blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är ett Kreditinstitut? Definition & skillnad mot Bank (2024)

I texten nedan beskriver Lånea vad ett kreditinstitut är. Du får också reda på hur kreditinstitut skiljer sig från banker och andra aktörer på kreditmarknaden.

Sammanfattande fakta om vad ett kreditinstitut är

 • Kreditinstitut är en samlingsterm för banker och kreditmarknadsbolag.
 • Alla kreditinstitut har tillstånd hos Finansinspektionen.
 • Kreditinstitut tar emot insättningar och beviljar krediter.
 • Ett kreditinstitut kan också vara ett kreditmarknadsbolag.
 • Svenska kreditinstitut klassificeras baserat på graden av tillsyn.
 • Banker är de största kreditinstituten på marknaden.
 • Exempel på vanliga lån hos kreditinstitut är blancolån och billån.

Vad är ett kreditinstitut?

Ett kreditinstitut är ett samlingsbegrepp för banker och kreditmarknadsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att förmedla betalningar samt bedriva in- och utlåning. Banker måste vara anslutna till minst ett generellt betalningssystem, något som inte krävs av kreditmarknadsbolag.

Vad kännetecknar ett kreditinstitut?

Ett kreditinstitut kännetecknas av att det har som huvudsaklig uppgift att ta emot insättningar samt bevilja krediter för egen räkning. Företag som endast sysslar med den ena av dessa verksamheter är inte att betrakta som ett kreditinstitut.

Krav på kreditinstitut

För att kreditinstitut ska få bedriva finansiell verksamhet krävs det i de flesta fall tillstånd av Finansinspektionen. Man brukar skilja på:

 • Företag under Finansinspektionens tillsyn.
 • Registrerade företag utan tillsyn från Finansinspektionen.

Företag under Finansinspektionens tillsyn

Företag som erbjuder finansiella tjänster måste vanligtvis ha ett tillstånd från Finansinspektionen. Utlåning till privatpersoner kräver alltid tillstånd.

Aktörer på finansmarknaden som banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag och konsumentkreditinstitut är exempel på verksamheter som måste söka tillstånd innan de sätter igång. Därefter står de under finansinspektionens tillsyn. Tillsynen syftar till att minimera risker och störningar i det finansiella systemet.

Registrerade företag utan tillsyn från Finansinspektionen

För företag som sysslar med inlåning och valutaväxling kan det räcka med att vara registrerad hos Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet. Detsamma gäller för att låna ut pengar till näringsidkare.

Kreditinstitut och liknande benämningar på finansmarknaden

I listan nedan reder vi ut vad det är som skiljer kreditinstitut från andra likartade benämningar som används på finansmarknaden:

Skillnaden mellan kreditinstitut och bank

Skillnaden mellan kreditinstitut och bank är att ett kreditinstitut även kan vara ett kreditmarknadsbolag, vilket är en viss skillnad mot en bank. En bank är dock en typ av kreditinstitut, och begreppen kan därför användas synonymt.

Skillnaden mellan kreditinstitut och långivare

En långivare är någon som lånar ut pengar till en låntagare. Långivaren är ofta ett kreditinstitut som exempelvis en bank eller ett kreditmarknadsbolag, men en långivare kan även vara en privatperson.

Skillnaden mellan kreditinstitut och kreditgivare

Eftersom långivare och kreditgivare är samma sak skiljer sig kreditinstitutet från kreditgivaren på exakt samma sätt som långivaren. En kreditgivare kan till exempel vara en bank, ett kreditinstitut eller en privatperson.

Skillnaden mellan kreditinstitut och låneföretag

Ett låneföretag är, till skillnad från en privatperson, en aktör som bedriver bankverksamhet i företagsform, vanligtvis som aktiebolag. Alla kreditinstitut och andra företag som lånar ut pengar mot ränta är låneföretag.

Skillnaden mellan kreditinstitut och låneinstitut

Ett låneinstitut är precis som kreditinstitut ett företag vars syfte är tjäna pengar på utlåning. Till skillnad från ett låneinstitut bedriver ett kreditinstitut även inlåning.

Skillnaden mellan kreditinstitut och finansbolag

Till skillnad mot kreditinstitut har finansbolag ofta flera olika verksamhetsområden. Såväl kreditinstitut som finansbolag bedriver utlåningsverksamhet men i tillägg erbjuder finansbolag vanligtvis tjänster inom exempelvis leasing, factoring och försäkring. Finansbolag är i större uträckning inriktade på företagskunder än vad kreditinstitut är.

Skillnaden mellan kreditinstitut och kreditmarknadsbolag

Ett kreditmarknadsbolag är detsamma som ett kreditinstitut. Båda termerna kreditinstitut och kreditmarknadsbolag avser ett låneföretag, det vill säga företag som bedriver utlåningsverksamhet i bolagsform.

