blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är ett kreditmarknadsbolag? Definition & skillnad mot Bank

Det finns mängder av olika företag som verkar på den svenska kreditmarknaden. I artikeln beskriver Lånea vad ett kreditmarknadsbolag är samt vad skillnaden är mellan ett kreditmarknadsföretag och en bank eller annan typ av kreditbolag.

Sammanfattande fakta om kreditmarknadsbolag

 • Kreditmarknadsbolag är företag som bedriver in- och utlåning av pengar.
 • Tjänster som lån och leasing erbjuds av kreditmarknadsbolag.
 • Kreditmarknadsbolag ger ut lån baserat på låntagarens kreditvärdighet.
 • Kreditmarknadsbolag erbjuder inlåning med statlig insättningsgaranti.
 • Exempel på kreditmarknadsbolag är DNB, Ecster och VolvoFinans Bank.
 • Svenska kreditmarknadsbolag har tillstånd från Finansinspektionen.
 • Det finns ungefär 30 kreditmarknadsföretag i Sverige.

Vad är ett kreditmarknadsbolag?

Ett kreditmarknadsbolag är ett företag som bedriver finansieringsverksamhet med utlåning av pengar. Företaget kan antingen låna ut pengar direkt till slutkunden eller lämna kredit till en låntagare via en samarbetspartner. Kreditmarknadsbolag erbjuder även inlåning av pengar mot inlåningsränta.

Det går att både låna och sätta in pengar hos kreditmarknadsföretag

Enligt Finansinspektionens definition räknas inte företag som endast bedriver antingen in- eller utlåning av pengar som kreditmarknadsföretag. För att ett företag ska räknas som ett kreditmarknadsföretag måste företaget alltså ha tillstånd för att bedriva båda dessa tjänster.

Det är således möjligt att både sätta in pengar (till exempel på ett sparkonto) och låna pengar hos ett kreditmarknadsföretag.

Vad är skillnaden mellan bank och kreditmarknadsbolag?

Den största skillnaden mellan en bank och ett kreditmarknadsföretag är att det krävs särskilt tillstånd för att bedriva bankrörelse. Tillståndet beviljas av regeringen och kallas bankoktroj. Finansinspektionen är den myndighet som bedriver tillsynsarbete över svenska banker.

Till skillnad från en bank behöver inte ett kreditmarknadsbolag vara anslutet till ett så kallat generellt betalningssystem. Med generella betalningssystem menas vanligtvis ett clearingsystem (t.ex. bankgirot) eller ett kortsystem (t.ex. Visa och Mastercard), vilka är de betalningssystem som normalt sett används av de flesta banker.

Vilka produkter och tjänster erbjuder kreditmarknadsbolag?

Ett kreditmarknadsbolag erbjuder normalt sett en rad olika produkter och tjänster som omfattar både in- och utlåning av pengar till privatpersoner eller företag. Nedan kan du se exempel på vilka typer av produkter och tjänster du kan hitta hos ett kreditmarknadsföretag:

 • Lån utan säkerhet.
 • Leasing och avbetalning på bil.
 • Factoring
 • Inlåningsverksamhet.

Lån utan säkerhet

Ett kreditmarknadsbolag kan erbjuda olika typer av lån utan säkerhet. Privatlån är ett exempel på ett lån utan säkerhet mellan 10 000 – 600 000 kr. Räntan för ett lån utan säkerhet ligger mellan 2,95 – 29,95 %, där låntagarens kreditvärdighet har stor betydelse för vilken ränta som kan erbjudas.

Hur stort lån som kan beviljas bestäms av kreditmarknadsbolaget efter en sedvanlig kreditprövning. Låntagarens inkomst och ekonomiska situation är avgörande för hur stort lån man kan få utan säkerhet, eftersom kreditmarknadsbolaget inte kräver någon pant. Läs mer och hitta långivare här: jämför lån utan säkerhet.

Leasing och avbetalning på bil

Många kreditmarknadsbolag erbjuder sina kunder lösningar för leasing och avbetalning på bil. Leasing innebär att kreditmarknadsbolaget äger bilen, medan du som privatperson istället hyr bilen under leasingperioden.

För att köpa bil på avbetalning erbjuds lån både med och utan bilen som säkerhet. Använder man bilen som säkerhet vid avbetalning behöver man finansiera 20 % av bilens pris på annat sätt. Väljer man istället att inte använda bilen som säkerhet kan man låna till hela inköpspriset när man ska köpa bil på avbetalning.

