Lånea cover
Sidan innehåller annonser

Ränta på Företagslån: Snittränta & Kostnad för Lån till Företag

I denna artikel går vi igenom allt som är relevant angående räntor för företagslån, samt ger dig möjligheten att ansöka om ett företagslån och få den lägsta möjliga räntan!

Bäst ränta på företagslån 2024

Med Lendo får du bäst ränta när du ska låna pengar till bolaget. De är Sveriges populäraste långivare för privatlån och är i den absoluta toppen även vad gäller företagslån. Genom Lendo kan du säkerställa en låg låneränta.

Ansök nu!

Vad har företagslån för ränta?

Företagslån uttrycker vanligen ränta som månadsränta istället för årsränta. Spannet på ränta för företagslån är ofta 0,5 – 4 % per månad, vilket motsvarar 6 – 48 % per år. En normal månadsränta är på ca 2 %, vilket innebär en nominell årsränta på 24 % för lånet.

Kreditvärdigheten kan skilja sig mycket mellan olika företag. Därför är det väldigt svårt att på förhand säga vilken ränta ett företag kan få. Ett stabilt företag med god ekonomi som funnits i flera år kan ofta få under 2 % i månadsränta. Nystartade bolag eller företag med betalningsanmärkningar beviljas istället generellt sett en högre ränta än så.

Räntan på företagslån motsvarar kreditrisken

Vad bestämmer då räntan på ett företagslån? När en långivare ger ut ett företagslån finns det alltid en risk att de inte får tillbaka sina pengar, en så kallad kreditrisk. För att kompensera för denna risk tar bankerna ut en avgift för lånet. Avgiften betalas oftast i form av ränta, men ibland som en fast avgift månadsvis.

Jämför räntor på olika företagslån

Räntan på ett företagslån sätts individuellt utifrån kreditvärdigheten på företaget som ansöker om lånet. Av den anledningen går det aldrig att veta exakt vad ett företagslån kommer kosta eller vilken bank som kan erbjuda den bästa räntan. Samtidigt finns det en negativ påverkan att göra flera kreditupplysningar och ansöka om lån hos flera banker samtidigt.

Så hur gör du för att ta reda på var den lägsta räntan erbjuds?

Svaret är enkelt – du ansöker via en låneförmedlare. När ansökan om lån hos en låneförmedlare tas endast en kreditupplysning – trots att upp till 20 st olika långivare ger dig låneerbjudanden. Beroende på hur många långivare som kan bevilja ett lån kan du sedan välja mellan de räntor och avgifter som erbjudits. Vi rekommenderar att du alltid väljer det lånet som har lägst totalkostnad.

Fast avgift istället för ränta (“räntefria företagslån”)

En del banker väljer att ta ut en fast månadsavgift för lånet istället för en räntesats. Dessa lån kallas ibland för räntefria lån. Det är däremot viktigt att notera skillnaden mellan ett räntefritt lån och ett kostnadsfritt lån, eftersom att dessa lån inte är kostnadsfria.

En fördel med företagslån som har en fast månadsavgift är att det kan vara enklare att hålla koll på vilka utgifter företaget har. Nackdelen är att den motsvarande procentuella räntekostnaden kan bli väldigt hög.

Räkneexempel: Fast avgift vs ränta

För att demonstrera detta använder vi ett räkneexempel för ett lån på 120 000 kronor, med en månadsavgift på 2 000 kronor och en återbetalningstid på 12 månader. Månadskostnaden för lånet blir 12 000 kronor varje månad (10 tkr amortering + 2 tkr i avgift) och den totala kostnaden för lånet blir 24 000 kr.

  • Månad 1: 120 000 kronor är kvar på lånet. Avgiften på 2 000 kronor motsvarar 2/120 = ca 1,67 % i månadsränta.
  • Månad 6: 70 000 kronor är kvar på lånet. Avgiften på 2 000 kronor motsvarar 2/70 = ca 2,86 % i månadsränta.
  • Månad 12: 10 000 kronor är kvar på lånet. Avgiften på 2 000 kronor motsvarar 2/10 = 20 % i månadsränta.

Med en fast avgift ökar alltså lånets kostnad i proportion till lånets storlek under tiden det återbetalas. Betalas lånet av med ränta som avgift sjunker istället lånets kostnad i takt med att lånet blir mindre.

