blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är en uppläggningsavgift? Förklaring & Exempel på Avgifter

I den här artikeln förklarar vi vad en uppläggningsavgift är, hur hög den normalt sett är för olika lånetyper och hur man kan betala den. Du får också tips på hur du kan göra för att få tillbaka uppläggningsavgiften för lån med löptid kortare än 14 dagar.

Sammanfattande fakta om vad en uppläggningsavgift är

 • Uppläggningsavgift är en administrationskostnad vid ett nytt lån.
 • Uppläggningsavgiften för ett nytt lån är i regel 0–995 kr.
 • Uppläggningsavgiften är varierar mellan långivare och lånetyper.
 • Bolånens uppläggningsavgifter är oftast mellan 0–1 850 kr.
 • Snabblånens uppläggningsavgifter är vanligtvis 0–595 kr.
 • För privatlån är uppläggningsavgiften vanligen 0–600 kr.
 • Billån har uppläggningsavgifter mellan 0 och 650 kr.
 • Ett låns uppläggningsavgift påverkar lånets effektiva ränta.
 • Uppläggningsavgiften betalas oftast vid ett tillfälle, inte varje månad.
 • Vissa långivare kan ha flera uppläggningsavgifter eller varierande belopp.

Vad är uppläggningsavgift?

Uppläggningsavgift är en avgift långivare tar ut för den administrationen som krävs för att lägga upp ett nytt lån. Hur stor avgiften är skiljer sig beroende på långivare och lånetyp. Vanligast för svenska lån är 0 – 995 kr, och att avgiften bakas ihop med kreditbeloppet och återbetalas under lånets löptid.

Uppläggningsavgift för olika typer av lån

Uppläggningsavgiften ligger i regel mellan 0 – 995 kr. Avgiften skiljer sig mellan olika långivare, men kan också variera beroende på vilken typ av lån man tar.

Uppläggningsavgiften för olika lån är generellt sett:

 • Uppläggningsavgift för bolån: vanligtvis 0 – 1 850 kr.
 • Uppläggningsavgift för snabblån: vanligtvis 0 – 595 kr.
 • Uppläggningsavgift för privatlån: vanligtvis 0 – 600 kr.
 • Uppläggningsavgift för billån: vanligtvis 0 – 650 kr.

Uppläggningsavgift för bolån

Uppläggningsavgiften för bolån varierar mycket beroende på vilken bank man vänder sig till. Vissa banker lägger på en uppläggningsavgift mellan 500 – 1 850 kr för sina bolån. Andra banker bjuder sina bolånekunder på kostnaden för att lägga upp ett nytt bolån.

Eftersom bolån vanligtvis är på höga belopp utgör dock inte uppläggningsavgiften någon större del av det totala lånebeloppet. En uppläggningskostnad på 700 kr utgör endast en kostnad på 0,08 % av ett bolån på 900 000 kr. För lån på mindre belopp blir däremot uppläggningskostnaden mer avgörande.

Exempel på uppläggningsavgifter för bolån

 • Swedbank: 300 kr (0 kr för nyckelkunder)
 • Nordea: 525 kr
 • SBAB: 0 kr
 • Länsförsäkringar: 700 kr
 • Handelsbanken: 595 kr
 • Bluestep: 1 850 kr

Uppläggningsavgift för snabblån

För snabblån ligger uppläggningsavgiften vanligtvis mellan 0 – 595 kr, men kan i undantagsfall vara väsentligt högre. För Låneas partners inom snabblånesegmentet är genomsnittet 340 kr år 2024.

Beloppsmässigt är oftast snabblån förhållandevis små. Därför kan totalkostnaden och den effektiva räntan för snabblån med uppläggningsavgift bli hög i relation till lånebeloppet.

Sedan de nya reglerna om högkostnadskrediter trädde i kraft får den nominella räntan inte vara högre än referensräntan + 40 procentenheter. Genom att istället ta ut högre avgifter för snabblån kan vissa långivare komma runt denna regel, då det ännu inte finns något maxtak för den effektiva räntan.

Exempel på uppläggningsavgifter för snabblån

 • Ferratum: 0 kr
 • Monetti: 350 kr
 • L’Easy: 595 kr
 • Tryggkredit: 0 kr
 • Saldo: 395 kr

Uppläggningsavgift för privatlån

Uppläggningsavgiften för privatlån ligger vanligtvis mellan 0 – 600 kr. Hos enstaka långivare kan den ligga på uppemot 1 000 kr, även om det är ovanligt. I relation till lånebelopp utgör sällan uppläggningsavgiften för privatlån någon större kostnad.

