blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är en bank och hur fungerar banker i Sverige?

I den här artikeln redogör Lånea för vad en bank är och hur bankverksamhet fungerar. Du hittar också exempel på olika typer av banker samt vilka produkter en bank kan erbjuda.

Sammanfattande fakta om vad en bank är och hur banker fungerar

 • Banker hanterar bl a in- och utlåning, valutaväxling och betalningar.
 • Bankverksamhet kräver tillstånd från Finansinspektionen.
 • Banker skiljer sig från andra aktörer genom ett brett produktutbud.
 • Banker finansierar sin utlåning bl a via eget kapital och inlåning.
 • Svenska banker är anslutna till betalsystem som Bankgirot och SWIFT.
 • Banker har kapitaltäckningskrav och måste ha en buffert för förluster.
 • Alla banker i Sverige har insättningsgaranti upp till 1 050 000 kr.
 • Exempel på olika typer av banker är affärs-, nisch- och sparbanker.
 • Banker erbjuder olika finansiella produkter, som privatlån och billån.

Vad är en bank?

En bank är ett finansiellt företag som sysslar med in- och utlåning, valutaväxling och handel med värdepapper. Bankverksamhet omfattar även förmedling av betalningar via generella betalsystem, t.ex. Bankgirot och Mastercard. Bankkunder ska ges möjlighet att handla med kort, spara och låna pengar.

En bank måste ha tillstånd från Finansinspektionen

Sedan lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004) trädde i kraft är det Finansinspektionen som beslutar om tillstånd för ett företag att bedriva bankrörelse. Verksamheten faller då under gällande lagstiftning och med en löpande tillsyn av Finansinspektionen.

Skillnaden mellan banker och andra aktörer på kreditmarknaden

 • Skillnaden mellan bank och kreditgivare är att en bank även erbjuder inlåning av pengar, medan en kreditgivare endast lånar ut pengar.
 • Skillnaden mellan bank och långivare är att en bank i regel erbjuder ett brett produktsortiment, medan en långivare endast erbjuder utlåning av pengar.
 • Det enda som skiljer en bank från ett kreditmarknadsinstitut är att en bank måste vara ansluten till minst ett generellt betalningssystem.
 • Banker erbjuder inte leasing och factoring vilket finansbolagen gör. De vänder sig i första hand till företag med sina tjänster och de största finansbolagen är bankägda.
 • Skillnaden mellan bank och låneföretag är att en bank erbjuder andra tjänster utöver lån, medan ett låneföretag endast lånar ut pengar.
 • Skillnaden mellan bank och låneinstitut är att en bank erbjuder kunder att t.ex. spara och placera pengar, medan ett låneinstitut endast ger ut lån.
 • Skillnaden mellan bank och konsumentkreditinstitut är att banker vänder sig till både företag och privatpersoner. De företag som endast förmedlar krediter till konsumenter kallas konsumentkreditinstitut.
 • Både banker och kreditbolag lånar ut pengar och båda är godkända av Finansinspektionen. Skillnaden är att banker har insättningsgaranti och kan låna pengar av Riksbanken, vilket inte kreditbolag i Sverige inte kan.
 • Skillnaden mellan bank och kreditinstitut är att en bank tillhandahåller både in- och utlåning av pengar, medan ett kreditinstitut endast tillhandahåller lån och krediter.

Hur fungerar en bank?

En bank finansierar sin utlåning genom eget kapital, inlåning från allmänheten och andra organisationer och genom att låna pengar från Riksbanken. Som en betalning för arbetet med utlåning tar banken ut ränta.

Här nedan kan du läsa mer om hur en bank fungerar:

 • Banker är anslutna till generella betalsystem.
 • Svenska banker har kapitaltäckningskrav.
 • Alla banker i Sverige har insättningsgaranti.

Banker är anslutna till generella betalsystem

Svenska banker är anslutna till generella betalsystem som tillhandahåller betaltjänster för både betalare och betalningsmottagare. Några exempel dessa betalsystem är Bankgirot, VISA, Mastercard, SWIFT och RIX.