Så jämför du fast avgift mot ränta

Ett lån på 120 000 kronor med en avgift på 2 000 kronor har samma totalkostnad som ett lån på 120 000 kronor med en årsränta på 35,08 % (ca 3 % i månadsränta) om man följer avbetalningsplanen. Däremot går det att betala av extra (extraamortera) på lånet i slutet, eftersom att lånet är som dyrast (i proportion till lånebeloppet) under den perioden.

När du jämför lån med en fast avgift med lån som tillämpar en procentuell räntekostnad bör du alltid jämföra totalkostnaden för lånet, eftersom att det är vad som den slutgiltiga kostnaden för lånet är.

Effektiv ränta på företagslån

En indikator som kan hjälpa till att jämföra totalkostnaden för företagslån är den effektiva räntan. Vad som menas med effektiv ränta är vad den totala kostnaden för lånet blir inklusive ränta, avgifter och ränta på ränta-effekt. Effektiv ränta kallas ibland för låneränta (låneavgift) inklusive dolda avgifter.

Tabell 1: Två exempel på effektiv ränta.
Exempel 1Exempel 2
Lånebelopp200 000 kr200 000 kr
Återbetalningstid12 månader12 månader
Årsränta12 % (1 % per månad)0 %
Uppläggningsavgift2 000 kr0 kr
Månadsavgift35 kr1500 kr
Månadskostnad17 805 kr18 167 kr
Totalt att betala215 657 kr218 000 kr
Effektiv årsränta15,26 % (ca 1,27 %/ mån)17,48 % (ca 1,46 %/ mån)

Exempel 1: Effektiv ränta för ett lån med ränta & avgifter
Exempel 2: Effektiv ränta för ett lån med endast avgifter

När du jämför lån kan det därför vara fördelaktigt att kolla på vad den effektiva räntan blir för lånet. Om långivaren inte angivit det kan du använda något av de gratis kalkylverktyg som finns tillgängliga på internet. Ett bra sådant verktyg är Konsumenternas oberoende lånekalkyl.

10 faktorer som påverkar räntan på företagslån

När ett bolag ansöker om ett företagslån gör banken en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga. Ju bättre och robustare ekonomi företaget har, desto lägre risk är det för kreditgivaren att låna ut pengar.
Risken som banken uppskattar korrelerar starkt (är väldigt beroende av) med vilken ränta som erbjuds. Hög risk att inte få tillbaka pengarna innebär alltså en hög låneränta. Nedan går vi igenom de 10 faktorer som har störst påverkan på räntan.

Kreditupplysningens riskbedömning

När du ansöker om ett företagslån görs det alltid en kreditupplysning hos exempelvis UC, Bisnode eller Creditsafe. Upplysningsföretaget gör då en sammanvägning av bland annat de faktorer vi nämner nedan för att göra en riskbedömning. Den riskprofil som sätts utifrån kreditupplysningen påverkar sedan vilken ränta kreditgivaren kan bevilja.

Omsättning och vinst

Bankerna tittar mycket på företagets intäkter, och om företaget går med vinst eller förlust. Vissa banker har även omsättningskrav på exempelvis 500 tkr – 1 miljon. En hög omsättning och vinst ger en lägre låneränta.

Hur länge företaget varit verksamt

Kreditgivare ser det som en lägre risk om företaget varit aktivt en lägre tid. Hos vissa långivare är det även krav på att företaget varit verksamt i 6 – 12 månader. Ju längre företaget varit aktivt desto lägre ränta kan bolaget få på ett företagslån.

Säkerhet för lånet

För att försäkra att banken får tillbaka sina pengar även om låntagaren inte kan betala ställer man ibland krav på säkerhet för lånet. Det kan t.ex. vara maskiner, varulager eller fastigheter som borgenären kan sälja om lånet inte återbetalas i tid. En låntagare som kan ställa ut säkerhet tilldelas ofta en lägre ränta än någon som tar ett företagslån utan säkerhet.

Styrelsens medlemmar

Något många kreditgivare utvärderar är styrelsens andra engagemang och erfarenhet att driva företag. Har man tidigare bedrivit många framgångsrika verksamheter är det positivt, medan en styrelsemedlem som försatt flera bolag i konkurs påverkar räntan negativt.

