blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är Kreditränta? Förklaring och Exempel (2024)

Här förklarar vi begreppet kreditränta är och hur du räknar ut den. Vi svarar också på om du kan göra skatteavdrag för kreditränta och ger exempel på hur hög krediträntan är för olika typer av krediter.

Sammanfattande fakta om vad kreditränta är

  • Kreditränta är räntan du betalar för att låna pengar.
  • Kreditränta kallas också nominell ränta eller årsränta.
  • För att räkna ut kreditränta multipliceras lånebeloppet med räntesatsen.
  • Ett låns kreditränta per månad får du genom att dela årsräntan med 12.
  • Kreditränta kan dras av i deklarationen med 30 % av ränteutgifterna.
  • Kreditränta varierar mellan olika typer av lån.
  • Ränta och kreditränta är i regel synonyma begrepp inom kreditområdet.
  • Termen ”ränta” kan dock ha bredare användning och innefattar flera typer av räntor.

Vad är kreditränta?

Kreditränta är den ränta du betalar till en kreditgivare för att få låna pengar. Du betalar kreditränta på de flesta typer av lån och krediter såvida krediten inte är räntefri. Kreditränta uttrycks vanligtvis som en årlig räntesats. Andra benämningar för kreditränta är nominell ränta eller årsränta.

Skillnaden mellan kreditränta och effektiv ränta

Skillnaden mellan kreditränta och effektiv ränta är att krediträntan endast visar hur stor själva räntekostnaden är för ett lån. I effektiv ränta ingår även de eventuella avgifter som tillkommer på vissa lån samt ränta-på-ränta-effekt. Det gör att effektiv ränta normalt sett är högre än kreditränta.

Eftersom den effektiva ränta ger en bra bild av totalkostnaden för ett lån uttryckt som en räntesats kan det finnas fördelar med att använda effektiv ränta istället för kreditränta. Vill du t.ex. kunna jämföra lånekostnader mellan olika lån är det bättre att jämföra effektiv ränta.

Så gör du för att räkna ut kreditränta

För att räkna ut hur mycket kreditränta du ska betala på ett lån multiplicerar du kreditbeloppet med räntesatsen. Ett kreditbelopp på 50 000 kr och en procentuell kreditränta på 8 % ger en räntekostnad på 50 000 x 0,08 = 4 000 kr under det första året.

Vill du räkna ut hur stor krediträntan per månad är delar du krediträntan med 12. Exemplet ovan ger då en kreditränta per månad på 8 / 12 = 0,67 %. Räntekostnaden i kronor per månad blir 4 000 / 12 = 333 kr. Du kan läsa mer om ränteberäkningar här: Räkna ut ränta.

Du får göra avdrag för kreditränta i deklarationen

Du får göra avdrag i deklarationen för den kreditränta du betalat under ett och samma inkomstår. Under förutsättning att du har betalat in skatt under året att göra avdrag från och att du betalat mer än 1 000 kr i ränta får du dra av 30 % av dina utgifter för kreditränta.

Det innebär att om du haft utgifter för kreditränta på 20 000 kr under ett år och inga andra kapitalinkomster eller kapitalutgifter får du 20 000 x 0,3 = 6 000 kr i avdrag för ränta i deklarationen.

Kreditränta för olika typer av lån och krediter

Vanliga frågor

Vad anger krediträntan på ett lån?

Krediträntan anger endast den ränta du ska betala för en kredit eller ett lån för att låna pengar under ett år. Utöver kreditränta kan det därmed tillkomma andra avgifter för lånet som inte inkluderas i krediträntan, till exempel uppläggningsavgift eller administrationsavgift.

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och kreditränta?

Skillnaden mellan nominell ränta och kreditränta är att nominell ränta även kan användas för avkastning på sparkapital. Kreditränta används i regel enbart för att återge räntekostnaden för en kredit eller ett lån. När man talar om räntan på en kredit är dock nominell ränta och kreditränta samma sak.

För lån och krediter motsvarar både nominell ränta och kreditränta den årliga räntekostnaden i procent av ett kreditbelopp per år. Inga andra lånekostnader utöver ränta räknas in i varken kreditränta eller nominell ränta.

Är ränta och kreditränta samma sak?

Ja, ränta och kreditränta är samma sak och är två begrepp som i regel används synonymt. Både vanlig ränta och kreditränta motsvarar den avtalade ränta du erbjuds på ett lån eller en kredit.

Begreppet “ränta” kan dock användas i vidare bemärkelse än kreditränta. Termer såsom månadsränta, realränta och effektiv ränta kan också räknas in under begreppet ränta.