 • Med hjälp av clearingsystemet Bankgirot överförs pengar från ett bankkonto till ett annat.
 • VISA och Mastercard är inte kortutgivare utan licensierar ut betal- och kreditkort som används i deras globala betalningsnätverk.
 • SWIFT är ett system som gör det möjligt för banker att driva internationell handel och för att pengar som skickas utomlands ska hamna på rätt bank.
 • RIX är ett betalningssystem som Riksbanken tillhandahåller. Om betalningsmottagaren har konto i en annan bank behövs ett centralt betalningssystem som vidarebefordrar betalningarna från en bank till en annan. Riksbanken fungerar som bankernas bank och är knutpunkten i betalningssystemet.

Svenska banker har kapitaltäckningskrav

Svenska banker har kapitaltäckningskrav. Det innebär att banker måste sätta undan ett visst kapital för att kunna hantera oväntade förluster och för att ha en buffert vid en kris. Kapitalkravet ska vara på minst 8 % av värdet på bankens tillgångar.

Det delas mellan primärkapitalet (det kapital som banken bedriver sin verksamhet med) och supplementkapitalet (det kapital som banken ska kunna betala sina fordringsägare om banken blir insolvent).

Alla banker i Sverige har insättningsgaranti

Alla banker i Sverige omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den innebär att om en bank går i konkurs har bankens kunder rätt till ersättning motsvarande det belopp som finns på kontot i banken, men högst med 1 050 000 kr.

Olika sorters banker

 • Affärsbanker: Affärsbanker är idag den vanligaste typen av bank och fungerar som ett aktiebolag och drivs med vinstintresse. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas ut till aktieägarna.
 • Investmentbanker: En investmentbank sysslar med värdepapper, ger finansiell rådgivning och handlar för egen räkning. Det finns sex investmentbanker i Sverige; Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, SEB Investment Banking, Swedbank Markets, Carnegie Investment Bank, Erik Penser Bank.
 • Nischbanker: Nischbankerna finns vanligtvis online och erbjuder främst utlåning i form av sms-lån och krediter. Det finns ca 40 nischbanker i Sverige som är godkända av Finansinspektionen.
 • Sparbanker: Sparbankerna är inte börsnoterade och har inga enskilda ägare. De har ofta ett lokalt perspektiv och bankens överskott går till olika samhällsengagemang.
 • Neobanker: Neobanker som exempelvis Rocker, Lunar, PFC, Revolt och N26, är digitala banker där allt sköts online. De erbjuder kostnadsfria betalkort som är knutna till en mobilapp genom vilken kunden sköter sina tjänster.

Vanliga finansiella produkter från banker

Banker tillhandahåller i regel en mängd olika produkter och tjänster. Här nedan hittar du exempel på några av de vanligaste finansiella produkterna en bank kan erbjuda:

 • Privatlån.
 • Banklån.
 • Billån.
 • Samlingslån.

Privatlån

Privatlån, även kallat blancolån eller lån utan säkerhet, är ett lån som låntagaren kan använda till vilken konsumtion som helst. Ett privatlån ligger mellan 10 000 kr upp till 600 000 kr. Räntan är individuell på varje lån och ligger vanligast mellan 2,95 % – 29,95 %. Läs mer och ansök här: Privatlån.

Banklån

Ett banklån är ett lån där ingen säkerhet krävs för att låna pengar. Du kan ansöka om ett banklån mellan 5 000 – 600 000 kr och kan använda pengarna till vad du vill. Räntan på ett banklån sätts efter individuell bedömning och ligger vanligtvis mellan 2,95 – 29,95 %.

Banklån kallas i folkmun ofta för privatlån eller blancolån och delar alltså egenskaper med dessa lån.

Billån

Vid köp av bil kan man ansöka om ett billån för att finansiera bilen. Ett billån går att få både med och utan bilen som säkerhet. Väljer man ett lån med bilen som säkerhet måste en kontantinsats om 20 % av priset finansieras på annat sätt.

Med ett billån utan säkerhet kan du låna upp till 600 000 kr och kan finansiera hela bilköpet med lån.

