blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad Finansbolag är och Lista på Finansbolag i Sverige (2024)

I den här artikeln går Lånea igenom definitionen av ett finansbolag samt listar vilka finansbolag som finns i Sverige 2024 Maj.

Sammanfattande fakta om finansbolag

 • Finansbolag erbjuder krediter, förvärv av fordringar och leasing.
 • Finansbolag tillhandahåller även factoring och avbetalningslösningar.
 • Exempel på andra namn på finansbolag är kreditgivare och låneföretag.
 • Leasing är en vanlig finansieringsmetod, särskilt för bilar och maskiner.
 • Factoring låter företag frigöra kapital bundet i kundfordringar.
 • Vissa finansbolag har inlåning där kunder kan få ränta på insättningar.
 • För att starta ett finansbolag krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Lista över finansbolag i Sverige

Tabell 1: Lista över finansbolag i Sverige. Senast uppdaterad hos Riksbanken 2022-01-24.
NamnTypHuvudsaklig verksamhet
AK Nordic ABFinansbolagInlåning, förvärv och förvaltning av kreditportföljer
Aros Kapital ABFinansbolagFöretagslån, fakturaköp, inkasso, leasing
Avida Finans AB (Publ)FinansbolagFöretagsfinansiering, fakturaköp, inkasso
De Lage Landen Finans ABFinansbolagHyra, leasing, sälj- och lagerfinansiering
Ecster ABFinansbolagBetallösningar
EnterCard Group ABFinansbolagKontokrediter
Folkefinans AS Norge, Filial SverigeFinansbolagLån
Froda ABFinansbolagFöretagslån, inlåning
GCC Capital ABFinansbolagLeasing, hyra, rörelse- och fastighetskrediter
Handelsbanken Finans AktiebolagFinansbolagLeasing
Hoist Finance AB (publ)FinansbolagKredithantering
Lantmännen Finans ABFinansbolagFinansiering av lantbruksmaskiner. Inlåning
Nordea Finance Equipment AS, Sverige filialFinansbolagLeasing, hyra och avbetalning av maskiner och utrustning
Nordea Finans Sverige ABFinansbolagKrediter, leasing, factoring, bilhandel
Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)FinansbolagInlåning, företagskrediter, privatlån
PayEx Sverige ABFinansbolagFakturahantering, fakturabelåning, inkasso
Qliro ABFinansbolagBetallösningar
Serafim Finans ABFinansbolagFastighetsfinansiering, fakturaköp, lån, inlåning
Siemens Financial Services AktiebolagFinansbolagLeasing, hyra, avbetalning
Telia Finance AktiebolagFinansbolagHyra och leasing av Telias produkter
Toyota Material Handling Commercial Finance ABFinansbolagFinansiering och leasing kopplat till maskiner från Toyota
Wasa Kredit ABFinansbolagPrivatlån, företagslån, leasing

Vad är ett finansbolag?

Ett finansbolag är ett företag som bedriver verksamhet i syfte att lämna eller ställa krediter. Finansbolag kan även förvärva fordringar (factoring) och erbjuda leasing. Vissa finansbolag erbjuder inlåning, andra gör det inte.

Vad är skillnaden mellan finansbolag och bank?

Den stora skillnaden mellan ett finansbolag och en bank är att finansbolaget utöver traditionellt tjänsteutbud som in- och utlåning även tillhandahåller finansbolagstjänster i form av leasing, factoring och olika avbetalningslösningar.

Se även: vad är en bank?

Typer av finansbolag

Det är möjligt att helt eller delvis beskriva vad ett finansbolag är genom att använda alternativa begrepp. I denna lista går vi igenom vad som menas med olika typer av finansbolag:

 • Kreditgivare
 • Låneföretag
 • Långivare
 • Låneinstitut
 • Kreditinstitut
 • Kreditmarknadsbolag
 • Konsumentkreditinstitut
 • Kreditbolag

Kreditgivare

I tillägg till utlåning erbjuder finansbolag även andra tjänster, det kan röra sig om till exempel inlåning, leasing och factoring. När finansbolag lånar ut pengar kan man dock säga att det agerar kreditgivare.

Låneföretag

Finansbolag erbjuder många produkter som inte har med utlåning att göra, det kan exempelvis röra sig om inlåning och mer komplexa finansieringslösningar. Till viss del är det korrekt att benämna finansbolag som låneföretag eftersom de även lånar ut pengar.

Långivare

Många finansbolag erbjuder produkter som inte är direkt kopplat till utlåning, det kan vara till exempel rådgivning eller inlåning. I den del av verksamheten där finansbolag bedriver utlåning är de samtidigt långivare.

Låneinstitut

Ett finansbolag tillhandahåller ett utbud av tjänster exempelvis leasing, factoring eller inlåning. För att bedriva låneverksamhet behöver finansbolag liksom låneinstitut tillstånd hos Finansinspektionen.