Factoring

Vissa kreditmarknadsföretag erbjuder factoring i sitt tjänsteutbud. Factoring innebär att ett företag kan sälja eller belåna sina kundfakturor hos kreditmarknadsföretaget. Genom att använda factoring kan företaget få loss pengar i det fall företaget har likviditetsbrist.

Inlåningsverksamhet

Ett kreditmarknadsbolag erbjuder alltid sina kunder möjlighet till inlåning. Det innebär att man som kund kan sätta in pengar och få ersättning i form av ränta, t.ex. på ett sparkonto.

Till skillnad från företag som enbart bedriver inlåningsverksamhet omfattas ett kreditmarknadsbolag av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att en person som satt in pengar hos ett kreditmarknadsbolag har rätt att återfå ett garantibelopp om företaget går i konkurs.

Synonymer och begrepp relaterade till kreditmarknadsbolag

Det finns flera synonymer och begrepp relaterade till kreditmarknadsbolag. Nedan går vi igenom några av dessa samt förklarar vad skillnaden är mellan de olika begreppen:

 • Kreditgivare
 • Låneföretag
 • Långivare
 • Låneinstitut
 • Kreditinstitut
 • Finansbolag
 • Konsumentkreditinstitut
 • Kreditbolag

Kreditgivare

En kreditgivare är ett företag som lånar ut pengar, medan ett kreditmarknadsbolag erbjuder både in- och utlåning i sitt produktsortiment. När ett kreditmarknadsbolag lånar ut pengar agerar företaget visserligen kreditgivare, men har även tillstånd att erbjuda andra tjänster.

Låneföretag

Skillnaden mellan ett kreditmarknadsbolag och ett låneföretag är att ett kreditmarknadsbolag även tar emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Det innebär att man som kund t.ex. kan placera pengar på ett sparkonto hos ett kreditmarknadsbolag, medan ett låneföretag endast lånar ut pengar.

Långivare

Ett kreditmarknadsföretag skiljer sig mot en renodlad långivare då det även innehar tillstånd att bedriva inlåningsverksamhet.

Låneinstitut

Ett låneinstitut har tillstånd hos Finansinspektionen för att bedriva låneverksamhet. Skillnaden mot ett kreditmarknadsbolag är att man som kund även kan sätta in och placera pengar hos denna typ av företag.

Kreditinstitut

Skillnaden mellan ett kreditmarknadsföretag och ett kreditinstitut är att ett kreditinstitut endast tillhandahåller lån och krediter. Ett kreditmarknadsbolag tillhandahåller både in- och utlåning av pengar.

Finansbolag

Finansbolag och kreditmarknadsbolag liknar på många sätt varandra. Båda företagstyperna bedriver vanligtvis verksamhet inom avbetalning, factoring och leasing.

Möjligen skulle man kunna säga att ett finansbolag är mer fokuserat på dessa verksamheter än ett kreditmarknadsbolag.

Konsumentkreditinstitut

Den största skillnaden mellan ett kreditmarknadsbolag och ett konsumentkreditinstitut är att det sistnämnda endast erbjuder konsumentkrediter. Därmed riktar sig ett konsumentkreditinstitut mot privatpersoner, medan kreditmarknadsbolag kan rikta sig mot både privatpersoner och företag.

Kreditbolag

Ett kreditbolag erbjuder olika typer av finansieringslösningar, och lånar därmed ut pengar till privatpersoner eller företag. Till skillnad från ett kreditmarknadsföretag erbjuder därmed ett kreditbolag ingen inlåning av pengar.

Exempel på kreditmarknadsbolag

 • Svea Ekonomi: Erbjuder banktjänster till företag och privatpersoner.
 • DNB: Erbjuder in- och utlåning av pengar för alla typer av aktörer.
 • Ecster: Erbjuder krediter och sparande för företag och konsumenter.
 • VolvoFinans Bank: Erbjuder sparande och finansiering av bil.
 • PayEx: Erbjuder sparkonto samt finansieringslösningar.

Vanliga frågor

Krävs det tillstånd för att starta kreditmarknadsbolag?

Ja, det krävs tillstånd från Finansinspektionen för att starta ett kreditmarknadsbolag. Det är också Finansinspektionen som har tillsynsansvar över kreditmarknadsbolag på den svenska marknaden.

Hur många kreditmarknadsföretag finns i Sverige?

Det finns omkring 30 kreditmarknadsföretag i Sverige. Antalet kan jämföras med att det finns ett 40-tal banker på den svenska marknaden. Utöver dessa 40 finns det också ett antal utlandsbaserade kreditinstitut som erbjuder sina tjänster i Sverige.