Samlingslån

Genom att samla sina små lån, krediter eller köp på avbetalning i ett enda större lån, så kallat samlingslån, kan man sänka sin månadskostnad. Det är viktigt att jämföra alla kostnader som ränta, avgift, effektiv ränta, totala kostnaden för lånet och återbetalningstiden för att vara säker på att det lönar sig. Läs mer och ansök här: Samlingslån.

För- och nackdelar med tjänster från en bank

Fördelar

 • Insättningsgaranti: Insättningsgarantin innebär att man får ersättning av staten om den bank eller institut där man har sina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

 • Trygghet för låntagaren: Banken är noggrann när den kontrollerar att låntagaren kan betala tillbaka sitt lån.

 • Trygghet med resolution: Riksgälden kan snabbt ta kontroll över en krisande bank och agera kraftfullt hantera en finansiell kris utan att skattemedel används. Detta förfarande kallas resolution.

 • Stabilitet via Europeiska bankmyndigheten EBA: EBA är en oberoende myndighet med uppgift att ta fram gemensamma regler för bankverksamheten i Europa. Myndighetens främsta roll är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och väl fungerande banksektor med högt förtroende.

 • Skyddsnät via nationella centralbankerna: De nationella centralbankerna i Europa finns som ett sista skyddsnät för de banker som inte får finansiering på annat sätt.

Nackdelar

 • Lånevillkoren kan vara bättre hos andra långivare: Det är viktigt att jämföra olika långivare och deras villkor för det kanske inte per automatik är banken som har de bästa förmånerna.

 • Man får inte alltid lån: Banken ställer höga krav och kan besluta att man inte får lån eftersom möjligheten att betala tillbaka är för låg.

Exempel på banker i Sverige

 • Nordea: Bank sedan 1820 med huvudkontor i Köpenhamn.
 • SEB: Bank sedan 1860 med huvudkontor i Stockholm.
 • Handelsbanken: Bank sedan 1871 med huvudkontor i Stockholm.
 • Swedbank: Bank sedan 1997 med huvudkontor i Stockholm.
 • Danske bank: Bank sedan 1871 med huvudkontor i Helsingfors.
 • Länsförsäkringar: Bank sedan 1936 med huvudkontor i Stockholm.
 • Skandiabanken: Bank sedan 1994 med huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på en bank och långivare?

Skillnaden på en bank och en långivare är att en bank gör uttag och insättningar från Riksbanken. En långivare kan var en bank, ett bolag, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Vissa långivare lånar ut pengar utan säkerhet som exempelvis SMS lån. Få mer information här: Vad är en långivare?

Varför blir inte alla långivare bank?

Alla långivare blir inte en bank för det är inte bara banker som kan låna ut pengar. Även bolag, finansiella institutioner eller privatpersoner kan låna ut pengar och är därmed långivare. För att starta en bank krävs det drygt 50 miljoner kronor och en ansökningsavgift på 850 000 kronor.

Var får bankerna sina pengar ifrån?

Banker får pengar genom att ta ut avgifter för sina produkter och tjänster, låna pengar eller ge ut obligationer. Exempel på avgifter är ränta på lån, kostnader för bankkort, utlandsbetalningar eller förseningsavgifter.

Lån kan tas från kundernas konton i banken, andra banker eller från Riksbanken. Banker kan också finansiera sin utlåningsverksamhet genom eget kapital.

Hur mycket pengar får man ta ut från banken?

Flera banker erbjuder sina kunder kontanthantering genom uttagsautomaterna. Det varierar mellan bankerna hur mycket man får ta ut i automaterna men det vanligaste är att maxbeloppet ligger mellan 15 000 – 30 000 kronor under en fyradagarsperiod.

Maxbeloppet per gång är oftast 5 000 kronor. Vill man ta ut mer kontanter får man ta kontakt med ett bankkontor.

Vilka storbanker finns det i Sverige?

Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank är de största storbankerna i Sverige. Under mitten av 1990-talet utvecklades de till finansiella koncerner och dit hör även Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB Bank och Skandiabanken.