blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Revolverande Lån och Krediter: Vad de är & Hur de Fungerar!

Revolverande lån skiljer sig på flera sätt från traditionella lån. I den här artikeln går vi igenom vad som kännetecknar ett revolverande lån, och ger exempel på vanliga revolverande krediter.

Sammanfattande fakta om revolverande lån och krediter

 • Revolverande lån kan nyttjas om och om igen inom beviljad kreditgräns.
 • Två exempel på revolverande krediter är kontokrediter och kreditkort.
 • Revolverande lån har i regel flexibel återbetalningstid.
 • Låntagaren behöver sällan nytt godkännande för att göra uttag.
 • Nya kreditprövningar vid uttag kan förekomma hos vissa kreditgivare.
 • Ett minsta belopp per månad måste betalas på revolverande lån.
 • Med en revolverande krediter betalar du bara ränta på nyttjat belopp.

Vad är revolverande lån?

Revolverande lån är krediter som kan nyttjas fritt om och om igen så länge uttagen görs inom den beviljade kreditgränsen. I takt med att låntagaren återbetalar skulden ökar också det tillgängliga kreditbeloppet. Vanliga exempel på revolverande lån är kontokrediter och kreditkort.

Så fungerar revolverande lån och krediter

Det finns vissa egenskaper som gör att revolverande lån och krediter skiljer sig från traditionella lån. Här nedan kan du läsa mer om vilka egenskaper ett revolverande lån har samt hur det fungerar:

 • Låntagaren kan göra uttag inom den beviljade kreditgränsen.
 • Det tillgängliga beloppet varierar med uttag och återbetalningar.
 • Revolverande krediter kan användas upprepade gånger.
 • Flexibel återbetalningstid tillämpas för revolverande lån.

Låntagaren kan fritt göra uttag inom den beviljade kreditgränsen

En låntagare som beviljas en revolverande kredit kan fritt göra uttag inom den beviljade kreditgränsen. Efter att kreditgivaren beviljat krediten behöver normalt sett inte låntagaren få ett nytt godkännande för att ta ut pengar.

Vissa kreditgivare tillämpar dock en ny kreditprövning för varje uttag. Vanligtvis tas då en kreditupplysning via Creditsafe eller Bisnode för att kontrollera att t.ex. inga betalningsanmärkningar tillkommit.

Det tillgängliga beloppet varierar med uttag och återbetalningar

Det kreditbelopp som finns tillgängligt för uttag varierar utefter att låntagaren tar ut pengar och gör återbetalningar. Ett uttag innebär att det tillgängliga kreditutrymmet minskar, medan en avbetalning gör att kreditutrymmet ökar med motsvarande belopp.

Ett revolverande lån med kreditgräns på 20 000 kr där uttag görs med 7 000 kr får efter uttaget ett tillgängligt belopp om 13 000 kr. Görs en återbetalning om 2 000 kr blir istället det tillgängliga beloppet 15 000 kr.

Revolverande krediter kan användas upprepade gånger

En revolverande kredit kan användas vid upprepade tillfällen inom kreditutrymmet så länge kredittagaren sköter sina återbetalningar. Det innebär att kredittagaren kan fortsätta att göra uttag och inte behöver ansöka om ett nytt lån för att kunna låna pengar på nytt.

Har man t.ex. en beviljad kredit på 10 000 kr och tar ut maxbeloppet behöver man bara betala in det man tagit ut för att återigen ha 10 000 kr tillgängligt. Man kan alltså fortsätta att nyttja samma kredit och behöver inte ansöka om ett nytt lån på 10 000 kr.

Flexibel återbetalningstid tillämpas för revolverande lån

För de flesta revolverande lån tillämpas flexibel återbetalningstid. Det innebär i regel att kreditgivaren anger ett lägsta belopp kredittagaren måste betala tillbaka. Utöver det lägsta beloppet kan kredittagaren själv välja att göra ytterligare inbetalningar.

Till skillnad från traditionella lån med fast avbetalningsplan finns därför ingen bestämd återbetalningstid för revolverande lån. Både löptid och månadsbelopp kan variera för revolverande krediter beroende på hur mycket kredittagaren väljer att betala.