Skillnaden mellan kreditinstitut och konsumentkreditinstitut

Ett konsumentkreditinstitut skiljer sig från ett kreditinstitut på så vis att konsumentkreditinstitutet endast lånar ut pengar till privatpersoner. Ett kreditinstitut däremot vänder sig till såväl privat- som företagskunder.

Skillnaden mellan kreditinstitut och kreditbolag

Ett kreditbolag är praktiken samma sak som ett kreditinstitut. Generellt kan man säga att det är vanligt att använda begreppen kreditinstitut och kreditbolag när utlåningen avser kontokrediter, medan begreppet långivare ofta används vid traditionell bankutlåning.

Klassificering av kreditinstitut i Sverige

Enligt riktlinjer från EBA (Europeiska Bankmyndigheten) måste kreditinstitut i Sverige klassificeras utifrån kravet på tillsyn.

Vad menas med klassificering av kreditinstitut?

Samtliga kreditinstitut i Sverige klassificeras i grupper från 1 – 4. Vilken klass ett kreditinstitut hamnar i beror på graden av tillsyn, där klass 1 avser särskilt betydande kreditinstitut med systemviktiga funktioner.

Klass 1 utgörs av de fyra storbankerna och är den klass som ställer allra högst krav på tillsyn. Därefter följer klass 2, 3 och 4. Utländska bankers svenska filialer hanteras i en separat klassificering.

Exempel på kreditinstitut enligt svensk klassificering

I listan nedan visas en sammanställning över kreditinstitut under tillsyn för 2022:

 • Klass 1: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Svenska Handelsbanken (SHB), Swedbank, Nordea Hypotek.
 • Klass 2: SBAB, Kommuninvest i Sverige, Länsförsäkringar Bank, Svensk Exportkredit, Nordnet, Avanza, Danske Hypotek, Klarna Bank.
 • Klass 3: Skandiabanken, Landshypotek Bank, Sparbanken Skåne, Nordax Bank, Carnegie Investment Bank, Nordea Finans Sverige, Enter Card Group, Resurs Bank, Ikano Bank, Hoist Finance, De Lage Landen Finans, Collector Bank.
 • Klass 4: Bluestep Bank, Volvofinans, Svea Ekonomi, Qliro, Marginalen Bank, Ica Banken, Northmill Bank och lokala sparbanker, exempelvis Sparbanken Sjuhärad.

Banker är de största kreditinstituten på marknaden

Störst bland kreditinstituten på finansmarknaden i Sverige är bankerna. Förutom att bedriva ordinarie bankverksamhet erbjuder dessa aktörer även livförsäkring, fondförvaltning och bolån.

Den viktigaste funktionen för banker och kreditinstitutet är att tillsammans med finansmarknadens alla aktörer tillhandahålla effektiva och säkra system för finansiering, sparande, betalningsförmedling och inte minst riskhantering.

Andra kreditinstitut på den svenska finansmarknaden

Sett till storlek på balansomslutning följs bankerna av kreditmarknadsbolagen. I denna kategori är det bostadsinstituten som är störst. Bostadsinstituten är viktiga för att säkerställa finansiering på bostadsmarknaden.

Lån som är vanliga hos kreditinstitut

 • Privatlån: Lån på 5 000 – 600 000 kr med 2,95 – 20 % ränta. Jämför de bästa långivarna: Privatlån.
 • Banklån: Ett lån som kan användas till vad som helst. Jämför de bästa långivarna: Banklån.
 • Blancolån: Ett lån utan säkerhet. Jämför de bästa långivarna: Bästa blancolånet.
 • Billån: Ett lån som tas för att finansiera köpet av en bil. Jämför de bästa långivarna här: Billigaste billånen.
 • SMS lån: Små lån med snabb utbetalning. Jämför de bästa långivarna: Sms-lån.
 • Samlingslån: Lån som används för att betala tillbaka befintliga lån och krediter. Jämför de bästa långivarna: Samlingslån med bäst ränta.

Vanliga frågor

Är alla företag jag lånar pengar av kreditinstitut?

Nej, alla företag du kan låna pengar av är inte kreditinstitut. Till kreditinstitut räknas banker och kreditmarknadsbolag, vilka har till uppgift att bedriva in- och utlåning av pengar. Du kan även låna pengar av en aktör som enbart bedriver utlåning och därmed inte räknas som kreditinstitut.

Är kreditinstitut och bank samma sak?

Nej, kreditinstitut och bank är inte exakt samma sak. En bank är dock en typ av kreditinstitut. Ett kreditinstitut kan även vara ett kreditmarknadsbolag.