blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Så fungerar Amortering och Återbetalning av Lån (2024)

I den här artikeln hittar du information om hur det fungerar med amortering och återbetalning av lån. Lånea går igenom olika sätt att återbetala lån och vilka olika amorteringsmodeller som finns.

Sammanfattande fakta om amortering och återbetalning av lån

 • Amortering är återbetalningen av ett lån och inte en lånekostnad.
 • Lån återbetalas via rak amortering eller annuitet.
 • Vid varje återbetalning av ett lån betalas både amortering och ränta.
 • Annuitetslån betalas med samma totalbelopp varje betalningstillfälle.
 • Lån med rak amortering amorteras med samma belopp varje gång.
 • Ett lån kan ha fast eller flexibel amortering.
 • Det är alltid möjligt att amortera ett lån i förtid.
 • En extra amortering påverkar lånets månadskostnad eller löptid.
 • Amorteringskrav för bolån varierar beroende på belånings- och skuldsättningsgrad.

Vad är amortering av ett lån?

Amortering är det belopp du betalar av på ett lån. I samband med att du amorterar betalar du också ränta på lånet. Vanligtvis amorterar du på ett lån varje månad, men amortering kan också ske kvartalsvis. Ett lån kan vara upplagt med rak amortering eller som ett annuitetslån.

Vill du få mer information om hur ett lån fungerar i praktiken, läs: “Vad är ett lån?”.

Vad är skillnaden mellan ränta och amortering?

Skillnaden mellan ränta och amortering är att ränta är en kostnad för ett lån och anges som en viss procent av lånebeloppet. Amortering är själva avbetalningen på ett lån, och är således ingen lånekostnad. Vid varje amorteringstillfälle betalar du både amortering och ränta på ditt lån.

Se även: vad är ränta?

Återbetalningen av ett lån kan ske på två olika sätt

Återbetalningen av ett lån kan ske genom rak amortering eller annuitet. Lånets månadskostnad och totalkostnad skiljer sig åt beroende på vilket amorteringsupplägg lånet har. Nedan kan du läsa mer om hur de båda amorteringsmodellerna fungerar:

 • Återbetalning av lån med annuitet.
 • Återbetalning av lån med rak amortering.

Återbetalning av lån med annuitet

Ett lån med annuitet återbetalas med samma belopp vid varje amorteringstillfälle. Andelen amortering respektive ränta kommer att variera under hela lånets löptid för att hålla annuitetsbeloppet konstant.

Med ett lån med annuitet kommer den totala lånekostnaden bli högre än för ett lån med rak amortering. Fördelen med ett annuitetslån är att det är lättare att planera sin ekonomi eftersom det belopp man betalar alltid är detsamma.

Återbetalning av lån med rak amortering

Återbetalningen av lån med rak amortering görs med samma amorteringsbelopp vid varje amorteringstillfälle. Lånebeloppet fördelas alltså lika på antalet amorteringstillfällen. Eftersom skulden minskar blir den räntekostnad man betalar lägre för varje amortering.

För lån med rak amortering kommer räntekostnaden och därmed det totala månadsbeloppet vara som störst i början av lånets löptid. Fördelen med lån med rak amortering är att den totala räntekostnaden blir lägre jämfört med ett annuitetslån, om allt annat är lika.

Ett lån kan amorteras fast eller flexibelt

Beroende på vilken typ av lån man tar kan lånet ha fast eller flexibel amortering. Nedan hittar du information om hur olika återbetalningsplaner fungerar:

 • Lån med fast återbetalningstid.
 • Revolverande lån med flexibel återbetalningstid.

Lån med fast återbetalningstid

Ett lån med fast återbetalningstid har ett fastlagt slutdatum för när lånet ska vara återbetalt. Utifrån lånebelopp, ränta och löptid bestäms vilket belopp man ska betala varje månad under återbetalningstiden. Därmed kan man på förhand räkna ut hur mycket lånet kommer att kosta.

De flesta konsumtionslån, t.ex. privatlån, har fast återbetalningstid. En lång återbetalningstid gör att månadskostnaden blir lägre och totalkostnaden högre. Väljer man en kortare återbetalningstid blir månadskostnaden högre men totalkostnaden lägre.

Revolverande lån med flexibel återbetalningstid

Revolverande lån har ofta flexibel återbetalningstid. Det innebär att det inte finns något datum för slutbetalning av lånet. Istället anges ett lägsta belopp som måste betalas vid varje amorteringstillfälle. Vanligtvis anges beloppet som en procent av lånebeloppet eller ett lägsta belopp i kronor.