Det finns dock privatlån på förhållandevis små belopp, från 10 000 kr. Tar man ett mindre privatlån med kort löptid kan uppläggningsavgiften bli en stor del av lånets totala kostnad.

Exempel på uppläggningsavgifter för privatlån

 • Bank Norwegian: 399 kr
 • Komplett Bank: 495 kr
 • Lån & Spar bank: 395 kr
 • Collector Bank: 0 kr
 • Northmill Bank: 0 kr

Uppläggningsavgift för billån

När det gäller uppläggningsavgiften för billån ligger den vanligtvis mellan 0 – 650 kr. Hur hög avgiften är beror till viss del på om du tar ett billån med eller utan säkerhet. Ett billån med säkerhet har i princip alltid en uppläggningskostnad, medan avgiften kan vara 0 kr för billån utan säkerhet.

För billån gäller generellt sett att om lånet är med bilen som säkerhet är räntan relativt låg och uppläggningsavgiften hög. Det omvända förhållandet råder vanligtvis för billån utan säkerhet.

Exempel på uppläggningsavgifter för billån

 • Nordea: 525 kr
 • Blipp: 595 kr
 • Sambla: 0 - 995 kr
 • SBAB: 0 kr
 • SEB: 300 kr

Vad innebär uppläggningsavgiften för den effektiva räntan?

Om ett lån har uppläggningsavgift medför det att totalkostnaden för lånet blir högre än för ett lån utan uppläggningsavgift. Det innebär att den effektiva räntan för ett lån med uppläggningsavgift är högre än om lånet är avgiftsfritt.

Effektiv ränta motsvarar den totala kostnaden för ett lån i procent av det totala lånebeloppet. I den totala lånekostnaden ingår förutom räntan även kostnader såsom uppläggningsavgift och aviavgift. Den effektiva räntan tar därmed hänsyn till flera faktorer utöver räntan som påverkar lånekostnaden.

Räkneexempel: Effektiv ränta för lån med och utan uppläggningsavgift

Tabell 1: Jämförelse av totalkostnaden och den effektiva räntan för lån med och utan uppläggningsavgift.
Utan uppläggningsavgiftMed uppläggningsavgift
Belopp20 000 kr20 000 kr
Ränta12 %12 %
Löptid12 månader12 månader
Uppläggningsavgift0 kr395 kr
Aviavgift0 kr0 kr
Månadskostnad1 777 kr1 777 kr
Totalt att återbetala21 324 kr21 719 kr
Effektiv ränta12,68 %16,94 %

Som tabell 1 visar är det bra att låna utan uppläggningsavgift. Det är extra viktigt när lånebeloppet är lågt, eftersom avgiften i proportion till lånets storlek har stor påverkan i dess totala kostnad.

3 sätt att betala uppläggningskostnader för lån

Uppläggningsavgiften debiteras normalt sett som en klumpsumma vid ett enskilt tillfälle. Hur den betalas kan däremot skilja sig mellan olika långivare beroende på vilket upplägg de tillämpar. De tre vanligaste sätten innebär att:

 1. Uppläggningsavgiften adderas till lånebeloppet och delbetalas.
 2. Uppläggningsavgiften betalas med den första fakturan.
 3. Uppläggningsavgiften dras av det utbetalda lånebeloppet.

1. Uppläggningsavgiften adderas till lånebeloppet och delbetalas

Att uppläggningsavgiften adderas till lånebeloppet och delbetalas innebär att det totala lånebeloppet ökar med motsvarande uppläggningskostnaden. Uppläggningsavgiften delbetalas därefter på samma sätt som lånet amorteras.

Nackdelen med detta upplägg är att man betalar ränta även på uppläggningsavgiften och inte bara på själva lånebeloppet. Vanligtvis handlar det inte om speciellt höga belopp, men det är ändå en onödig kostnad som kan undvikas med ett annat upplägg.

2. Uppläggningsavgiften betalas med den första fakturan

En del kreditgivare väljer att debitera uppläggningsavgiften som en extra betalningspost på den första fakturan. Det betyder att du betalar hela uppläggningsavgiften i samband med det första amorteringstillfället. Den första fakturan kommer därför att vara på ett högre belopp än framtida fakturor.

