sätts alltid individuellt.

Flexibel kredittid eller fast löptid

Löptiden på ett lån kan vara antingen fast eller flexibel. Kontokrediter är exempel på revolverande lån med flexibel kredittid, lån som kan löpa på tillsvidare utan något specifikt slutdatum. Nedan kan du läsa mer om hur flexibel kredittid och fast löptid innebär:

 • Revolverande kontokrediter med flexibel löptid.
 • Lån med fast löptid.

Revolverande kontokredit med flexibel löptid

Att en kontokredit är revolverande betyder att den i princip kan rulla på utan slut. I praktiken innebär det att så fort man gör en återbetalning frigörs det låneutrymme. Så länge man betalar av på lånet kan det alltså nyttjas om igen. Löptiden är flexibel då kredittagaren i hög utsträckning själv kan välja månadsbelopp. Läs mer: Revolverande kredit.

Lån med fast löptid

Till skillnad mot en revolverande kontokredit har ett lån med fast löptid ett slutdatum. Små lån som SMS lån och snabblån har oftast en förutbestämd löptid. Tar man ett större lån med eller utan säkerhet är det vanligt att löptiden kan anpassas efter låntagarens ekonomiska förutsättningar.

Fördelar och nackdelar med kort kontra lång löptid

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja kort respektive lång löptid:

 • Ett lån med lång löptid betalas tillbaka under en längre tid men med ett lägre månadsbelopp.
 • Ett lån med kort löptid får en högre månadskostnad men en lägre totalkostnad.

Det optimala är att amortera så mycket som möjligt utifrån från sina egna ekonomiska förutsättningar när man väljer löptid på lånet.

Tabell 1: Annuitetslån med lång löptid får lägre månadskostnad och högre totalkostnad jämfört med ett lån med kortare löptid
Löptid5 år10 år15 år
Lånebelopp150 000 kr150 000 kr150 000 kr
Nominell ränta12 %12 %12 %
Effektiv ränta12,68 %12,68 %12,68 %
Amortering / månad3 337 kr2 152 kr1 800 kr
Total kostnad50 199 kr108 248 kr174 045 kr

Lån kan ha samma löptid men olika månadskostnad

Amortering på lån med samma löptid kan göras med olika månadsbelopp beroende på vilken typ av amorteringsmetod man väljer:

 • Rak amortering innebär att lånet betalas av med samma summa varje månad. Allteftersom skulden minskar kommer räntekostnaden att avta. Konsekvensen blir att månadskostnaden för ett lån med rak amortering sjunker under hela löptiden.
 • Annuitetslån innebär istället att den totala månadskostnaden inklusive amortering och ränta förblir densamma under hela lånets löptid (förutsatt att räntan är oförändrad).

Hur påverkas löptiden om man amorterar ett lån i förtid?

Det är alltid möjligt att amortera ett lån i förtid och därmed korta ner löptiden. Beroende på om räntan är bunden eller rörlig kan det dock kosta olika mycket att amortera ett lån i förtid:

 • Bolån med bunden ränta: För att lösa ett lån med bunden ränta behöver man betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Denna avgift är en typ av straffavgift som långivaren har rätt att ta ut för att kompensera för framtida räntebortfall. Hur hög kostnaden blir beror på belopp och återstående löptid.
 • Lån med rörlig ränta: De allra flesta lån kan lösas i förtid utan att man tvingas betala ränteskillnadsersättning. När lånet betalas av förkortas löptiden och den totala kostnaden för lånet sjunker.

Vanliga frågor

Hur lång löptid kan jag max få?

Hur lång löptid som du max kan få beror dels på din kreditvärdighet men även på typen av lån. Ett privatlån kan du få med en löptid på 20 år. Ett lån med bostaden som säkerhet går att få med en löptid på upp till 60 år.

Vad händer om jag inte betalar tillbaka lånet när löptiden är slut?

Om du inte betalar tillbaka lånet när löptiden är slut kommer du att behöva betala dröjsmålsränta. Om du fortfarande inte betalar kommer skulden att skickas vidare till inkasso för att till slut överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Är återbetalningstid och löptid samma sak?

Ja, återbetalningstid och löptid är samma sak. Ett annat ord som också används för att beskriva den period man har på sig för att betala tillbaka ett lån är avbetalningstid

Mer information här: Återbetalningstid på lån.