Kreditinstitut

Kreditinstitut är en typ av finansbolag i och med det bedriver utlåningsverksamhet. I tillägg är det vanligt att finansbolag erbjuder tjänster som leasing, factoring och i vissa fall även inlåning. Finansbolag är i större utsträckning än kreditinstitut inriktade på företag.

Kreditmarknadsbolag

Finansbolag och kreditmarknadsbolag liknar varandra på många sätt. Båda företagstyperna brukar erbjuda tjänster inom avbetalning, factoring och leasing men till viss grad är kreditmarknadsbolag mindre nischade än vad finansbolagen är.

Konsumentkreditinstitut

Ett konsumentkreditinstitut är en typ av finansbolag som erbjuder konsumentkrediter mot privatpersoner. Till skillnad från konsumentkreditinstitut kan finansbolag vända sig både till privat- och företagskunder.

Kreditbolag

Ett kreditbolag erbjuder olika typer av finansieringslösningar och lånar därmed ut pengar till privatpersoner eller företag. Till skillnad från ett finansbolag erbjuder ett kreditbolag aldrig inlåning.

Vilka produkter och tjänster erbjuder finansbolag?

Finansbolag erbjuder finansiella tjänster antingen via en leverantör eller direkt. Det är vanligt att finansiering kombineras med rådgivning. I uppställningen nedan har vi sammanställt vanliga produkter och tjänster som erbjuds av finansbolag:

 • Leasing
 • Avbetalning
 • Factoring
 • Lån
 • Kontokrediter
 • Inlåningsverksamhet

Leasing

Leasing är en finansieringsmetod som går ut på att man hyr en produkt över en längre tid, vanligtvis 3 – 7 år. Finansbolaget står som ägare och istället för att betala hela summan vid ett tillfälle och därmed binda kapital betalar man istället en månadsavgift för att få nyttja produkten. Leasing används ofta för bilar, maskiner och inventarier.

Avbetalning

Avbetalning är precis som leasing en finansieringsmetod som innebär att man inte behöver betala hela värdet av produkten på en gång. Till skillnad från leasing där det är leasing- eller finansbolaget som äger produkten påminner avbetalning mer om ett lån där köparen äger varan. Att köpa något på avbetalning innebär att man delar upp betalningarna över en längre period.

Factoring

En tjänst som erbjuds av många finansbolag är så kallad factoring. Factoring är ett sätt för företag att frigöra kapital som annars skulle vara bundet i kundfordringar. I Sverige brukar man skilja på fyra olika typer av factoring:

 • Fakturabelåning
 • Fakturaköp
 • Fakturahantering
 • Finansiell fakturabelåning

Lån

Precis som bankerna sysslar finansbolagen med utlåning. För många små och medelstora företag är det vara svårt att bli beviljad ett traditionellt banklån då kraven på lönsamhet är stora.

Finansbolagen är mer flexibla i sin kreditbedömning. Dessutom har de kortare beslutsprocesser och spelar därmed en stor roll inte minst bland entreprenörsdrivna bolag som är i behov av lån med bra och flexibla villkor.

Kontokrediter

Det är möjligt att ansöka om en kontokredit hos finansbolagen. Ofta varierar behovet av kapital under året och en kontokredit är ett flexibelt sätt att lösa säsongsvariationer i verksamheten.

Kontokrediter är ett smart sätt att lösa ett tillfälligt behov av likviditet eftersom man endast behöver betala ränta för den del som utnyttjas. Vissa kontokrediter har en hög ränta men det finns även kontokrediter med låg ränta.

Inlåningsverksamhet

Vissa finansbolag erbjuder sina kunder möjlighet till inlåning. Det innebär att man som kund kan sätta in pengar och få ersättning i form av ränta, t.ex. på ett sparkonto.

Till skillnad från företag som enbart bedriver inlåningsverksamhet omfattas ett kreditmarknadsbolag av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att en person som satt in pengar hos ett kreditmarknadsbolag har rätt att återfå ett garantibelopp om företaget går i konkurs.

Vanliga frågor

Krävs det tillstånd för att starta finansbolag?

Ja, det krävs tillstånd från Finansinspektionen för att starta ett finansbolag. Innan det är möjligt att bedriva någon form av bank- eller finansieringsrörelse i Sverige måste du ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Hur många finansbolag finns i Sverige?

I januari 2022 fanns det 22 registrerade finansbolag i Sverige vilket kan jämföras med antalet banker som vid samma tidpunkt översteg 100 stycken. Dessutom utgörs finansmarknaden av bostadsinstitut, riksbanken och andra monetära finansinstitut.

Vilka är de vanligaste tjänsterna som finansbolagen erbjuder?

Förutom traditionell in- och utlåningsverksamhet är de vanligaste tjänsterna som finansbolagen erbjuder leasing, factoring och avbetalning.