blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är personlig borgen? Allt om personliga borgensåtaganden

I denna artikel kommer du lära dig allt om vad personlig borgen innebär, i vilka fall det brukar gälla, och vad du bör tänka på innan du går i borgen för ett företag.

Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen innebär att en eller flera personer ingår i en borgensförbindelse och blir personligen betalningsansvariga för en skuld åt ett företag. Det innebär att privatpersonerna i kontraktet är skyldiga att återbetala skulden om bolaget inte själv klarar av att betala av den.

De flesta långivarna i Sverige kräver att minst en person går i personlig borgen för att bevilja ett företagslån. För lån till företag på ungefär 200 – 250 000 kronor eller mer behövs vanligtvis två borgensmän.

När behövs personlig borgen för företagslån?

Personlig borgen till företagslån behövs vanligtvis för:

 • Nystartade bolag
 • När du tar företagslån utan säkerhet
 • För företag med låg omsättning och/eller vinst
 • Om bolaget inte är ett aktiebolag

Anledningen är att en bank eller ett finansinstitut som ska låna ut pengar till ett företag behöver någon typ av garanti på att gäldenären kommer att återbetala deras utlånade kapital. Kan företaget pantsätta tillgångar som en säkerhet, eller om det har en hög omsättning och vinst behövs det ibland ingen borgensman. Om företaget inte har en hög betalningsförmåga eller kan ge någon säkerhet behövs i regel borgensåtaganden.

Krav för personlig borgen

För att gå i personlig borgen till ett företags krävs det att du:

 • Är svensk medborgare och över 18 år gammal
 • Saknar betalningsanmärkningar
 • Har en ordnad ekonomi (ex. god inkomst & låg skuldsättning)

I teorin kan vem som helst gå i god för ett företag och åta sig personlig borgen, men i praktiken är det oftast en aktieägare, styrelsemedlem, VD eller en firmatecknare som går i borgen för företaget

Vilka borgensåtaganden gäller för respektive bolagsform?

 • Enskild firma

  En enskild firma (ä.k. enskild näringsverksamhet) är inte en egen juridisk person. Alla företagslån till enskild firma är således lån med borgensman där det är företagaren som går i personlig borgen.

 • Handelsbolag

  Varje handelsbolag behöver minst 2 delägare (bolagsmän). I ett handelsbolag är samtliga bolagsmän personligt och solidariskt betalningsansvariga, vilket inte heller går att avtala bort. Därmed ingår alla bolagsmän i ett handelsbolag personlig borgen för de skulder och avtal som företaget åtar sig.

 • Kommanditbolag

  I ett kommanditbolag finns det alltid minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären åtar sig ett obegränsat betalningsansvar för bolagets skulder, medans kommanditdelägaren endast har ett begränsat ansvar för sin egna insats. Det är således komplementärerna i ett kommanditbolag som går i personlig borgen.

 • Aktiebolag

  Aktiebolag är en egen juridisk person. Det finns ingen bolagsrättslig lag som kräver personligt betalningsansvar hos någon av bolagsmännen (med vissa undantag). Det är något som dock kan avtalas om mellan aktieägarna.

  Eftersom aktiebolag är den enda bolagsform där bolaget är en egen juridisk person, innebär det att aktiebolag är den enda bolagstypen som kan inneha ett företagslån utan borgen. För att en bank ska bevilja ett lån utan borgen behöver bolaget vanligtvis ställa upp med säkerheter och/eller visa en mycket god kreditvärdighet.

  Läs mer: Företagslån till aktiebolag.

Olika typer av personlig borgen

I Sverige finns det i huvudsak två typer av borgenstyper:

Proprieborgen

Vid proprieborgen gäller ett borgensavtal med solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att borgenären kan kräva både borgensmännen och gäldenären på skulden. Om någon av borgensmännen behöver betala skulden kan de utöva sin regressrätt och kräva gäldenären att återbetala sin del av skulden.

Proprieborgen är den vanligaste typen av borgen för företagslån. Den används framförallt eftersom det förenklar processen för kreditgivaren att återfå sitt utlånade kapital.

Enkel borgen

Vid enkel borgen blir borgensmannen betalningsansvarig endast om gäldenären inte kan betala tillbaka skulden. Gäldenärens betalningsoförmåga behöver styrkas genom exempelvis upprepade utmätningsförsök eller konkurs. Således blir borgensmannen för en enkel borgen endast betalningsskyldig när gäldenären inte kan betala.

Att tänka på innan du går i borgen

Nedan listar vi viktiga faktorer att ta hänsyn till innan du går i borgen.

Företagets ekonomi

Att gå i personlig borgen innebär att du blir personligt betalningsansvarig för skulden som borgas för. Det är därför viktigt att du har insikt i både den operativa och finansiella delen av bolaget som du tänkt skapa en borgensförbindelse med.

Bokslut och nyckeltal går att hämta via flera hemsidor online, medan insikt i företagets verksamhet och aktiviteter är enklast att erhållas av någon som arbetar på bolaget.

Personlig borgen försämrar din kreditvärdighet

Ingår du i ett borgensåtagande finns det alltid en risk för framtida betalningssvårigheter till följd av åtagandet. Detta ser bankerna som en risk, vilket innebär att din kreditvärdighet försämras under den perioden borgensförbindelsen är gällande.

Avtalets innebörd

En borgensförbindelse går inte, eller är iallafall väldigt svår, att bryta för borgensmannen. Det är därför viktigt att du noggrant läser igenom borgensavtalet så att du förstår dina rättigheter och skyldigheter som borgensman. Är det något som är otydligt skall du alltid fråga och tydliggöra det innan du skriver under ett avtal.

Vad gör de andra intressenterna?

Att gå i personlig borgen innebär en personlig risk för dig som borgensman. Precis som att en bank kräver ränta för sin kreditrisk vid utlåning av kapital kan du i vissa fall kräva någon form av kompensation från företagets andra intressenter om du ensamt ingår i en borgensförbindelse.

Frågor & svar

Kan jag gå ur personlig borgen?

I vanliga fall går det inte att gå ur en borgensförbindelse innan skulden du borgar för är återbetald. Däremot kan man avtala med borgenären att bryta förbindelsen i utbyte mot en annan säkerhet såsom varulager, utrustning eller inventarier.

Kan jag ta ett företagslån utan personlig borgen?

Ja, det går att ta företagslån utan personlig borgen. I dessa fall kräver långivaren vanligen andra typer av säkerheter eller att företaget uppvisar en väldigt god kreditvärdighet.

Hur fungerar regressrätt?

Om borgenären (banken) kräver någon av borgensmännen på skulden vid ett solidariskt betalningsansvar kan borgensmannen som betalat kräva gäldenären (företaget som står på lånet) på det beloppet som hen har betalat.

Vad är skillnaden på enkel borgen och proprieborgen?

Vid enkel borgen blir borgensmannen endast betalningsskyldig när gäldenären uppvisat betalningsoförmåga (såsom missade utmätningar eller konkurs). Vid proprieborgen kan borgenären kräva valfri borgensman på beloppet direkt efter att skulden har förfallit till betalning.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2022-08-30