3. Uppläggningsavgiften dras av det utbetalda lånebeloppet

Vissa långivare gör avdrag för uppläggningsavgiften på beloppet de betalar ut. Det innebär att det belopp du får utbetalt till ditt konto inte är det samma som det belopp du ansökt om. Har du t.ex. ansökt om ett lån på 10 000 kr och uppläggningsavgiften är på 300 kr får du bara 9 700 kr utbetalt.

Betalar man uppläggningsavgift varje månad?

Uppläggningsavgiften betalar man i regel endast vid ett tillfälle och inte varje månad. Som nämnts ovan kan dock avgiften läggas på lånebeloppet och delbetalas. Det betyder endast att betalningen av avgiften delas upp, inte att man debiteras en ny uppläggningsavgift vid varje månadsbetalning.

Vissa långivare har flera uppläggningsavgifter

Som med de flesta saker finns det såklart undantag till hur ofta man betalar uppläggningsavgiften. I vissa fall kan en långivare tillämpa ett upplägg med flera uppläggningsavgifter. Viaconto lägger t.ex. på en uppläggningskostnad om 380 kr per månad.

Ibland är uppläggningsavgiften inte heller något fastställt belopp. Istället kan den variera beroende på vilket lånebelopp man ansöker om. Lumify är ett exempel på långivare som tillämpar detta system. Uppläggningsavgiften hos Lumify kan därför hamna på mellan 515 – 5 405 kr.

“Dubbla” uppläggningsavgifter för kontokrediter med uttagsavgift

En del snabblån ges ut i form av kontokrediter istället för “vanliga” lån. Kort sagt innebär det att du kan göra uttag från ditt beviljade kreditutrymme online när du vill. Du behöver bara betala ränta för det belopp du nyttjar av din totala kredit.

När det gäller kontokrediter bör man vara uppmärksam på vilka avgifter som tillkommer. Ibland har nämligen kontokrediter både en uppläggningsavgift och en uttagsavgift. Det innebär att du betalar en avgift både när du tecknar kreditavtalet OCH när du tar ut pengar.

Med både uppläggningsavgift och uttagsavgift blir det i praktiken som att kontokrediten har “dubbla” uppläggningsavgifter. Tar du ut pengar varje månad betyder det att du debiteras en ny “uppläggningsavgift” månadsvis. Se mer: Jämför Kontokrediter med och Utan UC.

TIPS: Så får du tillbaka avgiften på lån genom ångerrätten

Enligt Konsumentkreditlagen kan man som privatperson nyttja sin ångerrätt inom 14 dagar och få tillbaka alla kreditavgifter. Det innebär att om du meddelar kreditgivaren att du ångrar ditt kreditavtal inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts har du rätt att återfå avgifterna för lånet.

Genom att nyttja ångerrätten kan du därmed undvika att betala t.ex. uppläggningsavgift och aviavgift för ditt lån. Efter att du ångrat avtalet måste krediten vara återbetalad inom 30 dagar för att ångerrätten ska gälla. Kostnader för ränta omfattas inte av ångerrätten och måste alltid betalas.

Övriga avgifter på lån

 • Aviavgifter för lån: information om vad aviavgift är och hur stor den månatliga avgiften för avisering av lånefakturor kan vara.
 • Påminnelseavgifter för lån: information om vad påminnelseavgift är och hur hög avgiften för utebliven betalning av lånefakturorna kan bli.
 • Ränta på lån: information om hur ränta på lån fungerar och hur hög räntan är för olika typer av lån.

Vanliga frågor

Hur ofta betalar man uppläggningsavgift?

Uppläggningsavgiften betalar man vanligtvis endast en gång. Vissa långivare delar dock upp betalningen över flera månader, men man debiteras inte mer än en uppläggningsavgift. Andra långivare har flera uppläggningsavgifter, t.ex. en månatlig uppläggningsavgift.

Vad är skillnaden mellan uppläggningsavgift och ränta?

Skillnaden mellan uppläggningsavgift och ränta är att uppläggningsavgiften normalt sett är ett fast belopp i kronor. Ränta uttrycks istället som en viss procent av lånebeloppet. Räntekostnaden i kronor varierar därför beroende på hur mycket man lånar.

Den effektiva räntan påverkas dock av både uppläggningsavgift och nominell ränta. Effektiv ränta ger en bild av lånets totala kostnader i förhållande till lånebeloppet.

Vad kostar det att lägga upp ett lån?

Kostnaden för att lägga upp ett lån ligger generellt sett mellan 0 – 950 kr, även om den för vissa lån kan vara högre än så. Exakt hur stor kostnaden blir beror på vilken typ av lån det gäller och framförallt vilken långivare man väljer att teckna lån hos.