blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är skillnaden mellan Nominell Ränta och Effektiv Ränta?

I den här artikeln får du svar på vad som är skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta. Vi på Lånea förklarar också hur de båda begreppen används samt hur du räknar ut nominell och effektiv ränta.

Sammanfattning av skillnaden mellan nominell och effektiv ränta

  • Nominell ränta visar bara räntekostnaden för ett lån.
  • Effektiv ränta inkluderar alla låneavgifter och ränta-på-ränta.
  • Effektiv ränta ger en mer heltäckande bild av lånets kostnader.
  • Avgifter kan skapa stor skillnad mellan nominell och effektiv ränta.
  • Nominell ränta är alltid lägre än effektiv ränta för samma lån.
  • Långivare ska visa både nominell och effektiv ränta på lån.

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta?

Skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta är att effektiv ränta tar hänsyn till samtliga låneavgifter samt ränta-på-ränta-effekt. Nominell ränta visar endast hur stor själva räntekostnaden för ett lån är, och inkluderar inte avgifter såsom uppläggningsavgift eller aviavgift.

För att få mer detaljerad information om nominell ränta respektive effektiv ränta kan du läsa mer här:

Så omvandlar du nominell ränta till effektiv ränta

För att omvandla nominell ränta till effektiv ränta (exkl. avgifter) används formeln: i = (1 + r / m)^m – 1, där i = effektiv ränta, r = nominell ränta och m = antal betalningstillfällen. Ett lån med nominell ränta på 7 %och löptid 12 månader har en effektiv ränta på (1 + 0,07 / 12)^12 – 1 = 7,23 %.

Effektiv ränta blir högre än nominell ränta ju oftare du amorterar

Den effektiva räntan för ett lån blir också högre än nominell ränta ju oftare du amorterar, allt annat lika. Det beror på att ju oftare du amorterar på ditt lån, desto mindre tid finns det för att investera de pengar du lånat. Därmed uppstår en alternativkostnad i form av uteblivna intäkter.

Har du ett lån som ska amorteras i slutet av ett år kan du löpande under året använda dina pengar för att investera. På så vis kan du erhålla kapitalintäkter på ditt investerade kapital. Om du istället måste amortera innan årets slut, t.ex. varje månad, missar du en del av dessa kapitalintäkter.

Så används nominell och effektiv ränta

Nominell ränta används för att ta fram räntekostnaden för ett lån. Många lån har dock uppläggningsavgift som kan uppgå till flera hundra kronor. Dessutom kan t.ex. aviavgift och uttagsavgift tillkomma, tillsammans med andra månatliga administrationsavgifter.

För lån med avgifter är därför effektiv ränta en mer passande måttenhet att använda. I den effektiva räntan inkluderas samtliga kostnader för ett lån, både räntekostnader och avgifter. Effektiv ränta är därför ett mer användbart mått för att jämföra olika räntor på lån.

Lån med låg nominell ränta kan ha hög effektiv ränta

Ett lån med en låg nominell ränta kan ha en hög effektiv ränta. Det beror på att ett lån kan ha höga fasta avgifter som gör att den totala lånekostnaden blir hög, trots att räntan är förhållandevis låg.

Den nominella räntan kan i vissa fall vara vilseledande för låntagare i jämförelser av lån. Ett lån med låg ränta (nominellt sett) kan till och med vara dyrare än ett lån med hög ränta till följd av de avgifter som kan tillkomma.

Exempel: Beräkning av skillnad i nominell och effektiv ränta

Tabell 1: Exempel på skillnaden i nominell och effektiv ränta för två lån på samma belopp och med samma återbetalningstid.
Avgift eller villkorLån 1Lån 2
Belopp2 000 kr2 000 kr
Återbetalningstid1 månad1 månad
Nominell ränta15 %39,6 %
Uppläggningsavgift0 kr0 kr
Uttagsavgift195 kr0 kr
Aviavgift0 kr0 kr
Effektiv ränta1 058,81 %47,64 %
Totalkostnad226 kr33 kr

Som tabell 1 visar kan ett lån med relativt låg nominell ränta få en hög effektiv ränta till följd av avgifter. Ett avgiftsfritt lån med hög nominell ränta kan på motsvarande sätt ha en förhållandevis låg effektiv ränta. Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta är som störst för lån på små belopp och kort återbetalningstid.

Den nominella räntan för ett lån är lätt att beräkna genom att multiplicera lånebeloppet med räntesatsen. För att beräkna effektiv ränta använder du enklast en kalkylator anpassad för ändamålet.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan rörlig ränta och effektiv ränta?

Skillnaden mellan rörlig ränta och effektiv ränta är att rörlig ränta inte tar hänsyn till eventuella avgifter som kan tillkomma på ett lån, vilket den effektiva räntan gör. Den effektiva räntan på ett lån kan alltid beräknas, oavsett om lånet har fast eller rörlig ränta.

Är nominell ränta alltid lägre än effektiv ränta?

Ja, nominell ränta är alltid lägre än effektiv ränta. Effektiv ränta beräknas med hänsyn till nominell ränta, avgifter och antal betalningstillfällen. Eftersom ränta anges i % per år gör ränta på ränta-effekten att även ett avgiftsfritt lån alltid får en högre effektiv ränta än nominell ränta.

Visar långivare både nominell och effektiv ränta på lån?

Ja, en långivare visar i regel både nominell och effektiv ränta på lån. När ett lån marknadsförs är långivaren skyldig enligt konsumentkreditlagen att utöver den nominella räntan även ange effektiv ränta för ett representativt lån.