Ett revolverande lån kan också användas om och om igen i takt med att återbetalning sker. Man kan också välja att betala in mer än det lägsta angivna beloppet. Därför finns ingen fast återbetalningsplan för revolverande lån och krediter.

Det är möjligt att amortera ett lån i förtid

Det är alltid möjligt att amortera ett lån i förtid. Har lånet en fast ränta med bindningstid kan man behöva betala ränteskillnadsersättning till banken för att lösa lånet. Är räntan rörlig kan man betala av hela eller delar av lånet i förtid utan extra kostnad.

Extra amortering påverkar lånets månadskostnad eller löptid

När man amorterar ett lån i snabbare takt påverkas antingen månadskostnaden eller löptiden. I vissa fall fortsätter amorteringen per månad att vara densamma, medan återbetalningstiden förkortas. Andra långivare behåller samma återbetalningstid och minskar istället månadskostnaden.

Att lånet löper på med samma månadsamortering är vanligast för lån med rak amortering, t.ex. bolån. För annuitetslån behålls ofta samma löptid, medan månadsbelopp blir lägre. Som låntagare kan man i regel kontakta sin långivare för att välja den löptid man anser passar bäst.

Så kan ångerrätten tillämpas vid snabb återbetalning av lån

Har man möjlighet att återbetala ett lån i sin helhet inom 44 dagar kan ångerrätten tillämpas enligt konsumentkreditlagen. En låntagare har rätt att ångra sitt låneavtal inom 14 dagar om långivaren meddelas inom denna tid. Därefter har låntagare ytterligare 30 dagar på sig att återbetala lånet.

Är lånet fullt återbetalt inom utsatt tid har låntagaren rätt att återfå alla avgifter förknippade med lånet. Har låntagaren t.ex. betalat uppläggnings- eller aviavgift är långivaren skyldig att återbetala dessa avgifter. Tänk på att ränta inte räknas som en avgift och måste således alltid betalas.

Amorteringskrav för bolån

Vilka amorteringskrav som gäller för bolån beror på vilken skuldsättnings- och belåningsgrad låntagaren har. Skuldsättningsgraden anger hur stor skuldkvot låntagaren har i förhållande till inkomst. Belåningsgraden anger hur stort lånet är i förhållande till bostadens marknadsvärde.

 • Belåningsgrad under 50 %: Inget krav på amortering.
 • Belåningsgrad 50 – 70 %: Amorteringskrav 1 % av lånebeloppet per år.
 • Belåningsgrad över 70 %: Amorteringskrav 2 % av lånebeloppet per år.
 • Skuldsättningsgrad under 4,5 ggr inkomst: Inget krav på amortering.
 • Skuldsättningsgrad över 4,5 ggr inkomst: Amorteringskrav 1 % per år.

En låntagare kan alltså omfattas av amorteringskrav både gällande belåningsgrad OCH skuldsättningsgrad. Som mest kan amorteringskraven innebära att 3 % av lånebeloppet ska amorteras per år.

Vanliga frågor

Är en amortering en kostnad?

Nej, amortering är inte en kostnad. När du amorterar på ett lån innebär det att du betalar av på din skuld. Det är alltså de pengar du fått utbetalt som du betalar tillbaka. Däremot betalar du vanligtvis ränta varje gång du amorterar, vilket är en kostnad för lånet.

Hur räknar man ut amortering?

För att räkna ut amorteringen för ett lån med rak amortering delar man lånebeloppet med antalet amorteringstillfällen. Har man lånat 100 000 kr som ska betalas tillbaka på 60 månader blir därmed amorteringen 100 000 / 60 = 1 667 kr per månad. Därutöver betalar man också ränta månadsvis.

Amorteringen på lån med annuitet är något svårare att beräkna. Det enklaste sättet att ta reda på amorteringsbeloppet är att kontakta sin bank. Man kan också använda olika typer av räkneverktyg online för att räkna ut amorteringen för annuitetslån.

Kan man sänka sin amortering?

Ja, man kan vanligtvis sänka sin amortering genom att förlänga lånets återbetalningstid. Då sprids amorteringen ut över en längre tid, vilket innebär ett lägre amorteringsbelopp per tillfälle.

Amorteringen för bolån sänks om man kommer under en belåningsgrad på 70 procent av bostadens marknadsvärde. Har man en belåningsgrad under 50 procent samt en skuldsättningsgrad under 4,5 gånger bruttoinkomsten finns inget amorteringskrav för bolån.