blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Nominell Ränta: Vad är det och vad består den av? (2024)

I denna text förklarar Lånea vad nominell ränta är och vilka delar den består av. Vi går också igenom hur du räknar ut nominell ränta samt vad skillnaden är mellan nominell ränta och effektiv ränta.

Sammanfattande fakta om nominell ränta

  • Nominell ränta är den avtalade räntan på ett lån per år.
  • I nominell ränta inkluderas inga andra lånekostnader än ränta.
  • Med ränta på lån avses i regel nominell ränta.
  • Nominell ränta räknas ut genom att multiplicera lånebelopp med räntan.
  • Månatlig nominell ränta fås genom att dela årsräntan med 12.
  • Nominell ränta justerad för inflation kallas realränta.
  • Nominell ränta är avdragsgill för de flesta typer av lån.
  • För lån utan säkerhet varierar nominell ränta från 2,95 – 39,8 %.

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den avtalade ränta på ett lån du betalar till en långivare per år. I den nominella räntan inkluderas inte eventuella avgifter utöver ränta. Nominell ränta kan även avse ränta på sparkapital, men begreppet används i regel främst för lån. Ett annat ord för nominell ränta är årsränta.

När en långivare marknadsför ett lån är det i regel den nominella räntan som visas. Det är också normalt sett nominell ränta som avses när man pratar om ränta på lån.

Vad består den nominella räntan på ett lån av?

Den nominella räntan på ett lån består enbart av den räntekostnad du betalar för att låna pengar. Det kan alltså tillkomma lånekostnader i form av t.ex. avgifter på ditt lån utöver den nominella räntan. Därför är nominell ränta sällan ett bra sätt att jämföra lån med olika avgifter med varandra.

Skillnad mellan nominell och effektiv ränta

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta är att nominell ränta enbart avser räntekostnaden för ett lån. Den effektiva räntan visar istället totalkostnaden för ett lån och är därför högre än den nominella räntan för samma lån, vilket är den största skillnaden mellan nominell och effektiv ränta.

Så gör du för att räkna ut nominell ränta

För att räkna ut nominell ränta på ett lån i kronor multiplicerar du kvarvarande lånebelopp med nominell ränta. Ränta att betala i kronor för ett lån på 100 000 kr med en nominell ränta på 6,5 % blir då 100 000 x 0,065 = 6 500 kr under det kommande året, förutsatt att man inte amorterar.

Vill du på ett smidigt sätt kunna räkna på olika typer av räntor kan du istället använda en ränteräknare. Genom att använda vår kalkylator för ränta kan du på ett enkelt sätt räkna ut ränta utan att behöva räkna manuellt.

Räkna ut nominell ränta med formel

Du kan räkna ut nominell ränta i kronor genom att använda följande formel: Kvarvarande lånebelopp x nominell ränta i %. Tar du ett lån på 150 000 kr med ränta på 7,5 % uppgår nominell ränta till 150 000 x 0,075 = 11 250 kr. Formeln för att räkna ut ränta fungerar givet att inga amorteringar görs.

Räkna ut nominell ränta per månad

För att räkna ut nominell ränta per månad delar du nominell årsränta med 12. Har du ett lån med en årlig nominell ränta på 39 % kan den nominella räntan per månad beräknas till 39 / 12 = 3,25 %. För att få fram nominell ränta per månad i kronor multiplicerar du sedan räntesatsen med lånebeloppet.

Nominell ränta med avdrag för inflation kallas realränta

Nominell ränta med avdrag för faktisk eller förväntad inflation kallas realränta. Realräntan visar den verkliga kostnaden för ett lån efter att justering för prisförändringar gjorts. Med andra ord är nominell ränta den ränta du betalar på ett lån inklusive inflation.

Inflation innebär en minskad köpkraft för hushåll och konsumenter. Därför kan realränta sägas vara räntan som återstår efter korrigering för den minskade köpkraften.

Vanliga frågor

Hur hög är genomsnittlig nominell ränta i Sverige?

Den genomsnittliga nominella räntan i Sverige ligger i dagsläget på ca 6 % för privatlån och 32 % för snabblån. Bolån med säkerhet har i regel en lägre snittränta, omkring 1,6 %. Skulle inflationen fortsätta att öka kan man dock räkna med högre nominella räntor i framtiden.

Är den nominella räntan avdragsgill?

Ja, den nominella räntan är avdragsgill för de flesta typer av lån. Undantaget är räntan för studielån hos CSN, där den nominella räntan inte kan dras av i deklarationen. I övrigt är den nominella räntan avdragsgill med 30 % så länge man uppfyller kraven för att återfå avdragsgill ränta.

Vilken nominell ränta kan jag få på ett lån utan säkerhet?

Du kan få en nominell ränta på mellan 2,95 – 39,8 % om du ansöker om ett lån utan säkerhet. Exakt vilken räntesats du kan erbjudas beror på hur bra din kreditvärdighet och betalningsförmåga bedöms vara. Den nominella räntan för privatlån sätts vanligtvis individuellt av långivaren.