blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

10 sätt att lösa Likviditetsproblem: Fullständig Guide med Tips

I denna artikel går vi igenom vad likviditetsproblem är och ger dig 10 värdefulla tips på hur du kan hantera problem med din betalningsförmåga.

Vad är likviditetsproblem?

Likviditet är ett företags förmåga att betala skulder, fakturor och andra utgifter med och visar den kortsiktiga betalningsförmågan. Likviditetsproblem innebär problem med att betala företagets utgifter i tid. Företaget med likviditetsproblem har inte nödvändigtvis högre kostnader än intäkter, utan i många fall är problemet att de infaller vid olika perioder.

10 sätt att lösa likviditetsproblem

1. Se över kredittiden på skickade och mottagna fakturor

En vanlig orsak till likviditetsproblem är att dina fakturor har en lång kredittid och/eller att dina kunder tar tid på sig för att betala dina utskickade fakturor. När det gäller betalningsfristen på fakturor har vi fyra viktiga punkter att ta upp:

Förkorta kunders betalningsfrist

Förhandla med dina kunder om kortare kredittid. I vissa fall är det inga problem för kunder att betala inom 10 – 30 dagar istället för 30 – 90 dagar. Genom att kontakta dina kunder går det ofta att förkorta betalningsperioden genom att sätta ett en kortare förfallodatum.

Fakturera direkt

En viktig punkt när det kommer till dina utskickade fakturor är att kredittiden börjar när fakturan är utskickad. Var därför noggrann med att skicka fakturan så fort som möjligt.

Fakturera regelbundet under projekt

Många företag riskerar illikviditet när de genomför längre projektarbeten. Var därför tydlig och be om att delfakturera ditt arbete under långvariga projekt.

Var hård mot försenade betalningar

Ett vanligt problem hos företagare är att de inte kontrollerar att deras fakturor betalas i tid, och/eller att de låter kunder förlänga sin betalningstid. Om du betalar dina fakturor i tid bör dina kunder också göra det. Håll därför koll på att de fakturor de skickar betalas, och ta vidare de fakturor som inte betalas till inkasso.

Förhandla upp din egen kredittid

Lyckas du förhandla upp kredittiden på dina egna räkningar har det en positiv påverkan på din likviditet. Ett tips är att kontakta de leverantörer som du handlar mycket hos för att förkorta betalningsperioden eftersom att du i regel har ett starkt förhandlingsläge hos dem.

2. Upprätta en likviditetsbudget

Så gott som alla företagare har en affärsplan för att schemalägga utgifter och intäkter. Vad många dock glömmer bort är att skapa en likviditetsbudget.

Med en likviditetsbudget får du en överblick på när dina in- och utbetalningar sker. Budgeten hjälper till att förutspå om man i framtiden kommer att få betalningssvårigheter.

Även om intäkterna överskrider utgifterna på årsbasis kan ett företag råka ut för betalningssvårigheter om många utgifter hamnar under en kortare period. Genom att skapa en likviditetsprognos (t.ex. i Excel) kan du förutspå dessa perioder och tidigt börja leta efter en lösning.

3. Finansiering genom bank/låneinstitut

Ett vanligt sätt att lösa problem med likviditet är olika typer av företagsfinansiering, vilket innebär att ta in lånat kapital från ett finansbolag. För företag finns det i regel två alternativ:

Företagslån

Ett företagslån är ett fast lånebelopp som normalt ligger mellan 100 000 – 5 000 000 kr, och som återbetalas inom 1 – 60 månader. Lån till företag passar framförallt bra för större och planerade inköp.

Check- eller kontokredit

En check- eller kontokredit är ett öppet beviljat kreditutrymme. Till skillnad från ett företagslån kan en checkkredit utnyttjas närsomhelst och lånet kan hela tiden höjas upp till den beviljade maxkrediten. Checkkrediter fungerar bra för företag som behöver mindre och spontana kapitaltillskott.

4. Sälj eller belåna dina fakturor

Om du inte lyckas förhandla ner betalningsfristen på dina utskickade fakturor kan du använda factoring. Det finns framförallt två sätt att använda factoring för likviditetsproblem:

Sälj dina fakturor

Om du säljer dina fakturor får du betalt en viss procentandel, vanligen 90 – 99 % av fakturans värde. Hur mycket du får betalt beror framförallt på kreditvärdigheten hos företaget fakturan är skickad till.

Belåna dina fakturor

Med fakturabelåning tar du ett lån med faktura som säkerhet. Det beloppet som belånas är ofta 60 – 90 % av fakturans värde. Kostnaden för fakturabelåning är räntan för lånet.