Så fungerar återbetalning av revolverande lån

För att återbetala ett revolverande lån måste kredittagaren vanligtvis betala in ett minsta belopp per månad. Det minsta beloppet att betala anges ofta som en viss procent av det nyttjade beloppet. Därtill anges vanligtvis ett minsta belopp uttryckt i kronor, och det är det högsta av de två som måste betalas.

Har du t.ex. gjort uttag på 5 000 kr och kreditgivarens återbetalningskrav är minst 5 % av nyttjat belopp eller 300 kr måste du betala in 300 kr. Det beror på att 5 % av 5 000 kronor är 250 kr, vilket understiger det lägsta beloppet på 300 kr i exemplet.
Hade återbetalningskravet istället varit 10 % hade du behövt betala 500 kr, eftersom 500 kr överstiger minimumbeloppet i exemplet ovan på 300 kr.

Räkneexempel: Återbetalning av revolverande lån

Tabell 1: återbetalning av ett revolverande lån där uttag gjorts med 5 000 kr. Återbetalningskravet är minst 10 % eller minst 300 kr per månad. Räntan för krediten i exemplet är 39 %.
MånadAmorteringRäntaTotaltKvar att betala
1500 kr163 kr663 kr5 000 kr
2450 kr146 kr596 kr4 500 kr
3405 kr132 kr537 kr4 050 kr
4365 kr118 kr483 kr3 645 kr
5328 kr107 kr435 kr3 281 kr
6300 kr96 kr396 kr2 952 kr
7…15300 kr86 kr…8 kr386 kr…308 kr2 652 kr…252 kr
16252 kr0 kr252 kr0 kr

Som tabell 1 visar tillämpas procentkravet fram till och med månad 5. Därefter börjar kravet på lägsta belopp i kronor att gälla fram tills att krediten är fullt återbetald.

Lånetyper som är revolverande krediter

Det finns flera exempel på lånetyper som är revolverande krediter. Några av de vanligaste revolverande krediterna man kan stöta på som privatperson är:

 • Kontokredit.
 • Kreditkort.
 • Avbetalningsköp.
 • Byggnadskreditiv.

Kontokredit

En kontokredit är en revolverande kredit man ansöker om och blir beviljad online. Från det beviljade kreditutrymmet kan sedan uttag göras till låntagarens vanliga bankkonto. Idag fungerar många av de snabblån som finns på marknaden som revolverande kontokrediter.

Den största fördelen med en kontokredit jämfört med ett vanligt lån är att du bara betalar ränta på det belopp du använder. Har du en beviljad kredit på 10 000 kr och tar ut 4 000 kr utgår därmed ränta endast för de 4 000 kr du nyttjar.

Kreditkort

Kreditkort är ett revolverande lån och fungerar i de flesta fall precis som en kontokredit. Skillnaden är att uttag inte behöver göras till ditt bankkonto. Istället får du ett betalkort som kan användas precis som ett vanligt bankkort som betalmedel i butiker eller online.

Avbetalningsköp

I många fall fungerar olika typer av avbetalningsköp som revolverande lån. Att handla på avbetalning med Klarna är ett typiskt exempel en revolverande kredit som många personer kommer i kontakt med.

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är ett exempel på en revolverande kredit som kan användas vid nyproduktion av hus. Du använder krediten för att finansiera kostnaderna under byggtiden. Ränta utgår endast för det belopp du använder och du kan när du vill betala in pengar för att minska skulden.

Vanliga frågor

Vad menas med revolverande kredit?

Med revolverande kredit menas ett lån som kan användas om och om igen förutsatt att man betalar tillbaka enligt avtal. Man kan alltså fortsätta använda samma kredit utan att behöva ansöka om lån på nytt när man betalat tillbaka det man lånat.

Vad är skillnaden mellan traditionella lån och revolverande lån?

Den största skillnaden mellan traditionella lån och revolverande lån är att du bara betalar ränta för det belopp du använder och inte hela det beviljade kreditbeloppet. En annan stor skillnad är att det vanligtvis inte finns någon fast återbetalningsplan för revolverande lån.