blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är Restvärde för Bil & Hur fungerar Billån med Restvärde?

Restvärde är ett begrepp som ofta dyker upp i samband med lån till bil. I denna artikel förklarar vi på Lånea vad restvärde är, hur det beräknas och hur det fungerar med billån och leasing med restvärde. Vi ger också exempel på för- och nackdelar med att ta billån med restvärde.

Sammanfattande fakta om vad restvärde är och hur det fungerar

 • Restvärde på en bil är bilens uppskattade värde vid låneperiodens slut.
 • Restvärde på billån kräver amortering endast för bilens värdeminskning.
 • För billån med restvärde krävs en kontantinsats på 20 % av bilens pris.
 • Efter avtalstiden kan bilen i regel köpas ut till restvärdet.
 • Verkligt restvärde och uppskattat restvärde kan skilja sig åt.
 • Restvärdet beräknas ofta som en procentandel av bilens marknadsvärde.
 • Faktorer som bilmodell, ålder och körsträcka påverkar bilens värde.
 • Leasingavtal kan ibland inkludera ett garanterat restvärde.
 • En fördel med restvärde på billån är låg månadskostnad.
 • En nackdel med restvärde på billån är kravet på kontantinsats.

Vad menas med restvärde på billån?

Restvärde på billån betyder att ett lån läggs upp med hänsyn till en uppskattning av bilens värde vid låneperiodens slut. Lånebeloppet blir lika med skillnaden mellan bilens värde vid köpet och restvärdet. Under lånets löptid amorterar du endast den summa som motsvarar bilens värdeminskning fram till att lånet löper ut.

Hur fungerar restvärde på bil?

Med ett billån med restvärde har du möjlighet att låna mindre än när du lånar till hela bilens pris. Nedan kan du läsa mer om hur restvärde på bil fungerar:

 • Billånet läggs upp med bilens restvärde som utgångspunkt.
 • Ett billån med restvärde är ett lån med säkerhet och kontantinsats.

Billånet läggs upp med bilens restvärde som utgångspunkt

När du tar ett billån med restvärde görs en bedömning av bilens värde vid en förutbestämd tidpunkt när avtalstiden går ut. Ett billån med restvärde läggs vanligtvis upp på mellan 3 – 5 år, men löptiden kan också vara längre än så. Bilens värde efter 3 – 5 år är därmed utgångspunkten för lånet.

Värdeminskningen på bilen under avtalstiden, det vill säga skillnaden mellan bilens nuvarande värde och restvärdet, blir alltså lånebeloppet. Du behöver därmed inte låna till hela bilens värde, och får på så vis en lägre månadskostnad för ditt billån.

Ett billån med restvärde är ett lån med säkerhet och kontantinsats

Det som kan vara bra att känna till när det gäller köp av bil med restvärde är att du behöver betala kontantinsats för att låna. Ett billån med restvärde är alltid ett lån med bilen som säkerhet. Det innebär att en kontantinsats på 20 % av marknadsvärdet på bilen måste finansieras på annat sätt.

Att lånet är ett lån med bilen som säkerhet innebär också att du inte kan sälja bilen hur som helst. Vill du sälja bilen måste lånet lösas i sin helhet i samband med försäljningen.

Vad händer med restvärdet när avtalet går ut?

När avtalstiden gått ut och lånet är amorterat kvarstår restvärdet på bilen. Du kan då välja att lämna in bilen hos en bilhandlare som betalning för restvärdet. Många väljer också att byta in sin gamla bil mot en ny efter att avtalet gått ut.

Ett annat alternativ är att finansiera restvärdet själv och behålla bilen. I många fall kan du också förlänga lånet för att även kunna betala av resterande del av bilen.

Nedan kan du läsa om vad som händer när bilens restvärde ska uppskattas efter avtalstidens slut om:

 • Det verkliga och uppskattade restvärdet överensstämmer.
 • Det verkliga restvärdet avviker från bilens uppskattade restvärde.

Det verkliga och uppskattade restvärdet överensstämmer

Vid avtalets slut görs en värdering av bilens verkliga värde. Det verkliga värdet jämförs sedan med det restvärde billånet grundat sig på. Motsvaras det verkliga och det bedömda restvärdet av samma belopp behöver inga justeringar göras.