Borgensmannens ekonomi

Många företagslånegivare kräver att minst en person går i personlig borgen för lånet. Om borgensmannen har en god ekonomi är det en trygghet för banken vilket kan leda till lägre ränta.
Vill man inte gå i personlig borgen kan i vissa fall bli beviljad ett företagslån utan borgen. Räntan på lån utan borgensåtagande blir vanligtvis högre än normalt för att kompensera för den ökade risken på lånet.

Tidigare skulder

Har företaget redan stora skulder och en hög skuldsättningsgrad ses detta som en risk och kan påverka räntan negativt.

Tidigare betalningshistorik

Om du redan haft ett lån hos kreditgivaren i fråga kan den tidigare betalningshistoriken påverka räntan. Har företaget skött sina betalningar får du ofta en bättre ränta än om du misskött dem.

Affärsplan och budget

Vissa banker tittar på företagets affärsplan och likviditetsbudget. Detta sker framförallt när företaget saknar eller har få årsredovisningar att visa upp. En väl genomtänkt och tydlig affärsplan och likviditetsbudget kan påverka räntan positivt.

Banken du ansöker hos

Något många inte tänker på är att den kreditgivare du vänder dig till har stor påverkan på vilken räntesats som erbjuds. Kreditgivare är ofta inriktade på en viss typ av kund, ofta klassificerad utifrån deras riskprofiler. Om du som lågriskkund ansöker hos en högriskbank kommer du troligtvis bli erbjuden en förhållandevis hög ränta oavsett. Detta är ytterligare en anledning till varför vi rekommenderar låneförmedlare framför långivare.

Olika typer av räntor på företagslån

När du ansöker om ett företagslån kan långivare ibland erbjuda olika typer av ränteupplägg. De vanligaste uppläggen är fast ränta, rörlig ränta och räntetak. Vi går igenom dessa tre var för sig nedan.

Rörlig ränta – räntan kan ändras över tid

Det absolut vanligaste typen av ränta för lån (exklusive bolån) är rörlig ränta. Det innebär att räntesatsen justeras utifrån fluktuationer i marknadsräntan. Marknadsräntan bestäms huvudsakligen utifrån externa index såsom reporäntan, STIBOR och det rådande konjunkturläget.

Det innebär att om ditt lån har en årsränta på 12 % kan den både sjunka till 10 % och stiga till 14 %. I regel ändras dock inte räntan dagligen, utan en gång per månad eller var tredje månad är vanligast.

Fördelen med rörliga räntor är att det historiskt sett är det billigaste alternativet, samtidigt som att du närsomhelst kan betala tillbaka hela lånet utan någon ränteskillnadsersättning. Nackdelen är att en stigande marknadsränta kan innebära att lånet blir dyrare än vad man räknat med.

Fast ränta (bunden ränta) – samma ränta hela tiden

Med fast ränta (även kallat bunden ränta) avtalar du om att betala en specifik räntesats under en given tidsperiod, vanligen 3, 6 eller 12 månader i taget. Väljer du fast ränta påverkas räntekostnaden alltså inte av ändringar i marknadsräntan.

Fast ränta

En viktig skillnad mellan fast och rörlig ränta är att långivaren har rätt att ta ut ränteskillnadsersättning om du vill lösa hela eller delar av lånet i förtid.

Fördelen med fast ränta är att du blir skyddad mot ränteuppgångar, samtidigt som du enklare kan budgetera för ränteutgifter varje månad.

Nackdelen är att en fast ränta inkluderar en riskpremie, vilket är långivarens gardering mot stigande marknadsränta. Det gör att fast ränta är dyrare än rörlig ränta i de flesta fallen. Samtidigt går du miste om möjligheten att i förtid kunna betala av lånet (förtidsinlösen) utan att betala en straffavgift.

Räntetak – rörlig ränta upp till en viss gräns

Väljer du räntetak får du en typ av kombination av fast och rörlig ränta. Lån med räntetak har en rörlig ränta som kan stiga upp till en viss övre gräns.