5. Minska din kapitalbindning

Du kan frigöra mer likvida medel genom att minska din kapitalbindning i fasta och omsättningsbara tillgångar. Två exempel på hur du minskar din kapitalbindning är:

Leasa inventarier

Om du leasar dina inventarier istället för att köpa dem blir kapitalinsatsen utspritt över en längre period istället för att bli en stor utgift. Genom leasing kan du således öka din likviditet. Viktigt att notera är att företagsleasing i regel gör att totalkostnaden blir högre jämfört med om du köper något.

Optimera ditt varulager

Eftersom att det i regel blir billigare att göra stora beställningar har många företagare stora varulager. En nackdel med detta är att det binds upp mycket pengar i lagervärdet. Genom att optimera lagerstorleken (t.ex. genom ett lagerprogram) minskar kapitalbindningen och likviditeten förbättras.

6. Bevaka din preliminärskatt

I Sverige betalar företagare skatt för vad man tror att resultatet kommer hamna på. Märker du att du har överskattat resultatet, och att du får in mindre intäkter än du räknat med, behöver du inte betala mer skatt än nödvändigt.

Genom att skicka in en preliminär självdeklaration med uppdaterade uppgifter kan du ibland minska dina skatteutgifter istället för att få tillbaka pengarna vid skatteåterbäringen.

7. Se över företagets kostnader

Om företaget går igenom en tuffare period eller vid “vanlig” likviditetsbrist är det en god idé att gå igenom vilka kostnader bolaget har. Identifiera de kostnadsposter som inte är helt nödvändiga och säg upp eller pausa dem.

När du ser över dina kostnader är det viktigt att inte endast titta på de största utgifterna. Till exempel kan Google-annonsering vara en stor kostnadspost, men samtidigt är den ofta essentiell för att företaget ska få in nya kunder.

8. Ta in kapital

En lösning på kapitalbrist är att ta in extra kapital. Att investera mer kapital är inte en långsiktig lösning, men kan lösa akuta likviditetsproblem. Det finns två sätt att göra detta:

Sätt in mer pengar

Finansiera företaget genom att själv låna ut pengar eller köpa aktier i bolaget. Detta är idag en av de vanligaste lösningarna för företagares kapitalbrist. Det är viktigt att aldrig investera mer pengar än vad man personligen har råd att förlora.

Ta in externt kapital

Låt en extern person investera i bolaget genom att ta in kapital i utbyte mot ägarandelar. Det är viktigt att ta i hänsyn att de andra aktieägarnas ägarandelar sjunker när man tar in nya aktieägare.

9. Utvärdera dina kunder

Undvik hög kundexponering

För att undvika likviditetsproblem är det viktigt att man inte är blir beroende av en eller två stora kunder. Om någon av dessa kunder slutar att köpa produkter eller tjänster får det stor påverkan på likviditeten.

Utvärdera merförsäljning

Att sälja mer produkter till existerande eller gamla kunder är nästan alltid billigare än att införskaffa nya kunder. Försök därför att öka lönsamheten hos varje kund genom att erbjuda fler produkter och/eller tilläggstjänster.

10. Sälj av tillgångar (sista utvägen)

Ett snabbt sätt företag kan införskaffa kapital är genom att likvidera tillgångar. Detta är inte en långsiktig lösning, men kan ses som en sista lösning om inget annat fungerar.

Frågor & svar

Vilka är de vanligaste lösningarna för likviditetsbrist?

Enligt en undersökning från Trygg-Hansa såg fördelningen för kortsiktiga likviditetsproblem enligt följande:

  • 60 % går in med egna pengar
  • 17 % procent tar ett banklån
  • 10 % lånar av familj eller bekanta
  • 9 % väntar med att betala räkningarna
  • 4 % hade övriga lösningar

Vilket är det bästa sättet att undvika illikviditet?

Vi anser att det bästa sättet att undvika illikviditet är genom att ha en god översikt över sina utgifter (exempelvis mha. en likviditetsbudget), samt att se till att inte bli beroende av en eller två stora kunders inbetalningar.

Vilka är de vanligaste orsakerna för likviditetsbrist?

Några av de vanligaste anledningarna till likviditetsproblem är:

  • Inköp av stora varulager (bulkköp)
  • Inbetalning av F-skatt
  • Säsongsvarierande verksamhet
  • Hög tillväxt och ökade kostnader
  • Kundfakturor med lång betalningsfrist

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2022-08-30