Det verkliga restvärdet avviker från bilens uppskattade restvärde

Ibland avviker det faktiska restvärdet från bilens uppskattade restvärde. Är det faktiska värdet högre än det uppskattade restvärdet innebär det att det blir pengar över efter att du sålt bilen. Pengarna kan du t.ex. använda för att finansiera kontantinsatsen för en ny bil.

Är däremot det verkliga värdet lägre än vad som bedömdes från början räcker inte pengarna för att lösa restvärdet. Då behöver du lägga till pengar för mellanskillnaden själv för att lösa resterande del av skulden.

Hur räknar man ut restvärde?

Restvärdet beräknas vanligtvis som en procentsats av bilens marknadsvärde. Det betyder att en dyr bil har större värdeminskning än en billigare, trots att restvärdet är högre. I regel gör man bedömningen utifrån den genomsnittliga värdeminskningen för den specifika bilmodellen.

Om priset på en bil är 200 000 kr och restvärdet om 5 år är beräknat till 80 000 kr blir den beräknade värdeminskningen 120 000 kr. Värdeminskningen på 120 000 kr är också det belopp som amortering och ränta beräknas utifrån, istället för de 200 000 kr som är bilens initiala värde.

Faktorer som påverkar bilens värde

 • Vilket märke och modell bilen har.
 • Hur gammal bilen är.
 • Om bilen har extrautrustning.
 • Eventuella skador och slitage.
 • Om bilen har anmärkningar från kontrollbesiktning.
 • Hur långt bilen har gått.

Vid leasing kan du ibland få ett garanterat restvärde

När det gäller leasing fungerar restvärdet på ungefär samma sätt som för billån med restvärde. Ibland ingår däremot ett garanterat restvärde i leasingavtalet. Det innebär att du alltid vet vilket restvärde du kommer få när du lämnar tillbaka bilen, oavsett bilens skick och verkliga värde.

För- och nackdelar med restvärde vid bilköp

Fördelar

 • Du får lägre månadskostnad för ditt billån.

 • Du har möjlighet att byta bil ofta.

 • Du kan välja att sälja, lösa in eller behålla när avtalet gått ut.

 • En nyare bil innebär ofta lägre försäkringspremie.

 • Du får ofta låg ränta eftersom bilen lämnas som säkerhet.

Nackdelar

 • Du måste själv finansiera kontantinsatsen på 20 % av värdet.

 • Du behöver betala extra om verkligt värde är lägre än restvärdet.

 • Du måste lösa lånet innan du kan sälja bilen.

 • Löptiden är ofta kortare än för t.ex. billån utan säkerhet.

TIPS: Läs med om hur billån fungerar för att lära dig mer om olika typer av billån och dess för- respektive nackdelar. På så vis kan du ta ett bättre beslut när du ska köpa i en bil.

Vanliga frågor

Hur mycket kan jag låna med ett billån med restvärde?

Du kan låna upp till 80 % av bilens värde med ett billån med restvärde. Det finns däremot ingen angiven beloppsgräns i kronor för hur mycket du får låna. Eftersom lånet är ett lån med bilen som säkerhet är det bilens värde som styr hur mycket du får låna.

Vill man ha högt eller lågt restvärde på bil?

Svaret är att man vill ha ett restvärde som ligger så nära det verkliga värdet som möjligt. Har man ett för högt restvärde ger det såklart lägre månadskostnad, men man måste också betala mellanskillnaden för att lösa lånet när avtalstiden går ut.

Ett för lågt restvärde ger onödigt hög månadskostnad under tiden du använder bilen. Det innebär dock att du har möjlighet att återfå mellanskillnaden när du löser lånet.

Kan man köpa begagnad bil med restvärde?

Ja, man kan köpa begagnad bil med restvärde både av bilhandlare och privatpersoner. För att köpa en begagnad bil med restvärde av en privatperson finns i dagsläget endast ett alternativ; att låna via långivaren Blipp.

Måste jag betala kontantinsats på billån med restvärde?

Ja, du måste betala kontantinsats på billån med restvärde. Ett billån med restvärde är alltid ett lån med bilen som säkerhet. För alla lån med bilen som säkerhet måste en kontantinsats om minst 20 % erläggas.

Ansöker du däremot om ett privatlån kan du få ett billån utan kontantinsats och kan låna 100 % av bilens marknadsvärde. Med ett billån utan kontantinsats går det dock inte att låna med restvärde.