Räntetak

Om du exempelvis tar ett lån med en rörlig utgångsränta på 12 % och ett räntetak på 15 % kan räntan variera fritt (beroende på ändringar i marknadsräntan) mellan 0 – 15 % under lånets löptid. Skulle ändringar i marknaden göra att lånets ränta ändras till mer än 15 % slår räntetaket in, och räntan fastnar istället på 15 % tills lånet löper ut eller att räntan sjunker under 15 % igen.

Fördelen med räntetak är att man får en del av säkerheten som en fast ränta erbjuder, samtidigt som man inte behöver betala lika hög riskpremie. Nackdelarna är att det tillkommer en kostnad om man vill ha rörlig ränta med räntetak samt att det tillkommer ränteskillnadsersättning vid extraamortering.

Ränta på privatlån jämfört med företagslån

Något som kan vara värt att utvärdera om du avser att låna till ett mindre bolag är att istället ta ett privatlån. Anledningen är att du i många fall kan bli erbjuden betydligt bättre villkor på ett privatlån jämfört med ett företagslån.

Eftersom de flesta företagslånen kräver personlig borgen hos minst en bolagsman blir det nödvändigtvis ingen skillnad i betalningsansvar mellan de två olika lånetyperna.

Sambla - privatlån istället för företagslån

Sambla

Sambla är en populärt långivare vad gäller privatlån. Hos dem kan du jämföra villkoren på lån upp till 600 000 kr med en årsränta från 2,95 % – alltså billigare än många företagslån.

Frågor & svar

Behöver jag betala extra ränta om jag återbetalar företagslån i förtid?

Kravet på att betala lösenränta, så kallad ränteskillnadsersättning, skiljer sig mellan olika långivare. Det vanligaste är att du slipper extra kostnad för att lösa lånet i förtid eftersom att de flesta långivare erbjuder rörlig ränta på sina företagslån. Det är endast vid fast ränta på företagslån som det utgår ränteskillnadsersättning vid förtidslösen.

Kan jag veta i förhand vilken ränta jag kommer få på ett företagslån?

Nej, det går tyvärr inte att veta på förhand vilken ränta du kommer få. Det enda sättet att vara helt säker är därför att ansöka. Via oss kan du ansöka hos flera banker samtidigt (med endast en kreditupplysning) för att försäkra dig om att du blir erbjuden den lägsta räntan.

Vilken bank ger lägst ränta på företagslån?

Det finns inget svar på vilken kreditgivare som erbjuder lägst räntor, eftersom att räntesättningen skiljer sig från fall till fall. Om företag A jämför flera långivare och får lägst ränta hos en viss bank betyder det inte att företag B skulle få den lägsta räntan hos samma långivare.

Det bästa sättet att garantera att du får den lägsta räntan är att jämföra flera långivare och banker samtidig. Något man med fördel gör genom oss!

Finns det räntefria företagslån?

Ja, det finns räntefria företagslån. Däremot existerar det inte några kostnadsfria företagslån. För ett räntefritt lån betalar du istället en avgift varje månad, som ofta är fast. För att avgöra kostnaden på ett sådant lån bör du räkna ut dess effektiva ränta och totalkostnad.

Vilken snittränta har företagslån?

Det finns tyvärr ingen information tillgänglig angående snitträntan på företagslån. Anledningen är att räntan för företagslån skiljer sig mycket från exempelvis bolån och privatlån. En tumregel är däremot att månadsräntan på företagslån är 0,5 – 4 %, vilket ger en årsränta på 6 – 48 %.

Ett företags med en väldigt god kreditvärdighet kan förvänta sig att bli beviljad en ränta i det lägre spannet, medan ett företag med sämre kreditvärdighet (pga. exempelvis betalningsanmärkningar) brukar hamna i det övre räntespannet.

Finns det någon maximal ränta på företagslån?

Till skillnad från privatlån och andra krediter riktat mot privatpersoner regleras inte företagslån av konsumentkreditlagen. Det innebär att de konsumentskydd som inkluderas i lagen inte gäller företagare. Därför kan företagslångivare i stort sätta bestämma lånets villkor helt fritt. De kan t.ex. välja att inte ha en ränta, utan en fast avgift på lånet istället – något som är olagligt för konsumentkrediter.

Det finns även andra skydd som inte gäller mellan företag. T ex kostnadstak, krav på kreditprövning och krav på måttfull marknadsföring.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2023-02-09