blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Låntagare: Vad det är och Regler vid Dödsfall och Skilsmässa

I den här artikeln får du svar på allt du behöver veta om vad en låntagare är. Du hittar också information om vad som händer vid en separation eller vid dödsfall om man är flera låntagare på ett lån.

Sammanfattande fakta om vad en låntagare är

 • En låntagare är en person som tar ett lån hos en långivare.
 • En låntagare ska betala tillbaka lånebeloppet samt ränta och avgifter.
 • Alla låntagare måste vara minst 18 å gamla och vara skrivna i Sverige.
 • Ingen skuld hos Kronofogden tillåts för låntagare.
 • Flera låntagare kan godkännas på ett lån.
 • En medlåntagare ökar bankens trygghet och kan medföra lägre ränta.
 • Låntagare och medlåntagare har samma rättigheter och skyldigheter.
 • Vid låntagares oförmåga att betala, kan medlåntagaren behöva betala allt.
 • Vid separation fortsätter gemensamt lån, om ingen tar över det.
 • Vid dödsfall tillfaller den bortgångne långivarens skuld dödsboet.
 • En låneskyddsförsäkring kan täcka en avliden låntagares del av ett lån.

Vad är en låntagare?

En låntagare är en person som beviljas att låna pengar hos en bank eller annan långivare. Låntagaren är betalningsskyldig för lånebeloppet samt eventuell ränta och avgifter för lånet. Ett annat ord för låntagare är gäldenär, vilket är motsatsen till borgenär, som är den som lånar ut pengar.

Krav på vem som kan bli låntagare

 • Låntagaren måste vara minst 18 år gammal.
 • Låntagaren måste vara skriven i Sverige.
 • Låntagarens inkomst måste vanligtvis överstiga 80 000 kr per år.
 • Låntagaren får inte ha något skuldsaldo hos Kronofogden.

Krav för att ta lån är exempel på generella krav som gäller för de flesta typer av lån. Varje lånetyp har därtill ofta mer specifika krav.

Många långivare accepterar flera låntagare på ett lån

Som låntagare kan man i vissa fall välja att ansöka om lån tillsammans med en medlåntagare. Det innebär att huvudlåntagaren och medlåntagaren står på lånet tillsammans. Fördelen med en medlåntagare är att det blir en trygghet för banken, som därmed ofta t.ex. kan erbjuda lägre ränta.

De flesta långivare som erbjuder privatlån tillåter att man som låntagare har en medsökande när man ansöker om lån. Det är också vanligt att man har en medlåntagare när man ansöker om bolån. Se en sammanställning av långivare som accepterar flera låntagare: Lista med långivare.

Låntagaren och medlåntagaren har samma skyldigheter

När man tar ett lån med en medsökande har huvudlåntagaren och medlåntagaren samma rättigheter och skyldigheter. Det innebär bl.a. att de båda låntagarna har solidariskt betalningsansvar för skulden. Kreditgivaren kan därmed kräva återbetalning från vem som helst av låntagarna.

Om en av låntagarna inte betalar sin andel av lånet kan alltså den andra medlåntagaren tvingas betala hela skulden. Det gäller även om låntagarna kommit överens sinsemellan om att betala halva skulden var. Den som betalat mer kan i sin tur utöva regressrätt och kräva medlåntagaren på betalning.

Så fungerar det om något händer en låntagare

Om något skulle hända en medlåntagare eller om situationen för en låntagare förändras kan lånet ibland övertas av den andra låntagaren. Nedan kan du läsa om vad som händer vid två olika situationer:

 • Vad händer med låntagaren vid separation?
 • Vad händer med låntagaren vid dödsfall?

Vad händer med låntagaren vid separation?

Är man två låntagare på ett lån fortsätter lånet att vara gemensamt även om man separerar efter en skilsmässa. Vill någon av låntagarna ta över lånet ensam gör banken en bedömning av låntagarens betalningsförmåga. Bedöms betalningsförmågan som tillräcklig kan lånet övertas.

Gör banken bedömningen att låntagaren inte har tillräcklig betalningsförmåga kan man försöka hitta en ny medlåntagare. Finns det ingen sådan eller om banken inte godkänner en ny medlåntagare fortsätter lånet att löpa gemensamt.

Vad händer med låntagaren vid dödsfall?

Vid dödsfall tillfaller den bortgångne långivarens del av skulden dödsboet. Överstiger värdet av dödsboets tillgångar den kvarvarande skulden kan den del av lånet lösas. I annat fall måste den kvarvarande låntagaren ta över hela betalningsansvaret för lånet.

Skulle en låntagare avlida finns möjligheten för den kvarvarande låntagaren att ta över lånet. Även i detta fall måste långivaren genomgå och godkännas vid en kreditprövning. Har låntagarna tecknat en försäkring om låneskydd när de tagit lånet kan försäkringen täcka hela eller delar av den bortgångnes andel av lånet.

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på som låntagare?

Som låntagare ska man tänka på att man med säkerhet ska kunna betala tillbaka det belopp man vill låna. För att ta reda på om man klarar av att betala månadskostnaden för det lån man vill ta kan man göra en kalkyl redan innan man skickar in låneansökan.

Kan man vara två låntagare på ett lån?

Ja, man kan vara två låntagare på ett lån. Vanligtvis ses det som en fördel att ha en medsökande när man ansöker om lån, i synnerhet om medlåntagaren har god kreditvärdighet. Med en medlåntagare ökar den gemensamma betalningsförmågan och man kan t.ex. få låna högre belopp.

Kan vem som helst bli låntagare?

Nej, vem som helst kan inte bli låntagare. För att bli låntagare måste man uppfylla långivarens krav och genomgå en kreditprövning med godkänt resultat. Vanliga krav är du måste ha fyllt 18 år, ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige.